Samenvatting Competentietraining management

-
ISBN-10 9059319680 ISBN-13 9789059319684
815 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Competentietraining management". De auteur(s) van het boek is/zijn Jan van Wijk. Het ISBN van dit boek is 9789059319684 of 9059319680. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Competentietraining management

 • 1 Organisatie

 • Wat zijn organisaties?
  Organisaties zijn samenwerkingsverbanden tussen mensen en middelen waarin doelstellingen worden nageleefd, bijvoorbeeld omzetdoelstellingen of marktaandeelgroei
 • Organisatie
 • 1.1 Organiseren

 • Onder organiseren word verstaan het zodanig samenwerken van mensen en middelen dat daardoor de doelstellingen worden verwezenlijkt.

  Organisatie is een afgeleide van organisme = levendwezen ofwel altijd in beweging

  Management komt voor uit de psychologie en gedragswetenschappen

 • Onder organiseren word verstaan het zodanig samenwerken van mensen en middelen dat daardoor de doelstellingen worden verwezenlijkt.

  Organisatie is een afgeleide van organisme = levendwezen ofwel altijd in beweging

  Management komt voor uit de psychologie en gedragswetenschappen
 • Noem een aantal voorbeelden van organisaties in onze samenleving
  • Detailhandelszaken
  • Sportverenigingen
  • Hogescholen
  • Gezinnen
  • Politieke partijen
  • Industriële bedrijven
  • Amusementsparken
 • de 5 doelmatigheidseisen:

  1. Contacten - menselijk contact leidt tot informele relaties
  2. eenvoud - duidelijke structuren en processen
  3. flexibiliteit - in staat zijn aan te passen aan wijzigende omstandigheden
  4. Transparantie - iedereen kent zijn plaats in de organisatie en weet wat zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden inhouden
  5. rechtlijnigheid - gevolg van transparantie
 • de 5 doelmatigheidseisen:

  1. Contacten - menselijk contact leidt tot informele relaties


  2. eenvoud - duidelijke structuren en processen
  3. flexibiliteit - in staat zijn aan te passen aan wijzigende omstandigheden
  4. Transparantie - iedereen kent zijn plaats in de organisatie en weet wat zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden inhouden
  5. rechtlijnigheid - gevolg van transparantie
 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen mensen en middelen om een of meerdere doelstellingen te realiseren.
 • Wat zijn voorbeelden van organisatiedoelstellingen?
  • Het behalen van een bepaalde omzet
  • Het uitbouwen van een filialennet
  • Het verwerven van meer orders
 • Wat verstaan we onder organiseren?
  Onder organiseren wordt verstaan het zodanig samenwerken van mensen en middelen dat daardoor doelstellingen worden verwezenlijkt.
 • Wat moet het proces zijn in een orgsnisatie?
  Doelmatig en effectief
 • Als een organisatie op doelmatige wijze wil werken, gelden eisen waaraan moet worden voldaan en die de wijze bepalen waarop de activiteiten verricht kunnen worden
 • Wat moet er bij een doelstelling vermeld worden?
  De omzet moet in een bedrag genoemd worden en een termijn waarin de doelstelling behaald moet zijn.
 • Aan welke eisen moet worden voldaan wil een organisatie op doelmatige wijze werken?
  CEFTR

  • Contacten: Menselijke contacten zijn mogelijk en leiden tot informele relaties
  • Eenvoud: Hier gaat het erom de er duidelijke structuren en processen zijn waarbij alleen de noodzakelijke handelingen worden verricht
  • Flexibiliteit: De organisatie is in staat zich aan te passen aan zich wijzigende omstandigheden
  • Transparantie: Elke medewerken kent zijn plaats in de organisatie en weet wat zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden inhouden.
  • Rechtlijnigheid: Dit is het gevolg van transparantie. In de organisatie is aangegeven aan wie de organisatieleden verantwoording zijn verschuldigd. Het afleggen van de verantwoording van de verrichte activiteiten is van groot belang bij resultaatgericht organisatie
 • Wat wordt verstaan onder organiseren?
  Het zodanig samenwerken van mensen en middelen dat daardoor doelstellingen worden verwezenlijkt.
 • Onder formele contacten valt bijvoorbeeld een vergadering van managers.

  Informele contacten zijn contacten die je onderling heb met je collega's van de overige afdelingen. 
 • De 5 doelmatigheidseisen?
  -contacten
      Menselijke contacten zijn mogelijk en leiden
      tot informele relaties.

  -eenvoud
      Er moeten duidelijke structuren en processen
      zijn waarbij alleen de noodzakelijke handelingen
      worden uitgevoerd.

  -flexibiliteit
      De organisatie is in staat zich aan te passen aan 
      wijzigende omstandigheden.

  -transparantie
      Elke medewerker kent zijn plaats en weet wat
      zijn taken,  bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
      inhouden.

  -rechtlijnigheid
     Rechtlijnigheid is het gevolg van transparantie.
     in de organisatie is duidelijk aangegeven aan wie de 
     de leden verantwoording zijn verschuldigd. Het
     afleggen van de verantwoording is van groot belang
     bij een resultaatgerichte onderneming
 • Eisen aan doelmatigheid?
  Contacten: leiden tot informele relaties
  Eenvoud: duidelijke structuren en processen, alleen noodzakelijke handelingen verrichten
  Flexibiliteit: kan de organisatie zich aanpassen aan veranderende omsta
  1. Private organisaties
  • Commerciele aspecten belangrijk
  • Streven naar winst(gevendheid)


  1. Publieke organisaties
  • Niet commercieel
  • Vaak andere doelstellingen, dan het genereren van winst
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is een doelstelling?
5
Wat is de basisdoelstelling van een bedrijf?
5
Waar moet een doelstelling uit bestaan
5
Waar staat SMARTIC voor
5
Pagina 1 van 150