Samenvatting Class notes - voortplanting

Vak
- voortplanting
- ...
- 2014 - 2015
- Universiteit Utrecht
- Diergeneeskunde
392 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - voortplanting

 • 1409868000 Thema 2 cyclus

 • Dieren met oestrische cycli gedurende het hele jaar: polyoestrisch
  b.v. rund, varken en knaagdieren
  Dieren met oestrische cycli gedurende een bepaalde periode van het jaar: seizoensafhankelijk polyoestrisch
  b.v. schaap, paard, geit
  cyclus geïnduceerd door afname van de  daglengte: “short-day breeder”, b.v. schaap, geit
  cyclus geïnduceerd door toename van de daglengte: “long-day breeder”, b.v. paard
  Dieren met één oestrische cyclus per jaar (3 cycli per 2 jaar): “mono-oestrisch”b.v. hond
 • Welke belangrijke factor bij het bepalen van het verloop van een oestrische cyclus?
  het gonadotropin releasing hormoon (GnRH
 • Waar wordt GnRH afgegeven?
  Bij de eminentia mediana, tussen de hypothalamus en de hypofyse steel
 • Beschrijf een seizoensafhankelijke cyclus.

  Licht creert exitatie op de retina. Hierdoor wordt de suprachiasmaticus gestimuleerd die inhibitoire signalen afgeeft naar de pijnappelklier. Deze geeft noradrenaline af dat zorgt voor lage melatonine. BIj een shortday breeder wordt de hypothalamus door kiss peptin aangestuurd om minder GnRH af te geven. Bij een longday breeder is wordt er aangestuurd om meer GnRH af te geven. 

 • Beschrijf de twee centra die GnRH afgeven

  Een tonisch centrum en een puls centrum.  Het tonisch centrum geeft GnRH continu af met een lage frequentie en amplitude, zonder pieken. Deze afgifte is alleen voor de puberteit.

  Het puls centrum geeft ineens meer GnRH af en heeft dus pieken (LH-pieken). Daarbij heeft een hoge frequentie en amplitude van afgifte. De pieken die optreden zijn na de ovulaite. Ze zijn nodig voor de eisprong. 

