Samenvatting Communicatiekaart van Nederland

-
ISBN-10 9013094694 ISBN-13 9789013094695
456 Flashcards en notities
86 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Communicatiekaart van Nederland". De auteur(s) van het boek is/zijn Piet Bakker Otto Scholten Bert Dijks. Het ISBN van dit boek is 9789013094695 of 9013094694. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Communicatiekaart van Nederland

 • 1 Kranten

 • Dekkingspercentage
  Wanneer in een gemeente het dekkingspercentage van alle kranten samen 58 is, betekent dit dat er op elke 100 huishoudens 58 kranten worden verspreid.
 • uit wanneer dateren de eerste kranten en hoe zagen deze eruit?

  de eerste kranten dateren uit de zeventiende eeuw. ze bestonden uit weinig pagina's zonder plaatjes en met veel buitenlandsnieuws.

 • Voordelen reclame in tijdschriften
  - advertorials
  - plusproporties
 • Geschiedenis:

  de eerste nederlandse kranten dateren uit de zeventiende eeuw.

  ze bestonden vooral uit weinig pagina's, geen plaatjes en veel buitelands nieuws.

  in der loop van de 17/18 eeuw kwamen er wel meer kranten bij maar de ontwikkeling verliep langzaam want papier was duur door de belasting ( bladzegel) en de techniek om snel kranten te drukken ontbrak.

  ook hier de overheid controle over de kranten en niet iedereen kon toen al lezen.

   

  in de loop van de negentiende eeuw (1848)werd er vrijheids van meningsuiting in de grondwet vast gelegd.

  in 1869 werd de belasting, de bladzegel, ook opgeheven.

  ook kwam er de rotatiepers waardoor men sneller meerder kranten kon drukken en mensen leerde lezen en kregen interesse in de politiek.

   

  in het begin van de 20e eeuw bestonden er grote 'algemene' kranten zoals de Telegraaf en het nieuws van de dag.

  en men zat toen in de verzuiling: katholieken (De tijd, De Volkskrant), socialisten (Het Volk), Protestanten ( de standaard) en de communisten (de Tribune) hadden allemaal hun eigen spreekbuis.

   

   

