Samenvatting Class notes - ZHB III

Vak
- ZHB III
- 2021 - 2022
- Universiteit Utrecht
- Geneeskunde
375 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - ZHB III

 • 1612134000 HC 1 + 2 Oogheelkunde

 • Uit welke 3 lagen bestaat de oogbol?
  Sclerae, choroidea (vaatvlies) en de retina (netvlies)
 • De cornea (hoornvlies) bestaat uit 5 lagen. Welke?
  Epitheel, membraan van Bowman, stroma, membraan van Descemet, endotheel.
 • Wat zorgt voor de pompfunctie van de cornea?
  Het endotheel aan de binnenkant van de cornea
 • Wat is de functie van de traanfilm?
  Het traanfilm houdt de cornea helder. Het beschermt tegen uitdroging. Door constante verversing worden bacteriën verwijderd.
 • Uit welke lagen bestaat de traanfilm?
  De film bestaat uit een lipidenlaag, een waterige laag en een mucinelaag.
 • Hoe worden de 3 lagen van de traanfilm gevormd?

  Klieren van Meibom: lipidenlaag. Het houdt de oppervlaktespanning intact.
  Traanklier: waterige laag.
  Slijmbekercellen (conjunctiva): mucinelaag

 • Gevolg als het traanapparaat niet goed werkt?
  Keratitis sicca; droge ogen die gevoelig zijn voor infecties. Zie je ook bij Sjörgen en reumatoïde artritis. Geef kunsttranen of lubracantia.
 • Waaruit bestaat de uvea?
  Het choroidea, corpus ciliare en de iris
 • Wat zijn de lagen van het choroidea?

  Lamina vasculosa; buitenste vaten
  Lamina choriocapillaris; binnenste laag = fovea
  Membraan van Bruch; basaalmembraan pigmentblad
 • Het corpus ciliare bevat een spier. Welke en functie?
  M ciliaris; zorgt voor de accommodatie. Is circulair.
 • Wat is de functie van het corpus ciliare?
  Productie van kamerwater en accommodatie via de m ciliaris
 • Waardoor wordt de oogdruk bepaald?
  De balans van aanmaak (corpus ciliare) en afvoer (kamerhoek) van kamerwater
 • Waaruit bestaat de iris?
  Pigmentblad, de m sphincter pupillae en de m dilatator pupillae.
 • Wat is de functie van de iris?
  Licht doseren; de m spincter pupillae verkleint (PSZ) en de m dilatator pupillae verwijdt (OSZ)
 • Miosis?
  Nauwe pupil
 • Mydriasis?
  Verwijde pupil
 • Hoe noem je het als er een verschil bestaat in grootte van de pupillen?
  Aniscorie;
 • Retina bevat kegeltjes en staafjes; rond de fovea centralis liggen vooral kegeltjes (kleur) en perifeer liggen vooral staafjes (licht). Je hebt meer staafjes dan kegeltjes.
 • Wat neem je waar met kegeltjes?
  Kleur en scherp zicht
 • Wat neem je waar met staafjes?
  Licht en donker
 • Hoe wordt de pigmentlaag in de retina genoemd en wat zijn de functies?

  Membraan van Bruch;
  - Het absorbeert grote hoeveelheden licht
  - Het wisselt warmte en O2 uit met choroidea
  - Metabolisme van vitA
  - Fagocyteert lichtreceptoren
  - Vormt een bloed-retina barrière
 • Het netvlies kan loslaten; hoe heet dit en wat voor klachten krijg je?

  Dit heet ablatio retinae. Er kan een gaatje ontstaan in de retina, waar glasvocht aan kan gaan trekken. Er gaat vocht tussen het neuro-epitheel en het pigmentblad zitten.
  Klachten:
  - lichtflitsen
  - donkere vlekken
  - acute mouches volantes; 'vliegjes'
  - een daling van de centrale visus
 • Wat zijn risicofactoren voor een ablatio retinae?

  - hoge myopie (meer dan -6D)
  - intraoculaire operatie
  - trauma
  - vliesafwijkingen zoals bij Marfan, Stickler en Wagner
  - familiair
 • Latijnse naam van gele vlek?
  Macula lutea
 • Als er sprake is van een ablatio retinae; wat is de urgentie en wat wordt er gedaan?

