Samenvatting Cognitive Neuroscience: The biology of the mind

-
ISBN-10 0393111369 ISBN-13 9780393111361
4785 Flashcards en notities
249 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Cognitive Neuroscience: The biology of the mind
 • Michael S Gazzaniga, Richard B Ivry, George R Mangun Megan S Steven
 • 9780393111361 of 0393111369
 • 3rd ed., International student ed.

Samenvatting - Cognitive Neuroscience: The biology of the mind

 • 1 A Brief History of Cognitive Neuroscience

 • Noem 6 cognitieve domeinen: 
  waarneming, aandacht en bewustzijn, geheugen, taal en denken.
 • Wat blijft intact en wat niet bij split-brain patienten wat betreft interpretaties?
  Verbale intelligentie en probleemoplossingsvaardigheden blijven relatief intact, maar de mogelijkheid om vrij op te roepen (free recall) niet. Dit geldt voor de linker hemisfeer, bij de rechter hemisfeer is dit wel beschadigd.
 • Wat is 'neuronal conduction'?
  Neuronal conduction is het proces hoe het brein informatie overbrengt.
 • Wat zijn 5 processen van het geheugen?
  - Encoding
  - Acquisition
  - Consolidation
  - Storage
  - Retrieval
 • Het geheugen omvat drie belangrijke aspecten:
  de opslag, het vasthouden of bewaren en het terugzoeken van informatie.
 • Wordt de emotionele staat van mensen verstoord door split-brain operaties?
  Nee, want de transfer van emotionele staat vindt subcorticaal plaats.
 • Uit welke drie onderdelen komt het proces van cognitie (weten) uit voort?
  Het proces van cognitie (weten) komt voort uit:
  • Bewustzijn
  • Perceptie
  • Redeneren 
 • In welke verhouding pompt de natriumkalium-pomp?
  3 Na naar buiten en 2 K naar binnen
 • Wat zijn de limitaties van lateraliteitsonderzoek zoals  'dichotic listening task'?
  Bias in publiceren, kleine en inconsistente resultaten, interpretatie is problematisch.
 • Wat is neuroscience?
  Neuroscience is de studie van het zenuwstelsel.
 • 4 Manieren waarop de afgifte van neurotransmitters gereguleerd kan worden
  - Auto receptors
  - Active reuptake in the presynaptic terminal 
  - Enzymatic breakdown in the synaptic cleft
  - Diffusion
 • Welke hersengebieden horen bij welk soort geheugen?
  Amygdala - angst 
  cerebellum - trial and error gebaseerd op voorspellingsfouten
  basale ganglia - bekrachtiging 
 • Wat is de volgorde van de pons, medulla en midbrain van boven naar beneden van de hersenstam?
  - Midbrain
  - Pons
  - Medulla
 • Wat zijn 3 functies van de geplooide cortex?
  - Vergroten oppervlak
  - Driedimensionale binding tussen neuronen gaat over kleinere afstand
  - Verschillende hersengebieden kunnen met elkaar verbonden worden
 • Welk gebied is het belangrijkst bij geheugen? En welk belangrijk gebied behoort ook tot deze?
  Medial temporal lobe, hippocampus
 • Welke twee wegen zijn er bij working memory en bij welke hemisfeer horen ze?
  - Visuospatial sketch path, linker hemisfeer
  - Phonological loop, rechter hemisfeer
 • Wanneer is de embryonic period?
  Week 3-8
 • Wat zijn prenatale congenitale factoren? En noem er drie
  - Genetisch
  - Teratogenen
  - Maternaal
 • Noem 4 critical events en de bijbehorende periode:
  - Neurogenese (week 5-18)
  - Neurulatie (week 1-4)
  - Myelinisatie (week 16-jaar 30)
  - Synaptogenese (week 20)
 • Uit welke drie cellagen bestaat de neurale buis en tot welk lichaamsdeel ontwikkelen deze cellagen zich?
  - Ectoderm: Huid en CZS
  - Mesoderm: Skelet en spiergroepen
  - Endoderm: Interne organen
 • Welke twee hersengebieden zijn belangrijk bij aandacht?
  - Pulvinar
  - Superior colliculus
 • Welke 4 soorten geheugen zijn er?
  - Long-term memory
  - Sensory memory 
  - Short-term memory
  - Working memory
 • Welke soorten 2 Long-term memory zijn er?
  - Declarative memory
  - Non-declarative memory
 • Welke soorten 2 Declarative memory zijn er?
  - Episodic memory
  - Semantic memory
 • In welke 3 gebieden vindt Declarative memory plaats?
  - Medial temporal lobe
  - Middle diencephalon
  - Neocortex
 • Welke 4 soorten non-declarative memory zijn er en bij welk gebied horen ze?
  - Procedural memory (basal ganglia and skeletal muscle)
  - Priming (Perceptual and association neocortex)
  - Classical conditioning (cerebellum)
  - Non-associative learning (reflex pathway)
 • Onder welke twee groepen kun je het zenuwstelsel verdelen?
  - Perifeer zenuwstelsel
  - Centraal zenuwstelsel
 • Onder welke vier groepen kun je het centraal zenuwstelsel indelen?
  - Brein
  - Spinal cord 
  - Protectiemembranen
  - Cerebrospinal fluid
 • Onder welke drie delen kun je het brein verdelen?
  - Diencephalon
  - Telencephalon
  - Brainstem
 • Onder welke twee delen kun je de diencephalon verdelen?
  - Thalamus
  - Hypothalamus
 • Onder welke drie delen kun je de telencephalon verdelen?
  - Limbic system
  - Cerebral cortex
  - Basale ganglia
 • Onder welke vier delen kun je de brainstem verdelen?
  - Medulla
  - Pons
  - Cerebellum
  - Midbrain
 • Onder welke drie delen kun je het limbic system verdelen?
  - Cingulate gyrus
  - Hippocampus
  - Amygdala
 • Onder welke 4 kwabben kun je de cerebrale cortex verdelen?
  - Parietal lobe
  - Frontal lobe
  - Temporal lobe
  - Occipital lobe
 • Onder welke twee delen kun je de parietal kwab verdelen?
  - Somatosensory area's
  - Association cortex
 • Onder welke twee delen kun je de frontaal kwab verdelen?
  - Prefrontale cortex
  - Motor cortex
 • Onder welke twee delen kun je het cerebellum verdelen?
  - Superior colliculus
  - Inferior colliculus
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Cognitive neuroscience : the biology of the mind
 • Michael S Gazzaniga, Richard B Ivry, George R Mangun Megan S Steven
 • 9780393927955 of 0393927954
 • 3rd ed.