 • Het Stimuleringsfonds voor de Pers
  Opgericht in 1974. Doel is het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers. Via dit fonds kunnen dagbladen, opinietijdschriften en nieuwsbladen in aanmerking komen voor steunmaatregelen. Het Stimuleringsfonds verstrekt kredieten en uitkeringen aan individuele media.
 • Brutobestedingen radio
  660 miljoen
 • Huis-aan-huisbladen
  Deze bladen worden in een bepaald gebied gratis verspreid, vrijwel alle bladen verschijnen één keer per week.
 • Brutobestedingen tv
  3,2 miljard
 • Geschiedenis:
  de eerste nederlandse kranten dateren uit de zeventiende eeuw.
  ze bestonden vooral uit weinig pagina's, geen plaatjes en veel buitelands nieuws.
  in der loop van de 17/18 eeuw kwamen er wel meer kranten bij maar de ontwikkeling verliep langzaam want papier was duur door de belasting ( bladzegel) en de techniek om snel kranten te drukken ontbrak.
  ook hier de overheid controle over de kranten en niet iedereen kon toen al lezen.
  in de loop van de negentiende eeuw (1848)werd er vrijheids van meningsuiting in de grondwet vast gelegd.
  in 1869 werd de belasting, de bladzegel, ook opgeheven.
  ook kwam er de rotatiepers waardoor men sneller meerder kranten kon drukken en mensen leerde lezen en kregen interesse in de politiek.
  in het begin van de 20e eeuw bestonden er grote 'algemene' kranten zoals de Telegraaf en het nieuws van de dag.
  en men zat toen in de verzuiling: katholieken (De tijd, De Volkskrant), socialisten (Het Volk), Protestanten ( de standaard) en de communisten (de Tribune) hadden allemaal hun eigen spreekbuis.
 • Dagbladzegel
  Belasting op papier, dit maakte het drukken van kranten erg duur. Dit werd afgeschaft in 1869.
 • totale brutobestedingen
  6,7 miljard
 • Nieuwsblad
  Een lokaal blad die minstens één en hoogstens vier keer per week verschijnt, op abonnementsbasis. Veel dagbladen zijn overigens begonnen als nieuwsbladen. Het nieuwsblad zit tussen het dagblad aan de ene kant en het gratis huis-aan-huis blad in. Vooral de concurrentie met huis-aan-huisbladen is hevig, het aantal nieuwsbladen/titels is de laatste jaren fors gedaald.
 • Welke verschuiving vond er plaats waar er reclame kosten aan besteeds werden
  Print media nam af en audiovisuele media nam toe
 • De eerste Nederlandse kranten dateren uit de 17e eeuw. In de loop van de 17e en 18e eeuw, kwamen er wel kranten bij maar dit verliep langzaam  omdat papier duur was door belasting, techniek ontbrak om snel veel kranten te drukken, er scherpe overheidscontrole was en er geen massaal publiek was dat kon lezen.
 • 2 conclusies die we kunnen trekken over reclame bureaus
  -regio amsterdam is een goede regio
  - geen sprake van concentratie
 • Er bestaan drie gespecialiseerde dagbladen in Nederland: het Financieele Dagblad, Cobouw en Agrarisch Dagblad.
 • Waarom is non-spot advertising populair
  - Kijkers kunnen reclame niet meer mijden wat ze met reclameblokken wel proberen te doen.
 • De vrijheid van meningsuiting werd in 1848 in de Grondwet vastgelegd, het dagbladzegel werd in 1869 afgeschaft en de rotatiepers werd ingevoerd. Dit zorgde voor meer kranten. Alfabetisering en een groeiend politiek bewustzijn zorgde voor een publiek dat kranten kon en wilde lezen.
 • Vormen van non-spot advertising
  Prijzen sponsoring - adverteerder stelt prijs beschikbaar
  In programme branding - prijzen sponsoring met een promotiefilmpje
  Program bartering - adverteerde steld programma aan tv-ender ter beschikking in ruil voor gunstige reclame tijden
  billboarding - dit programma wordt medemogelijk gemaakt door  
  product placement
  Item sponsoring - boodschap advereerder wordt in programma behandeld als redactioneel onderwerp
 • Gratis kranten zoals Spits en Metro werden in 1999 gelanceerd, in 2007 werd De Pers opgericht.
  De grootste drie dagbladuitgevers beheersen 75% van de markt. Deze persconcentratie is altijd onderwerp van grote zorg geweest wegens de mogelijk negatieve gevolgen voor de pluriformiteit.
  Wet- en regelgeving wat betreft kranten bestaat vooral op het gebied van steunmaatregelen of de bescherming van de pluriformiteit.
 • Waarom is ongeadresseerd drukwerk effecient?
  De consument kan er meteen wat mee doen; meteen boodschappen op aanpassen
 • Het maximale marktaandeel op de dagbladmarkt is vastgesteld op 35% in de Tijdelijke wet mediaconcentraties. Volgens dezelfde wet mogen uitgevers ook initiatieven op het gebied van commerciële radio en tv ontwikkelen, wat tot dusver beperkt mogelijk was. De marktaandelen bij radio, tv en dagblad mogen opgeteld niet hoger zijn dan 90%.
 • Wat is mobile push/pull marketing?
  push: advertenties per sms versturen
  pull: reactie genereren via sms
 • Losse verkoop van kranten is in Nederland onbelangrijk. Hierin verschilt Nederland van veel andere landen, waar losse verkoop vaak belangrijker is. Deze kranten moeten het vaak hebben van sensatie, zoals The Sun (GB) en Bild (D).
 • Welke twee wetten zijn belangrijk op het gebied van reclame?
  Wet oneerlijke handelspraktijken - lokkertjes, valse keurmerken
  Wet bescherming persoonsgegevens - privacy
 • Er zijn drie vormen van persconcentratie: redactionele concentratie (samengaan van redacties van dagbladen), publieksconcentratie (publiek verdeelt zich steeds schever over de kranten) en aanbiedersconcentratie (samengaan van uitgevers van dagbladen.
  Redactionele en aanbiedersconcentratie worden door journalisten vaak met argwaan bekeken, als verlies van redactionele zelfstandigheid.
  Er wordt vaak gesteld dat een kleiner aantal zelfstandige uitgevers en/of minder zelfstandige redacties tot gevolg heeft dat in dagbladen minder verschillende stemmen en stromingen aan bod zullen komen (pluriformiteit). Concentratie betekent dan een verschraling van het opinieklimaat.
 • Welke sanctie mogelijkheden heet de reclame code commissie
  Onderhandse aanbeveling
  Openbare aanbeveling
 • De Telegraaf en AD worden getypeerd als populaire dagbladen, NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw als kwaliteitskranten. Bij deze verdeling wordt gekeken nar de verhouding (politieke) informatie versus amusement in een dagblad. Een belangrijk verschil tussen deze kranten is de lezerskring. De kwaliteitskranten hebben hoger opgeleide lezers met een hoger inkomen. De lezers van populaire dagbladen  lijken een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking.
 • Wat is het gevolg van de afnemende kijkdichtheid?
  Het wordt daardoor voor adverteerders moeilijker om een groot publiek te bereiken.
 • Er zijn drie vormen van persconcentratie: redactionele concentratie (samengaan van redacties van dagbladen), publieksconcentratie (publiek verdeelt zich steeds schever over de kranten) en aanbiedersconcentratie (samengaan van uitgevers van dagbladen.
  Redactionele en aanbiedersconcentratie worden door journalisten vaak met argwaan bekeken, als verlies van redactionele zelfstandigheid. 

