Samenvatting Cognitive psychology

-
ISBN-10 049550632X ISBN-13 9780495506324
1321 Flashcards en notities
27 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Cognitive psychology
 • Robert J Sternberg
 • 9780495506324 of 049550632X
 • 5th ed.

Samenvatting - Cognitive psychology

 • 4 Attention and Consciousness

 • Is aandacht alleen een bewust proces?
  nee, ook onbewust
 • Wat ia Attention en consciousness en wat is het verschil

  Attention is een actief proces waarbij we een gelimiteerd aantal info uit een enorme hvh halen. Die info komt van onze zintuigen en andere cognitieve processen. We gebruiken maar gelimiteerd, omdat we anders teveel info krijgen om te verwerken. En het is ook maar net welke info nuttig is om te gebruiken!

   

  Consiousness/bewustzijn is het gevoel van er zijn en ook de inhoud van dat er zijn.

   

  Aandacht en bewustzijn overlappen erlkaar wel. We kunnen bewust van bepaalde info die we weten, en er dan geen aandacht aan geven. Zoals het zetten van je handtekening. Hier geef je geen aandacht aan, gebeurt automatisch. Zet je een andere naam, dan moet je er wel bij nadenken.

 • Bewustzijn: Gevoel + Inhoud. Overlapt met aandacht. Verschil is dat sommige actieve aandachtsprocessen soms mogelijk zijn zonder actief bewustzijn. Bijv: schrijven eigen naam
 • Wat zijn de 3 voordelen van aandacht (attention)

  1. Het helpt ons om onze interactie met de omgeving in de gaten te houden

   

  2. Het linkt ons verleden en ons heden (zintuigen), waardoor we continu ervaring opdoen (zorgt voor persoonlijke identiteit)

   

  3. controle en planning van onze toekomstige akties op basis van de eerste 2 voordelen (in de gaten houden en de link ons verleden en ons heden)

 • 4.1 The Nature of Attention and Consciousness

 • Bewuste aandacht speelt 3 rollen bij cognitie:
  1. Helpt om onze interactie met de omgeving te beoordelen
  2. Het linkt ons verleden met ons heden, geeft ons vorm van continuiteit en ervaring
  3. Helpt om onze toekomstige acties te controleren en te plannen
 • Aandacht = de manier waarop we een beperkte hoeveelheid informatie verwerken uit de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is door onze zintuigen, opgeslagen herinneringen en andere cognitieve processen.

  Aandacht zorgt ervoor:
  - we onze gelimiteerde mentale bronnen verstandig gebruiken
  - hierdoor tijdig reageren en geheugen stimuleren

  Bewuste aandacht speelt 3 rollen bij cognitie:
  1. interactie met omgeving beoordelen
  2. linkt ons verleden met ons heden, geeft vorm van continuïteit
  3. toekomstige acties te controleren en plannen.

 • Wat is 'attention' (aandacht)?
  Gecontroleerde processen (inclusief 'consiousness') + automatische processen
 • Wat is aandacht?
  Aandacht is de wijze waarop wij actief een beperkte hoeveelheid informatie verwerken van de enorme hoeveelheid die beschikbaar is via onze zintuigen en andere cognitieve processen. Het bestaat uit bewuste en onbewuste processen.
  Er zijn grenzen aan onze mentale mogelijkheden en aan de mogelijkheden om te focussen op informatie gedurende een bepaalde tijd.
 • Wat is aandacht?
  Aandacht is de manier waarop we op actieve wijze een beperkt deel van de enorme hoeveelheid beschikbare informatie uit onze zintuigen, herinneringen en andere cognitieve processen verwerken.
 • Wat zijn de voordelen van aandacht?
  1) Het helpt ons de interacties met onze omgeving monitoren monitoren
  2)het helpt ons een link te leggen tussen ons verleden (herinneringen) en het heden (sensaties) om ons een gevoel van continuïteit te geven
  3)het helpt ons acties in de toekomst te plannen en daar controle over te hebben (de acties)
 • Wat is bewustzijn?
  gevoel plus inhoud
 • Sensaties + herinneringen + gedachteprocessen = aandacht = gecontroleerde processen en automatische processen = actie.
 • Wat zijn enkele eigenschappen van aandacht?
  Aandacht omvat zowel bewuste als onbewuste processen. De inhoud van aandacht kan zich binnen of buiten het bewustzijn bevinden.
 • Wat is 'preconscious'?
  Het voor of onderbewustzijn. Informatie die we niet bewust meemaken, maar waar we toch gebruik van maken.

