Samenvatting Consciousness An Introduction

-
ISBN-10 1444128272 ISBN-13 9781444128277
358 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Consciousness An Introduction". De auteur(s) van het boek is/zijn Susan Blackmore. Het ISBN van dit boek is 9781444128277 of 1444128272. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Consciousness An Introduction

 • 1 What's the problem?

 • Welke visie heeft Libet op consciousness?
  Ook Libet denkt dat het niet-fysieke maar mentale brain verantwoordelijk is voor subjectieve ervaringen en de vrije wil. Hij gelooft dat het "conscious mental field"  verantwoordelijk is voor het bestaan van bewustzijn wat veroorzaakt wordt door fysieke krachtenvelden en vervolgens communiceert met de cerebrale cortex zonder neurale connecties en pathways. Hij weet niet hoe.
 • Tot welke benadering kan Descartes worden geschaard? 
  Het is een vorm van substance dualisme en staat in contrast met property dualisme of de dual aspect theory. Dennett noemt het ook wel cartesiaans dualisme (theater en voorstelling gescheiden).
 • Wat is de "hard problem?"
 • Wat houdt het dualisme van Descartes in? (7 antwoorden)
  Hij geloofde in het bestaan van lichaam en geest waarbij communicatie via de pijnappelklier/hypofyse plaatsvindt. 
  "Ik denk dus ik ben". 
  Twee verschillende substanties. 
  Houdt zich bezig met de vraag hoe lichaam en geest interactie met elkaar hebben. 
  Geest beïnvloedt lichaam. Volgens Descartes kan iets immaterieels (geest) het fysieke lichaam beïnvloeden via de pijnappelklier.
  Mary is verrast, qualia aparte mentale wereld.

 • Wat is property dualisme?
  Volgens Property dualisme kan hetzelfde ding zowel beschreven  worden in fysieke of in mentale termen maar kan niet worden teruggebracht naar het een of andere. Bv pijn kan beschreven worden in fysieke neurons die vuren of naar gevoelens die weergeven hoe pijn voelt.  Het zijn geen twee verschillende dingen. 

  Het property dualisme zegt niet hoe de relatie ligt tussen de fysieke en mentale termen.
 • Wat zijn problemen van dualistische benaderingen? 
  Hoe kan iets immaterieels (geest) iets materieels (lichaam) beïnvloeden? 

 • Hoe kijkt Descartes aan tegen de de problemen van dualistische benaderingen?
  Descartes ziet dit niet omdat hij zegt dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden.
 • Wat zeggen Popper en Eccles met het dualistische interactionisme?
   Zij stellen dat kritische processen in de synapsen zo fijngevoelig zijn dat gevoelens, denkvermogen  (geestelijke processen) ect via deze synapsen de fysieke processen beïnvloeden. "Het zelf" beïnvloed en controleer hiermee dus ook de hersenen. Hoe is ?


 • Welke huidige wetenschappers hebben een dualistische moderne visie op consciousness, in vergelijk met Descartes?
  Popper en Eccles met het dualistische interactionisme: the theory of dualist interactionisme. 

  Ook Libet denkt dat het niet-fysieke mentale brain verantwoordelijk is voor subjectieve ervaringen en de vrije wil. 

 • Hoe denken materialisten over consciousness?
  Alleen matter telt, er is geen geestelijke wereld, alles is fysiek.
  Er bestaat geen mind
  Mind=brain = hetzelfde
  Mind = matter = hetzelfde
  Interactie is fysiek, geen ruimte voor niet fysieke krachten
  Geen qualia, mary niet surprised.

 • Welke monistische theorien zijn er?
  - idealisten (alles is sensatie= qualia)
  - mentalisten (alleen mind telt)
  - Functionalisten (cognitieve neurowetenschap: geest = hersenen en stuurt functies in lichaam aan, vorm van materialisme)
  - panpsychisme (al het fysieke heeft mentale eigenschappen, bv een steen heeft bewustzijn.

  - Materialisten (alles is fysiek, geen mind).
  - epifenomentalisten (fysiek leidt tot mentaal maar niet causaal, wel bewustzijn)

 • Wat houdt het functionalisme in?
  Wel consciousness maar geen rol omdat C gelijk aan functionele staat  
  C. gelijk aan functionele staat.
  brain = mind state
  Huilen of schreeuwen functioneel
  Zombies niet zijn mogelijk (blz 50)
  Geen qualia, de beschrijving is compleet
  Tegenovergestelde van psychalism
  Moeilijk onderscheid tussen bewuste en onbewuste acties


 • Wat houdt epiphenomenalisme in?
 • Overeenkomst tussen epiphenomenalisme en functionalisme?
  Wel mind + fysieke staat
  Geen invloed
 • Wat zijn qualia?
 • Wat ontstaat er bij afwezigheid van qualia?
  Zombies: alles hetzelfde behalve qualia.
 • Wat is "a quale"?
  Zegt iets over de kwaliteit van de eigenschap, bv kleur zoals redness.
 • Wat zijn kenmerken van dualisme?
  qualia zijn onderdeel van de mentale wereld.
 • Wat is de visie van Dennett op consciousness?
  - Qualia bestaan niet (bv bier eerst vies, later lekker, wat is de omslag?)
  We zijn allemaal zimbo's
 • Wat zijn zombies (Philosopher's zombie, Chalmers)?
  Geen bewustzijn, alleen matter
  Iemand die er net zo uitziet, kijkt, spreekt, praat als jezelf: alles in fysieke zin maar geen bewustzijn heeft. Consciousness is een "inessential extra".