Samenvatting - Cognitive neuroscience : the biology of the mind

 • 1 part 1: Background and methods

 • wat is de achtergrond van cognitieve neuroscience?
  begint bij biologie
 • dit is gewoon een methode om het te leren
 • 1.1.3 Anatomie en ontwikkeling

 • Waar houdt de neurowetenschap zich mee bezig?

  Met alle aspecten van het zenuwstelsel

 • Anatomie. Wat is dat eigenlijk?

  De beschrijving van de structuur en organisatie van organismen (levende wezens) oftewel hoe werken alle delen van het lichaam

 • Wat is de functie van het zenuwstelsel?

  Het zenuwstelsel coördineert alle handelingen. Het is altijd actief, zendt en ontvangt miljoenen signalen die corresponderen met gevoelens, gedachten en handelingen.

 • welke twee onderdelen heeft het zenuwstelsel?

  centraal zenuwstelsel (controle kamer): hersenen en ruggenmerg

  Perifere zenuwstelsel (informatie wegennet): zenuwbundels die signalen sturen van je zintuigen naar de centraal zenuwstelsel

  en de opdrachten van je centraal zenuwstelsel naar je spieren en organen.

 • Hoe zit het met de terminologie wat betreft de positie van de anatomie van de mens?

  Hoofd = superieur (Latijns voor: boven) of rostraal of craniaal

   Verder van het hoofd af = inferior of caudaal (Latijn voor: lager).

  Voorzijde = anterior of ventraal (Latijn: naar voren)

  Achterzijde = posterior (Latijn: naar achteren) of dorsaal

 • Hoe ziet de indeling van ons centrale zenuwstelsel eruit?

  Cerebrum oftewel de grote hersenen

  Cerebellum oftewel de kleine hersenen

  Hersenstam + het verlengde merg

  Ruggenmerg

   

 • Cerebrale hemisferen?

  Dat zijn de grote hersenen, bestaande uit twee hersenhelften (hemisferen). In principe heeft ook de kleine hersenen 2 helften, maar dit wordt nooit genoemd.

 • Hoe is de indeling van de grote hersenen?

  Sommige groeven zijn dieper dan andere. De diepe groeven verdelen de hersenen in vier grote kwabben:

  • slaapkwab (temporaalkwab).

