Samenvatting Crafting and Executing Strategy: Concepts and Readings

-
ISBN-10 0077537076 ISBN-13 9780077537074
272 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Crafting and Executing Strategy: Concepts and Readings". De auteur(s) van het boek is/zijn Arthur Thompson Margaret A Peteraf John Gamble A J Strickland III. Het ISBN van dit boek is 9780077537074 of 0077537076. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Crafting and Executing Strategy: Concepts and Readings

 • 1 Wat is strategie en waarom is het belangrijk?

 • Met welke drie prominente vragen heeft iedere vorm van een organisatie te maken?

  - Wat is de huidige situatie? (Gaat om de status van de industrie)

  - Waar wil men naar toe? (Gaat om de visie van de organisatie)

  - Hoe komt men daar? (Gaat om alle uitdagingen die zich voor kunnen doen)

 • Welke drie vragen staan centraal in het strategisch denken rond organisaties?
  1. Hoe ziet de huidige situatie van de organisatie er uit?
  2. Hoe moet de organisatie zich in de toekomst ontwikkelen?
  3. Op welke wijze moet dat gerealiseerd worden?
 • Enkele maatstaven die worden gebruikt bij het meten van top presentaties van organisaties:
  1. Winstgevendheid
  2. Groei vd omzet
  3. Groei aandeelhouderswaarde
  4. Benchmark van de beste organisatie in die bedrijfstak
 • Waar moeten managers zich een beeld van vormen om de 1e vraag: Hoe ziet  de huidige situatie van de organisatie er uit? te kunnen beantwoorden?
  Ze moeten een beeld vormen van:

  1. de voorwaarden van de bedrijfstak  
  2. de concurrentiedruk
  3. de huidige prestaties 
  4. de marktpositie
  5. de middelen (resources
  6. de vaardigheden (capabilities
  7. de zwakke plekken in de concurrentiestrijd.

  (Inzicht in huidige positie)
 • Wat is een strategie?

  Een plan waarin wordt geschreven hoe succes wordt bepaald.
 • waar moeten managers zich een beeld van vormen om de 1e vraag: Hoe ziet  de huidige situatie van de organisatie er uit? te kunnen beantwoorden
  Ze moeten een beeld vormen van de voorwaarden van de bedrijfstak en de concurrentiedruk, van de huidige prestaties en marktpositie, van de kracht van de middelen (resources) en vaardigheden (capabilities) en van de zwakke plekken in de concurrentiestrijd.
  (Inzicht in huidige positie)
 • Wat kiest een bedrijf met een strategie?

  Zijn positie in de markt
 • Wat is belangrijk bij het beantwoorden van de 2e vraag bij strategisch denken: Hoe moet de organisatie zich in de toekomst ontwikkelen?
  Deze vraag dwingt managers om keuzes te maken voor de toekomstige ontwikkeling, en duidelijk te krijgen welke nieuwe of andere klantengroepen en klantbehoeften de organisatie moet proberen te bedienen, welke marktposities  daarvoor moeten worden nagestreefd en welke veranderingen in de organisatie daarvoor noodzakelijk zijn.
  (Beeld vormen van gewenste toekomstige positie)
 • Wat is duurzaam comperatief voordeel?

  Dit wordt behaald wanneer aan de behoefte van de klant efficienter en effectiever wordt voldaan en de basis hiervoor duurzaam is.
 • wat moeten managers doen bij vraag 3 bij strategisch denken: Op welke wijze moet het toekomstbeeld gerealiseerd worden
  Vraag 3. vormt een uitdaging voor managers om een strategie vorm te geven (craft)  en uit te voeren (execute), een plan te maken om de organisatie in de gewenste richting te sturen en  te laten groeien en de financiële prestaties en marktprestaties te verbeteren.
  (Overgang van huidige positie naar nieuwe positie)
 • Als de markt verandert, moet de strategie mee veranderen.

 • Wat is de strategie van een organisatie?
  De strategie van een organisatie is het actieplan van het management om een organisatie te leiden en om de operationele activiteiten uit te voeren. De vormgeving van de strategie uit zich in het vastleggen  van een verzameling acties, om klanten aan te trekken en tevreden te stellen, om succesvol te concurreren, om operationele activiteiten goed uit te voeren en de financiële prestaties en marktprestaties van de organisatie te verbeteren.
  De strategie van een organisatie bestaat uit de concurrentiestappen (competitive moves) en bedrijfsbenaderingen (business approaches) die managers gebruiken om succesvol te concurreren, prestaties te verbeteren en de organisatie te laten groeien
 • Het is belangrijk dat het formuleren van een strategie niet eenmalig is, maar gezien wordt als een proces.

