Samenvatting Communicatie handboek - 4e druk

-
149 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Communicatie handboek - 4e druk". De auteur(s) van het boek is/zijn Wil Michels. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Communicatie handboek - 4e druk

 • 1.1 Communicatie de essentie

 • Wat is intentionele communicatie
  Bewuste communicatie
 • Wat is non-intentionele communicatie
  Communicatie waarbij de zender niet de bedoeling heeft te communiceren, maar waarbij wel een boodschap overkomt bij de ontvanger. Bijv. gapen of blozen.
 • Wat is communicatie?
 • Wat zijn globaal de vijf grote ontwikkelingen in het vak gebied
  - Van offline naar online
  Communicatie gaat veel sneller, de drempel van online delen ligt laag.

  - De relatie staat centraal
  Organisaties zijn niet autonoom, maar een onderdeel van een groter geheel met vele andere spelers. De relatie en dialoog met de omgeving en de stakeholders staan centraal. (tweezijdige communicatie) ==> Engagement, interactie en luisteren leidt tot MVO (maatschappelijkverantwoordondernemen)

  - Medewerkers en organisaties communicatieve maken
  Als we kijken naar de rol van communicatiemedewerkers, dan gaat het vooral om het communicatieve maken van de organisatie
  - Geïntegreerde communicatie
  Centraal staat een samenspel tussen corporate, interne en marketingcommunicatie.
  - Accountability
 • 1.2 Ontwikkelingen in het vak

 • Wat is een organisatie
  Een gemeenschap van mensen die een gezamenlijk doel nastreven. Organisaties zijn niet statisch maar dynamisch. Ze zijn steeds in verandering omdat de maatschappij waarbinnen ze functioneren ook verandert.
 • Welke vijf grote ontwikkelingen zien wij in het vakgebied communicatie?
  1) Verschuiving van offline naar online
  2) De relatie en de dialoog met de omgeving en de stakhoders staan centraal
  3) Medewerkers en organisaties communicatiever maken
  4) Geïntegreerde communicatie: samenspel tussen corporate, interne en
      marktcommunicatie
  5) Accountability: verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.
 • Wat houdt de ontwikkeling van offline naar online in?
  In de maatschappij is een enorme verschuiving van offline naar online. Hierdoor gaat communicatie veel sneller.Bovendien ligt de drempel om online te delen laag; bijna iedereen heeft een smartphone. Hierdoor vinden conversaties over organisaties openbaar plaats en organisaties hebben niet langer de controle over wat er online over hen wordt gepubliceerd.
 • Wat houdt de ontwikkeling 'De relatie staat centraal' in?
  Organisaties zijn niet autonoom maar onderdeel van een groter geheel met vele andere spelers. Een organisatie weet dat ze afhankelijk is van haar omgeving. Ze houdt rekening met het eigen belang en heeft ook voor andere belangen. De relatie en dialoog met de omgeving en de stakeholders staan centraal. Er is sprake van tweezijdige communicatie. Engagement, interactie en luisteren zijn sleutelwoorden als een organisatie een relatie wil opbouwen met haar doelgroep. 
 • Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
  De maatschappelijke relevantie is belangrijk. Het gaat dan om authenticiteit en transparant zijn. Vraag is niet zozeer wat 'verkopen' wij maar wat is onze relevantie voor de doelgroep of de maatschappij.
 • Wat is de rol van communicatiemedewerkers?
  Het communicatiever maken van de organisatie.
 • Wat houdt de ontwikkeling 'Geïntegreerde communicatie' in?
  Centraal staat het samenspel tussen corporate, interne en marketingcommunicatie.
 • Waar is  corporate communicatie opgericht?
  Gericht op beeldvorming van de gehele organisatie op lange termijn.
 • Waar heeft interne communicatie betrekking op?
  Interne communicatie heeft betrekking op de communicatie binnen een organisatie.
 • Waar is marketingcommunicatie op gericht?
  Marketingcommunicatie is meer gericht op de verkoop.
 • Waardoor verdwijnen de traditionele scheidingen in communicatie.
  Door o.a. de ontwikkelingen op online raken corporate-, interne- en marketingcommunicatie steeds meer met elkaar verweven en verdwijnen de traditionele scheidingen.
 •  Wat is accountability?
  Verwantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid afleggen.
 • Op welke 3 niveaus speelt accountability zich af in relatie tot communicatie?
  1) Op organisatieniveau: wat betekent communicatie voor organisatie
  2) Op afdelingsniveau: de toegevoegde waarde van de afdeling Communicatie
  3) Op persoonsniveau: de toegevoegde waarde van de individuele communicatiemedewerker.
 • Waarom heeft het de voorkeur dat een communicatieafdeling een staffunctie heeft?
  Het managen van de reputatie van de organisatie heeft de meeste kans van slagen als de communicatie binnen alle organisatieonderdelen en activiteiten wordt ingezet en ondersteund. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Figuur Corporate Identity Mix
x
Figuur Communicatieafdeling als lijnfunctie
x
Wat zijn globaal de vijf grote ontwikkelingen in het vak gebied
- Van offline naar online
Communicatie gaat veel sneller, de drempel van online delen ligt laag.

