Samenvatting Consumentengedrag, de basis

ISBN-13 9789001851101
302 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Consumentengedrag, de basis". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001851101. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Consumentengedrag, de basis

 • 1 Inhoud en belang van consumentengedrag

 • Wat is de basis van het marketingconcept?
  Als je een product succesvol op de markt wilt brengen dan moet je wat weten van de consument(Persoon die dit koopt)
 • In de marketing concept kunnen 4 hoofd vragen worden gesteld:
  -Zal dit product/dienst de consument aanspreken?
  -Hoe komt de consument te weten dat dit aanbod op de markt verschijnt?
  -Op welke manier kun je de consument het beste overhalen dat dit product de moeite waard is om te kopen?
  -Via welke kanalen zijn informatievoorziening, verkoop en distributie het beste te realiseren?
 • 1.1 Consumentengedrag in het dagelijks leven

 • -meeste handelingen als consument doen we intuïtief.
  -Voorkeuren spelen ook een rol
  -budget

  -een kundige marketeer kent de markt, de potentiële consument en hoe diens reactie zal zijn
 • Wat is een kundige Marketeer?
  -Iemand die de markt kent.
  -Zijn potentiële consument
  -hoe die consument zal reageren
 • 1.2 Consumentengedrag nader omschreven

 • -consument zijn mensen die producten aanschaffen, gebruiken en afdanken.
  -onder producten verstaan we goederen of diensten.
  -het beslissingsproces is het proces dat de consument door gaat voor hij een beslissing maakt. Dit kan kort en impulsief zijn maar ook lang en wel overwogen.
 • Wat is een consument?
  personen die producten aanschaffen, gebruiken en afdanken
 • wat is het beslissingsproces?
  Het proces dat de consument door gaat voor hij een beslissing maakt tot wel of niet kopen.
 • 1.2.1 indeling van consumentengedrag

 • Consumenten gedrag kun je onderscheiden in 4 hoofdcategorieën:
  -Communicatiegedrag en beslissen over een aankoop
  -Koopgedrag
  -Gebruiksgedrag
  -Afdankgedrag

  -Communicatie gedrag is het opnemen, verwerken en eventueel doorgeven van informatie.
  -Koopgedrag is het handelen van de consument op de plaats van de aankoop of op de weg daarnaartoe.
  -Gebruiksgedrag is alles wat iemand doet met zijn aankoop.
  -afdankgedrag is wat de consument met de spullen doet waaraan hij geen behoefte meer heeft.

  de vier hoofdcategorieen hoeven niet enkel maar kunnen ook bij meerdere van toepassing zijn in een consumentengedrag. 
 • wat zijn de 4 hoofd categorieën van consumentengedrag?
  -Communicatiegedrag en beslissen over een aankoop
  -koopgedrag
  -gebruiksgedrag
  -afdankgedrag
 • wat is Communicatiegedrag?
  is het opnemen, verwerken en eventueel doorgeven van informatie
 • wat is koopgedrag?
  het handelen van de consument op de plaats van aankoop of op de weg ernaartoe
 • wat is Gebruiksgedrag?
  alles wat iemand doet met zijn aankoop
 • wat is afdankgedrag?
  wat de consument met de spullen doet die hij niet meer wil hebben.
 • 1.2.2 Consumentengedrag is beslissen en kiezen

 • Het nemen van beslissingen c.q het kiezen tussen alternatieven is de basis van consumentengedrag.
 • wat is de basis van consumentengedrag?
  het nemen van beslissingen c.q het kiezen tussen alternatieven.
 • 1.3 Studie van consumentengedrag

 • Met behulp van verschillende wetenschappen kun je consumentengedrag bestuderen:
  -Psychologie
  -Sociale psychologie
  -Sociologie
  -Economie
  -Recht
  -Neurologie

  Psychologie->richt zicht op de persoon zelf
  Sociale psychologie->gedrag individuele consument
  Sociologie->collectief gedrag(groepen)
  Economie->rationeel gedrag in relatie tot financieel voordeel
  Recht->invloed van recht/regelgeving op gedrag
  Neurologie->werking van de brein
 • met behulp van welke wetenschappen kun je consumentengedrag bestuderen?
  Psychologie
  Sociale Psychologie
  Sociologie
  Economie
  Recht
  Neurologie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer een product of dienst één of meer unieke voordelen heeft in vergelijking met andere producten of diensten, noem je dat?
Unique Selling Proposition.
Wat is de functie van een verpakking?
Bescherming, efficiënte transport, het geven van productinformatie, reclamemogelijkheden en hergebruik.
Welke twee doelen heeft een productstrategie?
Resultaten op korte termijn (naamsbekendheid) en resultaten op langere termijn (merkentrouw).
In welke vijf groepen worden consumenten onderscheiden in de adoptiecurve?
Innovators (eerste kopers), Early adopters (eerste volgers), Early majority (tweede volgers), Late majority (derde volgers) en Laggards (achterblijvers).
Wat is belangrijk voor marketeers als het gaat om ontevredenheid van klanten? En waarom is dit belangrijk?
De klacht van de klant serieus nemen en met de klant communiceren. Dit is belangrijk omdat de klant in dit stadium nog niet 'verloren' is.
Hoe ontstaat ontevredenheid bij een klant volgens Weber?
Door de verwachtingen van de klant vóór de aankoop van een product en het uitkomen van deze verwachting ná de aankoop.
Welk patroon is belangrijk voor een marketeer bij het bepalen van zijn strategie, als het gaat om merkentrouw?
De verbruiks- en aankoopfrequentie van de consument.
Welke verschillende kooppatronen zijn er?
Ononderbroken merkentrouw, af en toe onderbroken merkentrouw, merkenwissel, gedeelde merkentrouw en merkenonverschilligheid.
Welke andere functie speelt een belangrijke rol bij productstimuli volgens Weber?
De bijdrage aan een beter milieu.
Welke twee typen stimuli worden door de consument waargenomen volgens Weber?
Attributen en verpakking.