  De minder bekende vijfde hersenkwab is de insula: een driehoekig stuk hersenschors dat verstopt zit in een diepe hersengroeve. De frontaalkwab is de grootste kwab. Hij wordt gezien als het meest geavanceerde deel van de hersenen, omdat deze kwab verantwoordelijk is voor het menselijke bewustzijn.

   

 • De cerebrale cortex, hoe ziet dit eruit?

  De hersenschors is de buitenste laag van de hersenen. Deze laag ligt aan de oppervlakte en wordt ook wel cortex genoemd. De hersenschors is sterk gevouwen waardoor de hersenen een gerimpeld uiterlijk hebben. Groeven worden afgewisseld met windingen/ vouwen (gyri), waardoor de hersenschors een groot oppervlakte heeft. Daardoor wordt de hoeveelheid zenuwcellen die de hersenen kunnen bevatten groter. 

  Ondiepe groeven --> sulci

  Diepe groeven --> fissurae

  Verder bestaat de corex uit bloedvaten en neuronen

 • Wat is het verschil tussen een axon en een dendriet?

  Een cellichaam (neuron) heeft lange en korte uitlopers (uitlopers = neurieten). De korte zijn de dendrieten en de lange is het axon (in principe heeft een cellichaam slechts 1 axon). Een axon zorgt ervoor (via de neurotransmitters) dat er communicatie plaatsvindt tussen verschillende neuronen onderling. Dendrieten ontvangen via receptoren signalen die het axon aanvoert.

   

 • Wat doet een neuron/ cellichaam?

  De neuronen zijn er om impulsen (door prikkels) op te vangen en verder te vervoeren.

 • Wat zijn Gliacellen?

  Gliacellen zijn cellen met een ondersteunende functie in de hersenen en worden ook wel steuncellen genoemd. Ze ruimen onder andere afgestorven zenuwcellen op en zorgen voor de stevigheid van de hersenen. De hersenen bevatten naar schatting negen keer zoveel gliacellen als zenuwcellen.

 • Hoe is een neuron opgebouwd?

  het cellichaam bevat een kern, waarin het DNA is opgebouwd. Vervolgens zijn er de uitlopers (neurieten). Neurieten kunnen met andere neuronen in contact komen. Via de axon en dendrieten is de neuron in staat met andere neuronen te communiceren.

  Neuronen zijn omgeven door een vlies (=membraan). Via speciale verbindingspunten (=synaps), waar de membranen en de neuronen elkaar dicht benaderen, worden elektrische signalen doorgegeven. Deze synapsen zitten op de eindvertakkingen van de axonen. Zodra een elektrisch signaal aankomt op het uiteinde van de axon worden er neurotransmitters vrijgemaakt. Een neurotransmitter zorgt voor de signaaloverdracht tussen de neuronen onderling.

 • Wat is de functie van Myeline?

  Axonen zijn gemyeliniseerd. De axon wordt omhuld door een vettige stof (witte stof) en zorgt ervoor dat boodschappen (impulsen) sneller worden doorgestuurd. Met name voor het perifere zenuwstelsel is dit van cruciaal belang.

 • Wat zijn de verschillen tussen de linker- en de rechterhemisferen?

  Linkerhemisfeer: analytisch en logisch denken, rekenen en taal

  Rechterhemisfeer: visuele en ruimtelijke vaardigheden, gezichtsherkenning en muziek

 • Wat zijn de functies van de vier kwabben in elke helft/ hemisfeer?

  Frontale kwab: denken en plannen

  Pariëtale kwab/ wandkwab: leren, rekenen en voelen

  Occipitale kwab/ achterhoofdskwab: zien

  Temporale kwab/ slaapkwab: geluid en geheugen

   

 • Hoe onderscheidt je de witte en grijze massa/stof in de cortex/ hersenen?

  Grijze stof bevindt zich met name in de cortex en de functie ervan is: verwerken van informatie. De kleur is roze of grijs

  Witte stof: bevat axonen en is verantwoordelijk voor de overdracht van de informatie. De kleur is afkomstig van de Myeline.

 • Wat valt onder de motorische gebieden?

  Motorische cortex

  Prefrontale cortex

 • Wat is de functie van de prefrontale cortex

  De prefrontale cortext maakt -vanwege de connectie met emoties bij het gebied bij de ogen- deel uit van het limbisch systeem en is verantwoordelijk voor de complexe aspecten van planning en uitvoering, zoals emotieregulatie en werkgeheugen.

  De prefrontale cortex is tevens deel van de neocortex, evolutionair gezien jong en complex.

   

 • Homunculus?

  Verantwoordelijk voor het interpreteren van de buitenwereld

 • Wat is sensorische informatie?

