Samenvatting Corporate communication : a guide to theory and practice

-
ISBN-10 0857022431 ISBN-13 9780857022431
184 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Corporate communication : a guide to theory and practice
 • Joep Cornelissen
 • 9780857022431 of 0857022431
 • 3. ed.

Samenvatting - Corporate communication : a guide to theory and practice

 • 1 Defining Corporate Communication.

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 1.1 Introduction

 • The primary goal is to give readers a sense of how corporate communication is used and managed strategically as a way of guiding how organizations can communicate with their stakeholders
 • 1.2 Scope and Definitions

 • Corporate communication is a management function that offers a framework for the effective coordination of all internal and external communication with the purpose of establishing and maintaining favourable reputations with stakeholder groups upon which the organization is dependent
 • 1.3 Key Terms

 • What is a mission?
  Overriding purpose in line with the values or expectations of stakeholders

 • What is a vision?
  Desired future state: the aspiration of the organization

 • What are corporate objectives and goals? (SMART)
  (Precise) statement of aims or purpose (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound)

 • What are strategies?
  The ways or means in which the corporate objectives are to be achieved and put into effect

 • What is corporate identity?
  The profiles and values communicated by an organization

 • What is a corporate image?
  The immediate set of associations of an individual in response to one or more messages from or about a particular organization at a single point in time

 • What is a corporate reputation?
  An individual's collective representation of past images of an organization established over time

 • What is a stakeholder?
  Any group or individual who can affect of is effected by the achievement of the organization's objectives

 • Definition of public?
  People who mobilize themselves against the organization on the basis of some common issue or concern to them

 • What is a market?
  A defined group for whom a product is or may be in demand

 • What is communication?
  The tactics and media that are used to communicate with the internal and external groups

 • What is integration?
  The act of coordinating all communication so that the corporate identity is effectively and consistently communicated to internal and external groups
 • 2.2 Historical Background

 • When did organizations started to use communication disciplines?
  about 150 years ago

 • What happend during the industrial revolution?
  More competative markets ---> Need for an organized form of handling publicity and promotion

 • What happend in the year 1800?
  Large organizations became immune to pressure from the government or the public opinion

 • What happend in the year 1900?
  Investigative journalists exposed scandals

 • What happend when the growth of the markets declined?
  Organizations hired agents to promote products and created ''in house'' communication activities

 • What is the 20th century approach towards organizational communication?
  Public Relations (PR) and Marketing

 • Definition of communication?
  Any type of cummunication activity undertaken by an organization to inform, persuade or otherwise relate to individuals and groups in the outside invironment

 • Definition of management?
  Management of all communication activity from an organization to it's public and stakeholders

 • What is integrated communication?
  Marketing + public relations = Corporate communication

 • What is model A?
  Corporate advertising (advertising by a firm where the company, rather then its products or services is emphasized

 • What is model B?
  Direct marketing (Direct cummunications --> via post, telephone or email to customers and sales promotions --> tactics to engage the customer, including discounting, coupons, guarantees, free gifts and bonus commission)

 • What is model C?
  Distribution and logistics, pricing and development of products

 • What is model D?
  'Corporate ' public relations includes issues management, community relations, investor relations, media relations, internal communication and public affairs

 • What is model E?
  'Marketing' public relations includes product publicity and sponsorship

 • What is model F?
  Mass media advertising --> advertising aimed at increasing awareness, favour or sale of a company's products or services
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Corporate Communication A Guide to Theory and Practice
 • Joep Cornelissen
 • 9781473904262 of 1473904269
 • 2014