 • Welke drie rollen speelt aandacht bij cognitie?
  beoordelen interactie met omgeving
  linkt ons verleden met ons heden
  helpt toekomstige acties controleren en plannen
 • Wat is bewustzijn?
  Het gevoel van aandacht en de inhoud van de aandacht, waarvan een gedeelte overlapt met aandacht. Het verschil zit in de aandacht die nodig is voor de uitvoering van actieve aandachtsprocessen; het schrijven van je eigen naam kost geen actieve aandacht, het schrijven van de naam van iemand anders wel.
 • Wat zijn de voordelen van aandachtsprocessen?
  • Oordeelkundig gebruik van beperkte mentale hulpbronnen
  • Focus op stimuli van interesse door andere te negeren
  • Faciliteren van geheugenprocessen; we onthouden informatie beter als we er aandacht aan hebben besteed
 • Wat is 'priming'?
  het activeren van bestaande kennis concepten in je hersenen, door onbewuste prikkels in je omgeving.
 • Welke drie doelen dient de waarde van aandacht en bewustzijn in cognitie?
  1. Helpt bij het monitoren van interactie met de omgeving. Het leidt ertoe dat we ons bewust zijn van hoe we ons aanpassen in een situatie.
  2. Het ondersteunt ons in het verbinden van informatie uit het verleden en het heden en geeft ons het gevoel van een continue ervaring.
  3. Het helpt ons bij het controleren en plannen van onze toekomstige acties.
 • Wat valt er onder het bewustzijn (consciousness)?
  Bewustzijn (consciousness) omvat het gevoel bewust te zijn (awareness) en de inhoud van bewustzijn, waarvan een deel in het centrum van de aandacht kan liggen.
 • Is aandacht (attention) hetzelfde als bewustzijn (consciousness)?
  Dat werd vroeger wel gedacht, maar nu worden ze gezien als twee overlappende concepten. 
 • Wat zijn de additionele voordelen van bewuste aandacht?
  • Controle van onze interacties met de omgeving (aanpassing)
  • Verbindt verleden (herinnering) met heden (sensaties) en zorgt zo voor continuïteit in onze ervaring (basis van identiteit)
  • Controleren en plannen van toekomstige handelingen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Cognitive Psychology

 • 4 Attention and consciousness

 • Wat is 'attention'?
  Attention is de manier waarop we actief een beperkte hoeveelheid informatie verwerken van de enorme hoeveelheid informatie die via onze zintuigen, onze opgeslagen herinneringen en onze andere cognitieve processen binnenkomen.
 • Welke twee processen omvat 'attention'?
  • Bewust (conscious)
  • Onbewust (unconscious)
 • Het proces van 'attention' zorgt ervoor dat we onze beperkte mentale bronnen wijs gebruiken. Hierdoor kunnen we sneller en adequater reageren op interessante stimuli.
 • Hoe staat aandacht (attention) in verband met geheugen?
  Als we ergens meer aandacht aan hebben besteed, zijn we sneller geneigd om die informatie te onthouden dan als we de informatie genegeerd zouden hebben.
 • Welke aspecten omvat 'bewustzijn'?
  • Het gevoel van bewustzijn
  • De inhoud van bewustzijn
 • Welke drie doeleinden dient bewuste aandacht (conscious attention)?
  1. Het helpt met het monitoren van onze interacties met de omgeving
  2. Het helpt ons bij het linken van onze vroegere herinneringen en het heden om ons een gevoel te geven van continuïteit
  3. Het helpt ons met het controleren en het plannen van onze toekomstplannen
 • Wat is priming?
  Priming vindt plaats wanneer herkenning of bepaalde stimuli worden beïnvloed door voorafgaande presentatie van de dezelfde of soortgelijke stimuli.
 • 4.1 Preconscious processing