  Macula intact: binnen 72 uur. Houdingsadvies en een pars plana vitrectomie -> netvlies op goede plek.
  Macula eraf: minder urgent
 • Oorzaak open kamerhoekglaucoom?
  Verhoogde aanmaak en verminderde afvoer van kamerwater
 • Oorzaak gesloten kamerhoekglaucoom?
  Nauwe kamerhoek; kan door druk achter de lens of door een verdikking in de lens. Kamerwater loopt niet af
 • Risicofactoren glaucoom?

  - Verhoogde oogdruk
  - HVZ en DM
  - Hoge myopie; meer dan -6D
  - Oudere leeftijd
  - Negroïde ras
  - Familiair

 • Glaucoom kan ontstaan bij een normale oogdruk; er kan oculaire hypertensie bestaan zonder glaucoom.
  Diagnose glaucoom stellen op basis van anamnese, oogdrukmeting, fundoscopie en gezichtveldsonderzoek.
 • Behandeling glaucoom?
  Rem gezichtsvelduitval. Oogdruppels om de aanmaak van kamerwater te remmen of de afvoer te stimuleren. Chirurgisch een ventiel aanbrengen. Hennep kan helpen.
 • Waar zit glasvocht en waar bestaat het uit?
  In de achterste oogkamer. Het bestaat uit water, hyaluronzuur en collageen. Door veroudering wordt het minder stroperig en krimpt het. Hierdoor kan een ablatio retinae ontstaan.
 • Waaruit bestaat de lens?
  Uit ectoderm; is eiwitrijk en heeft een actieve stofwisseling. Heeft een kapsel met zonulavezels voor de accommodatie
 • Waaruit is het ooglid opgebouwd?

  Buitenste blad: huid en spier; m levator palpebrae superior. In het midden is de tarsus; deze plaat bevat slijmvlies en slijmcellen.
  De binnenkant heet conjunctiva. Deze klapt om en bekleedt ook de orbita. Conjunctiva ontsteekt makkelijk en de infectie is tweezijdig aanwezig. Gaat gepaard met pus.
 • Welke arterie en vene zorgen voor de vascularisatie van het oog?
  A ophtalmica (a carotis interna) en de veneuze afvoer gaat via de sinus cavernosus.
 • Myopie?

  Bijziend; brandpunt valt voor het netvlies. Min-glas
 • Hypermetropie?
  Verziend; brandpunt valt achter het netvlies. Plus-glas
 • Hoe heet het bekendste pigment in de retina?
  Rodopsine

 • De oogzenuw staan in verbinding met de hersenen. De temporale uitlopers lopen ipsilateraal; de nasale uitlopers kruisen in het chiasma opticus. De zenuwen schakelen in het geniculatum laterale.
  N II : het verzenden van lichtprikkels
  N III : aansturing van uitwendige oogspieren
  N IV : aansturing van m obliquus superior
  N V : sensibiliteit van het oog
  N VI : aansturing m rectus lateralis
 • Een letterkaart is een vorm van visusonderzoek. Op welke afstand lees je deze?
  6 meter
 • Is de uitkomst van de stenopeïsche visustest bij staar goed of slecht?
  Slecht; je test hierbij de mediatroebeling van de lens
 • Atigmatisme?

  Hoornvlies is niet rond; maar is een beetje ovaal. Cilindrische glazen nodig; bij lenzen niet nodig want die egaliseren het hoornvlies.
 • Presbyopie?
  Vanaf 45-jarige leeftijd; de lens is minder elastisch en minder vervormbaar. De m ciliaris is verzwakt. Accomodatie verzwakt; hier is een leesbril een oplossing.
 • Functieonderzoeken voor het oog:

  - oogdrukmeting
  - perimetrie (gezichtsveldonderzoek)
  - fluorescentie angiografie
  - OCT (netvliesscan)
 • Glaucoom heeft 3 'eisen'

  - verhoogde oogdruk
  - gezichtsuitval
  - n opticus schade

 • Indicaties staaroperatie:
  Subjectieve en objectieve visusdaling.
 • Beschrijf de klachten van een herpetische keratitis
  Door herpes simplex; oog is rood en pijnlijk. Wazig zicht. Er kunnen littekens ontstaan, omdat de infectie recidiverend is. Hierdoor kan het hoornvlies troebel worden (transplantatie; infectie kan terugkomen in het donorweefsel). Acyclovir oogzalf; littekens zichtbaar maken met fluoresceïne.
 • Beschrijf de klachten van een cornea ulcus

  Het oog is rood en pijnlijk. De visus zal dalen. RF is het dragen van zachte lenzen; hygiene hiervan speelt een rol (vooral in uitgaansperiode). Het kan behandeld worden, maar het litteken blijft.
  Pseudomonas of acanthamoebe
 • Beschrijf een conjunctivitis

  Een ontsteking van het bindvlies over de sclera en aan de binnenkant van de oogleden.
  Bacteriele conjunctivitis: stafylokokken, gonokokken en chlamydia. PUS
  Virale conjuntivitis: adenovirus. Tranend.
 • Behandeling glaucoom:

  1e keus: oogdruppels (oogdruk omlaag) of B-blokkers en prostaglandineanalogen.

