Samenvatting Creativiteit Hoe?Zo!

-
ISBN-10 9401406189 ISBN-13 9789401406185
112 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Creativiteit Hoe?Zo!". De auteur(s) van het boek is/zijn Igor Byttebier. Het ISBN van dit boek is 9789401406185 of 9401406189. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Creativiteit Hoe?Zo!

 • 2 Creatief denken

 • Denken:
  Verwerken van informatie
 • Hoe noemt men de lichamelijke kant van de hersenen?
  Hardware

 • Wat zijn denkpatronen?
  Denkpatronen zijn clusters van gegevens die we als cluster kunnen herkennen en die we zullen opslaan als we er succes mee hebben.
 • Hoe noemt men de functionele kant van de hersenen?
  Software

 • Ervaring:
  Is het totaal van al de patronen en gewoonten die we hebben opgebouwd in het verleden.
 • Wat zijn denkpatronen?
  Clusters van gegevens die we als groepen kunnen herkennen en die je onthoudt als je er succes mee ervaart
 • Gewoonte:
  Iets dat je doet zonder er bewust over na te denken.
 • Wat zijn ervaringen?
  een geheel van succesvolle patronen van denken en handelen die je je eigen hebt gemaakt

 • Onze hersenen maken ons hele leven nieuwe verbindingen aan tussen bestaande cellen in de delen van de hersenen die actief worden gebruikt.
 • Wat is creatief denken?
  Geheel van vaardigheden en technieken die we kunnen aanleren 
 • Creatief denken:
  Een geheel van denkattitudes, denkvaardigheden, denktechnieken en denkprocessen die de kans op patroondoorbreking, het leggen van nieuwe verbindingen in onze hersenen vergroten.
 • Wat is een andere benaming voor cellen?
  Neuronen

