Samenvatting Class notes - Reflectie modellen

Vak
- Reflectie modellen
- Paula Kaag
- 2016 - 2017
- NHL Hogeschool (NHL Hogeschool, Leeuwarden)
- Culturele en Maatschappelijke Vorming
229 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Reflectie modellen

 • 1473026400 College 1 van: Reflectie modellen

 • Wat is reflecteren ongeveer? (zie definitie voor de officiële benaming)
  Dat is terugkijken naar een situatie en jezelf. Je gaat terugkijken van waarom heb ik op die manier gehandeld. Je gaat dus terugkijken naar je eigen handelingen.

  Reflecteren betekent terugblikken op ervaringen, met als doel daarvan te leren en jezelf daardoor te ontwikkelen tot een bekwame professional.

  Reflecteren is met aandacht naar jezelf kijken in een spiegel met breukjes (je eigen verhaal / werkelijkheid / gewoontes).

  Reflecteren is zien wie je bent (persoonlijkheid / jezelf goed kennen)
  Reflecteren is kijken naar de ervaringen die in alle verschillende rollen (soms ben je student, andere keer vriendin etc.) zitten.
  Reflecteren is leren uit die ervaringen.
 • Wat is reflectie in de opleiding?
  Het is de rode draad in de opleiding. Je krijgt er bij alle vakken, p-taken, stages en trainingen mee te maken.
 • Wat neem jezelf mee als professional?
  Kennis, een rugzak met ervaringen. Het is daarom belangrijk jezelf goed te kennen.
 • Wat is competentie 7?
  Competentie 7 is reflectie.
 • Wat is een SLB'er?
  Studieloopbaan begeleider
 • Wat doet een SLB'er?
  De Studieloopbaan begeleider helpt je met de opleiding en je studievoortgang. Je kan er terecht voor vragen zoals over de competenties, hoe het werkt met studiepunten etc. De persoonlijke ontwikkeling en je beroepsontwikkeling gaat hierbij samen. De 1 kan niet zonder de ander.
 • Wat is belangrijk voor een reflectieverslag?
  Dat je het schrijft in de ik-vorm.
  Dat je je gedrag en gevoel beschrijft in die situatie. (Wat raakt mij?)
  Dat je terugkijkt naar je eigen handelen.
 • Hoeveel competenties zijn er in deze opleiding?
  9
 • Wat betekend reflecteren volgens het woordenboek?
  Nadenken (over).
  (Licht) terugkaatsen.
 • Wat is reflectie volgens het filmpje?
  Reflectie is een vorm van zelfkennis. Het terugkijken naar hoe heb je iets gedaan en waarom heb je het zo gedaan? Dus je handelen in een situatie.
 • Reflectie gebeurd vaak onbewust.
  De bedoeling van de opleiding is dit bewust te krijgen. En ook bewust mee bezig te gaan. Voorbeeld: waarom zei ik dit op dit moment. Vragen die je kan stellen vanuit: waarom, wat, hoe etc.
 • Wat is belangrijk in het begeleiden van iemand?
  Dat je naar jezelf kijkt van kan je diegene wel echt helpen. Kijken wat maakt het waarom iets wel of niet lukt? Het is belangrijk om met iemand een klik te hebben anders werkt het begeleiden niet. Reflectie kijken wat doet het met jou en wat doet het met de ander in relatie.
 • (!) Wat is de bekende uitspraak van filosoof Galileo Galilei (1564-1642)?
  Je kunt een mens niet leren, je kunt hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.
 • Wat moet je doen om een goede professional te worden?
  De ander en jezelf in beweging krijgen.
  Bereid zijn om te kijken naar je eigen ongemakken/belemmeringen.
  Bijvoorbeeld: terugkijken wat maakt mij waarom ik boos ben, wat maakt deze gedachte? Waar komt dit vandaan en hoe ga ik met deze gevoelens om? 


  Je hebt altijd interactie/contact met elkaar.
 • Wat heeft reflectie en filosofie met elkaar te maken?
  Filosofie stamt af van Fileo en Sofia.
  Fileo betekend liefhebben en Sofia betekend kennis en vaardigheid.

  Reflecteren vraagt kennis en vaardigheden en ook het liefhebben. Zoals het liefhebben van je ongemakken. Het terugkijken zonder oordeel.

  Reflecteren gaat helemaal terug vanaf de filosofie.

