Samenvatting Contextual Risk Analysis for Interview Design

-
38 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Contextual Risk Analysis for Interview Design

 • 1 Introduction Text

 • De mens heeft een lichaam en een geest
  Descarte

 • Lichaam en geest staan los van elkaar
  Descarte
 • Mensen zijn anders dan dieren omdat mensen dingen kunnen weigeren, bijvoorbeeld eten etc.
  Descarte
 • Hij geloof is dualisme (los van elkaar)
  Descarte
 • Lichaam en geest zijn totaliteit
  Gehlen
 • De mens is een uitzondering, de mens past zijn leefomgeving aan. Dieren passen zich aan aan de omgeving
  Gehlen
 • ..... Vind dat de mens een wezen is van te korten, de mens is namelijk niet voorbereid op het klimaat en de leef omgeving (bijvoorbeeld een ijsbeer heeft een dikke vacht tegen de kou)
  Gehlen
 • Rousseau onderscheid drie soorten onheil binnen de samenleving/ mensheid, welke zijn dit?
  1. eigendom (hierdoor ontstaat rijk en arm)
  2. vorming van staat en wetten (hierdoor ontstaan heersers)
  3. door heersers ontstaan ook heren en slaven 
 • Mensen zijn goed van zichzelf, de samenleving bederft mensen
  Rousseau
 • Te veel disciplinering is schadelijk voor het kind
  Rousseau
 • Het gaat om voelen, geen regels stellen maar het kind consequenties laten voelen
  Rousseau
 • Kind heeft natuurlijke aanleg om zich te ontwikkelen
  Rousseau
 • ... ging er van uit dat mensen elkaars vijanden waren
  Hobbes
 • We hebben één heerser nodig die de regels stelt
  Hobbes
 • mensen wantrouwen elkaar
  Hobbes
 • ... Gaat uit van een materialistische wereld
  Hobbes
 • Kind moet worden opgevoed anders is er neiging tot kwaad
  Hobbes
 • in de opvoeding zijn regels en discipline nodig, ter bescherming van het kind
  Hobbes
 • Mensen zijn egoistisch
  Hobbes
 • .... zegt dat de mens meer is dan een egosentrisch wezen omdat we in staat zijn te leren 
  Levinas
 • De mens is kwetsbaar omdat hij sterfelijk is 
  Levinas
 • Trancendentie - jezelf overstijgen (iemand anders helpen en niet aan jezelf denken)
  Levinas
 • volgens..... is de mens in staat tot ethisch appél
  Levinas
 • confrontatie met de ander is het belangrijkste
  Levinas
 • Geweld komt vaak voor als je de ander ontdoet van zijn menselijke eigenschappen
  levinas
 • Mensen zijn in eerste instantie onervaren en op zichzelf gericht (naief, egosentrisch) 
  levinas
 • Mensen zijn gevoelig voor goed en kwaad
  Levinas
 • In de samenleving hebben we een rol en pas als je die rol laat vallen en je laat je kwetsbaarheid zien dan voelt de ander zich verantwoordelijk voor je. Dan is er contact
  Levinas
 • John locke is een?
  Pedagoog
 • Tabula rasa betekent?
  kind wordt geboren als onbeschreven blad
 • Wij hebben als mens vrijheid om keuzes te maken (dat is onze vrijheid, dat we kunnen kiezen)
  Sarte
 • Je moet als mens vrij zijn, mens is vrij (wel opgevoed met waarden en normen)
  Sarte
 • Ze noemen ..... een existentialist "ik leef, ik ben er" 
  Sarte
 • Door te bestaan vult ieder mens zijn eigen essentie op een bepaalde wijze
  Sarte
 • dus de mens is zelf verantwoordelijk - subjectief
  Sarte
 • door de betrokkenheid schept de mens zich een bestaan
  Sarte
 • vrijheid is de opdracht van de mens
  Sarte
 • ... gelooft in aanlerend gedrag, conditionering
  Pavlov
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.