Samenvatting Class notes - Recht lezen

Vak
- Recht lezen
- -
- 2016 - 2017
- Hogeschool van Amsterdam
- HBO - Rechten
245 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Recht lezen

 • 1494108000 Woordenschat bij tekst 2.1 (blz. 30)

 • aangezien
  omdat
 • aanhangig maken
  het starten van een procedure bij de rechter
 • aannemen
  veronderstellen, iets overnemen
 • afdingen
  minder bieden dan er gevraagd wordt
 • afpersing (de)
  het met (bedreiging van) geweld iemand dwingen tot iets
 • afwijzen
  bij rechterlijke uitspraak ongegrond verklaren of ontzeggen
 • anderzins
  anders, op een andere manier
 • behoudens
  uitgezonderd, op voorwaarde dat
 • betwisten
  over het bezit strijden, in twijfel trekken
 • eiser(es)
  iemand die iets eist voor het gerecht
 • expliciet
  uitdrukkelijk, letterlijk
 • factuur
  lijst van geleverde goederen of dienste met prijsvermelding
 • feitelijk
  het karakter van een feit dragend
 • gedaagde
  iemand die opgeroepen is om voor de rechtbank te verschijnen
 • gemachtigde
  iemand met volmacht
 • grond
  motief, aanleiding
 • laatstelijk
  de laatste keer
 • lichtvaardig
  zonder na te denken
 • middels
  door middel van
 • nihil
  niets
 • omstandigheid
  iets dat een handeling, voorval, toestand vergezelt
 • onderbouwen
  een hechte grondslag geven
 • primair
  de eerste plaats innemend, voornaamste
 • productie
  hetgeen wat is voortgebracht
 • regionaal
  op een streek betrekking hebben
 • repliek
  antwoord
 • sommaties
  aanmaningen
 • sowieso
  toch al
 • subsidiair
  in de plaats komend van, te vervangen door
 • thans
  op dit ogenblik, nu
 • uiten / uitlaten
  uitspreken, te kennen geven
 • uitzonderlijk
  een uitzondering vormend, zeldzaam
 • vaststaan
  afgesproken, zeker zijn
 • vorderen
  eisen, vragen
 • zaakwaarneming
  het bewust en op redelijke grond behartigen van het belang van een ander, zonder dat daaraan een met diegene gesloten overeenkomst ten grondslag ligt
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

gekend zijn in
erom bekendstaan
functioneel
precies geschikt voor het doel
exclusief
niet inbegrepen
eveneens
op dezelfde wijze, ook, alsmede
een punt zetten achter
er een einde aan maken
echter
evenwel, niettemin, nochtans
dermate
in die mate, in een hoge graad
concreet
werkelijk bestaand, zoals het zich voordoet
citaat
aanhaling die men schriftelijk of mondeling als bewijs getuigenis of voorbeeld aanhaalt
buiten beschouwing laten
niet meetellen, daarover niet spreken