Samenvatting Consumentengedrag, de basis

ISBN-13 9789001851101
284 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Consumentengedrag, de basis". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001851101. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Consumentengedrag, de basis

 • 1 Inhoud en belang van consumentengedrag

 • Wat is de basis van het marketingconcept?
  Als je een product succesvol op de markt wilt brengen dan moet je wat weten van de consument(Persoon die dit koopt)
 • In de marketing concept kunnen 4 hoofd vragen worden gesteld:
  -Zal dit product/dienst de consument aanspreken?
  -Hoe komt de consument te weten dat dit aanbod op de markt verschijnt?
  -Op welke manier kun je de consument het beste overhalen dat dit product de moeite waard is om te kopen?
  -Via welke kanalen zijn informatievoorziening, verkoop en distributie het beste te realiseren?
 • 1.1 Consumentengedrag in het dagelijks leven

 • -meeste handelingen als consument doen we intuïtief.
  -Voorkeuren spelen ook een rol
  -budget

  -een kundige marketeer kent de markt, de potentiële consument en hoe diens reactie zal zijn
 • Wat is een moment-consument?
  een consument die ter plekke en afhankelijk van zijn stemming iets wel of niet koopt
 • Wat is een kundige Marketeer?
  -Iemand die de markt kent.
  -Zijn potentiële consument
  -hoe die consument zal reageren
 • Wat is een kundige marketeer?
  hij heeft kennis van
  - de markt
  - de potentiële consument en diens reactie
 • 1.2 Consumentengedrag nader omschreven

 • -consument zijn mensen die producten aanschaffen, gebruiken en afdanken.
  -onder producten verstaan we goederen of diensten.
  -het beslissingsproces is het proces dat de consument door gaat voor hij een beslissing maakt. Dit kan kort en impulsief zijn maar ook lang en wel overwogen.
 • Wat zijn consumenten?
  Consumenten zijn mensen die producten, gemaakt door andere mensen, aanschaffen, gebruiken en afdanken.
 • Wat is een consument?
  personen die producten aanschaffen, gebruiken en afdanken
 • Wat is het beslissingsproces?
  Het proces dat de consument door gaat voor hij een beslissing maakt tot wel of niet kopen.
 • wat is het beslissingsproces?
  Het proces dat de consument door gaat voor hij een beslissing maakt tot wel of niet kopen.
 • Welke vier hoofdcategorieën kunnen we onderscheiden bij consumentengedrag
  - communicatiegedrag = het opnemen, verwerken en eventueel doorgeven van informatie
  - koopgedrag = het handelen van de consument op de plaats van de aankoop of de weg daar naar toe 
  - gebruiksgedrag = alles wat iemand doet met zijn aankoop 
  - afdankgedrag = datgene wat de consument doet met de spullen waaraan hij geen behoefte meer heeft
 • Consumenten zijn mensen die producten, gemaakt door andere mensen, aanschaffen, gebruiken en afdanken.

  Consumentengedrag is dynamisch, het is het resultaat van interacties tussen mentale processen en gedrag van individuen enerzijds en gebeurtenissen in de omgeving anderzijds; en het betreft uitwisselingen tussen mensen.

  Beslissingsproces = het proces dat de consument door gaat alvorens hij een beslissing maakt om iets wel of niet te kopen.

  Vier hoofdcategorieën bij consumentengedrag
   - communicatiegedrag = het opnemen, verwerken en eventueel doorgeven van informatie
  - koopgedrag = het handelen van de consument op de plaats van de aankoop of de weg daar naar toe 
  - gebruiksgedrag = alles wat iemand doet met zijn aankoop 
  - afdankgedrag = datgene wat de consument doet met de spullen waaraan hij geen behoefte meer heeft. 

  Consumentengedrag is altijd (het resultaat van) beslissen, het maken van keuzen.
 • 1.2.1 indeling van consumentengedrag

 • Consumenten gedrag kun je onderscheiden in 4 hoofdcategorieën:
  -Communicatiegedrag en beslissen over een aankoop
  -Koopgedrag
  -Gebruiksgedrag
  -Afdankgedrag

  -Communicatie gedrag is het opnemen, verwerken en eventueel doorgeven van informatie.
  -Koopgedrag is het handelen van de consument op de plaats van de aankoop of op de weg daarnaartoe.
  -Gebruiksgedrag is alles wat iemand doet met zijn aankoop.
  -afdankgedrag is wat de consument met de spullen doet waaraan hij geen behoefte meer heeft.

