Samenvatting Class notes - Sociology of business and consumption

Vak
- Sociology of business and consumption
- M. Bulkens & H. van de Horst
- 2019 - 2020
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen
176 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Sociology of business and consumption

 • 1572303600 college 1

 • Wat is consumptiesociologie?
  Hoe het sociale tot stand komt door consumptie
 • What is a sociological imagination?
  The idea that one can use sociology to shed light on the social origins and context of personal problems and issues. Somebody with sociological imagination sees their troubles not simply as an issue of their individual failings, but can identify how one's difficulties can have social roots.
 • What is a thinking frame?
  A pair of glasses you can put on when looking at certain sociological issues
 • What is social structure?
  “enduring patterns in the organisation of social life, including things, like capitalism, bureaucracy, and gender inequality. Social structures are fixed, although it is important to remember that they are constructed by, and related to, human actions”.
 • What is agency?
  Agency refers to the extent to which individuals are seen as having the capacity to think and make decisions with relative independence from larger structural forces
 • What is civil society? (burgermaatschappij)
  Het gebied van onafhankelijke burgerorganisatie.

  (the sphere of  independent citizen organising.)
 • Explain the social location of a person?
  An individual's position within various overlapping social groups such as, gender, age, race, class, sexuality, religion, and language.
 • What is the difference between material and cultural perspectives?
  Material;
  the physical and economic aspects of social life.

  Cultural;
  systems and patterns of symbols, meanings and values that are shared by members of a group.
 • Welke twee soorten focus zijn er binnen de sociologie?
  Micro; 
  Niveau van het creëren van betekenissen en sociale interacties - kleinere groepen en individuen 

  Macro;
  Niveau van grotere groepen (collectiviteit) of volledige systemen of structuren.
 • What is the difference between a consumer culture and a subsistence culture?
  In a subsistence culture we provided ourselves foods and other important stuff to be able to live life, in a consumer culture products are manufactured for us en we 'consume' them.
 • What is capitalism?
  An economic system enabled and regulated by the state, based upon the private ownership of the means of production and subsistence (levensonderhoud), and oriented towards the generation of profit for reinvestment or private gain.
  -

  Characteristics:
  Waged labor and dominating the market
  profit and growth 
 • What is wage labour?
  A relationship in which a worker sells his or her labour to an employer in return for an agreed upon monetary return
 • How can you describe 'Class' best?
  Refers to people who share the similar levels of income, wealth, education, occupational prestige, lifestyle, taste, social status, and/or acces tot material goods and services within systems of social stratification.
 • What is social stratification?
  Systems of inequality that organise categories of people into hierarchical tiers. Social stratification reflects intersectional lines of value and power based on race, class, and gender.
 • Waar staat de conspicious consumption theorie van Thorsten Veblen voor?
  The consumption of highly visible luxury goods by elites to distinguish themselves from their social inferiors
 • How is it possible that different countries are interconnected?
  Globalisation:
  a series of social, political, economic, cultural and environmental processes by which people, places and economies are increasingly interconnected (and people have become increasingly aware of this
  interconnectedness)
 • What is a part of globalization, but on a smaller scale?
  Glocalisation:

  describes a product or service that is developed and distributed globally, but is also fashioned to accommodate the user or consumer in a local market.
 • 1572476400 college 2

 • Wat is een empirische benadering?
  Onderzoek doen, beschrijven hoe zaken eruitzien, feiten zoeken. Hoe is de situatie op dit moment.
 • Wat is een normatieve benadering?
  Hoe zou het moeten zijn, hoe dragen kenmerken van het systeem bij aan ... ... 


