Samenvatting Communicatie & planning : het maken van een strategisch communicatieplan

-
ISBN-10 9006815012 ISBN-13 9789006815016
109 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Communicatie & planning : het maken van een strategisch communicatieplan". De auteur(s) van het boek is/zijn Marita Vos, José Otte, Paul Linders Tekst Support schema' s Marjan Gerritse. Het ISBN van dit boek is 9789006815016 of 9006815012. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Communicatie & planning : het maken van een strategisch communicatieplan

 • 4 Doelgroepen en doelstellingen

 • In deze stap stel je de doelgroepen en de communicatiedoelstellingen vast. Er moeten ook keuzes gemaakt worden.
  - Welke doelgroepen zijn het belangrijkst?
  - Welke moeten eerst benaderd worden en welke op een latere stadium?
  - Wat wil je precies bereiken bij de doelgroepen zodat het probleem aangepakt wordt.
  Kortom wie moet wat wanneer eten, beseffen of doen?

  Hoe meer je weet over de doelgroepen hoe meer je in staat bent haalbare communicatiedoelstellingen te bepalen. In stap 4 doe je een doelgroep analyse, waarin je de belangrijkste kenmerken en eigenschappen van de doelgroepen op een rij zet. Met de keuze van de doelgroepen en de communicatiedoelstellingen bepaal je de aanpak van het vraagstuk. Stap 4 levert daarmee de beleidslijn oor de strategie in stap 5.
 • Stappenplan Vos
  1. De opdracht
  2. Situatieanalyse: intern + extern
  3. Communicatieanalyse
  4. Doelgroepen en doelstellingen
  5. Communicatiestrategie
  6. Organisatie
 • 4.1 Doelgroepen

 • Uit de actorenanalyse weet je welke partijen betrokken zijn bij het probleem e welke rol ze daarin spelen. In het overzicht van stap 3 is deze al gemaakt. Niet alle partijen die betrokken zijn bij het probleem zijn ook de belangrijke doelgroepen in de communicatie om het probleem op te lossen. Bij concurrenten moet je hier wel rekening mee houden, maar een doelgroep van je communicatie-inspanningen zijn ze niet.
 • Wat zijn primaire communicatie doelgroepen?
  Waar het uiteindelijk om gaat.

  Met de informatie van de actorenanalyse bepaal je de primaire communicatiedoelgroepen Dit zijn doelgroepen waar het uiteindelijk om gaat. Je verwacht door te communiceren met deze doelgroepen dat een groot deel van het probleem opgelost wordt. Het zijn doelgroepen die op korte termijn worden benaderd en waarbij succes wordt verwacht.
 • De primaire doelgroepen kunnen een einddoelgroep zijn maar wat nog meer?
  Een intermediaire doelgroep bijvoorbeeld, media en opinieleiders.
 • Wat is een secundaire communicatiedoelgroep?
  Zijn in tweede instantie belang voor het oplossing van het probleem.

  Naast deze primaire doelgroepen beschrijf je ook de secundaire communicatiedoelgroepen. De doelgroepen zijn in tweede instantie of zijdelings van belang bij het oplossen van het probleem.
 • Leg rollen uit
  Bij veel koopbeslissingen zijn meerdere mensen betrokken, die daarbij verschillende rollen spelen.De gebruiker van het product of dienst hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de koper.
 • Wat weten de secundaire communicatie doelgroepen?
  Ze weten van de vraagstukken af, zijn nauw betrokken, voelen zich graag geïnformeerd te worden (over de communicatie) aanpak van het probleem.
 • Zijn secundaire communicatiedoelgroepen ook een einddoelgroep en intermediair?
  Ja
 • Als je aan het bepalen bent over communicatiedoelgroepen, waar moet je dan op letten?
  Let bij het bepalen van de communicatiedoelgroepen op dat een (marketing)communicatiedoelgroep anders kan zijn dan de (marketing)-doelgroep. Communicatiedoelgroep is vaak groter.
 • Wordt een koopbeslissing altijd door dezelfde persoon gemaakt?
  Nee, het is de persoon die het initiatief neemt om het product te kopen
 • Zoals ouders hebben op hun speelgedrag van hun kinderen met computerspellen.
  Een ander voorbeeld is van een business-to-business communicatie doelgroep. Bij de aanschaf van een vrachtwagen zijn verschillende partijen betrokken: De chauffeurs, de financieel directeur, de algemeen directeur en het hoofdonderhoud. Deze komen samen tot een beslissing voor de aankoop en worden samen een ‘desisionmaking unit’ genoemd. Het is dan niet genoeg alleen de financieel directeur te informeren.
 • Bij koopbeslissingen kunnen meerdere mensen betrokken welke rollen zijn dit?
  Dit zijn:
  Initiatiefnemer, de beinvloeden, de beslisser, de koper en de gebruiker.
 • Wat houd een decisionmaking unit in?
  Gezamenlijk tot een beslissing komen voor een aankoop.
 • Wat is distributiekanalen?
  Waar de commerciële inspanningen op gericht zijn op distributiekanalen, zoals detail handel, of op de (eind)gebruiker.