 • Beschrijf wat er gebeurd met de afgifte van GnRh tijdens de pubertijd bij een vrouwelijk dier.
  Het vrouwelijk dier heeft een tonische centrum dat zeer sterk reageert op negatieve feedback van oestradiol. Het tonisch centrum wordt steeds minder gevoeliger voor de negatieve feedback van oestradiol. Door de onderdrukte negatieve feedback, wordt er steeds meer GnRH geproduceerd, die de follikels steeds meer oestradiol (door middel van LH en FSH) laten afgeven. Als de oestrogeen spiegel een drempel heeft bereikt, komt er door positieve feedback een grote hoeveelheid GnRH vrij van het pulscentrum. Dit is  een eenmalige GnRH piek, die de cyclus start. 
 • Mannen worden eigenlijk vrouwelijk aangelegd. Er gebeuren allerlei dingen waardoor ze hun vrouwelijkheid verliezen. 
  Door testosteron verliezen ze het vrouwelijke brein (defeminisatie).
  Het pulscentrum raken ze kwijt als ze blootgesteld worden aan oestradiol. 
  Gedurende deze periode is er een eiwit aanwezig, alfa-foetoproteine (AFP), die bindt aan oestradiol. Hierdoor kan het niet over de bloed-hersenbarrière heen.
  testosteron kan over het BHB en  veranderd in oestradiol in het brein. Hierdoor raakt de man het pulscentrum kwijt.
 • In de puberteit verliest de man zijn pulscentrum en de vrouw haar tonischcenntrum
 • Wat voor functies heeft het eiwit, alfa-fetoproteine, tijdens de embryonale ontwikkeling?
  Het eiwit is een osmotische regulator van het foetale bloed en is een vervoerder van vluchtige verzuren. Daarnaast is de belangrijkste functie om aan oestradiol te binden om te voorkomen dat dit hormoon door de BHB gaat.  
 • Benoem een aantal factoren die invloed hebben op het optreden van de puberteit.
  lichaamsgewicht
  erfelijke aanleg
  temperatuur
  sociale invloeden
  huisvesting
  seizoen
 • Hoe ontstaat een hoge oestradiol spiegel in het bloed?
  Door de vele ontwikkelende follikels (in de folliculaure fase)
 • LH stuurt de TK-cellen aan om testosteron te produceren. DIt defundeert via het bloed naar de granulosacellen, waar het wordt omgezet o.i.v FSH in oestradiol. 
 • Op basis van oestradiol kunnen we de oestrische cyclus delen in 4 stadia. De pro-oestrus en oestrus, waar de oestradiol spiegels hoog zijn, waar ook wel de folliculaure fase plaatsvindt. 
  De met-oestrus en de dioestrus, waar de oestradiol laag zijn, waar ook de luteale fase plaatsvindt. 
 • Benoem 4 kenmerken van de luteale fase
  -het begint na de ovulatie
  -het corpus lutium wordt gevormd
  -oestradiol gaat omlaag
  -er wordt meer progesteron gevormd
 • Beschrijf de folliculaire fase 
  In deze fase gaat de primordiale follikel naar een pre-ovalatoir folllikel onder invloed van GnRH. (alles daarvoor gebeurd GnRH onafhankelijk)
  1. de gevormde antrale follikels krijgen een signaal van FSH om te gaan groeien en oestradiol te produceren. 
  2. Een deel sterft af (dat minder hard groeit), een ander deel wordt groter en krijgt meer LH-receptoren en minder FSH-recetoren
  3. De oestradiolspeigel stijgt, want de follikels gaan meer produceren. Daarnaast gaan ze ook inhibine produceren die de afgifte van FSH verlaagd. De dominante follikels hebben FSH niet meer nodig en andere follikels worden dan benadeeld. De dominante follikels worden preovulatoir en de rest van de primodiale follikels gaan in atrofie.
  4. De grotere follikels worden minder gevoeliger voor FSH en meer voor LH. 
  Deze groter follikels blijven steeds meer oestradiol produceren. 
  5. Doordat de oestradiolspiegel een drempel bereikt, gaat het pulscentrum in korte tijd veel GnRH afgeven, waardoor een LH-piek ontstaat die de ovulatie in gang zet. De dominante follikels worden dan preovulatoir.

  Onder invloed van tonische afgifte van LH en FSH rijpen gedurende de gehele oestrische cyclus follikels af. Dit noemen we  folliculaire waves of toewel groeigolven. Per diersoort is dit anders.
  Ovulatie vindt alleen plaats gedurende de oestrus o.i.v. LH-piek
 • Wat zijn foliculaire waves/groeigolven?

  De follikels ontwikkelen ook zonder oesterus.  Onder invloed van progesteron gaan FSH en LH omlaag en kan er geen follikel ontwikkeling plaatsvinden.

   

  Onder invloed van tonische afgifte van LH en FSH rijpen gedurende de gehele oestrische cyclus follikels af. Dit noemen we  folliculaire waves of toewel groeigolven. Per diersoort is dit anders.

  Ovulatie vindt alleen plaats gedurende de oestrus o.i.v. LH-piek

   

 • Beschrijf de luteale fase 

  Hierbij wordt het corpus litium gevormd uit het overblijfsel van de follikel na de ovulatie. UIt granulosacellen en TK-cellen. Voor de ovulatie werd er o.i.v de LH-piek progesteron geproduceerd. 

  In deze fase is progesteron hoog, want LH en FSH zijn laag.

  Bij de vorming van het corpus lutium gaan de thecacellen en de granulosacellen met elkaar mengen en een nieuw structuur vormen die progesteron produceert

   

  Bij een koe komen op bepaalde dagen oxytocine op het uterus epitheel. Door een hoge oxytocine productie van de corpus lutium wordt er pgf2-alfa geproduceerd door het endometrium, waardoor het corpus lutium in regressie gaat. 

