Samenvatting Class notes - Theorieën en thema's; sociologie

Vak
- Theorieën en thema's; sociologie
- ...
- 2018 - 2019
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Internationale Ontwikkelingsstudies
228 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Theorieën en thema's; sociologie

 • 1546815600 Erwin Goffman

 • Goffmanian approach: Goffman keek altijd naar de details van het alledaagse leven. Bijvoorbeeld een boek van families. Vrouwen zijn altijd aan de voorkant te zien op hun knieën en mannen staan erachter. Hij bediscussieerde dit soort foto's en heeft het dan over machtsrelaties tussen mannen en vrouwen in de maatschappij.
 • Erwin Goffman is een voorbeeld van een microsocioloog. Hij beweert dat je niet moet kijken naar de samenleving als een systeem, maar als een microsocioloog ga je de maatschappij in. Je staat in iemand anders schoenen en kijkt door hun ogen naar de maatschappij.
 • Van welke soort sociologische stroming is Erwin Goffman een voorbeeld
  micro-socioloog
 • Binnen de micro-interpretatieve sociologie worden 'storingen' gebruikt als een belangrijke bron van informatie/kennis over wat als 'normaal' of 'passend gedrag wordt beschouwd. Een voorbeeld hiervan is het in een lijn staan bij de bushalte.
 • Bij welke 4 sociologen liggen de historische wortels van de micro-sociologie
  1. Max Weber
  2. Afred Schutz
  3. George Simmel
  4. George Herbert Mead 
 • Wat zijn de 7 verschillende stromen binnen de micro-sociologie
  1. Fenomenologie
  2. Symbolisch interactionisme 
  3. ethnomethodologie
  4. etikettering theorie
  5. Dramaturgische benadering 
  6. Uitwisselingstheorie / rationale keuze theorie 
  7. theorie van rituele interactie 
 • Wat zijn de twee theorieën waar Goffman zich mee bezig heeft gehouden binnen de micro-sociologie
  1. Sociologie van het alledaagse leven
  2. Dramaturgische benadering 
 • Wat zijn de drie kenmerken van micro 'interpretatieve' sociologie volgens Goffman
  1. pleit tegen structureel determinisme omdat het prioriteit geeft aan systemen en structuren boven menselijke agenten
  2. benadrukt dat het sociale leven 'gemaakt is om plaats te vinden' door goed geïnformeerde en capabele mensenrechten
  3. Bestudeerd de tactische regels van het bestuderen van gedrag in het alledaagse leven. Het hoe en wat van het micro. Hoe en wat gebeurt er als we bijvoorbeeld gaan shoppen. 
 • Wat zijn de drie onderwerpen die worden besproken binnen theorie van Goffman over 'De presentatie van het zelf in het alledaagse leven'
  1. ''make-work'' = het maken van de goede indruk wanneer de baas de werkvloer betreedt. 
  2. ''announcing yourself'' wanneer je een situatie betreedt die misschien ongemakkelijk kan zijn
  3. ''act as decorum'' wanneer je een vreemde bent rondom vrienden die intimiteiten uitwisselen (bijvoorbeeld in een trein coupe)
 • Goffman over de dramaturgische benadering: 
  Hij beschrijft het sociale leven als een soort opvoering/toneelstuk, dat wordt opgevoerd op een bepaald podium, voor een echt of een verzonnen publiek. Waarom ze dit doen? Mensen willen graag een publiek om aan hun te kunnen tonen wie ze zijn en hebben ook behoefte aan teamgenoten die achter de schermen voor ontspanning zorgen.
 • Wat zijn de 5 hoofdconcepten binnen de dramaturgische benadering van Goffman
  1. Het spelen van een rol; impressie management; de schijn ophouden 
  2. Gelegenheid, bijeenkomsten, ontmoetingen (co-aanwezigheid)
  3. Spelers, publiek, teams 
  4. Tactiek: het elkaar helpen wanneer er fouten worden gemaakt 
  5. front-stage versus back-stage regio's en uitvoeringen
 • Een bekende quote van Goffman; ''Not then, men and their moments, but moments and their men''. Wat bedoelt Goffman hiermee?
  Argument is dat als we willen begrijpen wat er gebeurd in het dagelijks leven, moeten we niet kijken naar individuen, maar naar de interacties. Je moet kijken wat er op een moment gebeurd en van daaruit kan je gedrag verklaren. Het is tegen het gedrag verklaren vanuit individuen.
 • Sociale relaties worden gevormd niet (alleen) door onze genen maar ook door middel van interactie/socialisatie = ASYLUM casus