  De keuze van een communicatiedoelgroepen kan ook afhangen van de marketingstrategie die gehanteerd wordt. Zijn de commerciële inspanningen vooral gericht op de distributiekanalen, zoals de detailhandel, of de (eind)gebruiker? Deze keuze hangt samen met de in de marketing gemaakte keuze voor een push- of een pull strategie.

  Marketeers van een Schots whiskymerk gebruiken een pushstrategie. De communicatiestrategie sloot daar op aan. Via een display in de winkels werden consumenten uitgenodigd om mee te doen aan een wedstrijd met als hoofdprijs een avontuur in Schotland. Winkeliers die dit goed onder de aandacht brachten kregen extra premies. Daarmee werd het distributiekanaal gestimuleerd. Bij een pull-strategie hadden advertenties de hoofdmoot van de communicatie kunnen vormen.
 • Deze keuze hangt samen met de in de marketing gemaakte keuze voor een push- of een pull- strategie.
  Dit zijn:
  1. Businesspartners
  2. Handelsketen
  3. Push- en pullstrategie.
 • Het is belangrijk dat je de keuze motiveert van je doelgroep.
  Waarom heb je die doelgroepen gekozen?
  Zijn er alternatieven mogelijk, en waarom heb je daar dan niet voor gekozen?
  Welke overwegingen kun je maken om je doelgroep te bepalen?
  1. Prioriteit
  2. Urgentie
  3. Haalbaarheid
  4. Bereikbaarheid
 • Wat houdt prioriteit in?
  Gaat het om de belang van de doelgroep. De doelgroep heeft prioriteit wanneer door communicatie een groot deel van het probleem opgelost kan worden.
 • Wat houdt urgentie in?
  Of het belangrijk is om met een bepaalde doelgroep op korte termijn te communiceren of dat dit beter in een later stadium kan gebeuren. Sommige groepen moeten beslist als eerste benaderd worden.
 • Wat houdt haalbaarheid in?
  Gaat het om de kans van slagen. Van sommige doelgroepen is het bekend dat zij positief tegenover de organisatie of product staan, of mee willen werken aan een oplossing van een probleem.
  Van andere groepen is het bekend dat zij niet mee willen werken of kunnen. Het rendement van je werk is dus het hoogst bij de eerste groep.
 • Wat houdt bereikbaarheid in?
  Gaat het om de contact met de doelgroep. Sommige groepen kun je goed met communicatie bereiken, omdat je bijvoorbeeld weet waar ze wonen of welke media ze gebruiken, anderen zijn heel moeilijk te bereiken. Zoals mensen mailen die je al kent. Bij mensen waar dit niet kan het bijvoorbeeld liggen aan een taalbarrière, of weinig gemeenschappelijke kenmerken.

  Een voorbeeld over kindermishandeling.
  De einddoelgroepen, de kinderen en de mishandelende ouders of verzorgers, zijn moeilijk te identificeren. Je weet namelijk niet wie dit zijn. De groep heeft weinig gemeenschappelijke kenmerken, omdat de misstand in allerlei lagen van de bevolking voorkomt (bereikbaarheid). Als je de ouders toch wilt bereiken kun je je richten op huisartsen en onderwijzers. Als intermediaire doelgroepen hebben zij dus een belangrijke positie in het sociale netwerk. Via deze intermediaire kunnen veel leden van de uiteindelijke doelgroep de, kinderen en mishandelaar, worden bereikt (prioriteit).
  Ook moet er overweegt worden als artsen en onderwijzers niet weten ze met de signalen van kindermishandeling om moeten gaan, kunnen ze juist een belemmering worden naar de mishandelende kinderen om zich bij hen te uiten (urgentie).
  Tot slot kan bij artsen en onderwijzers op medewerking worden gerekend, omdat het signaleren van kindermishandeling nauw gerelateerd is aan hun takenpakket (haalbaarheid).

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.