 • Wat is preconscious information?
  Preconscious informatie wil zeggen informatie die in ons ligt opgeslagen, die we niet op elk moment gebruiken, maar die we kunnen oproepen als dat nodig is.
 • Hoe kan men dingen bestuderen die op dit moment buiten onze 'bewuste aandacht' liggen?
  Aan de hand van Priming.
 • Priming moet plaatsvinden in het bewuste. Als het verstoord wordt, of te snel wordt overgedragen, heeft priming geen effect.
 •  Priming hoeft niet zichtbaar te zijn. Het kan ook via het gehoor plaatsvinden.
 • Wat is het 'tip-of-the-tongue' fenomeen?
  Het puntje-van-de-tong fenomeen houdt in dat we iets proberen te herinneren waarvan we weten dat het opgeslagen ligt in ons geheugen, maar dat we het niet kunnen ophalen.
 • Tip-of-the-tongue fenomeen is universeel. 
  Het wordt beïnvloed door iemands leeftijd en de moeilijkheidsgraad van de vraag.
 • Wat is blindsight?
  Blindsight is sporen van visuele perceptieve vermogens in 'blinde' gebieden. (dus iemand kan iets zien, zonder die vermogens te hebben)
 • 4.2 Controlled versus Automatic Processes

 • Wat zijn automatische processen
  Automatische processen omvatten geen bewuste controle. Voor het grootste deel worden ze uitgevoerd zonder bewuste aandacht. Ze worden ook wel parallelle processen genoemd omdat er meerdere automatische processen tegelijk kan optreden of ten minste snel achter elkaar, zonder bepaalde volgorde.
 • Wat zijn gecontroleerde processen?
  Gecontroleerde processen zijn toegankelijk aan bewuste controle, en vereisen dit zelfs. Ze worden achter elkaar uitgevoerd (stap voor stap) en duren redelijk lang om uit te voeren, vergeleken met automatische processen.
 • Welke drie eigenschappen karakteriseren automatische processen?
  1. Ze zijn verborgen voor bewustzijn
  2. Ze zijn niet bedoeld
  3. Ze gebruiken weinig 'aandacht'
 • Preconsciousness en priming kunnen niet teruggehaald worden in het bewustzijn, zelfs al zou men dit proberen.
 • Veel taken die beginnen als gecontroleerde processen, worden uiteindelijk automatische processen, zoals autorijden of het spreken van bijvoorbeeld Engels.In plaats van op het proces te focussen, kan men zich nu focussen op de inhoud.
 • Als bepaalde omstandigheden veranderen kan dezelfde 'onbewuste activiteit' ineens bewuste controle vereisen. Bijvoorbeeld als bij het autorijden ineens de weg verijzelt.
 • Wat is 'automatization' oftewel 'proceduralization'?
  Automatisering of proceduralisatie is een proces waarin een procedure verandert van zeer bewust naar relatief automatisch.
 • Hoe treedt het automatiseringsproces op?
  1. Door het oefenen van de handeling wordt de implementatie steeds efficiënter
  2. De inspannende stappen worden geïntegreerde componenten, die weer verder worden geïntegreerd
  3. Het wordt één geheel in plaats van 'kleine losse stappen'
 • Hoe treedt automatisering op, volgens de 'instance theory'?
  Volgens de instance theory treedt automatisering op omdat we geleidelijk kennis vergaren over specifieke antwoorden op specifieke stimuli
 • Logan's manier van bekijken (instance theory) is beter in het verklaren van specifieke responsen op specifieke stimuli.
  Terwijl de algemene manier van bekijken, de algemene responsen beter kan verklaren met betrekking tot automatisering.
 • In welke twee klassen kunnen (menselijke) fouten worden onderverdeeld?
  • Mistake
  • Slip
 • Wat is een 'mistake'?
  Een 'mistake' is een fout in het stellen van een doel of in het specificeren van een manier hoe je dat gaat bereiken.
 • Wat is een 'slip'?
  Een 'slip' is een fout in het uitvoeren van een voorgenomen doel voor het bereiken van een doel.
 • Mistakes omvatten fouten in het 'voorgenomen', gecontroleerde proces terwijl
  Slips omvatten vaak fouten in de automatische processen
 • Bij welke twee omstandigheden zullen 'slips' zich vaker ontwikkelen?
  • Wanneer we moeten afwijken van een routine en automatische processen zullen de hand hebben boven gecontroleerde processen
  • Wanneer onze automatische processen worden verstoord
 • Hoe kunnen we de schadelijke gevolgen van 'slips' zoveel mogelijk reduceren?
  De schadelijke gevolgen van 'slips' kan men zoveel mogelijk reduceren door het zoeken van nuttige feedback. Dit feedback is vaak een fysieke beperking die het lastig maakt of onmogelijk om een automatisch gedrag uit te voeren die kan leiden tot een 'slip'
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Cognitive Psychology
 • Robert Sternberg
 • of

