Samenvatting Class notes - research Methodology for Nutrition and Health I

Vak
- research Methodology for Nutrition and Health I
- Ondine van de Rest
- 2019 - 2020
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Voeding en Gezondheid
184 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - research Methodology for Nutrition and Health I

 • 1584399600 L2 Methodologische aspecten van experimenteel voedingsonderzoek

 • Wat houd het PICO-model in
  Deelt de onderzoeksvraag op in 4 elementen:
  • population 
  • intervention 
  • comparison 
  • outcome 
 • Welke 4 groepen kun je krijgen/maken uit population, participants
  Target population 

  • iedereen naar wie we de resultaten willen generaliseren 

  source population 
  • iedereen die we benaderen voor dit onderzoek 

  study population 
  • iedereen uit de source population die deelneemt aan dit onderzoek 

  population for analysis 
  • iedereen uit de study population waarvan complete data beschikbaar is voor de analyse 
 • Wat komt er bij de population allemaal kijken bij de afbakening van de study population: IN-/EXCLUSIECRITERIA
  Validiteit 
  • bredere criteria: hoge externe validiteit 
  • striktere criteria: hoge interne validiteit 


  praktische haalbaarheid 
  • effect van criteria op wervingsresultaat 
  • criteria op basis van invasieve metingen minder praktisch 


  ethische overwegingen 
  • exclusie van bepaalde groepen (etniciteit, leeftijd, geslacht, BMI) moet onderbouwd zijn. 
 • Hoe stel je de onderzoeksvraag op?
  Wat is het effect van ...........(intervention) vergeleken met..............(comparison) op ....................(outcome) in ...................... (population)
 • Wanneer gebruik je in-vivo; ex-vivo en in-vitro
  Zie de afbeelding
 • Definieer de volgende diermodellen: transgeen, knock-out, knock-down, knock-in, humanized
  Humanized 
  knock-in 
  transgeen 
  knock-down 
  knock-out 
 • Wat valt er allemaal onder intervention
  Welke vorm?
  • Voedingsmiddel, voedingsstof, voedingspatroon 

  Welke dosis?
  • Welke minimale dosis om effect te sorteren? 
  • Welke maximale dosis is haalbaar/veilig?
  • Compliance 

  Hoe lang?
  • korte termijneffect / lange termijneffect 
  • minimale duur om effect te sorteren?
  • compliance 
  • kosten 
  • ethisch: niet langer dan noodzakelijk 
 • Wat valt er allemaal onder comparison
  Welke vorm?
  • placebo, ander product of geen interventie 
  • moet zo goed mogelijk vergelijkbaar zijn qua uiterlijk, smaak etc. 

  Hoe lang?
  • even lang als de interventie 
 • Wat valt er allemaal onder outcome (welke effectmaat?)
  Validiteit 
  • is de surrogate marker vertaalbaar naar de klinische uitkomstmaat? (externe validiteit)
  • hoe dicht nadert de uitkomstmaat de gouden standaard (interne validiteit)


  Praktische haalbaarheid 
  • kosten 
  • uitvoerbaarheid 
  • belasting van proefpersonen (risico op drop-out)
 • Wat wordt er bedoeld/gedaan bij ex-vivo onderzoek
  • Cellen die direct uit weefsel van een organisme zijn gehaald en onder gecontroleerde omstandigheden kunnen groeien 
  • goede reflectie van de menselijke situatie 
  • beperkte levensduur 
 • wat zijn de voor en nadelen van experimenteel voedingsonderzoek met dieren of met dierlijk materiaal
  Voordelen 
  • meer mogelijkheden om onderzoek te doen naar onderliggend moluculair mechanisme 
  • mogelijkheid tot bestuderen weefsel die onbeschikbaar zijn in gezonde, levende mensen 
  • minder last van confounders 
  • diermodellen bootsen ziektestatus bij mens na 


  nadelen:
  • vertaalslag naar mens 
 • Diermodellen: een transgeen organisme:
  Draagt een vreemd gen (een transgeen) afkomstig van een ander organisme in zijn DNA.


