Samenvatting Communicatie handboek

-
ISBN-10 900181896X ISBN-13 9789001818968
2675 Flashcards en notities
188 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Communicatie handboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Wil Michels. Het ISBN van dit boek is 9789001818968 of 900181896X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Communicatie handboek

 • 1 Communicatie

 • Accountability
  Het nemen van verantwoordelijkheid voor de communicatie en het afleggen van verantwoording daarover.
 • Wat is communicatie?
  Het proces waarbij de zender de intentie heeft een boodschap over te brengen aan één of meerdere ontvangers.
 • Communicatie: de essentie

  • Intentionele communicatie

  • Non-intentionele communicatie: Comm waarbij de zender niet de bedoeling heeft te communiceren, maar waarbij wel een boodschap overkomt bij de ontvanger (gapen/blozen).

  Communicatie is proces/interactiviteit waarbij actoren tegelijkertijd zenden en ontvangen.

 • Wat is communicatie?
 • Wat verstaan we onder feedback?
  De informatie die de zender ontvangt over zijn communicatie
 • Wat is Accountability?
  Het nemen van verantwoordelijkheid voor de communicatie en het afleggen van verantwoording daarover.
 • Communicatie
  Een proces van tweerichtingsverkeer waarbij zender en ontvanger beiden actief kunnen zijn en van rol kunnen wisselen.
 • Comm. als vak is steeds meer gericht op de maatschappelijke verankering van de organisatie in de omgeving, het organiseren van interactie en het communicatiever maken van de organisatie.

 • Wat zijn de 5 belangrijkste ontwikkelingen op communicatie gebied?
 • Wat wordt bedoeld met de bodycopy van een advertentie?
  Het tekstgedeelte van de advertentie, exclusief kop- en sluitregel
 • Lijnfunctie
  Afdeling die onder een bepaalde dienst of sector in de organisatie valt en een ondersteunende rol heeft.
 • Geïntegreerde communicatie
  Samenspel tussen corporate, interne en marketingcommunicatie
 • Corporate communicatie: gericht op de beeldvorming van de gehele organisatie op lange termijn.
  Marketing communicatie is gericht op verkoop.
 • Uit welke vier kleuren bestaat vierkleurendrukwerk?
  cyaan, geel, magenta en zwart
 • Marketingcommunicatie
  Alle communicatie waarmee de organisatie probeert het productimago te behouden en te verbeteren, of de afzet van producten en diensten te bevorderen.
 • 6 kerntaken communicatieprofessional

  Analyseren - in kaart brengen

  Adviseren - de organisatie communicatiever maken

  Creëren - iets doen ontstaan

  Organiseren - zorgen voor ontmoetingen

  Begeleiden - de organisatie en de mensen communicatiever maken

  Managen - leiden en bewaken van het communicatieproces

 • Op welke 3 niveaus speelt accountibility zich meestal af? 
  1. op organisatieniveau; wat betekent communicatie voor de organisatie
  2. op afdelingsniveau; toegevoegde waarde van de afdeling communicatie
  3. op persoonsniveau; gaat over de toegevoegde waarde van de individuele communicatiemedewerker.
 • Waar is het systematisch volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en het aansturen van de organisatie bij het inspelen op deze ontwikkelingen een onderdeel van?
  Issuemanagement
 • Staffunctie
  Afdeling die rechtstreeks valt onder de directie en een adviserende functie heeft.
 • Corporate communicatie
  Gericht op de beeldvorming van de organisatie op de lange termijn.
 • Wat is accountability?
  Accountability betekent verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.
 • Op welke 3 niveaus speelt accountibility zich meestal af?
 • Twee omschrijvingen die betrekking hebben op de totstandkoming van een audiovisuele productie:
  1. Het exact4e schema van de verschillende opnamen, inclusief de locatie, betrokken medewerkers, camera-instellingen en dergelijke.
  2. De eerste schets van het programma, waarin de producent laat zien hoe hij de productie wil aanpakken.
  Omschrijving 1 is een draaiboek, omschrijving 2 is een synopsis.
 • Wat is Marketingcommunicatie?
  Alle communicatie waarmee de organisatie probeert het productimago te behouden en te verbeteren, of de afzet van producten en diensten te bevorderen.
 • Welke plaatsen neemt communicatie in binnen de organisatie?
 • Waarom is communicatie bij een groot bedrijf het beste een staffunctie?
  De communicatieafdeling kan zo het management direct in beleidsaangelegenheden adviseren.
 • Organisatie

