Samenvatting Class notes - Sturing en Stofwisseling

Vak
- Sturing en Stofwisseling
- Onbekend
- 2017 - 2018
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden, Leiden)
- Geneeskunde
751 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Sturing en Stofwisseling

 • 1492725600 Thema 1: Regelkringen

 • Wat is de nulde wet?
  Mensen zijn hemeotherm = warmbloedig en hebben een constante temperatuur gedurende alle levensfasen. 
  Lichaamstemperatuur is 37 graden. Therapeutische maatregelen bij hyper en hypothermie
 • Wat is de eerste wet?
  Behoud van energie. Alle enrige uit de opgenomen voedingsstoffen manifesteert zich uiteindelijk als warmte, arbeid of groei. 
  - behoud van energie (vrije chemische energie, warmte en beweging)
  - energie-eenheid: joule (bewegingsenergie-eenheid) en calorie (warmte-eenheid)
  Stofwisseling
 • Wat is de tweede wet?
  Bij alle levensprocessen neemt de entropie van de omgeving toe. Biochemische omzettingen leiden altijd tot warmteproductie.
 • Wat is de derde wet?
  De lichaamstemperatuur is niet relatief, maar bsoluut. 
  Deze is in alle levensfasen constant. Kleine variaties in absolute temperatuur hebben grote invloed op chemische evenwichtsconstanten, membraanpotentialen, fase-overgangen, oplosbaarheid.
  Kerntemperatuur is altijd hetzelfde.
  Zuigelingen hebben de meeste moeite om hun temperatuur zelfstandig op peil te houden.
 • Hoe krijgen we energie?
  Alle benodigde energie voor de geboorte komt van de moeder.
  Daarna van voeding
  Macronutriënten nodig.
  Verbranding van macronutriënten zorgt voor vrijkomen van water, inwendige energie en warmte.
  Gaswisseling en waterhuishouding horen bij de stofwisseling.
 • Leg uit dat voeten bijna exotherm zijn.
  Zij Volgen de buitentempratuur
 • Welke maandelijkse variaties zijn er in temperatuur?
  Basale temperatuurcurve
  Progesteron zorgt voor een kleine verhoging in tempertuur
  Als anticonceptiemiddel, onbetrouwbaar
 • Wat zijn de belangrijkste bronnen van warmte?
  Biochemische reacties, omzetting van suikers in ATP, 40% ATP en 60% warmte

  spieractiviteit
 • Wat zjin belangrijkste manieren voor warmteverlies?
  straling (radiation): tendens dat warmte stroomt van een warmte plaats naar een koude plaats, vasodilatatie/vasoconstrictie. Huidvaten verwijderen of vernauwen

  Verdamping (evaporation): zweet: verdampt sneller als lichaamstemperatuur hoger wordt, moeilijk bij hoge luchtvochtigheid

  Uitademen
 • Beschrijf de regelrking bij temperatuur.
  Vergelijkend element: anterior hypothalamus
  Controller: posterior hypothalamus
  Proces: spier rillen, bloedvaten vasoconstrictie
  leidt tot een geregelde waarde.

  Sensor: thermreceptoren
 • Beschrijf wat er gebeurt met het feedback mechanisme bij storingsbron KOU.
  Lagere gemeten waarde. 
  Hogere fout in anterior hypothalamus. 
  Cnotroller gaat proces harder aan zetten
  Geregeldwaarde wordt daardoor hoger.

  - vasoconstrictie huid
  - spieren gaan rillen   
  - acclimatiseren: meer thyroxine en adrenaline worden geproduceerd, basis metabolisme verhoogd, warmteproductie verhoogd. 
  Dit verhoogt metabolic rate en warmte productie
 • Beschrijf wat er gebeurt met het feedback mechanisme bij storingsbron HITTE
  Hogere gemeten waarde
  Kleinere fout in anterior hypothalamus
  Posterior hypothalamus gaat harder aan
  Proces: zweten en vasodilatatie, daardoor gaat de gemetenwaarde omlaag  

  - bloedvat dilateert
  - meer zweten
  - acclimatisering: minder thyroxine en adrenaline, waardoor verlaagde metabolic rate en verlaagde warmteproductie.
 • Wat gebeurt er bij de regelkring voor temperatuur bij koorts?
  Gewenste waarde wordt hoger: setpoint wordt verhoogd
  Je meet echter nog steeds 37 graden, dus moet de kerntemperatuur omhoog om setpoint te bereiken
  Het lijkt dat we het koud hebben.
 • Leg de feedforward regling door huidsensoren uit.
  Huidsensoren meten dit als eerste. Die geven dit door aan de hypothalamus wat het anticiperende effect heeft.
 • Beschrijf galideleo's methode.
  Je doorloopt een proces

  Sensate experience: waarneming
  Inductie
  Theoeretische hypothese
  deductie/syllogisme
  necessario dimonstrazione: wat hebben we nodig om een hypothe aan te t onen
  Verificatie of falsificatie
  Wet of nieuwe hypothese
 • Wat is inductie?
  Het afleiden van een algemene regel op grond van meerdere specifieke waarnemingen (generalisatie)
 • Wat is deductie?
  Op basis van een algemene regel worden uitspraken gedaan over het bijzondere, waarbij de regels van de logica worden gevolgd, als A --> B en B --> C dan A --> c
 • Wat is de wetenschappeljke methode van onderzoek doen?
  Op basis van een bepaald aantal waarnemingen wordt een theorie/hypothese gevormd op basis van inductie
  Aan de hand van deductief rederen kan men vervolgens tot een voorspelling komen
  Door het uitvoeren van experimenten wordt deze voorspelling getoets
  Resulten worden geëvaluaeerd door middel van verificatie en falsificatie  