  Bij een koe wordt eerst het osteum (een rood wondje) gevormd en daarna een corpus hemoragicum ( bloedend lichaam).

 • PGF2-alfa is een vluchtige stof. Wat heeft de koe dat het paard niet heeft om deze stof niet te snel te verliezen?

  Prostaglandine F2 alfa is een heel vluchitge stof. Daarom heeft het rund een counter-current systeem, zodat de stof van de  v.uterina naar de a. ovarica kan gaan. Het paard heeft dit systeem niet, maar bij het paard wordt deze stof minder snel afgebroken en dan heb je meer. 

 • Beschrijf het counter-current effect van PGF2-alfa
  De vena ovarica uterina gaan samen lopen met de arteria ovarica. PGF2-alfa wordt uit de vena naar de arterie overgedragen. DIt is bij herkauwers en het varken. 
 • Wat is er te zien op deze foto
  een ovarium van een koe
  onderaan: osteum, corpus hemogamium, corpus albican (rest van het corpus litium)
 • Noem 3 kenmerken van de cyclus van de hond die hem onderscheid van de cyclus van andere dieren

  - niet seizoensgebonden
  – mono‐oestrisch --> 1-3 keer loops per jaar, behalve de Basenji, Saarloos Wolfhond en Tibetaanse Mastiff
  – spontane eisprong
 • Een normale huishond is meestal 2 keer per jaar loops, welke honden zijn uitzondering op deze regel?
  De Basenji, Saarloos Wolfhond en Tibetaanse Mastiff, zijn echt mono-oestrisch
 • Hoe oud is de hond bij de eerste loopheid?
  7-14 maanden. Grotere honden maken mogelijk  iets later hun eerste loopsheid door dan kleinere honden
 • Beschrijf de 4 fasen (gebaseerd op gedragsveranderingen) van de cyclus bij de hond 
  anoestrus--> een lange periode, waar er hormonaal niks gebeurd, maar wel een follikel ontwikkeling is
  pro-oestrus--> periode van de loopsheid, waar de hond zich niet laat dekken, maar wel vulvazwelling en uitvloeiing te zien is. 
  oestrus--> periode van loopsheid, waar de hond zich wel laat dekken. Deze cyclus kan net zo lang als de hele cyclus van de koe duren
  met-oetrus--> samen met een stukje van de oestrus vormen ze de luteale fase die 2 maanden duurt
 • Geef aan hoe lang elke fase (gebaseerd op gedragsveranderingen)van de cyclus van de hond duurt
  anoestrus--> 3-4 maanden
  pro-oestrus --> 9 dagen (spreiding van 3-17 dagen)
  oestrus--> 9 dagen (spreiding van 3-21 dagen)
  met-oestrus--> 70 dagen

