Samenvatting Class notes - Wat is onderzoek?

211 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Wat is onderzoek?

 • 1456959600 Hfst. 1, de functie van onderzoek

 • Met welke 3 kenmerken kan een onderzoeker zich specificeren?
  1. Kennis => zowel weet hebben van de diverse onderzoeksmethoden als kennis met betrekking tot het onderwerp
  2. Houding => open voor feedback en rapporteren van conclusies
  3. Vaardigheid => stappen van onderzoek 'leren'
 • Wat is praktijkgericht onderzoek?
  Praktijkgericht onderzoek richt zich op het analyseren en aanpakken van problemen die zich in de praktijk voordoen.
 • Wat is fundamenteel onderzoek?
  Fundamenteel onderzoek houdt zich daarentegen bezig met onderwerpen die zich juist niet in eerste instantie op praktijktoepassingen richten. Fundamenteel onderzoek wordt ook wel empirisch onderzoek genoemd.
 • Wat is kwantitatief onderzoek?
  Bij kwantitatief onderzoek stel je gesloten vragen en bestaat het resultaat uit cijfertjes.
 • Wat is kwalitatief onderzoek?
  Kwalitatief onderzoek is breder en je kunt gemakkelijk inspringen op onverwachte zaken. Je stelt open vragen en krijgt geen cijfers als resultaat, maar tekst die je moet analyseren om er conclusies uit te trekken.
 • Wat is triangulatie?
  Een combinatie van ten minste 2 onderzoeksmethoden. Dit heeft positieve gevolgen voor de geldigheid van je onderzoek.
 • Wat zijn paradigma's?
  Uitgangspunten van een onderzoek.
 • Welke 3 stromingen zijn er binnen onderzoek?
  1. Empirisch-analytisch
  2. Interpretatief
  3. Kritisch-emancipatorisch
 • Wat is empirisch-analytisch onderzoek?
  Afstand tot onderzoekseenheden, objectief, onderzoekssituatie zoveel mogelijk beheersen, herhaalbaar, controleerbaar, veel fundamenteel onderzoek.
  • Empirisch => het doen van onderzoek door een bepaalde systematiek waarmee je in je omgeving te maken hebt.
  • Analytisch => je dient je uitkomsten rationeel en kritisch te bekijken
 • Wat is interpretatief onderzoek?
  Kwalitatief, gericht op personen en groepen, populair onder antropologen. Je zoekt naar uitleg, niet naar cijfertjes.
 • Wat is kritisch-emancipatorisch onderzoek?
  Op het experiment na is elke dataverzamelingsmethode mogelijk.
  • Kritisch => betrokkenheid van de samenleving. Oordelend kijken naar de maatschappij en de uitkomsten van het onderzoek.
  • Emancipatorisch => processen van de emancipatie van verschillende groepen proberen te verbeteren.   
 • Wat is intersubjectief?
  Onderzoek is dan haalbaar en de uitkomsten stemmen overeen.
 • Aan welke 6 kwaliteitscriteria moet een onderzoek voldoen?
  1. Onafhankelijkheid => onafhankelijk van voorkeuren, meningen en invloeden van zowel de onderzoeker als andere betrokkenen. Onderzoek moet daarnaast intersubjectief zijn.
  2. Toetsbaarheid van uitspraken => geen uitspraken die normatief en speculatief zijn, maar uitspraken die te bewijzen zijn. Het onderwerp dient eenduidig en openbaar te zijn, zodat het onderzoek repliceerbaar is.
  3. Informativiteit => omdat het informatiegehalte maximaal dient te zijn, moet je het onderwerp nauwkeurig beschrijven. Hierbij zijn de volgende punten belangrijk: periode, situatie, domein,  groep en de grenzen. 
  4. Generaliseerbaarheid => uitspraken gelden in het algemeen/voor een grote groep.
  5. Validiteit => 'meten wat we willen weten' en geen systematische fouten in je onderzoek. 
 • Wat is statische generalisatie?
  Generalisatie wordt bekeken via statische toetsen.
 • Wat is inhoudelijke generalisatie?
  Vergelijkbaar in vergelijkbare situaties.
 • Wat is externe validiteit?
  De uitkomsten gelden voor een groot percentage
 • Wat is interne validiteit?
  Het is mogelijk de juiste conclusies te trekken.
 • Wat is een empirische cyclus?
  Een soort spiraal; beantwoording van de onderzoeksvragen leidt steeds tot nieuwe vragen.
 • Wat is cyclisch praktijkonderzoek?
  Een kader waarbinnen je het onderzoek uitvoert, dit zie je vaak bij praktijkgericht onderzoek.
 • Wat is een PTO-schema?
  Probleem, theorie, onderzoek. Dit gebruik je wanneer je onderzoek gaat doen naar nieuwe vragen.
 • Wat zijn mogelijke fasen van onderzoek?
  1. Probleemanalyse => belangrijk: goede afbakening van doel en vraag
  2. Onderzoekontwerp => methoden, tijd, middelen en betrokken personen
  3. Dataverzameling => gegevens verzamelen
  4. Data- analyse => gegevens bekijken
  5. Rapportage => terugblik en verslag schrijven
 • Wat is de ontwerpfase?
  De subfase probleemafbakening en de subfase onderzoeksontwerp verschillen inhoudelijk sterk, maar worden vaak in één fase beschreven. Deze hoofdfase wordt de ontwerpfase genoemd.
 • Hoe ziet de werkcyclus eruit?
  Ontwerpen => verzamelen => analyseren => evalueren => ontwerpen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Met welke 3 kenmerken kan een onderzoeker zich specificeren?
1
Wat is praktijkgericht onderzoek?
1
Wat is fundamenteel onderzoek?
1
Wat is kwantitatief onderzoek?
1
Pagina 1 van 46