 • wat is een offensieve en een defensieve strategie
  Organisaties die hun afzet en hun marktaandeel willen vergroten ten koste van hun concurrenten kiezen voor een offensieve strategie terwijl risicomijdende organisaties een voorkeur vertonen voor behoudende of defensieve strategieën.
 • Waarvan is een strategie een mix?

  Het is een mix van proactieve acties om prestaties te verbeteren en reacties op ontwikkelingen in de markt.
 • wanneer is een concurrentievoordeel duurzaam?
  Als de acties en de elementen van de strategie er toe leiden dat een aantrekkelijk deel van de klanten een blijvende voorkeur ontwikkelt voor de producten en diensten van die organisatie in vergelijking met de waardeproposities van de concurrenten.
  Bij strategie gaat het er om om je te onderscheiden van concurrenten, zaken anders aan te pakken of zaken te doen die anderen niet doen of niet kunnen doen. Elke strategie heeft dus een onderscheidend element nodig dat klanten aantrekt en een concurrentievoordeel oplevert.
 • Welke type acties en benaderingen zijn van invloed bij het bepalen van de strategie ve organisatie in bepaalde bedrijfstak?
  Zie figuur
 • Deliberate Strategy

  Acties en plannen die voorheen goed werkten en nu weer worden gebruikt. Het heeft zich al bewezen als succesvol. Dit is een groot deel van de strategie van een organisatie.
 • Noem 4 van de meest gebruikte strategische benaderingen (generieke strategieen om je als organisatie te onderscheiden en een duurzaam concurrentievoordeel te bereiken
  1. streven om in een bedrijfstak de aanbieder te zijn met de laagste kosten en dus een op kosten gebaseerd concurrentievoordeel te realiseren
  2. aanbieden producten of diensten van hogere kwaliteit, een uitgebreider keuzeaanbod van producten of diensten, producten met betere prestaties, diensten die extra waarde toevoegen of producten die technologisch superieur zijn.
  3. via het focussen op een kleine markt ‘niche’ beter in te spelen dan concurrenten op de speciale behoeften en voorkeuren van de klanten in die niche
  4. streven om de beste prijs te bieden voor gedifferentieerde goederen die minimaal de prestaties en karakteristieken van de hoger geprijsde merken leveren
 • Bij welk deel van de strategie hoort de Deliberate Strategy?

  Bij het proactieve deel van de strategie van de organisatie.
 • Uit welke elementen bestaan het proactieve en het reactieve deel van een strategie?
  Het proactieve deel van de strategie bestaat uit strategische elementen die zowel gepland zijn als gerealiseerd zoals gepland;
  Het reactieve deel bestaat uit nieuwe strategische elementen die opkomen als resultaat van veranderende omstandigheden.

  Daarom is een strategie zowel doelbewust (deliberate) als spontaan (emergent).
 • Wat is de relatie tussen concurrentievoordeel en winstgevendheid?
  Vele organisaties blijven zich focussen op het creëren van een duurzame concurrentievoordeel tijdens het opbouwen van een strategie.
 • Emergent Strategy

  Er wordt gereageerd op acties van concurrenten, hierdoor worden er nieuwe elementen aan de strategie toegevoegd.
 • wat is een business model
  Een business model is een management's blueprint die de grondgedachte beschrijft van hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt

  om een gewaardeerd product of service aan de consument te leveren dat zoveel opbrengsten genereerd om de kosten te dekken en winst te maken.
 • Wat houdt de ontwikkelende karakter van een organisatie strategie in?
  Mengsel van:
  1. Proactieve (deliberate) acties om de financiële resultaten van de organisatie te verbeteren en het beveiligen van een concurrentievoordeel
  2.   Aangepaste reacties (emergent) bij onvoorziene ontwikkelingen en nieuwe marktcondities.
 • Wat is de verhouding tussen de strategie en het business model?
  Het concept van een business model (verdienmodel) van een organisatie heeft een smallere focus dan het concept van een strategie.
  De strategie van een organisatie is breder gericht op initiatieven voor de concurrentiestrijd en bedrijfsbenaderingen, terwijl het business model (verdienmodel) inzoomt op de vraag of de kosten en opbrengsten die voortvloeien uit de strategische keuzes de organisatie levensvatbaar maken.
 • Bij welk deel van de strategie hoort de Emergent Strategy?