  (de luteale fase duurt 75 dagen)
 • Noem een aantal invloeden van oestrogeen

  – Vulvazwelling
  – Bloedige vaginale uitvloeiing
  – Toe‐ en afname zwelling / aantal cellagen  
  mucosa:
  • Vaginoscopie
  • Cytologie mucosa
  -dekgedrag
 • Een hond laat zich dekken als de oestrogeenspiegel aan het dalen is.
 • Welke van deze twee plaatjes laat een uterus in anoestrus zien?
  In de anoestrus id het slijmvlies glad en in de oestrische fase is er oedeem en veel meer zwelling. In de oestrische fase is de uterus helemaal dicht met bleke plooien
 • Hoe kan men met cytologisch onderzoek een oestrische fase en een anoestrische fase van de cylcus onderscheiden?
  Oestrogenen zorgen ook voor toename van het aantal cellagen. Op een dekglaasje zie je alleen de superficiële cellen in het geval van een fase van oestrus. In dit geval zijn er zoveel cellagen, ongeveer 40, dat je de andere cellen niet ziet. In het geval van anoestrus kom je bijna alle soorten cellen tegen., zoals rode bloedcellen. 
 • Is het handig om de progesteron te bepalen om te bekijken of de hond zwanger is?
  Nee, want de progesteronspiegel is altijd aan het stijgen (voor de ovulatie) bij de hond. Deze stijging begint als gevolg van lueïnisatie van de granulosacellen, in de tweede helft van de foliculaire fase. De plasma-concentraties stijgen vervolgens naar maximale concentraties, 15-25 dagen na de pre-ovulatoire piek. Ongeveer 75 dagen na de ovulatie is de progestoron-plasmaconcentratie weer op basaal niveau
 • Hoe verloopt de regulatie van de luteale fase?
  De eerste helft gebeurd autonoom en de tweede helft heeft prolactine een rol 
 • Hoe ontstaat schijndracht bij honden en wat voor verschijnselen zijn er waar te nemen?
  Schijndracht bij honden ontstaat door een te hoog prolactine gehalte door een te snelle daling van progestoron. De symptomen worden vaak waargenoemn tijdens de tweede helft van luteale fase, 4-8 weken na de loopsheid. 
  De symptomen varrieren van teef tot teef. Het kan bestaan uit mammazwelling, melksecretie, graven van holen, slepen met knuffels en bewaken ervan, maar soms kunnen ze ook agressief gedrag vertonen, ook soms kunnen ze excitatief zijn, maar sommigen zijn weer sloom.
  Lang niet alle teven vertonen dit gedrag. 
 • Wat is de behandeling van schijndracht?
  Je kan dopamine-agonisten (cabergoline
  bromocriptine) geven, die zorgen voor meet dopamine en dat zorgt weer voor minder prolactine. Dopamine is de prolactin inhibitin factor.  Serotonine-antagonisten (metergoline) kan je ook geven, want deze remmen serotonine die normaal dopamine remmen. Dan heb je meer dopamine die weer zorgen voor prolactine.
  Het is handig om te weten of het dier niet  echt drachtig is, want anders induceer je een abortus. Prolactine is een luteo-trofe factor. 
 • Beschrijf een (circulaire prolaps) vaginaal oedeem
  De vulva-zwelling kan extreem worden. De urethra-opening komt mee, dus het dier kan wel gewoon urineren. Het weefsel komt in contact met de buitenwereld en dat kan leiden tot problemen zoals ontstekingen. Daarom is het beste om deze te amputeren. Het is wel handig om te weten dat bij het schaap een vaginaprolaps een echt probleem is waarbij je niet zomaar kan amputeren.
 • Hoe kunnen we een tumor in de vagina het beste zien en hoe verwijderen we deze?
  Het is een dikte die naar buiten komt, die beter te zien als het dier loops is. Als er een steeltje aan zit, wordt het bij het steeltje verwijderd. Anders wordt het vestibulum open gesneden en wordt de tumor zo verwijderd 
 • Waarom moeten we onderscheid maken tussen een vaginaprolaps bij een schaap en vaginaal oedeem bij een hond?
  Bij een schaap kan je het geprolabeerde deel niet verwijderen, bij een hond kan dit overmatig weefsel wel verwijderd worden