  Laserbehandeling;
  - open kamerhoek: trabekellaser
  - gesloten kamerhoek: gaatjes in iris voor circulatie

  Acetalozamide IV; vermindert productie van oogkamervocht. Ook diuretisch -> K verlies. Monitoren anders ritmestoornis.
 • Wat weet je van maculadegeneratie?
  Boven de 55 jaar; is een degeneratieproces. 10% van de 80 jarigen heeft het NIET. Gele vlekslijtage; hierdoor een vervormde visus. Bilateraal aanwezig, maar asymmetrisch. Roken en dieet spelen een rol.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - ZHB III

 • 1548975600 Anatomie Oog

 • Uit welke 7 botten bestaan de wanden van de orbita?
  1. os frontale
  2. os maxilla
  3. os zygomaticum
  4. os sphenoidale
  5. os lacrimale
  6. os ethmoidale
  7. os palatina
 • Benoem de oppervlakkige anatomie van het oog van frontaal gezien.
  m. orbicularis oculi met daaronder de tarsus met talgkliertjes en lig. palpebrale laterale en mediale. het septum orbitale sluit de oogleden af en gaat vloeiend over in periorbita.
 • Wat is de functie van m. tarsalis?
  M. tarsalis wordt geactiveerd door sympatische vezels en zorgt voor verwijding van de ogen.
 • Hoe heet het kapsel rondom de oogbol waarop de oogspieren aanhechten?
  Het kapsel van Tenon = vagina bulbi
 • Welke oogspieren vormen de conus?
  m. rectus superior
  m. rectus inferior
  m. rectus lateralis
  m. rectus medialis
 • Welke zenuwen liggen buiten deze conus?
  n. lacrimalis
  n. frontalis
  n. trochlearis
 • Als je een patiënt naar binnen en omhoog laat kijken, welke beweging van welke spier test je dan specifiek?
  Elevatie van m. obliquus inferior
 • Als je een patiënt naar buiten en omhoog laat kijken, welke beweging van welke spier test je dan specifiek?
  Elevatie van m. rectus superior
 • Hoe verloopt het kamervocht?
  • Productie in corpus ciliare
  • Achterste oogkamer
  • Pupil
  • Voorste oogkamer
  • Iridocorneale hoek
  • Sinus venosus sclerae
 • Hoe verloopt traanvocht?
  • Productie in glandula lacrimale boven lateraal in het oog
  • Het traanvocht verdeelt zich over cornea en conjunctiva door te knipperen met de oogleden 
  • Opgezogen via punctum lacrimale (70% onderste)
  • Via canaliculus lacrimalis naar saccus lacrimalis
  • Via ductus nasolacrimalis naar meatus nasi inferior -> neusholte
 • Welke bewegingen maakt het oog om de transversale as?
  elevatie en depressie
 • Welke bewegingen maakt het oog om de sagittale as?
  intorsie en extorsie
 • Welke bewegingen maakt het oog om de longitudinale as?
  Abductie en adductie
 • Welke spier kom je vanaf craniaal als eerste tegen in de orbita? En welke zenuw loopt over deze spier heen?
  m. levator palpebrae superiores
  n. frontalis
 • Wat is de functie van de n. frontalis?
  Sensibele innervatie van de voorhoofdhuid en mucosa sinus frontalis.
 • Welke spier ligt direct onder de m. levator palpebrae superior?
  m. rectus superior
 • Welke spier kom je mediaal in de orbita als eerste tegen? En welke spier ligt daar direct onder?
  m. obliquus superior
  m. rectus medialis
 • Welke spier kom je lateraal als eerste tegen in de orbita?
  m. rectus lateralis
 • Beschrijf de aftakkingen van n. ophthalmicus.
  n. opthalmicus is de eerste vertakking van n. trigeminus. De n. opthalmicus geeft n. nasociliaris af, welke mediaalwaarts loopt tussen n. opticus en m. rectus superior. Deze geeft hier lange takken af: nn. nasociliaris longi (cornea innervatie). Er gaat ook een tak naar ganglion ciliare waarna nn. nasociliaris breves verder lopen naar de pupil voor de lichtreflex (vernauwen van pupil).
 • Welke structuren lopen door canalis opticus in het os sphenoidale?
  in: a. ophthalmica
  uit: n. opticus
 • Welke structuren lopen door fissura orbitalis inferior?
  in: n. maxillaris, aa. infra-orbitale
  uit: v. ophthalmicus inferior
 • Welke structuren lopen door fissura orbita superior?
  in: n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens, n. ophthalmicus
  uit: v. ophthalmica superior
 • Welke oogspieren worden geïnnerveerd door n. oculomotorius?