Samenvatting - Cognitive Psychology

 • 2 Attention and Consciousness

 • Wat zijn bekende theorieën  van Treisman?
  1. Feature-integration theory voor search
  2. Attenuation model voor selectieve aandacht
 • 2.1 The Nature of Attention and Consciousness

 • Wat is heimelijke aandacht (Helmholtz)
  Dat is dat we aandacht kunnen hebben voor iets, terwijl we er niet naar kijken.
 • Wat is aandacht?
  Aandacht is de wijze waarop we actief een beperkte hoeveelheid informatie verwerken van de enorme hoeveelheid informatie, die van buiten (zintuigen) en van binnen (cognitief: gedachten en herinneringen) tot ons komt. 
  Aandacht kan bewust en onbewust verlopen.

  Aandacht is het vermogen om onze gewaarwording te focussen op een stimulus, gedachte of actie terwijl we andere, irrelevante stimuli, gedachten of acties negeren.
 • Wat is het nut van aandacht kunnen hebben?
  • Verstandig gebruik van onze beperkte cognitieve hulpbronnen (bijv. beperkte capaciteit van werkgeheugen)
  • Highlighten van stimuli die van belang zijn: 
  Hierdoor: 
  > Snel en accuraat kunnen reageren op deze stimuli
  > Onthouden van deze opvallende informatie
 • Wat is "consciousness" en wat "awareness"?
  Awareness: gewaarworden; zintuiglijk

  Consciousness: bewust worden; het gevoel én de inhoud van de gewaarwording; cognitieve component

  NB Onbewust = gedachteloos
 • Wat is de relatie tussen aandacht en bewustzijn?
  Aandachtsprocessen kunnen bewust of onbewust plaatsvinden.
  Aandacht en bewustzijn zijn niet één en hetzelfde concept, maar twee verschillende deels overlappende concepten. We kunnen ons bijvoorbeeld bewust zijn van bepaalde informatie uit de omgeving, maar hoeven er dan geen aandacht aan te besteden. 

  Sommige processen, waarbij actief en met aandacht zintuigelijke informatie wordt verwerkt en herinnerd, kunnen toch zonder bewuste gewaarwording (gedachteloos) verlopen.
  Bijv. het schrijven van je naam en tegelijkertijd iets anders doen • Welk doel dient bewuste aandacht?
  1. Monitoren van onze interacties met de omgeving (mate van adaptatie aan omgeving)
  2. Linken van vroegere en huidige ervaringen en daardoor ervaring van continue bestaan (identiteit)
  3. Beheersen en plannen van toekomstige acties
 • 2.1.1 Preconscious Processing

 • Wat is 'preconscious processing'?
  Proces waarbij we informatie, die normaal gesproken buiten onze bewuste aandacht is, wel kunnen ophalen voor cognitieve bewerking.