  Er wordt vaak gesteld dat een kleiner aantal zelfstandige uitgevers en/of minder zelfstandige redacties tot gevolg heeft dat in dagbladen minder verschillende stemmen en stromingen aan bod zullen komen (pluriformiteit). Concentratie betekent dan een verschraling van het opinieklimaat.
 • Wat is de functie van het Stimuleringsfonds voor de Pers?
  Via dit fonds kunnen dagbladen, opinie tijdschriften en nieuwsbladen in aanmerking komen voor steunmaatregelen. Ze verstrekken kredieten en uitkeringen aan individuele media.
 • Leg uit wat bedoeld wordt met persconcentratie, aanbiedersconcentratie en lezersconcentratie?
  Redactionele concentratie: samengaan van redacties van dagbladen.
  Publieksconcentratie: publiek verdeelt zich steeds schever over de kranten.
  Aanbiedersconcentratie: samengaan van uitgevers van dagbladen.
 • Wanneer ontstaat de eerste krant?
  1618
 • Welke sanctie mogelijkheden heet de reclame code commissie
  Onderhandse aanbeveling
  Openbare aanbeveling
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het verschil tussen eeen nationale en een verzuilde omroep?
Een nationale omroep richt zich niet op een levensbeschouwelijke of politieke stroming. Een verzuilde omroep doet dat wel.
Wat is redactionele zelfstandigheid?
De mate waarin een redactie autonoom is. In hoeverre is een redactie afhankelijk van afspraken met adverteerders of eigenaren.
wat is de Nederlandse Staatscourant?
daarin stond nieuws over de wet- en regelgeving. was tot juli 2009 ook een gespecialiseerde titel maar verschijnt nu alleen nog maar op internet.
Welke sanctie mogelijkheden heet de reclame code commissie
Onderhandse aanbeveling
Openbare aanbeveling
Wat is de functie van het Stimuleringsfonds voor de Pers?
Via dit fonds kunnen dagbladen, opinie tijdschriften en nieuwsbladen in aanmerking komen voor steunmaatregelen. Ze verstrekken kredieten en uitkeringen aan individuele media.
waaruit bestaat de verzuilde pers?de pers die was onderverdeeld in de zuilen van de katholieken, socialisten, protestanten en communisten.
de pers die was onderverdeeld in de zuilen van de katholieken, socialisten, protestanten 
en communisten.
wat veranderde er in de loop van de 19e eeuw?vrijheid van meningsuiting werd  in de grondwet vastgelegd (1848), het dagbladzegel werd afgeschaft (1869) en de rotatiepers werd ingevoerd.
vrijheid van meningsuiting werd  in de grondwet vastgelegd (1848), het dagbladzegel werd afgeschaft (1869) en de rotatiepers werd ingevoerd.
wat was het dagbladzegel?
belasting op papier
inderlingscriteria voor tijdschriften
verschijningsinterval
redactionele zelfstandigheid
doelgroep
Oplagecijfers krant
ongeveer 3 miljoen