Samenvatting Class notes - Van Basis tot Homeostase

Vak
- Van Basis tot Homeostase
- Onbekend
- 2017 - 2018
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden, Leiden)
- Geneeskunde
964 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Van Basis tot Homeostase

 • 1487631600 SO's

 • Wat is de functie van de tunica intima?
  Beschermt bloed dat het in contact komt met de media en dus niet in aanraking komt met collageen.
 • Wat is de functie van tunica adventitia?
  Faciliteitenlaag
  bevat collageenvezels
  bloedvaten voor zuurstof toevoer, zenuwen
 • 1487718000 2 Homeostase: controle van vitale parameters

 • Wat is een normale hartfrequentie normaal?
  60 slagen per minuut
 • Wat is een normale ademfrequentie?
  12-15 per minuut
 • Waarom heb je zuurstof nodig?
  Je hebt zuurstof nodig voor het genereren van energie. Je verbrandt substraten met zuurstof.
 • Welke energie geeft substraten?
  Koolhydraten 4 kcal/gram
  Vetten 9 kcal/gram
  Eiwitten 4 kcal/gram
 • Hoeveel zuurstof heb je nodig om substraten te verbranden?
  1 liter zuurstof voor 1 gram koolhydraten --> 4 kcal
  2 literzuurstof voor 1 gram vet --> 9 kcal
  1 liter zuurstof om 1 gram eiwit 0=--> 4 kcal
 • Hoeveel zuurstof zit er in bloed?
  150 g Hb/L bloed
  1,36 ml zuurstof/g Hb
 • Hoe groot is de cardiac output?
  5L per minuut.
 • Bij inspanning heb je meer zuurstof nodig. Hoe compenseert je lichaam dat?
  75% van zuurstof in bloed wordt normaal niet gebrikt.
  Als je meer zuursto fnodig hebt, is er dus nog zuurstof aanwezig. Daarnaast gaat je hart bij inspanning sneller kloppen. Per slag pomp je meer liter bloed door het lichaam.
  Er komt dan ook meer zuurstof langs de weefsels + er wordt meer zuurstof opgenoen.
 • Hoe zorg je dat cardiac output verhoogd wordt?
  CO = HR x SV
  CO = HR x (EDV - ESV)
 • Wat is fysiologie?
  Bestudering van vitale functies van het lichaam.
  Hoe functioneren individuele organen, hoe werken ze interactief.
  Bestudering van itnegratie van processen op moleculair, cellulair orgaan en organisme niveau.
 • Wat is homeostase?
  Aanpassen van belangrijke biologische paramaeters die ervoor zorgen dat het organisme normaal kan functioneren in variabele toestanden,

  Bloeddruk
  Circulerend bloedvolume
  Bloedsametstelling (pH, gassen, elektrolyten)
  Osmose
  Celvolume
 • Wat is de bijdrage van het cardiovasculair systeem, het ademhalingsssyteem en nieren en urinewegne?
  Cardiovasculair: aan- en afvoer van brandstof en andere bestanddelen nodig om de samenstelling van cellen en extracellulaire ruimte te optimaliseren.
  Ademhalingssysteem: afvoeren van CO2 en aanvoeren van voldoende zuurstof; filteren van bloed, enkele metabole functies

  NIeren en urinewegen: verwijderen afval, regelen bloedsamenstelling, volumeregulatie, osmoregulate
 • Op welke manieren wordt homeostase bereikt?
  Intrinsiek: autoregulatie: verandering in directe omgeving leidt tot aanpssing; weefselhypoxie in vitale organen leidt tot vasodilatatie

  Extrinsiek dmv CZS en endocriene systeem; bv inspanning gaat vergezeld van toename hartminuutvolume, minuutventialtie, vasoconstrictie
 • Welke regelsystemen kennen we?
  Open
  gesloten
  Positieve terugkoppeling
  Negatieve terugkoppeling
  Feed forward.
 • Wat is redundantie?
  Meerdere regelmehcanismen voor een parameter.
 • Wat houdt een steady state met non-equilibrium in?
  Intra- en extracellulaire concentraties zijn niet in evenwicht, maar wel in een steady state: homeostase. Dit kost energie.
 • Wat houdt het adaptatie vermogen bij een systeem in?
  Systeem kan zich aanpassen bijvoorbeeld aanpassen als je op hoge hoogte bent.
  Long: toename ventilaite
  Nier: toename EPO
  hart: hartminuutvolume aanpassing

  Aanpassing is niet altijd in dienst van homeostase, ook voor remodellering na hartinfarct om doorbloedingsfunctie te verbeteren.
 • Uit welke componenten bestaat een terugkoppelsysteem
  Receptor: verandering detecteren
  Controle centrum
  effector: geeft respons
 • Hoe ziet een open regelsysteem er uit?
  Ingangssignaal --> proces --> uitgangssignaal
  Geen terugkoppeling bij fouten tijdens het proces
  Aan- uit regelsysteem
  Proportioneel regelsysteem

  Voorbeelden: blaas van niet zindelijke peuter, volwassen blaas na dwarslaesie van het ruggenmerg

  Proportioneel: pupilreactie oog
 • Hoe ziet een gesloten regelsysteem er uit?
  Terugkoppeling tijdens het proces.
  Bestaat uit:
  sensor- referentie waarde- controller
 • Hoe ziet een regelsysteem met negatieve terugkoppeling eruit?
  Er is een sensor die het utigangssignaal meet. Die stuurt het naar de vergelijker, dat het dan weer aanpast aan eht proces

  Streven naar evenwicht. Gemeten waarde wordt aangepast aan de gewenste waarde.