  de vier hoofdcategorieen hoeven niet enkel maar kunnen ook bij meerdere van toepassing zijn in een consumentengedrag. 
 • wat zijn de 4 hoofd categorieën van consumentengedrag?
  -Communicatiegedrag en beslissen over een aankoop
  -koopgedrag
  -gebruiksgedrag
  -afdankgedrag
 • wat is Communicatiegedrag?
  is het opnemen, verwerken en eventueel doorgeven van informatie
 • wat is koopgedrag?
  het handelen van de consument op de plaats van aankoop of op de weg ernaartoe
 • wat is Gebruiksgedrag?
  alles wat iemand doet met zijn aankoop
 • wat is afdankgedrag?
  wat de consument met de spullen doet die hij niet meer wil hebben.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de drie segmentatie strategieën?
 1. Ongedifferentieerde marketing = de markt wordt als geheel beschouwd en men let dus niet op de verschillen tussen consumenten (marktaggregatie, massamarkt) 
 2. Gedifferentieerde marketing = richt zich op verschillende segmenten van de markt. Elk segment wordt bewerkt met de daarvoor meest geschikte marketingmix. 
 3. Geconcentreerde marketing = er wordt op één gekozen marktsegment gericht en hierbij wordt de juiste marketingmix toegepast. 
Wat zijn de drie niveaus in de segmentaties bij de consument?
 1. Het algemene niveau = algemene waarden en een bepaalde levensstijl.
 2. Het domein specifieke niveau = interesses en houdingen tot een productklasse staan centraal. 
 3. Het merk specifieke niveau = kennis van, trouw aan, percepties van en oordelen over merken. 
Welke stappen zijn er bij het bepalen van de marketingstrategie die op segmentatie gebaseerd is?
1. analyseren 
2. segmenteren 
3. doelgroep kiezen 
4. vaststellen doelstelling en strategie
5. merk positioneren 
6. marketingmix samenstellen
Wat zijn de voorwaarden voor het benaderen van de markt op basis van segmentatie?
- het segment moet een bepaalde omvang hebben.
- grootte en koopkracht zijn meetbaar. 
- homogene groepsconsument met dus gemeenschappelijke kenmerken. 
- duidelijke verschillen tussen de segmenten. 
- goed bereikbaar.
Wat is marktsegmentatie?
Het opdelen van een heterogene markt in kleinere, homogene segmenten met als doel het bepalen van een geschikte marketingstrategie voor elk van die segmenten.
Wat is een innovatie? En welke soorten zijn er?
Een product (of een dienst of idee) dat recent is geïntroduceerd en door de consument als nieuw wordt beschouwd ten opzichte van bestaande producten.
MAAR: een product is pas een innovatie als het er in slaagt het gedrag van consumenten te veranderen

Soorten innovaties: 
Continue = aanpassingen van bestaande producten
• Dynamisch continue = duidelijke toevoeging of verandering aan het product
• Discontinue = “echte” vernieuwingen, veroorzaken grote veranderingen in gedrag van consumenten

(N.B. een voor een producent significante verandering hoeft dat voor een consument niet te zijn)
Wat wordt bedoeld met 'layer of meaning'?
Laagje van betekenis > Een nieuwe 'laag' meerwaarde
Intrinsieke productkenmerken worden steeds minder onderscheidend, vandaar een nieuwe “laag” toevoegen.
> Eerst waren dit extra product kenmerken( materieel)
> Nu steeds meer psychologische kenmerken( immaterieel)

Kern van het product bevat de intrinsieke kenmerken en je spreekt nog niet van een merk; elke jeans heeft 2 broekspijpen • De tweede laag omvat nieuwe kenmerken; gemaakt van Japanse denim • De derde laag; G-Star is een stoer( immaterieel) merk
Wat zijn satisfiers en dissatisfiers?
Satisfiers: eigenschappen die consumenten als positief waarderen als ze er zijn, maar niet missen als ze er niet zijn. In de loop der tijd raakt de consument eraan gewend en worden het dissatisfiers. 

Dissatisfiers: Eigenschappen die niet echt tot tevredenheid leiden als ze er zijn, maar wel tot ontevredenheid als ze er niet zijn.
Welke twee soorten kwaliteit onderscheiden we?
Passief = kwaliteit als het uit de fabriek komt
Actief = op het moment dat het product wordt gebruikt en blijkt dat het werkbaar is voor de consument (complexe gebruiksaanwijzing)
Met wat voor soorten marketing kun je uit de marketingspiraal blijven?
 • Permission marketing
  vraagt om toestemming aan de consument en krijgt dus geïnteresseerde consumenten. 
 • Experience marketing
  creëert belevenis die aansluit bij de waarden van de doelgroep. grote kans op succes door blijvende herinnering. 
 • Social marketing
  lange termijn visie. MVO, keurmerk 'schone kleding', biologische slagers