  Hoe kunnen we het beter (duurzamer bijvoorbeeld) maken? Wie is aan zet? Wie draagt de verantwoordelijkheid 
 • Wat zijn theoretische perspectieven?
  Modellen om de samenleving en haar onderdelen beter te kunnen begrijpen
 • Welke 4 perspectieven (in de colleges besproken/ de hoofdstromen binnen de sociologie) zijn er?
  • Marxistisch 
  • Functionalistisch
  • Feministisch
  • Interactionistisch 
 • Hoe zijn bepaalde perspectieven van elkaar te onderscheiden?
  Ligt conflict of samenhang aan de basis van de samenleving?
  Zijn mensen egoïstisch of coöperatief?
  Focus op micro of macro? 
  Dit zijn onderscheidende factoren
 • Wanneer we vanuit het marxistisch perspectief kijken, waar letten we dan op en wat zijn de kenmerken van dit perspectief?
  • Macro
  • Conflict (benadering)-> strijd tussen mensen met bezit (industriëlen) en de mensen zonder bezit (de arbeiders)
  • Ongelijkheid 
  • Arbeidsomstandigheden; uitbuitingsrelaties tussen werkgevers en werknemers 
  • Exploitatie van natuur en milieu 
 • Wat is Commodity fetishism?
  De aard van de productie is verborgen voor de consument.
  onderdelen waar we niks of weinig van weten;
  Arbeid 
  Natuur 
  Gezondheid 
 • Hoe kan het dat commodity fetishism optreed?
  Verbonden aan het kapitalistisch systeem, maar wordt versterkt door specialisatie en globalisering.
 • Wanneer we vanuit het functionalistisch perspectief kijken, waar letten we dan op en wat zijn de kenmerken van dit perspectief?
  • Macro
  • Sociale samenhang -> alle onderdelen van de samenleving creëren samen een balans; coöperatief 
  • Voedsel heeft functie 
  • Groepsidentiteit
 • Wat is een totem? (begrip dat wordt gebruikt bij het functionalistisch perspectief)
  Een voorwerp dat symbool staat voor een groep en deze groep bij elkaar houd. 
  • Dieren, planten, maar ook gerechten/voedsel
  • Embleem voor grogpsindentiteit (familie, streek, land)
  • Genereert sociale solidariteit
 • Wanneer we vanuit het feministisch perspectief kijken, waar letten we dan op en wat zijn de kenmerken van dit perspectief?
  • Conflict -> ''mannen en vrouwen zijn ongelijk, we moeten dit met conflict verbeteren''
  • Micro en Macro -> gedrag onderling en glazen plafond 
  • Femininity en masculinity 
  • Gender ongelijkheid 
 • Wanneer we vanuit het interactionalistisch perspectief kijken, waar letten we dan op en wat zijn de kenmerken van dit perspectief?
  • Micro
  • Sociale interactie (Conflict en samenhang)
  • betekenissen (rituelen en routines)
  • Wat drijft alledaags handelen (patronen/systemen)
 • What are food practices?
  Alles dat met voedsel te maken heeft;
  • eten 
  • bereiden 
  • verwerven 
  • weggooien 
  • verkopen 
  • produceren

           etc...
 • Wat is een voedselsysteem?
  Een systeem waarin alle belanghebbende partijen en alle belangrijke aspecten zijn opgenomen
 • Waar kijkt men naar wanneer er, vanuit een marxistisch perspectief, naar het voedselsysteem kijkt?
  Hoe draagt dit systeem bij aan dit soort processen?
  • Commodity fetishism
  • Ongelijkheid 
  • Arbeidsomstandigheden 
 • Waar kijkt men naar wanneer er, vanuit een functionalistisch perspectief, naar het voedselsysteem kijkt?
  Hoe draagt het systeem bij aan dit soort processen?
  • Voedsel als totem 
  • Sociale samenhang
  • Groepsidentiteit 
 • Waar kijkt men naar wanneer er, vanuit een feministisch perspectief, naar het voedselsysteem kijkt?
  Hoe draagt het systeem bij aan dit soort processen?
  • femininity en masculinity 
  • Gender ongelijkheid 
  • Verdeling en foodwork (wie kookt? Wie voert de kids)
 • Waar kijkt men naar wanneer er, vanuit een interactionistisch perspectief, naar het voedselsysteem kijkt?
  Hoe draagt het systeem bij aan dit soort processen?

  • Betekenissen 
  • Alledaags handelen 
 • Wat is food justice?
  Wat is een gelijke verdeling van lusten en lasten?
 • Wat is cultuur?
  Systemen en patronen van betekenisgeving gedeeld door leden van een groep.