- De relatie staat centraal
Organisaties zijn niet autonoom, maar een onderdeel van een groter geheel met vele andere spelers. De relatie en dialoog met de omgeving en de stakeholders staan centraal. (tweezijdige communicatie) ==> Engagement, interactie en luisteren leidt tot MVO (maatschappelijkverantwoordondernemen)

- Medewerkers en organisaties communicatieve maken
Als we kijken naar de rol van communicatiemedewerkers, dan gaat het vooral om het communicatieve maken van de organisatie
- Geïntegreerde communicatie
Centraal staat een samenspel tussen corporate, interne en marketingcommunicatie.
- Accountability
Wat valt er onder de 3e fase 'Vormgeving en Productie'
 • Beoordeel de gepresenteerde logo's op creativiteit en impact
 • Begeleid de verdere uitwerking en productie
Wat valt er onder de 2e fase 'Programma van eisen'
 • Formuleer een briefing met een programma van eisen
 • Selecteer een vormgevingsbureau
Wat valt er onder de 1e fase 'Informatie en inventarisatie'
 • Start een nieuwe projectgroep
 • Interview het management over zijn wensen
 • Maak een overzicht van de (gewenste) huisstijldragers
 • Maak een globaal plan van de start tot en met de uitvoering
Welke 5 fasen zijn bij het implementeren van een nieuwe huisstijl te onderscheiden?
1. Informatie en inventarisatie
2. Programma van eisen
3. Vormgeving en productie
4. Introductie
5. Bewaking
Wat is het programma van eisen bij een nieuwe huisstijl?
 • Wat zijn de kernwaarden, de (gewenste) identiteit en het (gewenste) imago?
 • Wat is de (gewenste) positionering?
 • Wat is sterk en zwak aan de huidige huisstijl?
 • Hoe presenteren de concurrenten zich?
 • Wat zijn de technische randvoorwaarden?
 • Wat zijn de belangrijkste online en offline huisstijldragers>
 • Wat is het budget?
 • Wat zijn de deadlines?
Wat is beeldgebruik?
Beeld (vooral fotografie) is een krachtig huisstijlelement en emoties aan het merk te verbinden. 'Een beeld zegt meer dan duizend woorden'
Wat is vormtaal?
Naast een logo, kleurgebruik en lettertype is een uitgewerkte vormtaal vaak een onderdeel van de huisstijl. Op basis van het logo zijn meestal vaste vormen en/of een lijnenspel ontwikkeld die worden toegepast in alle huisstijldragers. Ze vormen een eenheid met de andere huisstijlelementen. Zo ontstaat een coherent beeld.