  Deze informatie bevindt zich dus in het 'preconscious level of awareness' .
  Bijvoorbeeld opgeslagen herinneringen van het ouderlijk huis van vroeger
 • Hoe kunnen we onderzoek doen naar informatie die we niet bewust gewaarworden?
  Door onderzoek naar priming: herkenning van stimuli door eerdere presentatie van identieke of gelijkende stimuli
 • Marcel (1983) heeft onderzoek gedaan naar priming. Tijdens een onderzoek moesten proefpersonen nieuwe woorden categoriseren. Hierbij werd een priming-woord getoond met meerdere betekenissen, bijv. palm: boom of handpalm
  Twee condities:
  1. Proefpersonen zagen het priming woord bewust
  2. Proefpersonen zagen het priming woord onbewust


  Wat was het resultaat van beide condities?
  ad 1. Maar 1 van de 2 betekenissen werd mentaal geactiveerd. Als de geactiveerde betekenis gerelateerd bleek te zijn met het erop volgende woord, dan werd classificatie van dat woord versneld (positieve priming), bijv. (hand)palm > pols. Was de betekenis echter niet gerelateerd dan werd classificatie vertraagd, bijv. (hand)palm > blad (negatieve priming)

  ad 2. Beide betekenissen werden geactiveerd. Classificatie van alle nieuwe woorden werd vergemakkelijkt.
 • De resultaten van het priming-onderzoek van Marcel werden controversieel bevonden. Ander onderzoek (Cheesman en Merikle, 1984) bevestigde deze resultaten, maar voegde hier een belangrijk uitgangspunt aan toe. Welk? 
  Of een fenomeen optreedt, hangt af van hoe precies je dit fenomeen definieert. Mbt het priming-onderzoek: wat is de drempel van subliminale gewaarwording? Is dat als de helft van de testpersonen iets niet meer gewaarwordt of als geen van de testpersonen meer iets gewaarwordt?
 • Tijdens de 'test of intuition' naar mogelijke priming en voorbewuste processen werd gebruik gemaakt van de ' dyads of triads-taak' (Bowers, 1990).
  Beschrijf deze taak en onderzoeksresultaten.
  1. Deelnemers kregen paren (dyads) van drie woorden (triads) te zien
  2. Een triad was mogelijk coherent en de andere bestond uit willekeurige, ongerelateerde woorden.
  3. Deelnemers kregen verschillende woorden te zien, die het 4e, linking-woord voor een coherente triad konden zijn
  4. Deelnemers werd gevraagd: welk dyad coherent was en gerelateerd tot een 4e woord én wat dat 4e woord was.

  Resultaat: Sommige deelnemers konden niet op het 4e woord komen, maar waren wel in staat aan te geven welke dyad coherent was. Blijkbaar hadden ze voorbewust toch de beschikking over bepaalde informatie. 


 • Welke vormen van priming bestaan er en zijn er dezelfde of verschillende hersendelen bij betrokken?
  • visueel
  • auditief (onderzoek bij patiënten onder narcose)

  Dezelfde hersendelen blijken actief te zijn.
 • Er is onderzoek gedaan naar auditieve priming bij patiënten onder narcose. Beschrijf dit onderzoek.
  • Aan patiënten, die onder narcose waren, werd een lijst van woorden voorgelezen. 
  • Eenmaal uit de narcose werden zij bevraagd met ja/nee en woordcompletie-vragen.

  Resultaat:
  • Geen goede respons op ja/nee-vragen: geen bewuste kennis van de woorden
  • Woordcompletie-taak: priming-effect
 • Wat bleek uit onderzoek naar het 'puntje-van-je-tong-fenomeen' (Brown & Mc Neill, 1966) (woordenboek-beschrijvingen)?
  Proefpersonen kregen woordenboek-beschrijvingen te lezen van bepaalde woorden. Vervolgens werd hen gevraagd naar het bewuste woord. 

  Sommige deelnemers gaven aan het woord te kennen maar er niet op te kunnen komen. Vervolgens werden hen aanvullende vragen gesteld over het mogelijk woord, bijv,. eerste letter, aantal lettergrepen, klinkt als e.d. Vaak werden deze vragen goed beantwoord. 

  Conclusie: bepaalde voorbewuste informatie, die weliswaar niet toegankelijk is voor bewust denken, is wel beschikbaar voor processen van aandacht.
 • Waardoor wordt het optreden van het 'puntje-van-je-tong-fenomeen' beïnvloed en welk hersengebied wordt ermee geassocieerd?
  • Leeftijd (oudere volwassenen hebben er meer last van)
  • Moeilijkheid van de vraag
  NB Fenomeen op zich is universeel, onafhankelijk van taal of leesvaardigheden.

