Samenvatting Cliënt en omgeving Saw 3 & 4

-
ISBN-10 9085241480 ISBN-13 9789085241485
3232 Flashcards en notities
137 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Cliënt en omgeving Saw 3 & 4
 • Angerenstein
 • 9789085241485 of 9085241480

Samenvatting - Cliënt en omgeving Saw 3 & 4

 • 1 Doelgroepen

 • test?
  a
 • Wat zijn Doelgroepen?
  Kinderen met verschillende wensen en behoefte en andere programma's dan volwassenen.  
 • 1.1 Inleiding

 • Sociaal-agogischwerker =Werkt met mensen

  Pedagogisch werker =begeleid baby,kinderen tot 18 jaar

  Maatschappelijk zorg en sociaal maatschappelijk dienstverlener=werken met individuele clienten

  Sociaal cultuur werker=werkt met kinderen en tieners maar ook met volwassenen

 • waar werkt de pedagogisch werker mee?
  oa baby's, kinderen en jeugdigen onder 18jaar
 • wat is een doelgroep?

  een groep mensen die op een of andere manier iets gemeen hebben met elkaar en waarop  een project ontwikkelaar zich richt

 • Wat doet een Sociaal agogisch werker?
  Een sociaal-agogisch werker werkt met mensen.
 • waar werkt de medewerker MZ en de sociaal-maatschappelijke dienstverlener mee?
  individuele cliënten
  1. Sociaal-agogisch werker = Werkt met mensen
  2. Pedagogisch werker = Begeleid baby,kinderen tot 18 jaar
  3. Maatschappelijk zorg en sociaal maatschappelijk dienstverlener= Werken met individuele cliënten en groepen
  4. Sociaal cultuur werker= Werkt met kinderen en tieners maar ook met volwassenen
 • wat doet een Sociaal agogisch werker?
  een sociaal Agogisch werker werkt met mensen
 • Wat doet een pedagogisch medewerker?
  Een pedagogisch medewerker begeleid onder andere baby's, kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.
 • Wat doet een Pedagogisch medewerker?
  Een pedagogisch medewerker begeleid onder andere baby's, kinderen tot 18 jaar
 • Wat doet de sociaal-cultureel werker?
  De sociaal-cultureel werker werkt onder andere met kinderen en tieners, maar ook met volwassenen
 • wat doet de med. Maatschappelijk zorg en sociaal maatschappelijk dienstverlener?
  Deze werken onder andere met individuele clienten.
 • Waar werken de medewerker maatschappelijke zorg en de sociaal-maatschappelijk dienstverlener mee?
  Individuele cliënten
 • Wat doet de Sociaal cultureel werker?
  Die werkt onder andere met kinderen en tieners, maar ook met volwassenen
 • Wat wordt bedoeld met doelgroep?
  Verschillende groepen mensen.
 • 1.2 Doelgroepen onderscheiden

 • onderscheid in doelgroep is zichtbaar in:
  aard vd mogelijkheden en beperkingen
  aard vd behoeften en hulpvragen
  de na te streven doelen
  de benaderingswijze door de hulpverlener
 • onderscheid in doelgroepen is zichtbaar in:

  • Aard van de mogelijkheden en beperkingen
  • Aard van de behoefte en hulpvragen
  • De na te streven doelen
  • De benaderingswijze van de hulpverlener
 • waarin wordt het onderscheid tussen doelgroepen zichtbaar?