  In het voorste gedeelte van de pariëtale kwab ligt de sensorische cortex.

  Tast-, pijn-, temperatuur- en proprioceptive prikkels ( hoe lichaamsdelen ten opzichte van elkaar voelen)

 • Hoe is de verdeling van de prefrontale cortex?

  Doorgaans verdeelt met de prefrontale cortext in een dorsaal deel (bovenaan gelegen), een ventraal deel (onderaan gelegen) en de cortex orbitofrontalis. Deze laatste is het deel vlak boven de ogen. Binnen deze gebieden is de verdeling nog lateraal (opzij) en mediaal (midden). 

 • Wat betekent sensorisch?

  Bewustzijn

 • Dan is er nog de associatie cortex. Wat verschilt de associatiecortex van de sensorische en motorische functies?

  Associeren is een complexe taak. Gevoel, zich en gehoor komen hier samen. Het valt onder de neocortex en is zodoende complex en jong. Prikkels vanuit de hersenen gaan dus niet direct naar de associatiecortex, dat gebeurt pas wanneer er meerdere ervaringen zijn gesignaleerd tot een filmpje.

 • Waarin kan sensorische informatie worden onderverdeeld?

  De auditieve informatie via de temporale kwab

  De visuele informatie via de occipitale kwab

 • Wat is de rol van de thalamus bij de visuele informatievoorziening?

  Informatie gaat via de retina (netvlies), naar de thalamus. De thalamus is de kern waar zo'n beetje alle informatie alvorens naar de cortex langskomt.

 • Hoe belangrijk is de thalamus?

  De thalamus is een van de belangrijkste kernen en behoort tot de tussenhersenen (samen met de hypothalamus en de hypofyse). Het is het verbindingsstation tussen het perifere zenuwstelsel en de hogere lagen van de hersenen. 

 • Hoe werkt het auditieve systeem?

  Het auditieve systeem begint vanuit de gehoorzenuw en eindigt in de auditieve cortex. Bij het perifere systeen wordt geluid opgevangen en geanalyseerd en omgezet tot een electrische activiteit. vervolgens gebeurt in het centrale auditieve systeem de spraak, de herkenning, verstaanbaarheid en de lokalisatie. (grote rol weggelegd voor de thalamus)

 • Wat maakt het limbisch systeem zo bijzonder?

  Het limbisch systeem is een zeer oud evolutionair systeem, maar heeft verbinding met zowel oudere hersenlagen (zoals de motorische cortex) en de jonge hersenlaag (neocortex).  Het reguleert onze emoties , motivaties en genot. Spirituele ervaringen komen ook vanuit het limbisch systeem.

 • Hoe is de verbinding van het het limbisch systeem met de hogere hersenlagen?

  Het limbisch systeem is zeer oud en zal daardoor altijd eerst verbindingen maken met de motorische cortex (adaptief) en pas bij meerdere dezelfde ervaringen met de neo-cortex (rationele reacties)

 • Hoe is de opbouw van het limbisch systeem?

  Hypothalamus: controleert de opbouw van de hormonen

  Amygdala: koppelt een emotie aan stress (verwerking van angstige emoties)

  Hippocampus: consolideren van nieuwe informatie

  Gingulate cortex: coordineren van sensorische prikkels, reguleren van agressief gedrag

  Fornix: verbindt de hippocampus met de hypothalamus

  Basale kern/ basale ganglia: het sturen van bewegingen (in samenwerking met de kleine hersenen)

 • Wat is het oudste gedeelte van de hersenen?

  de hersenstam

 • Hoe is de hersenstam verdeeld/ opgebouwd?

  Het verbindt de grote hersenen, het ruggenmerg en de kleine hersenen. Het heeft drie onderdelen:

  1. Mesencephalon (middenhersenen)

  2. Metencephalon (pons)

  3. Meylencepha (medulla)

 • Wat is de reticulaire formatie?

  Bestaat uit de grijze stof die centraal in de hersenstam is gelokaliseerd. De formatie wordt omzoomd door een aantal kernen: Olivia inferior, ponskernen en vezelbanen. Reticulaire formatie zorgt voor de alertheid

 • Benoem de taken van de hersenstam

  reguleren van de slaap-waakcyclus, oogbewegingen, huilen, proeven, slikken, ademhalen etc

 • Welke taak heeft de epifyse / pijnappelklier?

  Produceert hormonen. Hoe ouder iemand is, hoe meer verkalking en dus minder functioneel. (Volgens Descartes ook een rol bij de interactie tussen lichaam een geest).