  Anterior cingualate-prefrontal cortices agv cognitieve mechanismen van hoog niveau
 • Wat is blindsight?
  Sporen van mogelijkheden tot visuele waarneming in gebieden, waarvoor iemand blind is (agv beschadigingen in die gebieden van de visuele cortex).

  Er blijken bij visuele testen bij deze patiënten visuele processen plaats te vinden, terwijl de patienten deze visuele sensaties niet bewust gewaarworden (voorbewuste waarneming)

 • Onderzoek naar blindsight waarbij een patiënt met schade aan de visuele cortex elke keer bij een visuele stimulus ook een elektrische schok krijgt. 
  Patient ervaart na verloop van tijd angst bij het 'zien'  van de visuele stimulus, maar hij kon niet uitleggen waarom.
 • Sommige cognitieve processen kunnen blijkbaar buiten onze bewuste gewaarwording plaatsvinden. Wij kunnen stimuli, die onze bewuste gewaarwording nooit hebben bereikt, toch voelen, waarnemen en er zelfs op antwoorden. Geef voorbeelden hiervan.
  • Visuele priming
  • Auditieve priming
  • Blindsight
  • The tip-of-the-tongue fenomeen
 • Welke relatie bestaat er tussen de begrippen: priming en tip-of-the-tongue-fenomeen?
  Het zijn beide fenomenen die in het prebewuste verwerkingsniveau plaatsvinden. 

  Deze fenomenen zouden echter beschouwd kunnen worden als tegengestelde effecten. Bij priming wordt het ophalen en gebruiken van bepaalde kennis vergemakkelijkt door het kort daarvoor waarnemen van soortgelijke stimuli. Bij het tip-of-the-tongue-fenomeen lukt het juist niet om bepaalde informatie (bijvoorbeeld iemands naam) op te halen uit het geheugen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke hersengebieden spelen een belangrijke rol in planning van complexe probleemoplossingstaken?
 • Frontale lobben
 • Prefrontale cortex

 • Premotor + pariëtale cortex (bij planning van beweging)
 • Gebieden actief bij visueel-spatiaal werkgeheugen (Tower van Hanoi)
Hoe kunnen de voordelen van incubatie worden vergroot?
 1. Voldoende initiële investering in oplossing van het probleem
 2. Voldoende tijd voor incubatie*


*) In geval van een deadline moet incubatie worden meegerekend.
Wat zijn de mogelijke mechanismen voor de positieve effecten van incubatie?
 1. Onbelangrijke details verdwijnen uit het geheugen.
 2. Over tijd raken nieuwe en oude informatie geïntegreerd, waardoor sommige associaties in de mental set verzwakken.
 3. Over tijd verzamelde nieuwe informatie kan alternatieve perspectieven activeren.
 4. Interne/externe stimulus kan een analogie aan het licht brengen.
 5. Arousaltoestanden kunnen invloed uitoefenen op concentratie en werkgeheugen, waardoor in ontspannen toestand cues die anders genegeerd zouden worden naar de voorgrond treden. 
Wat is incubatie?
Een manier om negative transfer tegen te gaan door het probleem tijdelijk terzijde te schuiven en er geen bewuste gedachten aan te besteden.
Wat is transparency?
Het tegenovergestelde fenomeen, waarbij mensen op basis van overeenkomsten in inhoud analogieën zien die er niet zijn.
Wat maakt positive transfer moeilijk?
Door de gewoonte ons te richten op de inhoud, ontgaat de overeenkomst in onderliggende structuur ons bij ogenschijnlijk verschillende problemen.
Welke opvallende bevinding komt naar voren uit het onderzoek naar transfer van analogieën?
Mensen hebben meer moeite met het herkennen van analogieën als ze daar niet direct op gewezen worden.
Welke soorten transfer zijn er?
 • Positive transfer: oplossing van een eerder probleem helpt bij de oplossing van een nieuw probleem
 • Negative transfer: oplossing van een eerder probleem verhindert de oplossing van een nieuw probleem
Wat is transfer?
De overdracht van kennis of vaardigheden van de ene probleemsituatie naar de andere.
Welke factoren hinderen probleemoplossing?
 1. Mental sets (entrenchment, functional fixation, stereotypen)