Samenvatting Cross-cultural psychology research and applications

-
ISBN-10 0521646170 ISBN-13 9780521646178
112 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Cross-cultural psychology research and applications". De auteur(s) van het boek is/zijn John W Berry. Het ISBN van dit boek is 9780521646178 of 0521646170. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Cross-cultural psychology research and applications

 • 1.1 what is cross-cultural psychology

 • wat is de definitie van cultuur?
  de gedeelde levenswijze van een groep mensen.
 • 1.2 goals of cross-cultural psychology

 • Wat houdt relativisme in?
  In het relativisme gaat men er van uit dat al het menselijk gedrag wordt beïnvloed door cultuur.
 • welk probleem kan dit uitgangspunt opleveren?
  de formulering van de vraag is niet gevoelog voor het ontdekken van fenomenen die in een andere cultuur van belang zouden kunnen zijn.
 • Wat houdt universalisme in?
  Universalisme ligt tussen absolutisme en relativisme in. Binnen dit perspectief gaat men er van uit dat alle mensen bepaalde psychologische basis-processen hebben en dat de cultuur de ontwikkeling van deze psychologische karakteristieken beïnvloedt.
 • welke oplossing biedt het tweede doel hiervoor?
  het tweede doel kijkt naar andere culturen om culturele en psychologische verschillen met de eigen cultuur te ontdekken. Hierdoor blijft men alert op nieuwe aspecten van gedrag, ook als het onderzochte fenomeen bevestigt wordt.
 • Hoe ziet een onderzoek volgens het universalistische perspectief eruit?
  De test is gebaseerd op het onderliggende proces maar de metingen worden worden aangepast aan de cultuur.
 • wat is het derde doel?
  proberen de verkregen resultaten te integreren zodat er een meer universele psychologie ontstaat die over een bredere range culturen valide is.
 • wat is het 'transport and test goal' in de cross-cultural psychology?
  het testen van de generaliteit van bestaande psychologische kennis en theorieen
 • Noem 2 grote verschillen tussen absolutisme en universalisme.
  1. universalisme accepteert dat cultuur een rol speelt en probeert te ontdekken hoe cultuur gedrag beïnvloed. 2. het universalisme gaat danwel uit van basisprocessen die voor alle mensen gelijk zijn, toch kijkt zij ook naar gelijkenissen en verschillen in het gedrag van verschillende culturen.
 • om de verschillende gezichtspunten te onderscheiden worden er 3 algemene orientaties voorgesteld. Welke zijn dit?
  Absolutisme, relativisme en universalisme.
 • Wat houdt het 'transport and test goal' in praktijk in?
  Psychologen proberen hun hypothesen en bevindeingen te transporteren naar andere culturen om de validiteit en toepasbaarheid in andere groepen te testen.
 • wat houdt absolutisme in?
  men gaat er in het absolutisme van uit dat de psychologische fenomenen in de basis hetzelfde zijn in alle culturen. Volgens absolutisten speelt cultuur nauwelijks een rol in de uiting van menselijke karakteristieken.
 • wat is het uitgangspunt bij dit doel?
  het uitgangspunt is wat men weet over de eigen cultuur en dit te onderzoeken in een andere cultuur.
 • 1.3 relationships with other disciplines

 • wat is het doel van cross-cultural psychology?
  Zij probeert de populatie en het individu aan elkaar te relateren om zo inzicht te krijgen in individueel gedrag in relatie tot fenomenen op het niveau van de populatie.
 • Waar gaat 'levels of analysis' over?
  dit gaat over de vraag of een fenomeen kan worden bestudeert vanuit verschillende perspectieven zonder dat reductionisme optreedt.
 • wat wordt hier bedoelt met reductionisme?
  de neiging om in een interdisciplinair debat het fenomeen van één discpline te ondermijnen.
 • 1.4 ethnocentrism in psychology

 • wat is ethnocentrism?
  de neiging om je eigen standaard als DE standaard te zien wanneer je andere groepen bestudeert.
 • Wat zijn de vier mogelijke gevolgen van ethnocentrisme?
  1. leidt tot incorrecte interpretaties van andermans gedrag. 2. instrumenten ontworpen in een bepaalde cultuur hebben een cultuur-specifieke betekenis. 3. het beinvloedt de keuze van het te onderzoeken onderwerp. 4. het beinvloedt de formulering van een theorie.
 • wat zijn de drie manieren om ethnocentrisme te verminderen?
  1. erkenning van de beperkingen van de huidige kennis. 2. kruisstudies over hetzelfde onderwerp (Campbell). 3. indigenius psychology.
 • Wat is indigenous psychology?
  het zoeken naaar niet-westerse benaderingen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat houdt de anxiety/uncertainty theory van Gudykunst in?
volgens deze theorie is het managen van onzekerheden en angst een centraal proces dat de effectiviteit van communicatie beïnvloedt.
Wat houdt de Ting-Toomey theorie in?
Zij stellen dat high context cultures (Japan, Korea, Vietnam) veel van de informatie in de communicatie processen wordt gedeeld tussen zender en ontvanger wordt gedeeld terwijl in low context cultures (westerse landen) veel van de informatie in de boodschap wordt verwerkt.
met welke punten moet men volgens de antropoloog Hall rekening houden bij onderhandelingen?
snelheid, interpersoonlijke ruimte, oriëntatie ten opzichte van materiële rijkdom, interpersoonlijke relaties en de status en betekenis van de afspraken.
wat is een probleem van onderzoek naar onderhandelingen.
dit wordt vaak landelijk gedaan terwijl er ook regionale verschillen bestaan. daarnaast vinden onderhandelingen vaak achter gesloten deuren plaats en moet er dan achteraf info worden vergaart.
noem een aantal punten waarop onderhandelingen cultureel kunnen verschillen.
mate van rationeel versus emotioneel discussiëren/onderhandelen. mate van confrontatie opzoeken of vermijden. beginbod van onderhandelingen.
wat zijn minpunten aan de culture assimileren?
het kost veel tijd omdat je veel voorbeelden van conflicten moet bedenken, allen met 5 keuze mogelijkheden en een uitleg waarom elke mogelijkheid goed of slecht is. Ten tweede er een gebrek aan evaluatie van de effecten van interculturele training programma's.
Welke aanpassing hebben Brislin, Cushner, Cherrie en Yong toegevoegd aan de culture assimilator?
normaal zijn culture assimilator cultuur specifiek. Zij hebben echter een culture-general assimilator gemaakt.
wat is houdt de interculturele training genaamd culture assimulator (intercultural sensitizer) in?
deze training ontwikkeld door Fiedler, Mitchell en Triandis bestaat uit een groot aantal korte beschrijvingen van interacties tussen mensen uit 2 verschillende culturen. Er zijn 5 redenen voor het conflict dat er bestaat, de trainee moet de juiste reden uitkiezen.
geef een voorbeeld van didactic-culturel specific trainingmethoden.
talencursus.
geef een voorbeeld van didactic-culture general trainingsmethoden.
cross-culturele psychologie, videotapes