  gebruikt om verschillende soorten ziektes te onderzoeken (kanker, obesitas, Parkinson etc)

  inbrengen van een gen van een ander organisme 
 • Diermodellen: knock-out (1 van de meest voorkomende types
  Bepaald gen of groep van genen wordt uit het genoom verwijderd en vervangen door zogenaamd "merkergen". Indicatie over functie van de verwijderde genen

  deletie/inactivatie van een gen 
 • Diermodellen: knock-in
  Ook inbrengen van een gen, maar dan op een specifieke locus


  insertie/vervanging van een gen op een specifieke plek 
 • Diermodellen: knock-down
  Gen expressie omlaag brengen op mRNA transcript

  verminderen van expressie van een gen 
 • Diermodellen: Humanized
  Dieren die functionerende humane genen, cellen, weefsels en/of organen dragen, die getransplanteerd zijn
 • Hoe ziet een parallel arm, post-test only design eruit
  Een controle periode + een treatment periode + een meting aan het einde 
 • Hoe ziet een parallel arm, pre-test post-test design eruit
  Controle periode + treatment periode + meting voor alles + meting na alles 
 • Hoe ziet het cross-over design eruit
  Treatment + control --> washout --> control + treatment 
 • Hoe ziet een factorial design eruit
  Control + treatment 1 + treatment 2 + treatment 1 en 2 
 • Hoe zien de quasi-experimental study designs eruit; one arm, subsequent treatments; one arm, pre-test post-test (or post-test only)
  Contole --> meting --> treatment --> meting 

  (meting -->) treatment --> meting 
 • Bij welke designs is blindering van de proefpersonen mogelijk?

  1. cross-over, one arm post-test
  2. parallel pre-test post-test, cross-over 
  3. factorial design, one arm subsequent treatments 
  4. parallel post-test, one arm pre-test post-test 
  2. Parallel pre-test post-test, cross-over
 • Bij welke studies is wat mogelijk, kijkende naar blindering, randomisatie, deelnemers, kosten, uitkomstmaat
  Zie de afbeelding
 • Selectiebias =
  Vertekening van het resultaat, doordat groepen in het onderzoek niet vergelijkbaar zijn
 • Wat is randomiseren?
  • Patienten, proefpersonen of proefdieren worden op basis van toeval (loting) toegewezen aan 1 van de groepen van een experimenteel onderzoek 
  • beoogde resultaat: gelijke verdeling van bekende en onbekende prognostische factoren over de groepen 
  • gerandomiseerde, gecontroleerde interventie is de gouden standaard voor het evalueren van interventies
 • Wat is simpele randomisatie en wat is het nadeel ervan?
  Simpele randomisatie is door bijvoorbeeld gebruik te maken van kop of munt 

  nadeel: op basis van toeval kan er lange opeenvolging van eenzijdige toewijzing plaatsvinden: toch ongelijke verdeling over de groepen 
 • Hoe vindt block randomisatie plaats
  • Vermijden kans op ongelijke verdeling van het aantal deelnemers over de studiearmen 
  • een blok krijgt een bepaalde grootte, by4,6 of 8 waarin beide studiearmen evenredig verdeeld zijn 
   • AABB    BABA    BAAB
  • na ieder blok dus een gelijke verdeling over beide studiearmen 
  • de blokgrofte is een veelvoud van het aantal studiearmen in de studie 
 • Wat zijn de nadelen van block randomisatie
  • Gelijke verdeling van aantal patiënten over de studiearmen, maar ongelijke verdeling van prognostische factoren over de studiearmen 
  • Als blokken niet helemaal gebruikt worden kan er alsnog een (kleine) ongelijke verdeling tussen studiearmen ontstaan 
  • grotere blokken: kans daarop groter, maar bij kleinere blokken wordt de voorspelbaarheid te groot 
 • Gestratificeerde (simpele) randomisatie; wat doen ze dan?
  Ze maken een stratum 


  stratum 1 voor dunnen mensen 
  stratum 2 voor dikke mensen 

  dit is echter nog niet genoeg, want als je nu  kop of munt gaat gooien belangen er nog steeds niet even veel mensen van elke stratum in de interventie box 
 • Er is een gestratificeerde blockrandomisatie nodig om mensen goed te kunnen verdelen over de interventies
  Er wordt gebruik gemaakt van stratum's en van blocks

  waardoor er een goede verdeling komt
 • Wat gebeurt er bij minimisatie randomisatie
  Dit is erg intensief 