  • mogelijkheden en beperkingen
  • behoeften en hulpvragen
  • na te streven doelen
  • benaderingswijze van de hulpverlener
 • Doelgroeptypering=een grove indeling van kenmerken

  Doelgroepomschrijving=een kort beeld van de kenmerken van de doelgroep

  Doelgroepbeschrijving=een gedetailleerd beeld van de kenmerken van de doelgroep

 • Het onderscheid in doelgroepen is zichtbaar in:
  • aard vd mogelijkheden en beperkingen 
  • aard vd behoeften en hulpvragen 
  • de na te streven doelen 
  • de benaderingswijze door de hulpverlener
 • Wat maakt een doelgroep:
  • aard van de mogelijkheden en beperkingen
  • aard van de behoeften en hulpvragen
  • de na te streven doelen
  • de benaderingswijze door de hulpverlener
 • Vrijwel elk beroep dat met mensen van doen heeft, onderscheidt doelgroepen. Ook binnen zorg en welzijn, benoem de punten waarop dit gebasseerd word.
  • aard van de mogelijkheden en beperkingen
  • aard van de behoeften en hulpvragen
  • de na te streven doelen
  • de benaderingswijze door de hulpverlener
 • Onderscheid in doelgroepen is zichtbaar in
  - Aard mogelijkheden en beperkingen 
  - Aard van de behoeften en hulpvragen 
  - De na te streven doelen 
  - De benaderingswijze door de hulpverlener 
 • Hoe worden binnen Z&W groepen cliënten onderscheiden van andere groepen?
  Op basis van onderstaande onderscheidende punten:

  1. aard mogelijkheiden en beperkingen  
  2. aard behoeften en hulpvragen
  3. de na te streven doelen. Die leiden tot:
  4. de benaderingswijze van de hulpverlener
 • Doelgroeptypering=een grove indeling

  Doelgroepomschrijving=een kort beeld van de doelgroep

  Doelgroepbeschrijving=een gedetailleerd beeld van de doelgroep

 • waarom is het onderscheiden van doelgroepen belangrijk?
  het biedt houvast om goed je werk te kunnen doen
 • waarin wordt het onderscheid tussen doelgroepen zichtbaar?
  mogelijkheden en beperkingen
  behoeften en hulpvragen
  na te streven doelen
  benaderingswijze van de hulpverlener
 • Bij de behandeling van doelgroepen maken 3 onderscheidingen:
  • doelgroep typering           = een grove indeling
  • doelgroep omschrijving   = een kort beeld van de doelgroep
  • doelgroep beschrijving     = een gedetailleerd beeld van de doelgroep
 • Waarom is het zinvol om doelgroepen te onderscheiden?
  Je kunt met mensen met een functiebeperking niet op dezelfde manier werken als mensen die geen functiebeperking hebben. En een groep kleuters heeft andere behoeften dan een groep ouderen.
 • Op welke aard van de mogelijkheden worden doelgroepen onderscheiden?
  - aard van de mogelijkheden en beperkingen. 
  - aard van de behoefte en hulpvragen. 
  - de na te streven doelen. 
  - de benaderingswijze door de hulpverlener. 
 • Verschillende woonvormen
  - Wonen gericht op verpleging en verzorging 
  - Wonen gericht op beschutting 
  - Genormaliseerd wonen op of aan de rand van het instellingsterrein 
  - Begeleid zelfstandig wonen
 • Bij elke doelgroep hoort o.a. Een bepaalde woonvorm. Welke zijn er?
  1. Wonen gericht op verpleging en verzorging
  2. Wonen gericht op beschutting
  3. Genormaliseerd wonen op of aan de rand van het instellingsterrein
  4. Wonen in de wijk
  5. Begeleid wonen
  6. Begeleid zelfstandig wonen
 • Waaron is het zinvol(verstandig) om doelgroepen te onderscheiden?
  Want je kunt met mensen met een functie beperking niet op dezelfde manier  werken als met mensen die geen functiebeperking hebben.
  Een groep kleuters heeft ander behoeften dan een groep ouderen.
 • doelgroeptypering = grove indeling
  doelgroepomschrijving = kort beeld vd doelgroep
  doelgroepbeschrijving = gedetailleerd beeld vd doelgroep
 • Een doelgroeptypering is:
  Een grove indeling
 • Bij elke doelgroep hoort onder andere een bepaalde woonvorm, noem er een aantal.
  • wonen gericht op verpleging en verzorging;
  • wonen gericht op beschutting;
  • genormaliseerd wonen op of aan de rand van het instellingsterrein;
  • wonen in de wijk;
  • begeleid wonen;
  • begeleid zelfstandig wonen.
 • Waarom is het zinvol om doelgroepen te onderscheiden? 
  Je kunt mensen met geen functiebeperking niet hetzelfde behandelen als mensen wel met een functiebeperking. 

