Samenvatting Class notes - Regulatie & Integratie

Vak
- Regulatie & Integratie
- Toon van Veen
- 2015 - 2016
- Universiteit Utrecht
- geneeskunde
414 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Regulatie & Integratie

 • 1463176800 WEEK 1

 • Hoe wordt een bevruchte eicel genoemd? Hoe veranderd de naam na 3-4 dagen? Hoe veranderd de naam daarna en na ontstaan van wat?
  Zygote. 
  Na 3-4 dagen: morula.
  Na het ontstaat van een blastocoel (blastocystholte) (ongeveer dag 4) : blastocyst
 • Wat is het belang van het bijniermerg?
  Bron van (nor)adrenaline: ondersteunt de sympaticus. De hormonen hebben een groter bereik en kunnen op plekken komen die niet sympatisch geïnnerveerd zijn.
 • Wat zijn klievingsdelingen?
  De eerste delingen van een zygote. Het zijn delingen waarbij het aantal cellen toeneemt, maar de grootte (volume) niet.
 • Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen sympaticus en bijniermerg?
  Overeenkomsten:
  - Zelfde embryonale oorsprong (bijniermerg is een tertiair ganglion)
  - Geven beiden NA en A af.
  - Worden geprikkeld door Ach

  Verschillen
  - Bijniermerg vooral A, sympaticus vooral norA. Het effect van A houdt 5-10x zo lang aan. 
  --> Dit komt omdat bij de sympaticus ter plekke enzymen aanwezig zijn die de hormonen kunnen afbreken. 
  --> Bij hormonale prikkeling van de bijnier is de hoeveelheid norA die vrijkomt heel groot.
  - Bijniermerg werkt op andere doelorganen (A werkt op B-receptoren en N op a-receptoren). (Het effect van 
  - Bijniermerg wordt niet altijd gelijktijdig met OS gestimuleerd > bij hypoglykemie alleen bijniermerg.
 • Welke 2 celtypen zijn aanwezig in een blastocyst?
  1. Trofoblast = outer cell mass --> placenta
  2. Embryoblast = inner cell mass --> embryo
 • Rond welke dag vindt implantatie plaats van de bevruchte eicel in de uteruswand?
  Rond dag 6
 • De embryoblast gaat zich ontwikkelen tot een 2 lagige kiemschijf: hoe heten de twee lagen?
  1. Epiblast
  2. Hypoblast
 • Bij de ontwikkeling van de 2lagige kiemschijf ontstaan ook 2 holtes waar en hoe heten ze:
  1. Amnionholte: tussen de epiblast en de trofoblast
  2. De primitieve dooierzak: dit was eerst de blastocoel maar is nu bekleed met hypoblastcellen
 • Rond welke dag ontstaat de primitieve groeve?
  14-15
 • Wat is gastrulatie?
  De vorming van een 3lagige kiemschijf
 • Uit welke 3 lagen bestaat de 3lagige kiemschijf?
  1. Ectoderm
  2. Mesoderm
  3. Endoderm
 • Beschrijf het proces van gastrulatie:
  Cellen van de epiblast proliferen en migreren in de primitieve groeve. Deze cellen gaan eerst naar hypoblast --> endoderm. Daarna tussenlaag --> mesoderm. Na ontstaan van de lagen wordt de epiblast --> ectoderm.
 • Welke structuren ontwikkelen zich ongeveer uit endo en ectoderm?
  Ecto = zenuwweefsel, huid, nagels, haren, klieren, etc.
  Endo = tractus digestivus, lever, longen, blaas
 • Noem de differentiaties van het mesoderm van mediaal naar lateraal?
  1. Chorda dorsalis (axiaal mesoderm)
  2. Somieten (paraxiaal mesoderm)
  3. Intermediair mesoderm
  4. Laterale plaat mesoderm
  - Parietaal (somatisch)
  - Visceraal (splanchisch
 • Uit welk deel van welke laag ontwikkeld zich het urogenitaalstelsel?
  Intermediare mesoderm
 • Hoeveel nierstructuren ontstaan er tijdens de embryonale ontwikkeling en in welke richting?
  3 nierstructuren in cranio-caudale richting
 • Hoe heten de 3 opeenvolgende nierstructuren?
  1. Pronephros --> niet functioneel, cervicaal
  2. Mesonephros
  3. Metanephros
 • Welke nierstructuur is de eerste FUNCTIONELE? Waar bestaat het uit? Waar komt het product in uit?
  Mesonephros. 
  Nefrotoom: Kapsel van Bouwman + afvoerbuisje
  Ductus mesonefricus --> cloaca
 • Wanneer is de mesonephros functioneel?
  Week 6-10, daarna degeneratie.
 • Uit welke structuur wordt de ureterknop gevormd? Waar groeit deze heen?
  Uit de ductus mesonefricus. 
  Groeit naar het metanefrogeen blasteem
 • Uit welke nierstructuur ontwikkeld zich de definitieve nier?
  Metanefros
 • Noem 5 structuren die zich vormen uit de ureterknop (mesonephros)?
  1. Ureter (van ductus mesoneprhicus naar metanephros)
  2. Pelvis renalis (nierbekken)
  3. Calyx major
  4. Calyx minor
  5. Verzamelbuisjes
 • Noem 4 structuren die zich vormen uit het metanefros?
  1. Distale tubulus
  2. Lis van Henle
  3. Proximale tubulus
  4. Kapsel van Bouwman
 • Welke 2 delen scheidt het septum urorectale van de cloaca?
  1. Canalis anorectalis
  2. Sinus urogenitalis
 • Uit welke kiemlaag ontstaan de blaas en urethra?
  Endoderm: sinus urogenitalis
 • Welke structuren ontwikkelen zich uit het phallisch deel van de sinus urogenitalis? (verschil bij man en vrouw)
  Man: urethra in de penis
  Vrouw: vestibulum vaginae 
 • Septum urorectale  niet of niet goed aangelegd: meer opties bij man of vrouw en vertel de opties:
  Meer opties vrouw. 

