Samenvatting Class notes - Samenvatting KT6

Vak
- Kennistoets 6
- 2021 - 2022
607 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Samenvatting KT6

 • 1613689202 Hoofdstuk 1 inleiding tot het mensenlijk lichaam

 • Wat is de anatomie
  Anatomie is de leer van de bouw van het menselijk lichaam en fysieke relaties tussen de systemen van het lichaam. 
 • Fysiologie
  Fysiologie leer van de werking van systemen.
 • Pathologie
  Pathologie is de leer van afwijkingen waarop ziekte normaal functioneren van het lichaam aantast.
 • Welke niveaus van het lichaam bestaan er?
  Atomen, cellen, weefsels, organen en orgaanstelsel.
 • Wat is milieu exterieur
  Milieu exterieur omringt lichaam en is de bron van zuurstof en voedingsstoffen.
 • Wat is milieu interieur
  Milieu interieur is vocht dat lichaamscellen omspoelt  interstitiële/weefselvloeistof genoemd. 
 • Wat is een celmembraan?
  omhulsel van de cel, welke milieus binnen en buiten de cel scheidt. Membranen hebben bepaalde eigenschappen. 
 • Welke eigenschappen heeft een celmembraan?
  Selectieve permeabiliteit en semipermeabel
 • Wat is het doel van de eigenschap van het celmembraan?
  Zorgt ervoor dat bewegingen van moleculen ineen uit de cel mogelijk wordt gemaakt
 • Wat doet het milieu interieur
  Het nauwkeurig handhaven van de homeostase
 • Wat is homeostase
  Stabiele toestand in het intern milieu
 • Welke componenten sporen verandering op en reageren hierop
  Detector, controlecentrum en effector
 • Wat is negatieve feedback
  Gaat signaal naar de effector voor afname waardoor homestase kan worden gehandhaafd/herstelt. 
 • Wat is positieve feedback
  De stimulus laat de respons progressief toenemen waardoor respons progressief wordt versterkt
 • Waaruit bestaat het transport systeem
  Bloed, bloedsomloop en lymfoïde systeem
 • Wat doet het transportsysteem
  Het laat alle cellen in verbinding staan met milieu interieur en milieu exterieur
 • Waarbij is een transportsysteem betrokken
  Ontvangst, verificatie en beantwoording
 • Waaruit bestaat bloed
  Plasma en bloedcellen
 • Welke bloedcellen bestaan er
  Erytrocyten, leukocyten en trombocyten
 • Wat doen erytrocyten
  Vervoeren zuurstof, mindere mate koolstofdioxide, tussen longen en lichaamscellen
 • Wat doen leukocyten
  Bescheremn tegen infectie
 • Wat doen trombocyten
  Zijn essentieel bij bloedstolling
 • Bloedsomloop is een netwerk van bloedvaten en het hart. Waaruit bestaat het?
  Arteriën, venen, capillairen en het hart.
 • Wat doen arteriën
  Bloed vanuit het hart
 • Wat doen venen
  Bloed naar het hart
 • Wat doen capillairen
  Arteriën en venen met elkaar verbinden
 • Wat is de functie van het hart
  Het hart is een spinachtige zak welke bloed door het lichaam pompt en bloeddruk reguleert
 • Waaruit bestaat het lymfoïde systeem
  Bestaat lymfevaten tussen capillairen en weefselcellen
 • Wat is lymfe
  Lymfe is weefselvloeistof (plasma-eiwitten, bacteriën en cel afval). Lymfe wordt gefilterd en microben en andere stoffen worden verwijderd. 
 • Waarnaartoe wordt lymfe afgevoerd
  Lymfe wordt via lymfevaten teruggevoerd naar bloedsomloop
 • Wat zit op het verloop van lymfevaten
  Ophoping van lymfeklieren
 • Wat is het zenuwstelsel
  Snelwerkend communictiesysteem
 • Welke soorten zenuwstelsel bestaan er