  Het bied houvast, om als pedagogische, maatschappelijk werker je werk goed te kunnen doen. 
 • Wat zijn de kenmerken en mogelijkheden van een blind persoon
  Kenmerk: Niet zien 
  Mogelijkheden: Wel horen, voelen, ruiken en praten
 • Bij de behandeling van de term doelgroepen maken we onderscheid. Welke?
  • Doelgroeptypering = grove indeling
  • Doelgroepomschrijving = kort beeld van de doelgroep
  • Doelgroepbeschrijving = gedetailleerd beeld van de doelgroep
 • Waarom vormen mensen met dementie een bepaalde doelgroep?
  Ze ervaren min of meer dezelfde behoeften en hulpvragen.
  Deze behoeften en hulpvragen zijn anders dan die van oudere mensen
 • Een doelgroepomschrijving is:
  Een kort beeld van de doelgroep
 • Noem de kenmerken van de beperkingen en mogelijkheden van blinde mensen.
  beperking: niet kunnen zien
  mogelijkheden: wel kunnen horen, voelen, ruiken en praten
 • Waarbij maken we bij de behandeling van doelgroepen onderscheid in de doelgroepen?
  - doelgroeptypering = een grove indeling.
  - doelgroep omschrijving = een kort beeld van een doelgroep.
  - doelgroep beschrijving = een gedetailleerd beeld van de doelgroep. 
 • Wat zijn de behoeften en hulpvragen die voortkomen uit de beperking blindheid die liggen op het gebied van wonen, werk, zorg en welzijn?
  - Aangepaste woonruimte 
  - Passend werk en een aangepaste werkplek 
  - Hulpmiddelen voor de dagelijkse verzorging 
  - Hulpmiddelen bij vrijetijdsbesteding 
  - mensen waar hij op terug kan vallen als het niet gaat
 • Bij elke doelgroep hoort onder andere een bepaalde woonvorm (mensen met een verstandelijke beperking), noem er een aantal.
  • wonen gericht op verpleging en verzorging;
  • wonen gericht op beschutting;
  • genormaliseerd wonen op of aan de rand van het instellingsterrein;
  • wonen in de wijk;
  • begeleid wonen;
  • begeleid zelfstandig wonen.
 • Een doelgroepbeschrijving is:
  Een gedetailleerd beeld van de doelgroep
 • Noem een aantal behoeften en hulpvragen die voortkomen uit de beperking (blindheid) die liggen op het gebied van wonen, werk, zorg en welzijn.
  • aangepaste woonruimte waar een blinde zich goed kan bewegen en zichzelf kan verzorgen;
  • passend werk en een aangepaste werkplek;
  • hulpmiddelen voor de dagelijkse verzorging;
  • hulpmiddelen bij de vrijetijdsbesteding;
  • mensen waar de blinde op terug kan vallen als het even niet gaat.
 • Doelgroeptypering- Een grove indeling 
  Doelgroepomschrijving - Een kort beeld van de doelgroep 
  Doelgroepbeschrijving- Een gedetailleerd beeld van de doelgroep
 • Waarom is het belangrijk om doelgroepen te onderscheiden?
  Het biedt houvast om goed je werk te kunnen doen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Client en omgeving Saw 3 & 4
 • Angerenstein
 • of

Samenvatting - Client en omgeving Saw 3 & 4

 • 1.1 Doelgroep

 • Doelgroep onderscheiden 
  Aard van mogelijkheid en beperkingen
 • 1.2 Doelgroepen onderscheiden