 • 5 basisvaardigheden:
  - Creatief waarnemen
  - Uitstel van oordeel
  - Flexibel associeren
  - Divergeren
  - Verbeeldingskracht ontwikkelen
 • Wat is een ander woord voor ondersteuningscellen?
  gliacellen
 • Waarom is waarnemingsverandering niet zo gemakkelijk?
  Reeds op het niveau van de waarneming sluipen patronen mee binnen met de waarneming zelf. Daarenboven hebben patronen die zich constant herhalen de neiging steeds dominanter te worden.
 • Een zenuwcel kun je voor stellen als een bolletje (cellichaam) met in- en uitgangen. De uitgangen zijn dunne draadachtige takjes (dendrieten). De uitgaande draad (axon) is alleen. Dendrieten ontvangen signalen en geven die door aan de cellichamen. vanuit de cellichaam kan dan een nieuw signaal worden opgewekt dat via het axon aan weer andere cellen wordt doorgegeven. 
 • Wat is creatief waarnemen?
  Is het herkennen van dominanties in de eigen waarneming en het loskomen van deze overheersende visies.
 • Hoe snel kunnen signalen gaan?
  tot 400 km per uur
 • 3 niveaus van oordeel:
  - Gebeurt meestal onbewust
  - Ik verken het nieuwe idee
  - Hier ga ik iets mee doen of niet
 • Waaruit is een signaal opgebouwd?
  uit een combinatie van verschillende stoffen (neurotransmitters) die overspringen tussen cellen
 • Nieuwe ideeen passen per definitie niet in de bestaande denkpatronen.
 • Er worden in de loop van het leven geen nieuwe hersencellen aangemaakt, maar ..
  er worden steeds nieuwe verbindingen gemaakt
 • Uitstel van oordeel:
  Bij het beoordelen van een nieuw idee is het niet nodig dat je het direct volledig snapt. De kunst bestaat erin open te staan en het idee te aanvaarden ookal past deze gedachte nog niet direct in een vakje.
 • Wat is de kern van het vormen van denkpatronen?
  de hersenen leggen steeds nieuwe verbindingen aan
 • Uitstel van oordeel 2:
  Openen
  Aanvaarden
  Verkennen
  Oordelen
 • Als een signaal vaak hetzelfde patroon volgt, wordt die activiteit steeds verder verhoogt. een verbinding wordt elke keer versterkt als hij hetzelfde spoor neemt. 
 • Disociatie, of een patroondoorbreking realiseren:
  Je ontsnapt uit een voor de hand liggend spoor. De denkbeweging vertrekt vanuit het bekende spoor.
 • Creatief denken is
  geheel van denkattitudes, denkvaardigheden, denktechnieken en denkprocessen die de kans op patroondoorbreking, het leggen van nieuwe verbindingen in onze hersenen vergroten. 
 • Resociatie of een terugkoppeling maken:
  Vanuit een ander domein koppel je terug naar het bekende spoor en maakt zo een nieuwe verbinding. De denkbeweging is naar het bekende spoor toe.
 • Welke vijf basisvaardigheden zijn er?
  1. creatief waarnemen
  2. uitstel van oordeel
  3. flexibel associëren
  4. divergeren
  5. verbeeldingskracht ontwikkelen
 • Divergeren:
  De spontane neiging om te stoppen uit schakelen en verder gaan met bedenken van ideeen.
 • Waarom is waarnemingsverandering niet zo makkelijk?
  Omdat waarnemingspatronen binnen sluipen met de waarneming zelf
 • Waarom bevordert divergeren je creativiteit?
  Als je divergeert, kom je automatisch aan de grenzen van wat je spontaan kunt bedenken. Daar voorbij ligt het interessante materiaal, de patroondoorbreking, de nieuwe ideeen.
 • Waarnemen betreft 20% van buitenaf en 80% van wat je al weet
 • Wat is er zo belangrijk aan beeldtaal?
  - Informatieverwerkingskracht
  - Gevoelskracht
  - Aantrekkingskracht van wensbeelden
  - Communicatie kracht
 • Wat is creatief waarnemen?
  Het herkennen van dominanties in de eigen waarneming en het loskomen van deze overheersende visies. 
 • Welke drie niveaus van handelen zijn er?
  1. gebeurt meestal onbewust
  2. verkennen van het nieuwe idee
  3. besluitvorming
 • Bij uitstel van oordeel kun je verstandiger met ideeën omgaan, maar moet je wel eerst een meer genuanceerde oordeel vaardigheid dienen te ontwikkelen
 • Wat zie je bij het associëren als het ware?
  dat een impuls van de ene naar de andere cel gaat en zo een weg creëert door de hersenstructuur heen. 
 • Hoe noem je een associatie met een grote kans voor realisatie 
  Sterke verbinding
 • Hoe noem je een associatie met een kleinere kans voor realisatie
  zwakke verbinding
 • Welke twee manieren zijn er om nieuwe verbindingen te vormen?
  1. disociatie / patroondoorbreking realiseren 
  2. resociatie / terugkoppeling maken 
 • Wat is disociatie?
  Ontsnappen uit bekende patronen. Je vertrekt wel vanuit het bekende spoor
 • Wat is resociatie?
  je koppelt terug naar het bekende spoor. De denkbeweging is naar het bekende spoor toe. 
 • Wat is flexibel associëren?
  geheel van associatieve denkvaardigheden
 • Wat is verbeelding?
  Iets in je hoofd zien terwijl dat in het echt niet te zien is
 • Als je werkt met beelden zit je dicht bij het gevoel. 
 • verbeelding van de gewenste werkelijkheid, mogelijke toekomst, potentieel nieuw product roept een sterke mentale aantrekkingskracht op
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

MBA:
Motivatie
Buitenwereld
Actiepad
Syntegreren:
Is het samenbrengen van verschillende beloftevolle ideen binnen telkens een overkoepelend idee met een welbepaalde totaalvisie op de oplossing van het vraagstuk/
USP-UMP:
Unique selling proposition
Unuque marketing proposition
Alle zintuigen:
Zicht
Gehoor
Smaak
Reukzin
Tastzin
Schaven:
Substitueren
Combineren
Herschikken
Aanpassen
Vergroten, verkleinen
Elimineren
Nieuw nut geven
PMO:
Plus
Min 
Ontwikkelen
Prefer:
Potential
Risk
Effort
Feeling
Punt van 0 tot 10
GeVoNa:
Gevoel
Voordeel
Nadeel
De v3-cirkel:
`Een stappenmodel waar je sterkere ideeen mee aflevert.
Alfa-idee:
Het idee bestaat slechts in je hoofd.