 • Waarom is het belangrijk dat fretten gedekt worden?
  Als de fretten niet worden gedekt blijven ze persisterend loops, dit kan een half jaar duren (maart tot september). Dit kan leiden tot pancytopenie. Door de trombocytopenie kunnen de dieren overlijden
 • Het fret heeft ook een Ge"induceerde ovulatie. Als het niet gedekt wordt, blijft het persisterend in oestrus, met alle gevolgen van dien. Wat is naast dekken een goede oestruspreventie voor het fret?
  ovariectomie geeft risico op bijniertumoren en de oestradiolstijging geeft vulvazwellingen, bloederige vagina,  uitvloeiing, anemie en kaalheid. Daarom is het handiger om prostagenen of GnRH agonisten te geven. Progestagenen moet vaak meerdere keren per seizoen worden toegedient. Dit is niet ideaal, want het heeft veel bijwerkingen. GnRH agonisten zijn iets beter. Deze moet je bij de start van de oestrus toedienen. Een overmaar GnRh zou uiteindelijk leiden tot LH-secretie. doe zorgt voor een ovulatie.
 • Wat wordt er gezien bij een vaginitis?
  Vaak ulcera's en verhevenheden rond het vestibulum
 • Noem 3 kenmerken van de cyclus van de kat die hem onderscheid van de cyclus van andere dieren
  -seizoensgebonden
  -polyoestisch
  -geïnduceerde ovulatie
 • Hoe wordt bij de kat de oestrus aangetoond?
  Aan de hand van gedragsveranderingen, vooral het kattengejank. Door middel van cytologisch onderzoek is het ook aan te tonen. Door het aantonen van superficiële cellen en geen andere cellen. 
  Andere symptomen zoals uitvloeiing en vulvazwelling, worden meestal niet gezien bij de kat
 • Wanneer wordt een kat voor het eerst krols?
  op een zeer variabele leeftijd van 4-18 maanden en een streefgewicht van 2.3 tot 2.5 kilo
 • Beschrijf de verschillende fases van oestrus bij de kat
  pro-oestrus (1-2 dagen) poes word aanhankelijker voor de mens, maar nog agressief tegen de kat. 
  oestrus (7-10 dagen)--> vertoond abrupte oestrusgedrag (krolsheid) (7-9 dagen) --> toegenomen aanhankelijkheid, rusteloosheid, verlies van eetlust, miauwen, rollen. na dekking lordosis--> achterhand plat op grond, voorhand naar boven, staart opzij, ritmisch met klauwen van achterpoten vloer grijpen. 
  Ten gevolge van de dek vind er een LH vrij, waarna 1-3 dagen later ovulatie volgt. Vervolgens vindt de volrming van de corpora lutea plaats
  metoestrus/pseudograviteit/dracht--> vindt plaats als e ovulatie plaats heeft gevonden. (38 d als pseudograviditeit en 60 dagen als dracht) 
  post-oestrus--> als de ovulatie niet heeft plaatsgevonden ,  plasmaoestradiol en progesteron op basaal niveau 
  anoestrus--> enkele maanden in de herfst en winter, plasmaoestradiol en progesteron op basaal niveau 
 • Waarom wordt de corpora lutea van de kat eerst corpora hemmorrhagica/rubra genoemd?
  Tijdens de ovulatie van de poes (niet bij de teef) ruptureren bloedvaten en er ontstaat een bloedpropje.  
 • Wat zijn de oorzaken van anoestrus bij de rund?
  Ware -anoestrus
  -de koe is te jong
  -niet in productief seizoen
  -slechte lichaamsconditie
  - congenitale afwijking (free martin, kween)
  sub-oestrus
  -silent heat (geen oestrus gedrag)
  -persisterend corpus lutium/ luteale cyste 
  -drachtig
 • Hoeveel worpen kan een zeug gemiddeld per jaar voortbrengen?
  Bij de varken is de duur van een de graviditeitcyclus (van partus tot partus) 147 dagen. Dan kan een zeug gemiddeld 2.4 worpen per jaar voortbrengen.
 • De lange dracht van merries zorgt ervoor, dat er meestal 35 dagen of minder overblijven waarin de merrie drachtig moet worden om het veulen later in het jaar geboren te laten worden. De merrie wordt ongeveer 9 tot 11 dagen post partum weer hengstig. Dit noemen we veulenhengstigheid.
 • Wat is het verschil tussen een ware anoestus en een suboestrus bij de koe?
   