 • Op basis van welke punten wordt bij zorg en welzijn onderscheid gemaakt in de doelgroepen?
  • aard van de mogelijkheden en beperkingen
  • aard van de behoeften en hulpvragen
  • de na te streven doelen
  • de benaderingswijze door de hulpverlener
 • Wat is het verschil tussen doelgroeptypering, doelgroepomschrijving en doelgroepbeschrijving?
  Doelgroeptypering is een grove indeling van de doelgroepen
  Doelgroepomschrijving schetst een kort beeld van de doelgroep
  Doelgroepbeschrijving geeft een gedetailleerd beeld van de doelgroep
 • 1.3 Doelgroepen indelen

 • Hoe kunnen de doelgroepen bij zorg en welzijn worden ingedeeld?
  • indeling naar ontwikkelingsfase
  • indeling naar welzijnsbedreiging
 • Hoe kan je in de zorg en welzijn doelgroepen ''grofweg'' indelen?
  - in relatie tot ontwikkeling 
  - in relatie tot welzijn
 • 1.3.1 Indeling naar ontwikkelingsfase

 • Wat verstaan we onder ontwikkelingsfase?
  Een bepaalde periode die in de tijd is afgebakend en die samenhangt met bepaalde gedragspatronen.
 • Is een ontwikkelingsfase volledig te koppelen aan leeftijd?
  Nee, je iemand met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld, ontwikkeld zich veel langzamer dan iemand zonder beperking. Ook kun je als 60-jarige bijvoorbeeld je al echt bevinden in de ontwikkelingsfase van een ouderen, terwijl anderen nog volop in de bloei van hun leven zijn.
 • Welke factoren kunnen meespelen bij het ontstaan van een ontwikkelingsachterstand?
  - aanleg
  - een lichamelijke ziekte
  - een traumatische ervaring
  - omgevingsfactoren
  - opvoeding
 • 1.3.2 Indeling naar welzijnsbedreiging

 • Wat verstaan we onder welzijn?
  Welzijn is een toestand waarin iemand gelukkig is op voor hem of haar belangrijke gebieden, te onderscheiden in:
  • lichamelijk welzijn
  • geestelijk welzijn
  • materieel welzijn
  • sociaal welzijn
  • cultureel welzijn
 • Wat is de doelgroepindeling binnen het welzijn?

  • lichamelijk welzijn
  • geestelijk welzijn
  • materieel welzijn
  • sociaal welzijn
  • cultureel welzijn
 • Welke groepen mensen kunnen zich belemmerd voelen in hun lichamelijk welzijn?
  - mensen met een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld doofheid.
  - mensen met een chronische aandoeningen, zoals astma.
 • Welke groepen mensen kunnen zich belemmerd voelen in hun geestelijk welzijn?
  - mensen met een verstandelijke beperking
  - mensen met psychische problemen
 • Welke groepen mensen kunnen zich belemmerd voelen in hun materieel welzijn?
  - langdurige werklozen
  - bijstandsmoeders
  - dak- en thuislozen
 • Welke groepen mensen kunnen zich belemmerd voelen in hun cultureel welzijn?
  - woonwagenbewoners
  - homoseksuelen
  - allochtonen
 • Welke groepen mensen kunnen zich belemmerd voelen in hun sociaal welzijn?
  - mensen met psychische problemen
  - verslaafden
  - langdurig werklozen
  - asielzoekers
  - dak- en thuislozen
 • 1.4 Doelgroepomschrijving

 • Hoe wordt een doelgroep in de kinderopvang gedefinieerd?
  Alle mensen die eenzelfde soort opvang en opvoedingsmilieu voor hun kinderen wensen of nodig hebben.
 • Noem een aantal voorbeelden van doelgroepomschrijvingen in de kinderopvang
  • ouders die hun kinderen halve dagen op een kinderdagverblijf willen plaatsen
  • ouders die vooral vóór- en naschoolse opvang nodig hebben
  • ouders die slechts af en toe opvang wensen
  • ouders die opvang wensen vanuit een bepaalde pedagogische visie, zoals antroposofie of Montessori
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.