  Bij het reactieve deel van de strategie van de organisatie.
 • wat is de verhouding tussen de strategie en het business model
  Het concept van een business model (verdienmodel) van een organisatie heeft een smallere focus dan het concept van een strategie.
  De strategie van een organisatie is breder gericht op initiatieven voor de concurrentiestrijd en bedrijfsbenaderingen, terwijl het business model (verdienmodel)   inzoomt op de vraag of de kosten en opbrengsten die voortvloeien uit de strategische keuzes de organisatie levensvatbaar maken.
 • Business Model

  Een blauwdruk of plan van het management voor het maken van waardevolle producten of diensten met als doel het maken van winst. Het geeft een economische reden waarom een product of dienst geproduceert wordt.

 • wat zijn de 2 kritieke elementen van een business model
  1. de waardepropositie richting klant
  2. de winstformule (de verhouding tussen opbrengsten en kosten).
 • Welke twee cruciale elementen bevat een Business Model?

  1. De behoefte van de klant (waarde product en prijs)

  2. Een operationeel model (richt zich op de kosten)

 • Welke 3 testen moet een succesvolle strategie met goed gevolg doorstaan
  1. de fit test :  hoe goed sluit de strategie aan bij de specifieke situatie van de organisatie? Er moet een goede aansluiting zijn bij interne en externe omstandigheden van de organisatie.

  2. de Competitive Advantage Test: Kan de strategie een bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzaam concurrentievoordeel? Hoe groter en meer duurzaam het voordeel is, hoe krachtiger en aansprekender de strategie is.  


  3. De Performance Test : Leidt de strategie tot goede prestaties van de organisatie?
 • Wanneer is de kans groot dat het Business Model geld genereert?

  Hoe beter er voldaan wordt aan de behoefte van de klant (hoe hoger de waarde van het product en hoe lager de prijs) en hoe lager de kosten.
 • Welke 2 resultaten zijn het belangrijkst bij de Performance Test om na te kunnen gaan hoe goed een strategie is
  1. verbetering van de winst en de financiële positie
  2. verbetering van de concurrentiekracht en de marktpositie.  
 • Waar wordt er bij een strategie niet naar gekeken, maar bij een Business Model wel?

  Winstgevendheid.
 • Wat zijn de twee belangrijkste redenen waarom zowel het vormgeven als het uitvoeren van een strategie cruciale managementtaken zijn
  1. Er is een duidelijke behoefte bij veel organisaties om proactief leiding te geven aan de organisatie en de wijze waarop de organisatie zich ontwikkelt.
  2. Een organisatie met focus op de strategie is waarschijnlijk een organisatie die beter en constanter presteert.

  goede strategie en goede uitvoering/implementatie = goed beleid
  De prestaties van de organisatie en de mate van marktsucces hangen sterk af van de kwaliteit van de strategie en de bedrevenheid waarmee de strategie wordt uitgevoerd.
 • Welke drie toetsen bestaan er om te kijken of een strategie gaat werken of niet?

  - The fit test (fit tussen strategie en omgeving)

  - The competitive advantage test (bereiken van comperatief voordeel dmv strategie)

  - The performance test (winstgevendheid en sterk staan tegenover concurrenten)

 • Waarom is het uitvoeren van een strategie belangrijk?

  Een goede strategie zal iedereen dezelfde kant op laten kijken. Iedereen wordt verbonden met de organisatie. Daarnaast wordt een unieke positie in de markt bereid en worden kansen benut.
 • Waaraan is een organisatie die goed presteert toe te schrijven?
  1. Kwaliteit van de strategie
  2. Bekwaamheid waarmee de strategie is uitgevoerd 