  Bij de ware anoestrus, is er geen enkele activiteit op de ovaria aanwezig. Bij rectaal onderzoek zijn de ovaria te voelen als erg klein en hard. Hier ontbreekt het corpus luteum altijd. Als behandeling, worden er (naast eerst betere lichaamsconditie creëren) progestagenen toegediend om een kunstmatige corpus luteum te creëren om die vervolgens te lutealyseren. 
  Bij een suboestrus is er wel een activiteit op de ovaria, maar zijn er geen oestrus (gedrag) verschijnselen. Hier is het corpus luteum wel aanwezig. De luteolyse wordt, in de dioestrus,  m.b.v een PGF2 alfa injectie ingezet. 
 • Wat is anafrodisie bij het varken? 
  Het wel of niet tijdig of onvoldoende duidelijk bronstig (berig) worden van een gelt of zeug op een moment waar het fysiologisch gezien zou moeten optreden. 
 • Bij welk varken wordt anafrodisie het meest gezien?
  Vooral bij eerste owrps zeugen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Voortplanting

 • 1473112800 Thema 1

 • Welke vliezen en ligamenten omgeven het ovarium?
  Het mesovarium omgeeft het ovarium, in craniale richting van het mesovarium ligt het ligamentum suspensorium en die vormt samen met het mesosalpinx en het mesometrium het ligamentum latum. Tussen ovarium en uterushoorn loopt het ligamentum ovarii proprium.
 • Wat voor uterus hebben hond en kat?
  Uterus bicornis subseptus.
 • Hoe is de uteruswand opgebouwd?
  Van binnen naar buiten: het endometrium, myometrium en perimetrium.
 • Waaruit bestaat het endometrium?
  Een lamina propria die bestaat uit 3 lagen, het celrijke stratum compactum en het bindweefselrijke stratum spongiosum met bloedvaten en klierbuizen; hierna volgt het stratum basale. Tijdens de oestrus en de metoestrus zijn de cellen cilindrisch met een basaal gelegen kern. De klierbuizen nemen in lengte toe en kronkelen daarom meer.
 • Hoe controleer je bij het varken of ze zwanger is?
  Door de a. uterina te palperen die na 40 dagen een verhoogde tonus heeft en een fremitus als het dier drachtig is.
 • Uit welke lagen bestaat de reproductive tract?
  De serose (buitenste laag) bestaande uit platte epitheelcellen, de muscularis waardoor de tubes kunnen contraheren, daaronder ligt de submucosa met bloedvaten, zenuwen en lymfevaten en daaronder ligt de mucosa die grenst aan het lumen.
 • Wat voor epitheel zit in de reproductive tract?
  Bij de eileider zit eenlagig kubisch epitheel met afwisselend ciliën op de top, de achterste vagina met gekeratiniseerd meerlagig epitheel. De craniale vagina is bedekt met eenlagig kubisch epitheel.
 • Wat is het broad ligament?
  Bevat het mesovarium, mesosalpinx en het mesometrium. Het is een dubbele laag peritoneum die bloedvaten, lymfevaten en zenuwen bevat. Het ligamentum proper verbindt de ovaria aan de uterus en is geen onderdeel van het broad ligament. In de teef ligt de mesosalpinx compleet om de ovaria heen.
 • Wat is er uitzonderlijk aan de overia van de merrie?
  De follikels zitten in de medulla en de lymfevaten enz zitten in de cortex. Ovulatie gebeurd maar op één plek terwijl het bij andere diersoorten op random plekken gebeurd. Deze plek heet de ovulatie fossa. Ook corpus luteum zit in het ovaria ipv erop.
 • Hoe verloopt de folliculogenese?
  • Primordiaal follikel, een eicel met een enkele laag plat epitheel. 
  • Primair follikel met een enkele laag kubisch epitheel
  • Secundair follikel met meerlagig epitheel en een zona pelucida
  • Tertiar follikel of antraal follikel met een antrum gevuld met folliculaire vloeistof. Ze hebben een theca externa en interna en een granulosalaag. Theca externa bestaat uit los bindweefsel, dan heb je de interna, basaalmembraan en granulosa. Granulosa heeft FSH receptoren, theca LH receptoren. 
 • Welke hormonen produceren theca en granulosacellen?
  De granulosacellen produceren onder invloed van FSH oestradiol, inhibine en folliculaire vloeistof. De thecacellen produceren onder invloed van LH testosteron.
 • Uit welke onderdelen bestaat de ovioduct?