  m. rectus superior
  m. rectus inferior
  m. rectus medialis
  m. obliquus inferior
 • Welke oogspier(en) word(en) geïnnerveerd door n. abduces?
  m. rectus lateralis
 • Welke oogspier(en) word(en) geïnnerveerd door n. trochlearis?
  m. obliquus superior
 • Welke bewegingen veroorzaakt m. rectus superior?
  • Elevatie
  • Adductie
  • Intorsie
 • Welke bewegingen veroorzaakt m. rectus inferior?
  • Depressie
  • Adductie
  • Extorsie
 • Welke bewegingen veroorzaakt m. obliquus superior?
  • Intorsie
  • Abductie
  • Depressie
 • Welke bewegingen veroorzaakt m. obliquus inferior?
  • Extorsie
  • Abductie
  • Elevatie
 • Wat is de functie van n. lacrimalis?
  sensorische innervatie van bovenste oogleden en conjunctiva
 • Hoe wordt de glandula lacrimalis geïnnerveerd?
  • sensorisch via n. ophthalmicus
  • parasympatisch via aftakking van n. facialis
  • sympatisch
 • Waar gaat het bloed van de v. ophthalmica superior heen? En dat van v. ophthalmica inferior?
  Superior -> sinus cavernosum
  Inferior -> sinus cavernosum en plexus pterygoideus
 • Wat is de papil?
  De blinde vlek, waar de n. opticus het oog verlaat.
 • Wat is de macula? En wat is de fovea centralis?
  De gele vlek, waar vooral kegeltjes zitten.
  De fovea centralis is een inkeping in de gele vlek die van belang is voor activiteiten waarbij visueel detail een grote rol speelt zoals lezen. 
 • Uit welke lagen bestaat de oogbol van binnen naar buiten?
  • Neurale retina
  • Pigment retina
  • Choroid
  • Sclera
  • Kapsel van Tenon
 • Hoe heet de structuur die de sclera aan de voorzijde bedekt tot aan de rand van de cornea, welke iris en pupil bedekt?
  Conjunctiva, met een bulbair (over oogbol) en een palpebraal (binnezijde oogleden) deel.
 • Welke onderdelen van de oogbol vormen samen de tunica fibrosa? En welke de tunica vasculosa? En welke de tunica nervosa?
  Fibrosa = cornea + sclera
  Vasculosa = corpus ciliare + choroid + iris
  Nervosa = retina
 • Welke structuur bevindt zich in de camera vitrea?
  Het corpus vitreum, ook wel het glasvocht/glaslichaam.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat voor verlies bij een dwarse schedelbasisfractuur?
Perceptiefgehoorverlies
Wat voor gehoorverlies bij een lengte schedelbasisfractuur?
Conductief verlies
Welke zenuw test je met een hersenaudiometrie?
N cochlearis
Wat is presbyacusis?
Progressief perceptief gehoorverlies door ouderdom
Waar zit een brughoektumor? Symptomen?
Tussen petrosum, cerebellum en hersenstam. Gaat uit van schwanncellen. Goedaardig en zaait niet uit. Verdrukt wel: duizelig, afgenomen sens in gezicht, perceptief gehoorverlies, tinnitus
Wat is er aan de hand bij otosclerose?
De botaanmaak gaat sneller dan de afbraak in het labyrintkapsel. De voet van de stapes kan hierdoor gefixeerd worden in het ovale venster -> conductief verlies
Wat is dit?
Perichondritis
Wat is dit?
Actinische keratose
Wat is BAHD voor gehoorapparaat?
Deze geleid geluid van het dove oor door de schedel (beengeleiding) naar het intacte oor
Wat is BCD voor gehoorapparaat?
Apparaat verankerd in de schedel; geluid gaat via de schedel en niet via de gehoorbeentjes (bij conductief verlies). Cochlea moet intact zijn