  Er wordt bij elke nieuwe persoon die wordt toegevoegd aan de studie gekeken waar deze persoon het beste past in interventie A of in interventie B om deze groepen zo gelijk mogelijk te houden 
 • Welke 5 vormen van randomisatie zijn er?
  Simpele randomisatie 
  • kop of munt opgooien 

  block randomisatie 
  • het maken van blocks even veel in A als in B

  gestratificeerde simpele randomisatie 

  •  je maakt eerst stratum en dan pas gooi je kop of munt op 

  gestratificeerde block randomisatie 
  •  gebruik maken van en stratum en block

  minimalisatie randomisatie 
  •  hangt af van welke deelnemer zich aanmeld 
 • Blokrandomisatie zorgt ervoor dat de groepsgroottes de hele tijd zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Hoeveel kunnen de groepen maximaal van elkaar verschillen (in aantal)?

  AABB     BABA     BAAB

  1. de hele blokgrofte
  2. de helft van de blokgrootte
  3. een kwart van de blokgrootte
  4. de groepen verschillen niet in aantal
  De helft van de blokgrootte kunnen ze maximaal van elkaar verschillen
 • Precisie ==
  variatie rond de effect maat
 • Variatie rond de effectmaat (3)
  1. Natuurlijke variatie in uitkomstmaat binnen personen 
  2. Natuurlijke variatie in uitkomstmaat tussen personen 
  3. Natuurlijke variatie in effect op uitkomstmaat tussen personen 
 • Wat kun je doen aan variatie rond de effectmaat?
  Zie de afbeelding
 • Hoe kun je de interne validiteit vergroten?
  • Valide meetinstrument
  • Blindering
  • Randomiseren
  • Drop-out laag houden
  • compliance hoog houden 
 • Efficacy ==
  De mate waarin de interventie in staat is om het gewenste effect te bereiken in de deelnemers die compliant zijn
 • Effectiveness ==
  De mate waarin de interventie in staat is om het gewenste effect te bereiken in alle deelnemers die de interventie hebben gekregen
 • Per protocol analyse ==
  De data van deelnemers die het volledige onderzoek hebben afgemaakt en compliant waren wordt geïncludeerd in de statistische analyses
 • Intention-to-treat analyse ==
  De data van alle deelnemers, inclusief degenen die voortijdig gestopt zijn en degenen die niet compliant waren, worden geïncludeerd in de statistische analyses
 • De externe validiteit is laag bij:
  • Homogene studie populatie 
  • Groot verschil tussen source & target population
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoeveel eiwit zou de voeding van ouderen moeten bevatten met het oog op hun spiergezondheid?
25-30 gram per maaltijd
Hoeveel tijd heeft een ouder, fragiel persoon nodig om de 1.5 kg aan spieren weer op te bouwen d.m.v. tweewekelijkse training?
12-24 weken
Hoeveel spieren verliest een gezond mens bij een week verplichte bedrust?
1.5 kg
Vanaf een bepaalde leeftijd verliest iemand die niet actief is gemiddeld 3-8% aan spieren per 10 jaar. Vanaf welke leeftijd is dat?
40 jaar
Bio-electrical impedance (indirect)
= resistance of a body when a non perceivable alternating current is applied.
 • based on differences in electrical conductivity of body compartments
Under water weighing
Zie de afbeelding
De externe validiteit is laag bij:
 • Homogene studie populatie 
 • Groot verschil tussen source & target population
Wat is simpele randomisatie en wat is het nadeel ervan?
Simpele randomisatie is door bijvoorbeeld gebruik te maken van kop of munt 

nadeel: op basis van toeval kan er lange opeenvolging van eenzijdige toewijzing plaatsvinden: toch ongelijke verdeling over de groepen 
Wat is randomiseren?
 • Patienten, proefpersonen of proefdieren worden op basis van toeval (loting) toegewezen aan 1 van de groepen van een experimenteel onderzoek 
 • beoogde resultaat: gelijke verdeling van bekende en onbekende prognostische factoren over de groepen 
 • gerandomiseerde, gecontroleerde interventie is de gouden standaard voor het evalueren van interventies
Welke parameters kan je meten om honger en verzadiging in kaart te brengen appitite
 1. Hunger
 2. Fullness
 3. Satiety 
 4. Desire
 5. Prospective consumption