Samenvatting Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics Concepts and Applications

-
ISBN-10 0781750091 ISBN-13 9780781750097
427 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics Concepts and Applications". De auteur(s) van het boek is/zijn Malcolm Rowland Thomas N Tozer. Het ISBN van dit boek is 9780781750097 of 0781750091. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics Concepts and Applications

 • 1 Therapeutic relevance

 • Wat is de definitie van farmacokinetiek?
  Het gaat bij farmacokinetiek om dat wat het lichaam met het geneesmiddel doet.  I.T.T. de farmacodynamiek: dat wat het geneesmiddel doet met het lichaam.
  Farmacokinetiek bestudeert de lotgevallen van het geneesmiddel in het lichaam. Dit houdt in dat:
  - het de processen beschrijft die geneesmiddelen in het lichaam ondergaan.
  - mechanismen van die processen
  - verloop van de concentraties en processen in de tijd.
 • Wat zijn de 3 redenen dat farmacokinetiek nodig is?
  1) Het is een "hulpmiddel" voor het bepalen van de juiste dosering.
  2) Het is van belang om de relatie te begrijpen tussen dosis en effect.
  3) Het is van belang om te weten te komen wat er gebeurt met het geneesmiddel in het lichaam.
 • Wat is therapeutic drug monitoring?
  Dit wordt gedaan a.d.h.v.  de gewenste plasmaconcentratie en de gemeten plasmaconcentratie. A.d.h.v. wordt dan een dosering opgesteld. Dit is met name van belang voor geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte zoals antibiotica, antiepileptica, antipsychotica en cytostatica.
 • Wat zijn kenmerken binnen de farmacokinetiek als het gaat om de vraag wat het lichaam met het geneesmiddel doet?
  - Waar gaat het geneesmiddel naartoe.
  - Wat doet het daar
  - Wat gebeurt er met het geneesmiddel/ worden er metabolieten gevormd? zoja, wat doen deze?
 • Waar blijven geneesmiddelen vaak?
  - Ze kunnen zich ophopen in het vetweefsel.
  - uitscheiding in moedermelk
  - carcinogenese/ teratogenese
  - toxische effecten: Bij chronisch gebruik, maar soms ook al naar 1 keer.
 • Hoe verdeelt een geneesmiddel zich vaak over het lichaam?
  Vaak eerst in de hersenen, hart,lever en nieren. Daarna naar de spieren en de huid. Als laatst naar het vetweefsel, botten en ander bindweefsel.
 • Welke fases zijn er bij toediening van een geneesmiddel?
  1) farmaceutische fase: In deze fase komt het geneesmiddel vrij uit de toedieningsvorm.
  2) Farmacokinetische fase
  3) farmacodynamische fase
 • Wat is precies de farmaceutische beschikbaarheid?
  De toediening bepaalt hoeveel van een geneesmiddel wordt vrijgegeven en met welke snelheid dit gebeurt. Dus eigenlijk is het de fractie van een farmacon die uit de toedieningsvorm vrijkomt.
 • Wat zijn de toedieningswegen intravasculair?
  - intraveneuze injectie (bolusinjectie)/ infusie
  - intra-arterieel
  De toediening is hierbij direct in de bloedbaan.
 • Wat zijn de toedieningswegen extravasculair?
  Parenteraal: intramusculair, subcutaan, intranassaal, inhalatie, pulmonaal, transdermaal.
  Enteraal: oraal, rectaal, sublinguaal

  Hierbij is er dus een absorptie nodig zodat er een systemisch effect kan plaatsvinden.
 • Wat is enterale toediening?
  Dit is alles dat via het maagdarmkanaal wordt toegediend.
 • Wat is lokale toediening?
  Bijv. via de huid of slijmvliezen. Het is niet gericht op een systemische toediening.
 • Waaruit bestaat de farmacokinetische fase?
  ADME
  1) absorptie: van plaats van toedienen naar de bloedbaan.
  2) Distributie/verdeling: van bloedbaan naar diverse weefsels
  3) Metabolisme: Omzetting in het lichaam.
  4) Excretie: verwijdering uit het lichaam.
 • Wat is dispositie?
  Hieronder vallen de eliminatie en de distributie. De eliminatie is weer op te delen in metabolisme en excretie.
 • Wat is de absorptie?
  Dit het transport van de plaats van toediening naar de bloedbaan. Het heeft te maken met snelheid en met de mate van volledigheid (fractie van de dosis)
  Dit geldt voor alle extravasculaire toedieningen bedoelt met een systemische werking.
 • F = biologische beschikbaarheid. Dit is de hoeveelheid werkzame stof die voorbij het first pass effect is gekomen (de eerste leverpassage). En die dus op de bestemming aankomt waar het moet werken.
 • Wat is het verschil tussen bloed, plasma en serum?
  Bloed bevat alles. Dus zowel bloedcellen als plasma.
  plasma bevat alles behalve bloedcellen. Om dit in de praktijk te krijgen moet er bijv. heparine aan worden toegevoegd zodat de stollingsfactoren niet gaan klonteren met de rode bloedcellen.
  Serum bevat alles behalve bloedcellen en de stollingsfactoren. In de praktijk slaan hierbij dus zowel de bloedcellen als de stollingsfactoren neer.
 • Wat is de dispositie?
  1) distributie: de verdeling van het geneesmiddel in het bloed versus weefsels. 
  2) eliminatie: metabolisme en excretie (uitscheiding)
 • Wat is de enterohepatische circulatie?
  Dit houdt in dat iets dat door de lever is uitgescheiden in het gal, in de darmen nog weer kan worden opgenomen in het bloed. Dus iets is pas echt uitgescheiden als het in de faeces zit.
 • Er is niet altijd direct een effect waar te nemen na toediening van een geneesmiddel omdat dit soms komt doordat er eerst nog andere factoren bij zijn betrokken. 

  Niet iedereen reageert hetzelfde op een bepaalde dosis van een geneesmiddel. Dit hangt af van leeftijd, geslacht, gewicht, stadium in obesitas, soort ziekte, gebruik van andere medicijnen.
 • Hoe kunnen medicijnen elkaar beinvloeden?
  Ze kunnen de leverenzymen beinvloeden die het andere medicijn afbreekt of omzet. Zo kunnen deze enzymen worden afgebroken of juist worden overgeactiveerd.
 • Therapietrouw (adherence) is ook een belangrijke factor in de uitkomst van het effect. Dus: voorgescreven dosis, therapietrouw, blootstelling in het lichaam en dan de effecten en bijeffecten in het lichaam.
 • Hoe speelt de farmacokinetiek een belangrijke rol in de klinische trials?
  In de dierstudies en celstudies (voor de klinische trials aan) wordt met farmacokinetisch onderzoek een voorspellende waarde gegeven. Vervolgens komt fase 1 van het klinische onderzoek waarin de farmacokinetiek een belangrijke rol speelt ivm de veiligheid. In fase 2 is de farmacodynamiek meer van belang. In fase 3 wordt gekeken naar  de farmacokinetiek/dynamiek in speciale populaties.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is de definitie van farmacokinetiek?
1
Wat zijn de 3 redenen dat farmacokinetiek nodig is?
1
Wat is therapeutic drug monitoring?
1
Wat zijn kenmerken binnen de farmacokinetiek als het gaat om de vraag wat het lichaam met het geneesmiddel doet?
1
Pagina 1 van 84