  Het infundibulum wat bedekt is met fimbriën en zo over de ovaria heen kan sluiten. Dan is er een opening genaamd het ostium naar de ampulla (hier vindt bevruchting plaats) en dit gaat over in de isthmus wat verbonden is met de uterus.
 • Welke soorten uteri zijn er?
  Zie afbeelding.
 • Hoe zit het met uterusklieren?
  Die ontspringen vanuit de mucosa en penetreren tot in de submucosa. Onder de invloed van oestrogeen krullen ze op maar bereiken volle secretoire capaciteit onder invloed van progesteron.
 • Wat is de fornix vagina?
  Een crypte tussen de anterior vagina en de cervix bij de koe, merrie en teef. In het vestibulum van de vagina zitten de Gartner's ducts, blinde overblijfselen van de Wolffian ducts. Teven hebben een urethraal tubercel.
 • Welke embryonale ductus gaat in regressie bij het mannetje?
  The paramesonephric duct. Dit staat onder controle van het SRY gen.
 • Waaruit ontstaan de sex cords?
  Uit de gonadal ridge en die ontstaat uit het mesenchym van de mesonephros. Uit de sex cords ontstaan ook de Sertoli cellen en die maken AMH (anti-mulleriaans hormoon) waardoor de ductus paramesonephricus in regressie gaat. De rete testes gaan samenvoegen met de sex cords en daarna gaan de rete tubules samen met de ductus mesonephricus dit worden de seminfere tubules.
 • Uit welke delen van de mesonephros ontstaat het mannelijk geslachtsapparaat?
  • Uit de mesonephros tubules ontstaat de ductus efferentes
  • Uit de ductus mesonephricus ontstaat de epididymis en de ductus deferens.
 • Hoe verloopt de afdaling van de testikels?
  • De eerste fase is het langer worden van de foetus waardoor de testes tegen het peritoneum worden aangedrukt.
  • Het gubernaculum zakt door het inguinale kanaal en gaat dan keihard groeien waardoor de testes ook meegetrokken worden door het kanaal
  • Het gubernaculum gaat krimpen waardoor de testes nog verder naar beneden worden getrokken. De testes is dus door twee lagen peritoneum heen getrokken (fig 4.8 Senger) waardoor de viscerale laag tegen de testes aanligt en de parietale eromheen. 
 • Wat gebeurd er in absentie van het SRY gen?
  Sommige cellen van de sex cords worden primitieve folliculaire cellen en het grootste gedeelte van de genital ridge wordt het ovarium. Het coelomic epitheel wordt de cortex van het ovarium. De sex cords gaan in regressie. Wel gaan ze van tevoren in cluster rondom primitieve germ cells liggen en die vormen dan primitieve follikels.
 • Hoe wordt het vrouwelijke genitaal apparaat gevormd?
  Beiden ductus paramesonephricus fuseren om de uterus en de cervix te vormen. Een knop wordt gevormd uit de urogenitaal sinus en die fuseert met de uterus.Dit vormt de vagina. De craniale vagina ontstaat dus uit de mesonephros (mesoderm) en de caudale vagina uit de urogenitale sinus (ectoderm).
 • Welke bloedvaten bindt je af bij een OVX?
  Je ligeert het ligamentum suspensorium ovarii waarbij je gelijk de a en v ovarica te pakken hebt, deze zijn afkomstig van de aorta.. Als je een ovariohysterectomie doet dan ligeer je ter hoogte van de cervix en zo ligeer je ook a en v uterina die afkomstig zijn van de a. illiaca interna.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Vul de tabel verder in 
zie tabel
Voor hormonale inductie van de partus bij een merrie worden prostaglandines en oxytocine gebruikt. Wat is het verschil tussen deze twee?
oxytocine werkt binnen 2 uur en prostaglandines werken binnen 4 tot 6 uur. Door prostaglandines kan het geboorteproces heftiger verlopen, met verhoogde risico's op complicaties. Daarnaast is het minder betrouwbaar dan oxytocine. Overstimulatie van de uterus door oxytocine kan een premature loslating van de placenta of dystocia veroorzaken.
Welke twee vormen van dystocia zijn er. Noem een paar voorbeelden.
Er zijn twee vormen: dystocia materna en dystocia foetalis.
Dystocia materna heeft te maken met stoornissen in de uitdrijvende kracht, vooral weeënzwakte. Anders vormen zijn: torsio uteri, afwijkingen aan cervix, vagina (b.v. septum op overgang vagina/vestibulum) en vulva en afwijkingen van het bekken.

