Samenvatting Corporate stories verwoorden, vertellen en verankeren

-
ISBN-10 9013047025 ISBN-13 9789013047028
29 Flashcards en notities
131 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Corporate stories verwoorden, vertellen en verankeren". De auteur(s) van het boek is/zijn Astrid Schutte. Het ISBN van dit boek is 9789013047028 of 9013047025. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Corporate stories verwoorden, vertellen en verankeren

 • 1.1 Zeg roodkapje waar gaat gij henen?

 • Wat is de opbouw van verhalen volgens Aristoteles?
  Triadische structuur: begin, midden en eind. Met een welbewuste ommekeer: peripetie, de motor van het verhaal. Verhalen zijn van belang door hun krachtige effecten (catharsis). Ze moeten de werkelijkheid uitbeelden (mimesis), zonder deze slaafs te volgen. Voorbeeld: Roodkapje, Jochem de Bruin (Rabobank).
 • Wat is de opbouw van verhalen volgens Campbell?
  Alle verhalen hebben een basisstramien: de monomythe. In de monomythe staat de held centraal die een beproeving ondergaat. Ook een triadische structuur, net als bij Aristoteles: scheiding-inwijding-terugkeer.
 • Verhalen worden ingezet om de sympathie van het publiek te winnen.
 • De verhalen die wij primair als fictie zien, hebben een stevige relatie met de 'objectieve' werkelijkheid.
 • De kracht van verhalen blijkt uit het enorme inspiratievermogen en de overlevingskracht ervan.
 • Ons verhalende vermogen ligt verankerd in onze hersenen.
 • Roodkapje is het symbool voor de mens die verleid wordt door het kwaad.
 • Juist in de combinatie van identificatie en distantie ligt de betekenis van verhalen.
 • Een goed verhaal verheldert algemene menselijke waarheden.
 • Wat zijn de verhaalfasen in complexere verhalen volgens Campbell?
  1. Oproep tot avontuur
  2. Helper
  3. Drempel
  4. Beproevingen
  5. Helper
  6. Heilig huwelijk (beloning, inzicht)
  7. Vlucht
  8. Terugkeer
  9. Elixer (graal, trofee, etc.)
 • Het weglaten van de ommekeer maakt een verhaal bloedeloos.
 • Elk verhaal is een helden verhaal.
 • De held verwerft inzicht, waardoor hij of zij als mens transformeert tot een beter iemand.
 • Groei is de essentie van elk avontuur.
 • Welke zes basisonderdelen van verhalen ('actanten') onderscheidt Greimas?
  Subject vs. object (Roodkapje vs. koek en wijn brengen)
  Begunstiger vs. begunstigde (Moeder Roodkapje vs. grootmoeder)
  Helper vs. tegenstander (Jager vs. wolf)
 • De held is iemand die zich opoffert voor de goede zaak.
 • Wat zijn de zeven basisvragen van het narratief model?
  1. Wie is de held? Wat zijn zijn/haar eigenschappen?
  2. Waardoor wordt hij/zij op weg gestuurd?
  3. Wat is zijn/haar streven?
  4. Wie profiteert van het streven van de held?
  5. Welke tegenslag ondervindt de held op zijn pad?
  6. Welke hulp krijgt de held?
  7. Wat bepaalt de ommekeer in het verhaal?
 • Wil een corporate story een levend verhaal zijn, dan is de eerste voorwaarde dat het doorverteld wordt.
 • Een goed gekozen anekdote kan de mooiste bedrijfsmissie ontmaskeren of juist luister bijzetten.
 • Wat zijn de vier doorvertel-lessen?
  1. Verhalen worden doorverteld. Abstracte bedrijfsinfo niet.
  2. Een verhaal met een conflict of obstakel wordt doorverteld. Favoriete conflicten draaien om: gelijkheid vs. ongelijkheid, zekerheid vs. onzekerheid, controle vs. gebrek aan controle.
  3. We vertellen verhalen waaraan we een eigen draai kunnen geven, omdat we vaak en passant aan onze eigen positie en reputatie willen bouwen.
  4. We vertellen het liefst over personen en met name over onze (falende) leiders.
 • 1.3 De verankeringsfactor

 • Verankeren is primair een verantwoordelijkheid van de leidinggevende, niet van de communicatieprofessional.
 • Er moet een binding zijn tussen het verhaal en de boodschapper.
 • Welke drie factoren bepalen of een verhaal goed verankerd is?
 • De dialoog maakt dat een eenmaal geschreven verhaal levend wordt gehouden.
 • Een leider die het waarom-verhaal goed vertelt, draagt bij aan de verankering van de corporate story.
 • Wat zijn de vier stadia van het Appreciative Inquiry Proces?