 • Hoe wordt Goffman's vorm van interpretatieve sociologie ook wel genoemd?
  dramaturgische benadering
 • Asylum: 
  • Goffman werkte in een 'madhouse' als recreatie-assistent. 
  • kleren bepalen de identiteit van mensen, maar in een gekkenhuis moeten mensen hun kleren inleveren en daarmee neem je een stukje van hun identiteit weg. 
  • In het gekkenhuis heb je twee categorieën: doktoren en patiënten
  • Patiënten worden opgesloten in simpele rollen die worden gevormd door de institutie. Doordat de patiënten worden opgesloten in de simpele rollen van het gekkenhuis, gaan mensen zich hierdoor ook gek gedragen. Ze worden geforceerd om zich te gedragen op een manier die niet hoort bij hun identiteit. 
  • er is geen ontsnapping mogelijk van het gekkenhuis en zijn regime, je bent letterlijk in een gekkenhuis opgesloten.  
 • Wat is een asylum in de theorie van Goffman
  Een institutie waar identiteiten worden gecreëerd.
 • Wat zijn 3 andere instituties waarin net zoals in het asylum van de theorie van Goffman identiteiten worden gecreëerd?
  1. Gevangenissen
  2. Verzorgingshuizen
  3. Ziekenhuizen
 • De instituties die ontworpen worden om om te gaan met gekkigheid, criminaliteit en ziekte, produceren uiteindelijk het fenomeen dat ze eigenlijk zouden moeten voorkomen.
 • Volgens Goffman zijn ziekenhuizen en gevangenissen plekken die gezien kunnen worden als 'totale instituties'. Is dit goed of fout?
  Goed
 • Goffman's theorie is een voorbeeld van interpretatieve theorie
  Goed
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Een bekende quote van Goffman; ''Not then, men and their moments, but moments and their men''. Wat bedoelt Goffman hiermee?
Argument is dat als we willen begrijpen wat er gebeurd in het dagelijks leven, moeten we niet kijken naar individuen, maar naar de interacties. Je moet kijken wat er op een moment gebeurd en van daaruit kan je gedrag verklaren. Het is tegen het gedrag verklaren vanuit individuen.
Meningen in de publieke sfeer kunnen alleen een impact hebben op de politiek als ze worden gesteund door een meerderheid van de stemmers. Is dit goed of fout?
Fout
Communicatieve actie is bedoelt om een gedeelde consensus te creëren. Is dit goed of fout?
Goed
Met het concept 'kolonisatie van de lifeworld' bedoelt Habermas dat de lifeworld in toenemende mate de staat en markt beheerst. Is dit goed of fout?
Fout
Wat zegt Habermas over de civiele maatschappij?
 • De civiele maatschappij bestaat uit niet-gouvernementele en niet-economische verbindingen en vrijwillige associaties die de communicatiestructuren van de publieke sfeer verankeren
Wat zijn de drie kenmerken van de publieke sfeer volgens Habermas?
 1. De publieke sfeer signaleert problemen in de samenleving en problematiseert ze voor politieke oplossingen. 
 2. Geen instelling maar ruimte voor het communiceren van informatie en meningen. Voorwaarden: 
 • het bevorderen van collectieve doelen en niet alleen persoonlijke doelen
 • iedereen kan meedoen en publieke opinies zijn gebundelde meningen die geen oplossingen behoeven te geven 
 • niet representatie in statistische zin (dus niet op basis van een enquête) maar het resultaat van openbare communicatie
 1. kan niet worden gevangen door belangengroepen er is geen universele politieke moraliteit, maar alleen een voortdurende dialoog door middel van culturele en individuele diversiteit
Volgens Habermas is taal een belangrijk communicatiemiddel in zijn theorie van communicatieve actie. Welke drie communicatie werden onderscheid hij?
 1. objectieve wereld (cognitief); waar of niet waar
 2. morele-legale wereld (normatief); rechtvaardig of onrechtvaardig
 3. interne wereld (expressief); oprecht of niet oprecht
Homo clausus is een concept dat wordt gebruikt door Elias om de non-sociologische kijk op de maatschappij in meerdere lagen van de bevolking te bekritiseren.
Goed
Volgens Elias zal tijdens het beschavingsproces Selbst-zwang over tijd worden vertaald in Fremd-zwang
Fout
De notion of figuration is een belangrijk concept voor Elias om de opkomst en de ontwikkeling van het beschavingsproces in Europa uit te leggen. Is dit goed of fout?
Goed