  Man: rectum en urethra samen uitkomen

  Vrouw:
  1. Rectum en vagina samen
  2. Rectum, vagina en urethra samen
 • Wat is de allantois in embryonale tijden? Wat wordt het later?
  Embryonaal: verbinding blaas met navelstreng
  Later: een dikke fibreuze streng: urachus.
 • Wat is een persisterende urachus?
  Dat de allantois niet goed is dicht gegaan: er is geen fibreuze streng ontstaan en er is dus een open verbinding van de blaas naar de navel
 • Incorporatie ureter in de blaas: leg kort uit hoe?
  ureter(knop) komt uit in de ductus mesonephricus. Deze moet dus in de blaas zakken zodat de ureter in de blaas kan uitmonden.
 • Wat is een overblijfsel in volwassen situatie van de ductus mesoneprhicus in de blaas?
  Trigonum vesicae
 • Noem in 1 zin de reden waarom er soms accesoire nierarterien zijn?
  Omdat sommige aangelegde nierarterien tijdens de ascendus niet in regressie gaan
 • De 3 opties van ectopische nieren?
  1. Bekkennier --> te laag 
  2. Thoracale nier --> te hoog 
  3. Hoefijzer nier --> nieren gefuseerd. Niet verder opgestegen dan a. mesenterica --> te laag
 • Op welke hoogte liggen normale nieren?
  Lumbaal 1-2
 • Uit welke 3 structuren worden de gonaden gevormd?
  1. Primordiale geslachtscellen/oerkiemcellen : gelegen in de wand van dooierzak
  2. Coeloomepitheel
  3. Onderliggend mesenchym
 • Op welke hoogte ontstaan de gonaden?
  Thoracaal 10
 • Wat doen de oerkiemcellen als ze aankomen bij de achterwand van het embryo?
  Ze zetten coeloemepitheel aan tot proliferatie en verdichting waardoor er richelvormige plooien ontstaan = geslachtsplooien.
 • Uit welke structuur worden steuncellen gevormd? Waar gebeurd dit?
  Coeloomepitheelcellen. In het onderliggend mesenchym
 • Welke 3 structuren ontstaan uit het coeloomepitheel:
  1. Genitale plooien
  2. Steuncellen
  3. Ductus paramesonephricus (buis van Muller)
 • Welk gen is beslissend voor het ontwikelen in mannelijke richting? Waar wordt het eiwit van het gen gesynthetiseerd?
  SRY gen op het Ychromosoom
  Het SRY eiwit wordt gesynthetiseerd in de steuncellen van de gonaden
 • Waartot ontwikkelen de steuncellen in de gonaden zich bij de man en onder invloed van welke stof?
  Steuncellen --> Sertolicellen
  O.i.v. SRY eiwit
 • Waaruit bestaan de testesstrengen en hoe ontwikkelen ze zich na de puberteit?
  Testesstrengen: Sertolicellen + mesenchymale weefsel. 
  Eerst staven (dicht van binnen) --> na de puberteit --> buizen 
 • Welk hormoon wordt uitgescheiden door de Sertolicellen waardoor de ductus paramesonephricus in regressie gaat?
  AMH = Anti Muller Hormoon
 • Welke cellen maken AMH (anti-muller-hormoon)?
  Sertolicellen
 • Welke 2 belangrijke functies hebben Sertolicellen?
  1. AMH produceren (anti-muller-hormoon) --> buis van Muller in regressie