Vormen van dystocia foetalis zijn: verkeerde ligging, te grote vrucht, hydrops van de vrucht, situs abnormalis, positio abnormalis en monstrum. 
Wanneer worden de cellen aangelegd die de speramatocyten en oocyten vormen? 
Heel vroeg in de embryonale ontwikkeling. Op het moment dat een epiblast wordt gevormd. 
pasgeboren kalveren, die d.m.v. van een zware, vaginale extractie worden verlost ondergaan veel stress. Aan welke concentraties in het bloed kan men dit aantonen?

Plasma catecholamineconcentraties zijn significant hoger en bloed
pH waarden zijn significant lager bij pasgeboren kalveren, die d.m.v. van een zware, vaginale extractie werden verlost, dan bij kalveren die spontaan of d.m.v. een sectio worden geboren.
Foetale hypoxie en acidose tijdens de uitdrijving gaan gepaard met een stijging van de plasmaconcentraties van catecholamines en enkephalines. Wat is het gevolg van deze stijging?

Deze veroorzaken een 
 • stijging van de bloeddruk en het hartminuutvolume, 
 • resorptie van vocht uit de longen en 
 • stimuleren het metabolisme t.b.v. de warmteproductie tijdens de vroegste neonatale periode.
Wat is de verklaring dat zelfs na een volledig normaal verlopengeboorte, de pH in het neonatale bloed nog iets verder daalt en het melkzuurgehalte verder oploopt gedurende de eerste minuten van het extra-uteriene leven.

verzuring wordt plotseling veel sterker, wanneer ná de volledige uitdrijving van de vrucht de ademhaling opgang komt en de circulatie in deze vaatgebieden zich normaliseert.
Welke verschillende mechanismen heeft de vrucht om zich aan te passen aan de periode van hypoxie tijdens de partus?

Bloedvoorziening, zuurstofconsumptie en stofwisseling van organen worden wisselend gereguleerd teneinde weefselschade zoveel mogelijk te voorkomen.Het hartminuutvolume wordt herverdeeld waarbij vitale organen als het hart, de hersenen en de bijnieren worden bevoordeeld t.o.v. minder belangrijke als de intestinaaltractus en de skeletspieren. 
Welke twee mechanismen zijn de oorzaak van de dalende foetale PO2, bij vooral herkauwers?

 •  Op de eerste plaats zal de aanwezigheid van vruchtdelen in de bekkenholte een sterke prikkeling zijn voor de release van oxytocine uit de neurohypofyse,met als gevolg een langdurige, extra stimulatie van het myometrium. Het uitvoeren van inwendige verloskundige handelingen heeft een vergelijkbaar effect. Dit veroorzaakt vervolgens een aanhoudende afname van de uteroplacentaire doorbloeding en zal de gaswisseling in de placenta dus nadelig beïnvloeden.
 •  Op de tweede plaats zal verplaatsing van de vrucht vanuit de uterus naar de bekkenholte een groeiend deel van de uterus “onbezet” maken; dat deel van de baarmoeder zal daarom nu isotonisch kunnen gaan samentrekken en ook permanenter in omvang afnemen. Daardoor zal aan de maternale kant een substantieel deel van de placentomen minder worden doorbloed terwijl de vrucht nog niet is geboren wardoor de gasuitwisseling met de foetus ook benadeeld wordt..
Een daling van de arteriële maternale bloeddruk resulteert ook in een afname van de placentaire doorstroming. Noem een aantal voorbeelden van waarbij een dergelijke daling het gevolg kan zijn van een ernstige bloeding.
 • een ruptuur van het ligamentum latum, 
 • toxische stoffen of 
 • een medicatie die de bloedruk ernstig verlaagt