  een gemeenschap van mensen die een gezamenlijk doel nastreven. Organisaties zijn dynamisch, communicatie verandert mee (volgt de wijze waarop organisaties zich organiseren onder invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen).

 • Wat zijn de 6 kerntaken van een communicatiemedewerker?
 • Waaruit bestaat de corporate identitymix van een organisatie?
  Waarden, normen en cultuur
 • communicatie als vak is steeds meer gericht op de maatschappelijke verankering van de organisatie in de omgeving, het organiseren van de interactie en het communicatiever maken van de organisatie.
 • Marco Borsato is ambassadeur voor War Child.
  Hoe heet dit informatiemodel?
  Two-step-flow model
 • Iedere twee jaar wordt in de Utrechtse jaarbeurs de internationale Bouwbeurs gehouden. Het publiek bestaat voornamelijk uit aannemers en hun personeel. Exposanten uit allerlei branches tonen daar hun producten en diensten.
  Een verticale vakbeurs
 • Plaats van communicatie binnen organisatie

  Facilitair: : intern en extern doorgeefluik van boodschappen van de directie.

  Afdeling actief betrokken bij corporate strategie en branding

  of

  Als staf- of lijnfunctie

 • U wilt een stevige brochure laten drukken voor de presentatie van een nieuwe showroom. Welk papiergewicht kiest u?
  120 grams
 • (communicatie wordt in deze optiek gezien als een interactief proces).

  Het vak communicatie -> richt zich op communicatie met, door en in organisaties.

 • Welk woord is kenmerkend voor de strategie die Brezel kiest?
  Marktontwikkeling
 • Wat is de beste budgetteringsmethode om de kosten van de ontwikkeling en productie van het reclamemateriaal te bepalen voor Brezel als ze gaat werken op de Nederlandse markt?
  Met de ontwikkeling bedoelen we het hele traject van conceptontwikkeling tot en met productie.
  Taakstellende methode
 • Wat zijn de meest geschikte middelen om de allochtone consument te benaderen?
  In store materiaal, flyers, advertenties in speciale bladen en speciale websites.
 • Wat is Issuemanagement?
  Een issue is een oplaaiende kwestie, waarbij sprake is van een maatschappelijke geschilpunt waarover een discussie wordt gevoerd tussen voor- en tegenstanders.
 • Welke vijf fasen doorloopt een issue?
  1. Geboorte, 2. Groei, 3. Volwassenheid, 4. Issuemoeheid, 5. Vervaging.
 • Waar is concern communicatie (aka corporate) op gericht?
  De beeldvorming van een organisatie op langere termijn.
 • Noem drie hoofdactiviteiten van Issuemanagement
  1. Monitoring, 2.Organiseren, 3. realiseren
 • Wat is imago?
  Het beeld dat de publieksgroepen van de organisatie hebben.
 • Noem de vier elementen van de Corporate identity.
  De persoonlijkheid, Communicatie, symboliek en gedrag.
 • Wat zijn de vier huisstijlelementen?
  1)het logo, bestaande uit een woord- en vaak een beeldmerk. 2) het kleurgebruik, 3) de typografie, 4) het gebruik van beelden.
 • Wat betekent Public affairs?
  Public affairs richt zich op beinvloeden van besluitvormingsprrocessen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is communicatie?
28
Reputatiemanagement
28
Management by walking around
28
Welke 2 situaties kun je onderscheiden als het gaat om de plaats van communicatie in de organisatie
28
Pagina 1 van 150