  Elementen;
  • Materieel (gerechten bijv.)
  • Immaterieel; normen, waarden en symbolen
 • Wat zijn waarden?
  Individuele of groepsideeën over wat belangrijk en wenselijk is. 
  Deze sturen:
  • Normen 
  • Het handelen van individuen 

  Waarden leiden tot samenhang (binnen groepen) maar ook tot conflict (tussen groepen)
 • Hoe blijven normen en waarden in stand binnen een groep of samenleving?
  Sociale controle:
  • socialisatie - opvoeding, leren eten aan tafel en je te gedragen 
  • surveillance 
  • sancties 
 • Wat is cultureel relativisme?
  Het kunnen begrijpen van iemand zijn ideeën, gedrag, emoties en wereldbeeld vanuit zijn cultuur.
 • Wat is etnocentrisme?
  Iemands cultuur begrijpen en evalueren vanuit eigen cultuur, vaak vanuit een idee van eigen superioriteit.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke vormen van etische consumptie zijn er?
 • Boycot; deliberately not purchasing a product to make a statement about the company and its social, political, or environmental policies.
 • Buycot; deliberately channeling purchasing towards products you support for social, political, or environmental reasons.
 •  'Zwakke' duurzame consumptie; geen 'radicale' omslag in consumptieve leefstijl en onderliggende normen en waarden.
 • 'Sterke' duurzame consumptie; fundamentele aanpassing bestaande leefstijlen / consumptiepatronen. Sufficiency als sociale norm - 'consuminderen' - reduce rather than reuse or recycle
Wat zijn contentious politics?
Ontwrichtende technieken om beleid te veranderen, protesten en dergelijke
Fordisme vs post-fordisme
Hoe de auto een object van massa productie werd is het fordisme. 
Post-fordisme staat voor de tijd na massaproductie waarin flexibele globale productie centraal stond.

Het fordisme zorgde voor:
 • vervreemding door moeilijke arbeidsomstandigheden en veel lopende band werk zorgde voor het vervreemden van creativiteit bij werknemers.

Het post-fordisme zorgde vooral voor veel differentiatie in producten.
Wat is antropomorfisme?
Toekennen van menselijke kenmerken aan niet menselijke objecten/dieren
Welke begrip hoort bij: Een initieel ingezette reeks van acties die latere besluiten en mogelijkheden beïnvloed? En welk effect heeft dit?
Path of dependence, het is zelfversterkend en maakt alternatieven onwaarschijnlijk.
Wat is systemische kwaliteit?
Systeem dat geroutiniseerd bezit van auto(rijden) promoot
Wat zien we als we naar de car culture kijken door de thinking frames: 'structure and agency' en 'micro and macro' die sociologen vaak gebruiken?
Structure: verschillende dominante manieren van transport door infrastructuur, de markt, wettelijke en culturele ondersteuning.


Agency: manieren van transport, verschillende gedurende de loop van je leven en afhankelijk van waar je woont (platteland vs stad)

Micro: gemak en bevrijdend - kan ook een last zijn
Macro: impact op het milieu of gezondheid samenleving
Hoe ziet het thinking frame structure and agency eruit?
 • Structure; blijvende patronen binnen de organisatie van het sociale leven
 • Agency; de mogelijkheden van het individu om in relatieve onafhankelijkheid van grotere structuren te denken en keuzes te maken.
 • Sociale locatie is hieraan gelinkt
Wat is automobiliteit wanneer we naar de car culture kijken en wat betekent dit op materieel en cultureel gebied?
Systeem van waarden, normen, praktijken (handelingen) en infrastructuur, die de dominantie van auto-vervoer binnen de maatschappij mogelijk maakt.
-

Materiële betekenis;
productie en arbeid - invloed op dagelijks leven (autorijden als een vorm van verplichte consumptie) - impact op milieu Culturele betekenis;
Sociale locatie - positieve symbolische waarde; vrijheid, praktisch, welvaart. Negatieve symbolische waarde; ontbreken andere transport mogelijkheden, ongelukken
Wat is culturele appropriatie ?
Elk gebruik van culturele evenementen door buitenstaanders - diegene die geen leden zijn van de culturele groep die traditioneel geassocieerd wordt met deze cultuur.