 • Wat is de rol van de middenhersenen/ mesencephalon?

  Tot stand komen van de oogbewegingen

 • Wat doet de pons?

  De pons/ brug van Varol verzorgt het contact tussen de grote en kleine hersenen. Het geeft prikkels door van het evenwichts- en gehoororgaan aan de kleine hersenen

 • Wat is de rol van het verlengde merg/ Medulla?

  Schakelcentrale tussen het ruggenmerg en de hersenen. Betrokken bij ademhaling, hartslag, slikken, hoesten, braken etc

 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de grote en kleine hersenen?

  De kleine hersenen hebben, net als de grote hersenen, gyri en sulci, 2 hemisferen en zenuwen.  Kleine hersenen zijn veel kleiner, maar ook meer geplooid. In verhouding zeer veel zenuwcellen. Verschil is dat de kleine hersenen een meer indirecte functie hebben. Zij hebben een grote functie bij het coordineren van bewegingen, bij het impliciet leren en bij het werkgeheugen.

 • Hoe is, kort gezegd, de opbouw van de ruggengraat/ wervelkolom?

  Van de Medulla tot een het stuitje. Ribben zijn verankerd aan de ruggengraat. Een mens heeft 33 wervels, tussenwervelschijven, een heiligbeen en een staartbeen (stuitje). De ruggengraat heeft kraakbeen, dat is elastisch weefsel en ruggenmerg. Ruggenmerg stuurt de zenuwen door naar het lichaam en loopt vanaf de hersenstam.

 • Wat is zijn de vertrale en de dorsale hoornen (binnen de ruggengraat)?

  De ventrale hoorn bevat motorische neuronen en brengen impulsen over naar de spieren. De dorsale hoorn is het eindpunt van de afferente (aanvoerende) neuronen en voert sensorische impulsen naar de hersenen.

 • wat houdt het autonome zenuwstelsel in?

  Dit is een deel van het perifere stelsel en verzorgt de communicatie tussen de hersenen, het ruggenmerg en de rest van het lichaam. Dit netwerk ligt buiten het centrale zenuwstelsel. Samen met het hormoonstelsel controleert het autonome zenuwstelsel de automatische functies/ inwendige organen: hartslag, spijsvertering en ademhaling.

 • Wat is de tweedeling van het autonome zenuwstelsel?

  Sympatisch zenuwstelsel: dit is actief wanneer het lichaam in actie moet komen, zorgt bijvoorbeeld voor een snellere ademhaling

  Parasympatisch zenuwstelsel: werkt juist in rust, het regelt de bloedtoevoer en zorgt voor een rustige hartslag.

 • Wat doen sommige mensen met schade aan de orbitofrontale cortex?

  Dit gebied wordt ook vaak in verband gebracht met verslavingen en compulsieve gedragingen. Dit komt doordat de OFC meehelpt om dopamine in de hersenen vrij te laten komen. Dopamine is een stofje dat een belonend effect heeft. Wanneer er bij een bepaalde handeling veel dopamine vrijkomt, dan is het waarschijnlijk dat deze handeling nogmaals uitgevoerd zal worden. Het herhalen van sommige handelingen kan uit de hand lopen, en de hersenen willen dan zoveel dopamine dat het heel moeilijk is om een bepaalde handeling niet uit te voeren.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Onder welke twee delen kun je het cerebellum verdelen?
- Superior colliculus
- Inferior colliculus
Onder welke twee delen kun je de frontaal kwab verdelen?
- Prefrontale cortex
- Motor cortex
Onder welke twee delen kun je de parietal kwab verdelen?
- Somatosensory area's
- Association cortex
Onder welke 4 kwabben kun je de cerebrale cortex verdelen?
- Parietal lobe
- Frontal lobe
- Temporal lobe
- Occipital lobe
Onder welke drie delen kun je het limbic system verdelen?
- Cingulate gyrus
- Hippocampus
- Amygdala
Onder welke vier delen kun je de brainstem verdelen?
- Medulla
- Pons
- Cerebellum
- Midbrain
Onder welke drie delen kun je de telencephalon verdelen?
- Limbic system
- Cerebral cortex
- Basale ganglia
Onder welke twee delen kun je de diencephalon verdelen?
- Thalamus
- Hypothalamus
Onder welke drie delen kun je het brein verdelen?
- Diencephalon
- Telencephalon
- Brainstem
Onder welke vier groepen kun je het centraal zenuwstelsel indelen?
- Brein
- Spinal cord 
- Protectiemembranen
- Cerebrospinal fluid