  Wetenschap/deductie --> realiteit ---> metafysica/inductie --> representatie --> wetenschap/deductie
 • Wat is verificatie?
  Vooraf kunnen aangeven hoe dor middel van experimenten ene hypothese kan worden bewezen. alleen dmv empirie is de hypothese te bewijzen
 • Wat is falsificatie?
  Vooraf kunnen aangeven bij welke uitkomst van het experiment er aanleiding is om de geldigheid van een theorie of hypothese te verwerpen.
 • Hoe wordt de wetenschappelijek methode in de medische praktijk toegepast?
  Anamnese --> via inductie gaat de arts proberen te kijken wat er aan de hand is. Via deductie bedenkt hij wat hij moet doen
  Lichamelijk onderzoek: decutie: wat heb ik nodig om hypothese te bewijzen of falcificeren
  Aanvullend onderzoek therapie  

  Klacht --> anamnese: inductie --> diff diagnose --> onderzoek kiezen: deductie --> onderzoek: verificatie --> diagnose -> therapie kiezen: deductie --> therapie
 • Wat is een model?
  Model --> deductie --> experiment --> inductie --> model

  -Abstracte en formele representatie van een werkelijk bestaand systeem.
  -Functionele simplificatie van een werkelijk bestaand systeem
  -Simplificatie nodig, omdat je dan alsnog geen duidelijkheid kan krijgen
  -Beschrijf een hypothese in wiskundige termen

  -Representatie (van en ideaal beeld), vaak in de vorm van wiskundige modellen
 • Hoe correct is een model?
  -Modellen geven de werkelijkheid nooit exact weer
  -Een model is zo goed als zijn aannames
  -Begrip van dynamische complexiteit
  -Simulaties
 • Wat zijn voor en nadelen van experimenten tov simulaties.
  Experimenten 
  + validatie
  - Kost veel tijd
  - moeilijk uit voerbaar
  + materiële gelijkheid
  + te begrijpen bij onvoldoende begrip
  - onderzoek van aannames, geen rekening met dynamische complexiteit

  Simulaties
  - onzekere resultaten
  + snel
  + maakt het onmogelijke mogelijk
  - formele gelijkheid
  + dynamische compexiteit
 • Wat is de functie van modellen?
  Moddellen helpen ons om de wereld om ons heen beter te begrijpen. Je moet echter wel testen of dit in werkelijkheid ook zo is.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het risico van het geven van meer FSH .
Je stiuleert het ovarium, wat kan leiden tot ontwikkeling van meerdere follikels, dus meer kans op meerlingen.

Daarnaast kunen tegeljkertijd met het tot ontwikkeling komen van follikels stoffen vrijkomen die de bloedvaten kunnen doen lekken: vasculair endothelial growth factor. vocht gaat buiten de vaten in de vrije ruimte: ascites
Wat kan de oorzaken van oligomenorroe zijn bij een adipose vrouw?
FSH is te weinig aanwezig om de granulosacellen in de follikel goed te laten delen, waardoor te weinig oestradiol door granulosacellen wordt gemaakt. 
De positieve feedback naar de hypofyse om LH te laten uitstorten komt niet.
Wat is de definitie menopauze?
1 jaar na laatste menstruatie
Wat zijn oorzaken van ontregeling van de menstruele cyclus op de verschillende niveaus? En wat zijn behandelingen.
Hypothalamus: anorexia; psychotherapie, extreme duursport
Hypofyse: hyperprolactinaemie; dopamine agonist
Ovarium: adipositas; afvallen, vroegtijdige menopauze; eiceldonatie
Leg de pathofysiologie van oligomenorrhoe uit.
Er is wel enige endometriumopbouw, dus oestradiolproductie, dus ook FSH productie en afgifte en dus werkt ook GnRH pulsator.

Er is geen progesteron productie, dus er is geen LH piek geweest.
Wat is het verschil tussen spermatogenese en spermiogenese?
Spermatogenese: behelst het gehele proces met de drie onderdelen mitose, reductiedeling en spermiogenese.

Spermiogenese is de periode van transformatie van spermitiden naar spermatozoa, waarbij de beweeglijkheid geïnduceerd wordt, dit proces is grotendeels afhankelijk van FSH.
Welke hormonen worden door de hypofysevoorkwab gemaakt, welke door de hypofyse achterkwab?
Hypofyse voorkwab: ACTH, GH, TSH, prolactine, FSH, LH, MSH
Hypofyse achterkwab: vasopressine en oxytocine
Wat is lactatieamenorroe?
Hypothalamus-hypofyse-ovarium-as wordt onderdrukt door prolactine tijdens lactatie.
Zoogstimulus zorgt via prolactine voor onderdrukking van pulsatiele afgifte GnRH dor hypothalamus. Dit leidt tot hypo-oestrogene status met de daarbij behorende verschijnselen als opvliegers en atrofie van vagina epitheel

Duur is afhankelijk van frequentie en de duur van voeding.
Beschrijf de galacptopoëse.
Zuigreflex zorgt voor de aanmaak van prolactine en oxytocie.

Prolactine: melkproductie, remming hypothalam-hypofysaire-ovariële systeem

Oxytocine: contractie myo-epitheliale cellen rondom de melkductuli, hierdoor komt melk naar buiten.
Welke verandering heeft plaatst in de crivx en uterus voorafgaan aan het op gang komen van de baring?
Verweking cervix
Verehoogde gevoeligheid voor oxytocine door toename receptoren
Toename gap junctions tussen gladde siercellen mymoetrium.
Dit leidt tot gecoördineerde contracties.