  N.B. Een goede strategie raakt een ieder die is betrokken bij de organisatie: personeel, leveranciers, samenwerkende partners,  klanten en aandeelhouders
 • Wat is duurzaam comperatief voordeel?
  Dit wordt behaald wanneer aan de behoefte van de klant efficiënter en effectiever wordt voldaan en de basis hiervoor duurzaam is.
 • Waarom is het uitvoeren van een strategie belangrijk?
  Een goede strategie zal iedereen dezelfde kant op laten kijken.
  Iedereen wordt verbonden met de organisatie.
  Daarnaast wordt een unieke positie in de markt bereid en worden kansen benut.
 • Deliberate Strategy
  Acties en plannen die voorheen goed werkten en nu weer worden gebruikt.
  Het heeft zich al bewezen als succesvol.
  Dit is een groot deel van de strategie van een organisatie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de 2 beste empirische indicatoren voor informatie over hoe goed de strategie functioneert?
 1. of de organisatie de vastgestelde financiële en strategische doelen behaalt   
 2. of de organisatie bovengemiddeld presteert in de bedrijfstak
Welke 6 vragen moeten beantwoord worden om de mogelijkheden van een organisatie om succesvol te concurreren met rivalen in kaart te brengen?
 1. Hoe goed werkt de huidige strategie?
 2. Welke middelen en vaardigheden van de organisatie zijn belangrijk?
 3. Kan de organisatie voordeel halen uit marktomstandigheden en externe bedreigingen het hoofd bieden?
 4. Zijn de prijzen en kosten concurrerend en is er een aantrekkelijke waardenvoorstel?
 5. Heeft de organisatie een betere of slechtere concurrentiepositie dan rivalen?
 6. Welke strategische vraagstukken en problemen behoeven onmiddellijke aandacht?
Wat zijn de 7 componenten van de macro-omgeving?
1. Demografische factoren (size, growth, age, geographic distribution population)
2. maatschappelijke waarden en trends (values, attitudes, cultural, lifestyle)
3. wetgeving en regulering door overheden
4. natural environment (ecological, environmental forces - weather)
5. technologische ontwikkelingen
6. global forces (conditions and changes in global markets, socio-cultural practices. influence international trade and investment)
7. macro-economische ontwikkeling/ general economic conditions (bv rate of economic growth, unemployment rates, inflation, interest)
In welke categorieën zijn de drijvende krachten in te delen?
 1. veranderingen in de lange termijn groei van de bedrijfstak; 
 2. toenemende globalisering 
 3. demografische veranderingen in het klanten bestand en veranderingen in het gebruik
 4. technologische veranderingen; 
 5. opkomende internetvaardigheden en –toepassingen; 
 6. product- en marktinnovatie; 
 7. toe- of uittreding van belangrijke organisaties in de bedrijfstak;  
 8. verspreiding van technologische kennis onder meer organisaties en landen; 
 9. verbeteringen qua kosten en efficiëntie in nabijgelegen markten; 
 10. verminderingen in onzekerheid en ondernemingsrisico; 
 11. invloeden vanuit veranderingen in regelgeving of overheidsbeleid; 
 12. veranderende maatschappelijke belangen, houdingen en levensstijlen;
Wat zijn de kenmerken van het leiden van een implementatie en uitvoering van een strategie?
- Operationeel georiënteerd
- moet het realiseren van prestaties voor de kernactiviteiten van de organisatie op een strategie-ondersteunende wijze mogelijk maken
- Is het meest tijdrovende deel van het strategisch management proces. (soms vele ingrijpende interne veranderingen nodig).
Noem een aantal positieve effecten van een goed geformuleerde en daadkrachtig gecommuniceerde strategische visie?
1. De visie concretiseert de eigen inzichten van senior leidinggeven in de organisatie over de richting waarin de organisatie zich op lange termijn moet ontwikkelen.
2. Het risico van stuurloos beslissingen nemen wordt kleiner.   
3. Is een instrument om steun bij organisatiemedewerkers te verkrijgen voor interne veranderingen die nodig zijn om de visie uiteindelijk te realiseren.   
4. Vormt een inspiratiebron voor managers op lagere niveaus om voor hun afdelingen missies vorm te geven, doeleinden te bepalen en functionele en afdelingsstrategieën te vormen die in lijn zijn met de strategie van de gehele organisatie.   
5. Helpt de organisatie om zich voor te bereiden op de toekomst.
Wat is een strategische intentie?
Het aanhoudend nastreven van een ambitieus strategisch doel, met de intentie om alles te doen wat nodig is om de gestelde doelen te bereiken.
Bv: Nike's strategic intent was to overtake Adidas - an objective far beyond Nike's means at the time
Wat zijn de Dos en Dont's bij het formuleren van een goede visie? (7)
zie afbeelding
Wat is het verschil tussen financiële en strategische doeleinden?
Financiële doeleinden hebben betrekking op financiële resultaatdoelstellingen die het management van de organisatie heeft vastgesteld om te behalen.

Strategische doeleinden hebben betrekking op uitkomsten die aangeven of de organisatie in staat is de marktpositie, het concurrentievermogen en de toekomstige bedrijfsvooruitzichten te verbeteren.
Wie is er verantwoordelijk voor de strategische beslissingen op operationeel niveau?
Strategische beslissingen op operationeel niveau worden doorgaans genomen door de 'lagere' managers die aan het hoofd staan van de betreffende operationele activiteiten.
Deze managers zijn wel onderworpen aan toezicht en toestemming van het hoger management.