Samenvatting Colleges + stof

-
516 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Colleges + stof

 • 1 College 2/11 - Introductie, werkkenmerken en stress

 • Wat zijn de doelen van AG-Psychologie?
  Signaleren, preventie, behandeling, re-integratie en welzijn bevorderen.
 • Wat is stress?
  Stress = reactie van het lichaam op een stressor
  Stresor = gebeurtenis die stress kan veroorzaken
  Strain = langdurige reactie van het lichaam op chronische stress
 • Wat is de betekenis van werk, wat houdt het in en wat kost werk je op de lange duur?
  Betekenis van werk: de dagelijkse ervaring van aan het werk zijn is een van de meeste belangrijke contexten van ons hele leven.
  • Respect van anderen
  • Materiële behoeften
  • Activiteit
  • Creativiteit
  • Zelfwaardering

  Wat kost werk je, op de lange duur als het niet goed gaat, wat zijn de risico’s?
  • Werkdruk
  • Pesten
  • Conflict werk-privé
  • Ziekteverzuim
  • Ongelukken
  • Burn-out
 • Wat is het verschil tussen mediator en moderator?
  Mediator verklaart, moderator heeft invloed op de relatie.
 • Wat is het Taylorisme?
  Scientific Management. Efficiëntie in werkprocessen – Gedetailleerd in kaart brengen hoe werknemers hun taken uitvoeren.
 • Wat is de meest nadelige combinatie volgens het DCS-Model?
  Hoge taakeisen + weinig autonomie + weinig sociale steun = hoogste risico op gezondheidsproblemen.
 • Wat wordt er met sociale steun bedoeld?
  • Sociale integratie / inbedding
  • Kwaliteit van relatie(s)
  • Waargenomen steun
  • Uitgevoerde steun
 • Wat voor typen steun zijn er?
  • Instrumenteel: hulp met taak, materieel…
  • Emotioneel: positieve interacties, empathie, troost
  • Informationeel: bewustwording, advies, richting geven
  • Evaluatief: feedback, suggesties, aanmoediging
 • (DCS-Model) Wat zijn de twee effecten van sociale steun op gezondheid? Welke 2 momenten?
   Direct effect of buffer in relatie met welzijn.
 • Waar is het omslagpunt in het Vitamine Model van afhankelijk?
  Individuele kenmerken, behoeften, voorkeuren, etc.
 • Wat zorgt volgens het Effort-Reward Imbalance Model voor het hoogste risico op gezondheidsproblemen?
  Hoge inspanning + Weinig beloninge + Hoog op overcommitment = Hoogste risico op gezondheidsproblemen.
 • (JDR-Model) Wat is de definitie van taakeisen?
  Fysieke, psychologische, sociale of organisatie aspecten van werk, die fysieke of mentale inspanning vragen en daardoor gerelateerd zijn aan fysieke en psychologische kosten.
 • (JDR-Model) Wat is de definitie van werkhulpbronnen?

  Fysieke, psychologische, sociale of organisatie aspecten van werk, die
  1. helpen werkdoelen te behalen,
  2. taakeisen en hun fysieke of psychologische kosten verlagen
  3. persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleren.
 • Wat zei Selye over stress?
  Stress is aspecifieke fysiologische opwinding (arousal) in reactie op alle situaties die de mobilisatie van energie vereisen, (dus geen onderscheid positief/negatief).
 • Waaruit bestaat het General Adaption Syndrome (Selye)?
  • Alarm – algemene toestand van opwinding tijdens de initiële reactie van het lichaam op de stressor (fight or flight). 
  • Resistance – (of aanpassingsfase): lichaam past zich aan aan de stressor, gaat door om er weerstand aan te bieden met hoge niveaus van fysiologische opwinding 
  • Exhaustion. – als stress blijft bestaan en het lichaam chronisch geactiveerd blijft, valt de weerstand weg en treedt de uitputtingsfase in: het lichaam is kwetsbaar voor ziekte en zelfs de dood 
 • Wat is het verschil tussen Eustress en Distress?

  • Bepaalde hoeveelheid stress (arousal) is goed
  • Te veel stress leidt tot ‘distress’ (kan leiden tot pathologie)
  • De klassieke omgekeerde U-curve.
  • Beiden kunnen het gevolg zijn van positieve of negatieve gebeurtenissen
 • Wat is de interactionele benadering van stress?
  • Gebeurtenis / situatie (objectieve stressor)
  • Tussenkomende variabele (vb. individuele verschillen)
  • Strain (vb. fysieke, psychologische klachten)
 • Wat is de Input-Output benadering van stress?
  Stimulus-respons.
 • Wat is de transactionele benadering van stress?
  Stress is een proces
  • “stress is a relationship between person & environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his / her resources and endangering his / her well being” (Lazarus & Folkman, 1984) 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke soorten social support zijn er?
Informational support, anderen helpen om juiste coping te vinden en stressvolle gebeurtenis te begrijpen; emotional support, ervoor zorgen dat iemand zich van waarde voelt; instrumental support, tastbare hulp zoals financiele diensten.
Hoe kan stress fysiologische gemeten worden?
Bloeddruk, hartslag, pupil verwijding, cortisol, adrenaline.
Wat is de werkende stof bij beide reacties op stress?
SAM zorgt ervoor dat er door de bijnier merg adrenaline wordt afgegeven. HPA zorgt ervoor dat er via de hypofyse en de bijnier schors cortisol wordt afgegeven.
Welke twee fysiologische reacties op stress zijn er?
Het SAM systeem en de HPA as, SAM treedt op bij acute stress en HPA bij chronische stress.
Wat voor soorten conflicten zijn er mbt familie?
Er is werk-familie conflict, waarbij de verwachtingen op het werk conflicteren met verwachtingen thuis. Bijvoorbeeld als je vaak moet overwerken maar ook een thuis wilt zijn voor je familie. Er is familie-werk conflict, waarbj de verwachtingen thuis conflicteren met de verwachting op het werk. Bijvoorbeeld als je veel ruzie hebt met je partner, waardoor je te moe bent op werk.
Wat is een rol?
Een rol is sociaal geaccepteerd gedrag binnen een specifieke context.
Wat voor soorten conflicten kan je hebben mbt de zender?
Er is inter-sender conflict, hierbij conflicteren de verwachtingen van verschillende zenders met elkaar. Er is intra-sender conflict, hierbij conflicteren de verwachtingen van dezelfde zender met elkaar.
Welke soorten rolconflicten zijn er, en wat houden ze in?
Er is inter-rol conflict, dit beteken dat verschillende rollen verwachtingen hebben die conflicteren met elkaar. Er is intra-rol conflict, hierbij conflicteren de verwachtingen binnen 1 rol met elkaar. Er is ook persoon-rol conflict, hierbij conflicteren de waarden van jezelf met de verwachtingen van een rol.
Hoe kan je engagement zien?
Als het tegenovergestelde van burnout, dan scoort iemand laag op cynisme en emo uitputting, en hoog op professional efficacy; of als een losstaand contruct, dit bestaat dan uit vigor, absorptie en toewijding.
Uit welke drie componenten bestaat burn-out?
Uitputting, cynisme en verminderde prof. efficacy