Samenvatting - Corporate Communication A Guide to Theory and Practice

 • 1 Defining Corporate Communication

 • Waar gaat defining corporate communication over?
  Het geeft een definitie van corporate communicatie en beschrijft de thema's van de rest van boek
 • Wat is corporate communication?
  Een management functie die in allen interne en externe communicatie in beeld brengt. Met het doel om een goede reputatie te behouden met stakeholder groepen waarvan de organisatie afhankelijk is. 
 • Hoe is corporate communication veranderd met de tijd?
  Tot 1970 was het PR en ging het hier vooral om de communicatie naar de pers, nu focust het zich op de hele organisatie en gaat het erom hoe de organisatie zichzelf presenteert. 
 • Wat zijn factoren dat cooperate communications complexer maken?
  De grote geografische wijdte, het grote aanbod van diensten en producten en je hebt verschillende hoofdkwartieren en verschillende afdelingen. 
 • Wat zijn corporate objectives?
  Statement of overall aims in line with the overall purpose. 
 • Wat is een stakeholder?
  Een groep of individu die kan beinvloeden of wordt beinvloed door de organisatie. 
 • Wat is integratie?
  dingen opnemen in je bedrijf
 • Vroeger was de communicatie vanuit een bedrijf naar de stakeholders eenzijdig. Nu gaat het over en weer. 

 • Engagement: (betrokkenheid)
  •Not merely about sharing opinions and perspectives
  •Also organization must be transparent
  •Acting in character to bring across identity (authentic)
  •Fostering stakeholders to become genuine advocates
  •Without this, stakeholders organize for action and point out lack of authenticity.
 • Leg de why how what uit van simon sinek
  De meeste bedrijven brengen alleen naar buiten wat ze doen en hoe ze het doen. Ze laten de why vaak achterwege. Maar hierdoor kopen mensen niet. Mensen worden niet geinspireerd bij jou te kopen. Jij onderscheidt je van de rest door uit te leggen waarom je iets doet. Om deze reden kopen mensen. People don't buy what you do they buy why you do it. 
 • 1.1 Introduction

 • Wat is het primaire doel van dit boek?
  Gebruik van corporate communicatie en hoe dit strategisch te managen in organisaties 
 • 1.2 Scope and definitions

 • Tot aan de jaren 70 werd corporate communicatie gebruikt onder de term public relations. Het werd meer op tactisch niveau ingezet voor communicatie met de pers.
 • Wanneer kwam 'corporate communication' van de grond?
  Toen in de jaren 70 steeds meer interne en externe stakeholders meer informatie van een bedrijf wilden hebben.
 • Wat is onderscheidend aan corporate communication?
  Anders dan public relations is corporate communication gericht op de organisatie als geheel en de belangrijke taak hoe een organisatie zichzelf presenteert naar ALLE stakeholders, zowel intern als extern.
 • Wat zegt het woord corporate communication?
  1. Referentie naar business setting waarin corporate communication is geïntegreerd als een aparte functie.
  2. Corporate => Corpus (latijn) => lichaam => kijken naar het geheel => intern en externe communcatie
 • Wat is de definitie van corporatie communication?
  Corporate communicatie is een management functie die een kader biedt voor de effectieve coördinatie van alle interne en externe communicatie met het oog op het instellen en handhaven van een gunstige reputatie met groepen belanghebbenden waarvan de organisatie is afhankelijk is.
 • Waarom is corporate communication complex in nature?
  1. Organsaties met wide geographical range, zoals multinationals
  2. Integrated approach = het overstijgt individuele communicatie specialisten en gebruikt ze voor het belang van de organisatie als geheel.
 • Communicatie is niet langer de staart van de hond, maar het lichaam van de hond.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
Chimpansees!
What is Syndicated media monitoring service?
 • Computerised analysis of news coverage
 • Audience reached, tone of news stories etc. 
What is Output analysis?
 • Measure amount of news coverage
 • Counting hits and collect press clippings
What is gate keeping research?

Communicators analyse all news from company before it is given to media

What is Media monitoring and research?
 1. Gate keeping research 
 2. Output analysis
 3. Syndicated media monitoring service 
What is a Press conference?
 • Invite journalists to the conference
 • Usually on fixed times/data
 • Interactive
 • Key element: journalists must be allowed to ask questions
 • Used for controversial or sensitive issues
What are Interviews?
 • Communicators train CEO's on media presence
What is a Press release?
 • Transfer news to journalists in written form
 • Content should have a neutral tone of voice
 • Most important information written first!!
 • Send the info to journalists beforehand
Communication professionals use a wide range of tools, like: 
 1. Press release
 2. Interviews
 3. Press conferences
 4. Media monitoring and research
What is Alignment of frames?

Playing on journalists' knowledge and views to propose stories that follow dominant news frames, fit certain categories of content and resonate with a journalists notion of the expectations or their audience by communication professionals