  Als de geregelde waarde te hoog wordt, dan meet de sensor dit. Gemeten waarde > gewenste waarde. Er komt dan een negatief getal. De controller zegt dan dat processor minder hard moet werken.

  Bij een te lage geregelde waarde, is de fout hoger, waardoor het proces harder moet gaan werken om op het juiste niveau te komen.

  Voorbeeld: longen, carciovasculaire systeem, nieren, temperatuur
 • Hoe ziet een regelsysteem met positieve terugkoppeling er uit?
  Als de geregelde waarde hoog is, dan is de gemeten waarde ook hoog.
  Proces gaat harder werken, dit gebeurt tot een bepaalde explosie of utidoving plaats vindt.
  Voorbeeld: baring, actiepotentiaal, orgasme
 • Wat is een systeem met feedforward anticipatie?
  Als er een stoorsignaal naar buiten is die invloed heeft op de geregelde waarde, dan kan dit door middel van bepaalde sensoren worden opgemerkt en aan de controller worden doorgegeven.

  Feedforward: je herkent een stoorsignaal al van tevoren.
  Voorbeeld: temperatuur regeling, buiten temperatuur is een stoorzender.
  Huidsensoren geven terugkoppeling, zorgen ervoor dat het lichaam van tevoren al gaat reageren.
 • Noem een voorbeeld van moleculaire feedback loops.
  Biologische klok zorgt voor behouden 24 uurs ritme. 
  Gebeurt in supraglysmatische nulcei
  Twee moleculaire feedback loops die elkaar versterken
  Beide regelrkingen beïnvloeden elkaar.
 • Welke processen in ons lichaam hebben negatieve terugkoppelign?
  Longen, cardiovasculair systeem, nieren, temperatuur, schildklier, bijnier
 • Waarom zouden we iemands inspanningsvermogen willen onderzoeken?
  Diagnostiek cardiale ischemie (zuurstoftekort)
  Diagnostiek hartritmestoornissen
  Diagnostiek longafwijkingen
  Verloop bloeddruk bij inspanning.
 • Welke doorsnedes worden gedaan bij echocardiografie?
   4kamer opname of 2 kamer opname

  Korte as opname
 • Wat gebeurt er bij inspanning met iemands:
  - hartfrequentie
  - bloeddruk
  - slagvolume
  - cardiac output?
  Hartfrequentie: verdubbelt bijna, herstelt zich weer
  Bloeddruk: systolische druk gaat omhoog, diastolische druk blijft gelijk
  Slagvolume: constant: SV = EDV - ESV
  EDV: daalt steeds meer, minder tijd om het hart te vullen bij hogere hartfrequentie
  ESV: hart knijpt sneller leeg.  Verschil EDV - ESV blijft daardoor redelijk constant
  Cardiac output neemt toe = SV * HR
 • Welke soorten sensoren zijn er?
  Perifere sensoren (buiten het centrale zenuwstelsel)
  Centrale sensoren (liggen vlakbij het regelcentrum)
 • Welke regelcentra zijn er en welke grootheid wordt gebruikt?
  Autonome regelcentra: hypothalamus (lichaamstemperatuur, osmose, voedselopname, glucosehuishouding), formatio reticularis (hart en bloedsomloog, ademhaling)

  Aansturing van efferente zenuwvezels vanuit het autonome zenuwstelsel of hormonen

  Neuronale systeem: actiepotentialen, chemische signalen (neurotransmitters)

  Endocrien: hormonen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het effect van fosforylatie van phospholamban (PLB) en troponine-I (TnI)?
Een positief lusitropisch effect: dus verbeterde relaxatie
Als PLB wordt gefosforyleerd dan wordt de remmende werking van de SERCA pomp vermindert, dus meer Ca++ het SR in. 
Als TnI wordt gefosforyleerd dan wordt de binding van Ca++ aan troponine C geremd, dan komen er minder bindingsplaatsen voor myosine aan actine vrij en dus minder contractie, meer relaxatie.
Wat is het effect van fosforylatie op L-type Ca kanalen?
Een positief inotropisch effect: dus verbeterde contractie
Er gaat meer calcium de cel in
Wat is het effect van sympathische activatie op kinases?
Sympathische activatie >> release norepinephrine >> stimulatie beta-receptoren op sarcolemma >> stimulatie cAMP productie >> protein kinase A
In welke fase van de actiepotentiaal speelt Ca een rol?
fase 2: dan instroom van Ca en Na
Wat en hoe kan de werking van de SERCA pomp beïnvloeden/beïnvloed worden?
Phospholamban remt de werking van de SERCA pomp. 
Als phospholamban gefosforyleerd wordt, zal de inhiberende functie verdwijnen. 
Dit kan door calmodulin kinase of door beta-adrenergische hormonen die cAMP kinase stimuleren.
Calsequestrine is een SR CA-bindend eiwit
Hoe worden de oorspronkelijke (dus voor contractie) concentraties van calcium hersteld?
Calcium gaat de cel uit via een Na-Ca uitwisselaar: 3:1
Calcium gaat terug het SR in: via SERCA (SR Ca-ATPase) pomp.
Hoe komt calcium vrij uit het SR?
 • Calcium influx verhoogd de concentratie van calcium in de cel een heel klein beetje, is niet voldoende voor contractie -> dus meer Ca nodig
 • De binnen gekomen Ca ionen door L-type calcium kanalen triggeren de Ca release vanuit het SR via ryanodine receptoren
Waar komt calcium vandaan wat nodig is voor contractie?
Vanuit buiten de cel
Vanuit sarcoplasmisch reticulum
Waar is de gegenereerde kracht van afhankelijk?
De vrije calciumionen, dus concentratie, in de cel
Door welk kanaal komt Ca de cel binnen?
L-type Ca kanalen