Samenvatting Class notes - Theorie GGZ

Vak
- Theorie GGZ
- Meijer
- 2020 - 2021
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- Sociaal Pedagogische Hulpverlening
114 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Theorie GGZ

 • 1601244000 Les 1: Introductie: Soorten kennis en herstel ondersteunende zorg

 • Welke 3 soorten kennis zijn er?
  1. Ervaringskennis
  2. Beroepsmatige kennis
  3. Wetenschappelijke kennis
 • Geef een voorbeeld van ervaringskennis
  Reflectie op belevingen 
 • Geef een voorbeeld van beroepsmatige kennis
  Observeren in de praktijk
 • Geef een voorbeeld van wetenschappelijke kennis
  Het lezen van een review-artikel
 • Wat houdt ervaringskennis in?
  Kennis die alleen te verkrijgen is via beleving.
 • Wat is beroepsmatige kennis?
  Kennis van de kunst van het vak, ook wel ambachtskennis genoemd.
  Vaardigheden van hoe je iets moet aanpakken. Gewoon doen en feedback ontvangen. Dit leer je niet uit een boek.
 • Wat is wettenschappelijke kennis?
  Algemene geldende kennis die gecontroleerd is door vakgenoten.
  Kennis die door onderzoek tot stand komt.
 • Noem 4 soorten herstel
  Klinisch herstel (klachten volgens DSM)
  Persoonlijk herstel (leren leven met het feit dat je een aandoening hebt)
  Maatschappelijk herstel (woning, baan)
  Functioneel herstel (cognitiever basisvoorwaarden)
 • Noem 4 voorbeelden van hogere cognitieve functies
  Plannen kunnen maken
  Jezelf kunnen beheersen
  Reflecteren
  Jezelf kunnen motiveren 
 • Herstelgericht op het gebied van planning en impulscontrole hebben vooral betrekking op welk herstel?
  Functioneel herstel
 • Wetenschappelijke kennis heeft als voordeel op beroepsmatige kennis dat deze...
  Vaak onderzocht is op meerdere mensen en objectieve algemeen geldende kennis.
 • Wat is/zijn belangrijke elementen bij het omzetten van ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid?
  Reflectie, koppelen aan andere kennis.
 • 1601848800 Les 2: Benaderingswijzen: alliantie, presentiebenadering, shared decission making, motiverende gespreksvoering

 • Wat houdt emotionele alliantie in?
  “Klik”, zie je het wel met elkaar zitten.
 • Wat houdt taakalliantie in?
  Overeenstemming doel en werkwijze (ben je het eens over de manier hoe er gewerkt gaat worden)
 • Wat is het uitgangspunt in alliantie?
  Eigen regie
 • Wat is volgens Barkley een voorwaarde voor zelfregulatie?
  Vermogen tot zelfspraak (dialoog met jezelf)
 • Wat zijn twee strategieen met betrekking tot eigen regie?
  Diehard herstelbenadering
  Traditionele medische benadering 
 • Wat houdt de diehard herstelbenadering in?
  Client moet via worstelen de eigen regie terugvinden
 • Wat houdt de traditionele medische benadering in?
  Regie overnemen tot het weer beter gaat.
 • Welke drie benaderingswijzen zijn uitgelicht in de les?
  Presentiebenadering
  Shared decisionmaking
  Motiverende gespreksvoering
 • Waar is de presentiebenadering sterk op gericht?
  Op een goede nabije relatie met cliënten.
  Niet doelen of technieken laten bepalen wat je doet, maar de relatie en wat er op dat moment speelt bepaalt
 • Wat houdt presentiebenadering tegen?
  Bureaucratie
  Interventies
  Diagnoses
 • Wat is een valkuil van de presentiebenadering?
  Sluit mogelijk niet aan op bestaande kaders, zoals financiën wetgeving en organisatie. 
 • Waar is shared decision making op gericht?
  Gezamenlijke besluitvorming: zowel cliënt als hulpverlener beslissen beide. Hulpverlener legt opties voor en legt neutraal voor en nadelen van de opties uit. Hulpverlener toets of het wordt begrepen en er wordt samen een keuze gemaakt waar beide achterstaan. 
 • Waar is motiverende gespreksvoering op gericht?
  Gespreksmethode die helpt bij de zelfsturing. Het is een systematische cognitieve gedragstherapie methode maar met compassie en acceptatie. 
  De eigen wensen staan centraal.
 • Waar heeft alliantie mee te maken?
  Met de kwaliteit van samenwerking.
 • Als de alliantie goed is, is de kans groot dat het slaagt.
  Hoe meer 'klik' hoe groter de kans op verandering.
 • Wanneer kan er sprake zijn dat het antwoord niet transparant is?
  Als er sprake is van afhankelijkheid
 • Waar gaat de zelfdeterminatietheorie over?
  Theorie die gaat over motivatie in het algemeen. Wat heeft positief effect/invloed op.
 • Wat is een voorwaarde voor alliantie?
  Zelfspraak (= mentaal kan denken over wat je zelf wil en wat je belangrijk vindt)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem 3 gevolgen van stigmatisering
 • Extra verdriet/angst bovenop de al bestaande problematiek
 • Lage zelfwaardering en zelfvertrouwen.
  • Geloven dat je geen goede werknemer kan zijn
 • Verbergen psychiatrische status
Wat betekent geanticipeerd stigma?
Wat je verwacht hoe andere over jou denken
Wat betekent ervaren stigma?
Daadwerkelijk meemaken
Wat houdt zelfstigma in?
Accepteren en geloven en hierin en gedrag aanpassen. Gaan ontwijken en niet meer solliciteren bijvoorbeeld.
Wat houdt structureel stigma in?
Stigma's in de wet.
Wat houdt publiek stigma in?
Wat er voor negatiefs gezegd wordt op straat of media
Welke soorten stigma zijn er?
Publiek stigma
Structureel stigma
Zelfstigma
Wat betekent outgroup?
Mensen die er niet bij horen
Wat betekent ingroup?
Mensen die erbij horen
Wat betekent stigma?
Iemand wordt gelabeld als dat diegene minder is dan andere