Samenvatting Coachen als professie

-
ISBN-10 9024402905 ISBN-13 9789024402908
25 Flashcards en notities
54 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Coachen als professie". De auteur(s) van het boek is/zijn Ien G M van der Pol. Het ISBN van dit boek is 9789024402908 of 9024402905. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Coachen als professie

 • 1 coaching definities en context

 • Waarom coaching?

  Coaching is resultaat en niet probleemgericht dus kan in zeer korte tijd effectief zijn en positieve verandering brengen in het functioneren van individuen of groepen.

 • Coachen houdt zich bezig met het leerproces, verandering en ontwikkeling

  Het is doel en resultaatgericht en een verandering die blijvend effectief is.

  De intrinsieke factoren van de client vormen een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van het coachen

 • Wat is de defenitie van coachen volgens het NOBOC?

  Het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische, spirituele, en communicatieve vaardigheden en technieken teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken.

 • In de defenitie van het NOBOC nederlandse organisatie van beroeps coaches, legt de nadruk voornamelijk op de eigen verantwoording van het individu ( zelfbepaling)

   

  De Alba academie hanteert de volgende definitie: De andere helpen zichzelf te helpen om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen en om zijn doelen te bereiken.

   

 • Wat is de aard van coachen?
  1. gelijkwaardigheid
  2. faciliteren van inzicht
  3. leren en ontwikkelen
  4. aanboren van eigen krachten
  5. gericht op het bereiken van doelen
  6. methodisch.
 • Wat is de aard van coachen?

  gelijkwaardigheid, faciliteren van inzicht, leren en ontwikkelen, aanboren van eigen krachten, gericht op het bereiken van doelen en methodisch.

 • Client en coach zijn gelijkwaardig ende motivatie en houding van de klant speelt een belangrijke rol.

  De client veroorzaakt uiteindelijk zelf zijn eigen verandering en ontwikkeling. Coaching is gericht op de oplossing en op het individu.

 • Wat wordt bedoelt met de fenomenologische kant van coachen?

  Het kunnen ingaan op de directe, intuitieve ervaringen van verschijnselen die zich voordoen in de beleving van de client.

 • Het niet weten is hier belangrijk een coach moet met interesse en nieuwsgierigheid kunnen ingaan en aansluiten. De coach moet een belangrijke ervaring voor de klant herkennen en er gepast op kunnen ingaan en het fenomeen als werkelijk kunnen beschouwen.

 • Wat wordt verstaan onder de methodische kant van coachen?

  Het inzetten van methoden en technieken waarvan de effectiviteit is gebleken dan wel bewezen.

 • Algemene definitie van caochen.....

  Coachen is het op methodische en fenomenologische wijze faciliteren van de leer- en ontwikkelingsprocessen van de client teneinde deze te helpen in zichzelf te veranderen wat hem belemmert en te versterken wat hem stimuleert, om zijn doelen te bereiken.

 • Wie is een coach?

  Een coach is een opgeleide en getrainde professional die op methodische en fenomenologische wijze zijn client of een team helpt te veranderen wat belemmert en versterkt wat stimuleert om bepaalde doelen te bereiken.

 • het werken met een coach heeft vele voordelen.

  Clienten krijgen helder en werken aan hun doelen

  clienten voelen zich serieus genomen, gaan zich sterker voelen en worden effectiever

  mentaal verzuim en productieverlies wordt tegengegaan

  client krijgt nieuwe inzichten en ontdekt zijn belemmeringen als ook zijn kracht

  steun in groei en leerproces.

 • Wat zijn de logische niveau van Bateson/Dilts?

  1. Gedrag

  2. Strategie

  3. Overtuiging

  4. Identiteit

  5. Zingeving

  • Gedrag: caoching on te job, trainen van het uitvoeren van de juiste handelingen op het werk door oefenen.

  de coach pakt dit voornamelijk actiegericht en instrumenteel aan.

  • Strategie: richten op mentale vermogen. denkvermogen( doelgerichtheid en strategisch denken)
  • Overtuiging: moeilijker omdat het dieper ligt als gedrag. Waarden en normen eenmaal veranderd duurzamer.
  • Identiteit: dieper in de persoonlijkheid en stuurt de overtuiging aan. de zijnsvraag Wie ben ik?
  • Zingeving. De coach is bekend met alle facetten op het gebied van identiteit en spiritualiteit.(arbeidsgerelateerde vragen)
 • 2 Korte geschiedenis van coaching

 • Waarom wordt juist Socrates  gezien als de stamvader van het coachen?

  Vanwege het feit dat hij  de fenomenologische vaardigheid beheerste en wist toe te passen en vanwege de beheersing van de kunst van het vragen stellen.

 • 7 kenmerken van socratisch coachen zijn:

  1. duidelijke vraagstelling
  2. bereidheid van de ander onderzoeken
  3. verwacht van de ander dat hij zegt wat hij zelf vindt
  4. moedigt aan tot kort, bondig en helder te verwoorde
  5. houdt gesprekspartner medeverantwoordelijk voor het gesprek
  6. vraagt naar concrete voorbeelden
  7. definieert begrippen alvorens in samenspraak te gaan

   

 • 7 kenmerken van socratisch coachen:
  1. duidelijke vraagstelling
  2. bereidheid van de ander onderzoeken
  3. verwacht van de ander dat hij zegt wat hij zelf vindt
  4. moedigt aan tot kort, bondig en helder te verwoorde
  5. houdt gesprekspartner medeverantwoordelijk voor het gesprek
  6. vraagt naar concrete voorbeelden
  7. definieert begrippen alvorens in samenspraak te gaan
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Waarom coaching?
39
Wie is een coach?
38
Wat is reflecteren?
38
Wat is de aard van coachen?
37
Pagina 1 van 4