  (In de boek de wereld van sofie worden alle filosofen gemakkelijk behandeld.)
 • Wanneer is filosofie ontstaan?
  Ongeveer 2500 jaar is het ontstaan in India, Griekenland en China.
 • Hoe werd filosofie ontstaan?
  Doordat er steeds vragen werden gesteld over de omringende werkelijkheid en de plaats van de mens daarin. De filosofen stelde voortdurend vragen. Filosofie levert vaak meer vragen op dan antwoorden en dat is ook zo met reflectie.
 • Als je een reflectieverslag maakt en er ontstaat steeds meer vragen. Dan doe je het goed! :)
  -
 • (!) Wie is Socrates? (470 v chr. - 399 v. chr.)
  Uitspraak: Ik weet dat ik niets weet. (belangrijk dat je jezelf voortdurend vragen blijft stellen ook voor een ander)

  Socrates ziet men als bron van de wijsheid. Hij was de eerste filosoof. Hij zette als eerste de mensen centraal. Hij spoorde de mensen aan om zelf na te denken door kritische vragen te stellen. En niet domweg op een oordeel af te gaan. Hij bracht zijn leven vooral door in de straten van Athene.
 • (!) Wat is de voedvrouwtechniek door Socrates?
  Om zelf je inzicht te baren (aan jezelf kritische vragen tellen). Echte inzichten komen van binnenuit en niet via andere.
 • Wat was de bijnaam van Socrates?
  De horzel / nar die constant maar vervelende vragen ging stellen.
 • Wie was de leerling van Socrates die zijn ideeën opschreef?
  Plato
 • Wat is feest der herkenning?
  Dingen die voor jezelf werken hoeft niet hetzelfde te werken voor een ander. (Belangrijk om gebreken op een open mind te bekijken, zonder oordeel over jezelf of een ander)
 • (!) Wat is de definitie van reflecteren in het boek?
  Terugblikken op een ervaring (handelen , denken, voelen en willen), evenals op de context waarin deze plaatsvindt, en deze ervaring in het bewustzijn brengen, er betekenis aan verlenen en van daaruit keuzes maken voor nieuwe perspectieven.
  =======================================================
  Belangrijk om je dit steeds af te vragen bij de volgende dingen bij handelen, denken, voelen en willen: Wat was het wat ik deed en hoe deed ik het? Wat dacht ik? Wat voelde ik en wat wou ik in die situatie?

  Nieuwe perspectieven = Je aanpassen en nieuwe betekenissen geven aan de ervaringen en handelingen.
 • Wat is het primaire doel van reflecteren in de opleiding?
  Het ontwikkelen van je beroepsbekwaamheid.


  In de PowerPoint:
  Doel van reflecteren. Het leren reflecteren in de opleiding tot sociale professional heeft als primair doel het ontwikkelen van je beroepsbekwaamheid.
 • Wat is integratief functioneren?
  Dat je alle elementen van reflecteren bij elkaar zet.  (het denken, voelen, willen en handelen) die zit in je en zonder dit handel je niet goed.
 • Wat houd de lift van Fred korthagen in? (zie plaatje)
  Hij lokaliseert het denken in je hoofd. Het voelen geeft hij aan is het hart en het willen is het buik. (Het onderbuik gevoel).

  Fred zegt: Willen wij goed ons werk kunnen uitvoeren dan moet je ervoor zorgen dat de lift soepel heen en weer gaat. (!) Belangrijk: De schakel tussen denken, voelen en willen. Dat moet met elkaar overeenkomen. De 1 kan niet zonder de ander.

  Voorbeeld lerares: Soms moet je dezelfde vragen stellen in het contact met de ander ook al heb je in je hoofd maar dat heb ik al gesteld. Je kan anders het contact tussen cliënt en jezelf kwijtraken. Ze was teveel bezig met het denken waardoor ze niet goed kon functioneren als professional.
 • Wie is Fred Korthagen?
  Een professional die zich bezighoud met reflecteren en hij heeft de lift van Fred Korthagen gemaakt over het denken, voelen en willen.
 • Reflecteer niet van het reflecteren.
  Reflecteer als je er iets van kunt leren!!
 • Tip: De theorie aan de praktijk koppelen is makkelijker om dingen te onthouden.
  Tijdens de colleges stilstaan hoe je je aandacht erbij houd. (Ik wil me opleiding houden, Ik ga meedenken etc.)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een normatieve beroepshouding?
Kritisch en reflexieve
Johari venster, als iets onbekend bij jezelf is en onbekend bij de ander dan is dat?
Onbekend gebied
Johari venster, als iets onbekend aan jezelf is en bekend bij de ander dan is dat?
Blinde vlek
Johari venster, als iets bekend is bij jezelf maar onbekend bij de ander dan is dat?
Verborgen gebied
Johari venster, als iets bekend is bij jezelf en ook bij de ander is dat?
De open ruimte
Wat staat in het kernkwadrant model?
Kernkwaliteit
Valkuil 
Uitdaging
Allergie
Van wie is het kernkwadrant model?
Daniel offman
Waar gaat normatief professionalisering over?
Over de normatieve inhoud van het handelen
Wat is het GGG model?
Gedrag - Ik zie
Gevoel - Ik voel
Gevolg  - ik zou willen dat
Van incidenteel leren naar intentioneel leren is?
Van een toevallige gebeurtenis naar bewust leren van de gebeurtenis