  Mensen die denken dat zombies onmogelijk zijn: die geloven dat bewustzijn verschil maakt.

  Mensen die wel geloven in zombies die geloven dat consciousness een 
  inessentieel extra is: zoals epihenomenalisme. Mary is niet verrast, geen qualia.
 • Wat zijn zimbo's?
  Volgens Dennett de tegenhanger van zombies.
  Geen bewustzijn maar doen alsof omdat de zimbo denkt dat hij dit wel heeft. 
  Volgens Dennet zijn wij allemaal zimbo's.
  Hogere orde denken: wel vragen beantwoorden over dromen-mentale beelden
  Kunnen eigen activiteiten sturen
  Zimbo denkt zelf dat hij mentale staten heeft en is hiervan bewust.
  We zijn allemaal zimbo's (we denken dat we verschillende mentale staten hebben)
 • Wat houdt het experiment Mary, the colorscientist in?
 • Wie geloven er dat Mary verrast is?
  Mensen die in consciousness geloven denken dat ze verrast is als Mary de kleur rood ziet: ze ervaart voor het eerst de "raw feelings of red". 
  Bewijs voor qualia

  Dualisme, epiphenomenalisme

 • Wie geloven er niet dat Mary verrast is?
  Mensen die niet in consciousness geloven denken dat ze niet verrast is omdat ze alles over de kleur weet. De beschrijving is compleet.
  Qualia bestaan niet 

  Materialisten en functionalisten geloven niet in qualia en niet dat Mary verrast is.
 • Wat zeggen Millner & Goodale over de relatie tussen bewuste perceptie en actie?
  Er zijn twee neurale stromen in het visuele systeem:
  1) het ventrale systeem, ookwel genoemd object vision of het "wat": visuele perceptie: langzame route

  2) het dorsale systeem/stream: ookwel spatial vision of het "where", accurate visiomotor control: snelle route

  Patient met agnosia had geen perceptie maar reageerde nog wel: dorsaal stream werkte nog wel, ventrale stroom niet meer.

  What we think we see, is not what guides our actions.
  Volgens M&G voorziet de ventrale stroom ons van een bewuste representatie van de wereld.

  Eerst actie (dorsaal, visiomotor), dan perceptie (ventrale stroom, object vision).
 • Global Workspace Theory (GWT) ?
  Door Baars
  -Cognitieve systeem, soort blackboard = vergelijkbaar podium theaterzaal, bewustzijn is een deel ervan.

  Bewustzijn geeft toegang tot de mentale lexicon, autobiografisch geheugen en zelfysteem.

  -Global workspace is het werkgeheugen, 
  backstage = voorbereidende processen, 
  spotlight = gateway

  -Onbewuste processen concurreren om de aandacht (inner speech, ideeën) en in de spotlights te komen, informatie door de poort naar de aandacht

  - Causale rol 

  - Geen mysterieus gap, geen verklaring, geen kloof tussen lichaam en geest

  - Onbewuste fout, bewust corrigeren. Woorden in korte termijn geheugen prime en ophalen.
  - GWT een oorzaak of gevolg van bewustzijn?
  - Behoedt ons tegen gevaar, geen kloof tussen lichaam en geest
 • Wat is het verschil tussen het Cartesian Theater en de GWT?
  Cartesian Theater is op 1 plaats
 • Hoe komt integratie van het bewustzijn en actie tot stand volgens GWK?
  -9 functies van bewustzijn om gedachten, perceptie en handelingen te integreren en wat leidt tot bewustzijn:

  controle, 
  voorziet het zelf van informatie, 
  introspectie, 
  bestuurt emoties en hogere gevoelens, 
  ophalen herinneringen, 
  prioriteiten.- 
  Informatie doorgeven > in bewustzijn te komen, informatie uitwisseling, toegang tot mental lexicon, autobiografisch geheugen, self system, 

 • Wat is metacognitie?
  Twee lagen van bewustzijn: 
  De eerste laag is het "gewone"  bewustzijn
  De tweede laag is het denken over denken, en houdt toezicht, reflecteert, onderbreekt gedachten
 • Wat houdt de stream of consciousness in?
  William James
  Doorlopende stromende aaneenschakeling van gedachten, ideeën, beleen en gevoelens.
  Geen dualist omdat hij stelt dat bewustzijn verdwijnt soms bij schade aan hersenen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is de "hard problem?"
2
Wat is property dualisme?
2
Tot welke benadering kan Descartes worden geschaard? 
2
Wat zijn problemen van dualistische benaderingen? 
2
Pagina 1 van 58