  1. Via interviews de wenselijke verandering ontdekken (discovery);
  2. De meest inspirerende verhalen delen (dream);
  3. Alle processen en onderdelen in de organisatie in lijn brengen met de droom (design);
  4. De beelden van de toekomst omzetten in verbeteracties (destiny).
 • Wat zijn de aandachtspunten voor goede communicatie rondom een corporate story?
  1. Een aftrap die aandacht vraagt: presenteer de ontwikkelde corporate story als een concreet product aan alle interne en externe stakeholders.
  2. Laat bij voorkeur de leider de aftrap doen: dat maakt duidelijk dat het verhaal wordt gedragen door de leiding.
  3. Vertel het verhaal vooral mondeling.
  4. Vertaal het verhaal in verschillende vormen voor verschillende doelgroepen.
  5. Vat het verhaal in thema's en laat die thema's terugkeren in de communicatie.
  6. Herhaal, herhaal, herhaal.
  7. Maak gebruik van externe vertellers.
  8. Vertel het verhaal niet alleen intern maar ook aan de buitenwereld.
 • Door welke drie kernvragen wordt de verankeringsfactor bepaald?
  1. Commitment: Heeft de leider van de onderneming zich gecommitteerd aan de cs? Waaruit blijkt dat?
  2. Co-creatie: Zijn de medewerkers betrokken tijdens het ontwikkeltraject en om de cs levend te houden? Waaruit blijkt dat?
  3. Communicatie: Wordt er tijdens de ontwikkeling van de cs helder gecommuniceerd over het verhaal? Wordt het consequent en consistent verteld?
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Door welke drie kernvragen wordt de verankeringsfactor bepaald?
 1. Commitment: Heeft de leider van de onderneming zich gecommitteerd aan de cs? Waaruit blijkt dat?
 2. Co-creatie: Zijn de medewerkers betrokken tijdens het ontwikkeltraject en om de cs levend te houden? Waaruit blijkt dat?
 3. Communicatie: Wordt er tijdens de ontwikkeling van de cs helder gecommuniceerd over het verhaal? Wordt het consequent en consistent verteld?
Wat zijn de aandachtspunten voor goede communicatie rondom een corporate story?
 1. Een aftrap die aandacht vraagt: presenteer de ontwikkelde corporate story als een concreet product aan alle interne en externe stakeholders.
 2. Laat bij voorkeur de leider de aftrap doen: dat maakt duidelijk dat het verhaal wordt gedragen door de leiding.
 3. Vertel het verhaal vooral mondeling.
 4. Vertaal het verhaal in verschillende vormen voor verschillende doelgroepen.
 5. Vat het verhaal in thema's en laat die thema's terugkeren in de communicatie.
 6. Herhaal, herhaal, herhaal.
 7. Maak gebruik van externe vertellers.
 8. Vertel het verhaal niet alleen intern maar ook aan de buitenwereld.
Wat zijn de vier stadia van het Appreciative Inquiry Proces?

 1. Via interviews de wenselijke verandering ontdekken (discovery);
 2. De meest inspirerende verhalen delen (dream);
 3. Alle processen en onderdelen in de organisatie in lijn brengen met de droom (design);
 4. De beelden van de toekomst omzetten in verbeteracties (destiny).
Welke drie factoren bepalen of een verhaal goed verankerd is?
Wat zijn de vier doorvertel-lessen?
 1. Verhalen worden doorverteld. Abstracte bedrijfsinfo niet.
 2. Een verhaal met een conflict of obstakel wordt doorverteld. Favoriete conflicten draaien om: gelijkheid vs. ongelijkheid, zekerheid vs. onzekerheid, controle vs. gebrek aan controle.
 3. We vertellen verhalen waaraan we een eigen draai kunnen geven, omdat we vaak en passant aan onze eigen positie en reputatie willen bouwen.
 4. We vertellen het liefst over personen en met name over onze (falende) leiders.
Wat zijn de zeven basisvragen van het narratief model?
 1. Wie is de held? Wat zijn zijn/haar eigenschappen?
 2. Waardoor wordt hij/zij op weg gestuurd?
 3. Wat is zijn/haar streven?
 4. Wie profiteert van het streven van de held?
 5. Welke tegenslag ondervindt de held op zijn pad?
 6. Welke hulp krijgt de held?
 7. Wat bepaalt de ommekeer in het verhaal?
Welke zes basisonderdelen van verhalen ('actanten') onderscheidt Greimas?
Subject vs. object (Roodkapje vs. koek en wijn brengen)
Begunstiger vs. begunstigde (Moeder Roodkapje vs. grootmoeder)
Helper vs. tegenstander (Jager vs. wolf)
Wat zijn de verhaalfasen in complexere verhalen volgens Campbell?
 1. Oproep tot avontuur
 2. Helper
 3. Drempel
 4. Beproevingen
 5. Helper
 6. Heilig huwelijk (beloning, inzicht)
 7. Vlucht
 8. Terugkeer
 9. Elixer (graal, trofee, etc.)
Wat is de opbouw van verhalen volgens Campbell?
Alle verhalen hebben een basisstramien: de monomythe. In de monomythe staat de held centraal die een beproeving ondergaat. Ook een triadische structuur, net als bij Aristoteles: scheiding-inwijding-terugkeer.
Wat is de opbouw van verhalen volgens Aristoteles?
Triadische structuur: begin, midden en eind. Met een welbewuste ommekeer: peripetie, de motor van het verhaal. Verhalen zijn van belang door hun krachtige effecten (catharsis). Ze moeten de werkelijkheid uitbeelden (mimesis), zonder deze slaafs te volgen. Voorbeeld: Roodkapje, Jochem de Bruin (Rabobank).