  Centraal en perifeer
 • Waaruit bestaat het centrale zenuwstelsel
  Hersenen en ruggenmerg
 • Waaruit bestaat het perifere zenuwstelsel
  Vertakkende zenuwwezels
 • Welke twee zenuwvezels bestaan er en wat doen ze
  Sensorisch afferente zenuwen - signaal lichaam naar hersenen sturen
  Motorische efferente zenuwen - signaal van hersenen naar effectorgaan sturen 
 • Wat doen endocriene klieren
  Scheiden hormonen af in het bloed
 • Wat doen hormonen van endocriene klieren
  Hormonen stimuleren specifieke doelorganen welke betrokken zijn metabolische processen en cellulaire activiteit: groei/rijping lichaam. 
 • Waaruit bestaat het zintuigelijk stelsel
  Gehoor, zien, evenwicht, reuk en smaak
 • Wat is het endocrien stelsel
  Afzonderlijke klieren gespreid door het lichaam
 • Waarvoor is zuurstof noodzakelijk
  voor chemische reacties waaruit energie vrij komt uit voedingsstoffen (water, koolhydraten, eiwitten, vetten, mineralen en vitaminen). 
 • Hoe komt lucht in de longen terecht
  Lucht komt door het ademen het lichaam binnen. Het passeert de pharynx, larynx, trachea, 2 hoofdbronchiën, kleine bronchiën (eindigen in alveoli).
 • Wat is de functie van het metabole stelsel
  Afbreken van voedsel en verteren voor absorptie
 • Waaruit bestaat het maagdarmkanaal
  Mond, pharynx, slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, rectum en anus
 • Welke klieren zijn belangrijk bij het metabole stelsel
  Speekselklieren, alvleesklier en de lever
 • Wat is metabolisme
  Geheel van chemische processen in het lichaam welke is opgedeeld in twee soorten: anabolisme en katabolisme. 
 • Wat is anabolisme
  Opbouw, of synthese van grote en complexe stoffen
 • Wat is katabolisme
  Afbraak van stoffen om energie vrij te maken om grondstoffen te vormen
 • Hoe worden afvalstoffen verwijderd
  Uitademing, urine en feces
 • Wat is de functie van de huid
  Barrière tegen invasie van microben, chemicaliën en uitdroging
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waaruit bestaat maagsap
Water 
Mineraalzouten 
Slijm 
Zoutzuur
Intrinsieke factor
Inactieve enzymvoorlopers: pepsinogeen
Waaruit bestaat de maag
Maagfundus 
Corpus 
Pylorus 
Wat zijn de functies van de mond, pharynx en oesophagus
Vorming van spijsbrok 
Deglutitatie (slikken)
Wat voorkomt de onderste pharyngo-oesophageale
Binnenkomen van maagzuur in de oesophagus
Wat voorkomt de pharyngo-oesophageale (slokdarmsfincter)
Voorkomt dat tijdens het ademen lucht in de oesophagus komt of dat inhoud van de oesophagus wordt ingeademd
In welke onderdelen is de pharynx verdeeld
Nasopharynx (neus-keelholte), belangrijk voor de ademhaling
Oropharynx (mond-keelholte), zowel deel van de luchtwegen als spijsverteringsstelsel
Laryngopharynx (strottenhoofd-keelholte), zowel deel van de luchtwegen als spijsverteringsstelsel 
Welke functies heeft speeksel
Chemische vertering van polysachariden 
Smering van voedsel 
Schoonmaken en smeren van de mond 
Niet-specifieke verdediging 
Smaak 
Welke samenstelling heeft speeksel
Water
Zouten 
Verteringsenzym amylase 
Slijm 
Lysozym 
Immunoglobulinen 
Bloedstollingsfactoren
Waaruit bestaan tanden en kiezen
Coronea (kroon)

Radix (wortel)
Collum (hals)
Wat is de functie van premoraleren molaren
Vermalen van voedsel