  2. Onder invloed van Sertolicellen differentieren mesenchymale cellen in de gesclachtsplooien tot cellen van Leydig = testosteron productie
 • Welke cellen maken testosteron?
  Cellen van Leydig
 • Buis van Muller en buis van Wolff:
  Muller --> ductus paramesonephricus
  Wolff --> ductus mesonephricus
 • Voor ontwikkeling van 3 structuren zorgt 5-dihydrotestosteron?
  1. Masculinisatie van de uitwendige geslachtsorganen
  2. Vormen van de prostaat
  3. Vorming van de bulbo-urethrale klieren
 • Tot welke 4 mannelijke structuren ontwikkelt zich de buis van Wolff?
  1. Ductuli efferentes
  2. Epidydimis
  3. Vas deferens (bijbal)
  4. Vesicula seminalis (zaadblaasje)
 • In welke cellen ontwikkelen de steuncellen in de gonaden zich zonder SRY?
  Follikelcellen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Heeft zweet uit eccriene zweetklieren een geur?
Nee, maar bacteriën kunnen er wel voor zorgen dat ze een bepaalde geur krijgen. Deodorantia remmen de bacteriën die dit doen en ook de zweetklieren.
Wat is de grens van hypothermie?
33 graden
Wanneer spreekt men van hyperthermie?
Bij Tkern > 40 graden (42 graden = fataal)
Wat is de bezettingstheorie m.b.t. receptoren?
Hoe meer receptoren bezet, hoe beter de werking.
Hoeveel transmembraandelen hebben GCPR's?
7
Noem de receptoren waarop farmaca kunnen aangrijpen op volgorde van snelheid van werking.
- ionotrope receptoren (ionkanalen en transporteiwitten)
- GCPR's (via second messengers)
- Kinase gerelateerde receptoren)
- Nucleaire receptoren
Benoem de medicatie voor hypertensie?
Verlagen CO: zoutbeperkt dieet, diuretica, betablokkers. (hangt af van bloedvolume, slagvolume, hartfrequentie)


Verlagen TPR: ACE-remmers, optimaal gewicht, calcium-antagonisten, niet roken/alcohol. (hangt af van functionele en structurele factoren)
Wat doet de normale nier als er in een andere nier een stenose is?
Bemerkt een hoger ECV > meer uitscheiden.
Welke verschijnselen zijn te zijn bij doophypertensie?
hypertensie en hypokaliemie
Wat gebeurt er bij een baroreceptor dysfunctie?
De baroreceptor heeft normaal gesproken een bufferfunctie bij houdingsveranderingen. 
Bij een disfunctie komt de info te laat/slecht binnen en past de bloeddruk wordt de sympaticus niet geactiveerd/geremd bij houdingsveranderingen (bijvoorbeeld orthostatische hypotensie)