Samenvatting Culture and Art 1

-
510 Flashcards en notities
79 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Culture and Art 1". De auteur(s) van het boek is/zijn mevrouw Patricia Vyt. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Culture and Art 1

 • 1 PREHISTORIE TOT ROMEINSE TIJD

 • wat heeft een kunstwerk
  Materie
  Inhoud (enge en brede zin)
  esthetisch 
  product van de mens
  totale cultuur
  economische achtergrond
  mentaliteitswijziging
 • Bij de inleiding notities lezen!
  Kleine samenvatting (overzicht) gehele cursus
 • 1.1 Algemeen

 • Situering is belangrijk
 • Teken de chronologische structuur
  Paleolithicum (2 milj tot 8000V.Chr)

  Steen: 
  Mesolithicum ( 8000 v.Chr tot 6000 v.Chr) => mens ontdekt vuur
  Neolithicum (9000 v.Chr tot 3000 v.Chr) => stedenrevolutie middenlandsezeegebied: grote beschavingen

  Metaal:
  Brons: 1700 tot 300
  IJzer: 800 tot...
 • Einde prehistorie
  Begin schriften Julius Caesar
 • 1.2 Prehistorie van Belgi

 • Paleolithicum tijd en klimaat?
  250000 - 35000 jaar geleden.
  Warmere periode gevolg door een nieuwe ijstijd

 • Paleolithicum vindplaats
  SPY 
 • Bronstijd: Cultuur met crematies van de doden
  Urnenveldcultuur
 • Brons pas heel laat in Belgie. Aan wat lag dit?
  België had de grondstoffen niet.
  Speciale legering van koper en tin
  Invoer brons via handel Britse eilanden

 • Metaaltijd bestaat uit
  Bronstijd (ca. 1600v.Chr Belgie)
  IJzertijd 

  => altijd later dan het nabije oosten met ontdekkingen
 • Cultuur in het laat Neolithicum: Dolmen afgedekte graven
  Megalietbouwers

 • Cultuur in het laat Neolithicum: dikwandig en royaal versierd bekervormig aardewerk
  bekercultuur
  => massale graven (grafheuvels)
 • Cultuur in het Neolithicum: Exploitatie vuursteenmijnen
  Michelsbergcultuur
  => tulpbekervormig aardewerk
 • Uit wat bestond een bandkeramisch dorp
  aardenmuur: omwalling + bescherming
  Woonstalhuizen => mens en dier (warm en veilig)
  Amuletten=> voorouder dood beenderen bijhouden
 • Neolithicum: Wat gebeurt er met de mens
  Overgang naar sedentaire samenleving.
  Doordat ze zich gaan vestigen kunnen er oogsten mislukken 
  => mens ongezonder en kleinder

 • Welke keramiek cultuur ontstond in het Neolithicum
  De Bandkeramische cultuur => speciale bandenrond hun aardewerk


 • Wat gebeurde er in de ijzertijd in verband met de macht?
  In 450v.C werd België veroverd door de Romeinen

 • Cultuur in ijzertijd: verspreid door de Kelten, invloed van de Etrusken
  La tene-cultuur
  Hoog niveau
  opmerkelijke graven
  bronzen voorwerpen en gouden sierraden
  glas en eerste munten
 • Kempen blijft bronstijd langer duren=> uitzondering voorlopende cultuur
  Halstatt cultuur
  rijke graven
  specialist in ijzerwerken
 • Welke priesters maakten Caesar bang?
  Druiden
  Afkomstig uit de Keltische stammen.
  religie in teken van de natuur en vruchtbaarheid
  openlucht ceremonien 
 • BEDENKINGEN VAN MEVROUW VYT

  Geef een overzicht van de evolutie van de prehistorie
  Hoe herkent men een neolithische beschaving?
  Welke evoluties zijn er bij de Bandkeramiekers, Michelsbergvolk en Megalietbouwers?
  Hoe was de situatie hier toen Caesar onze streken innam?
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is gotisch en wat is renaissance aan dit werk van Quinten Metsys
Gotisch:
 • Religieus thema
 • Sterke symmetrie
 • grote detail afwerking
 • Panoramische achtergrond

Renaissance
 • Lucht en licht
 • Levendig en volle figuren
 • Architecturaal kader: koepel, plafond
 • Zachte pastelkleur
 • Figuren zonder kroon
Welke periode van Bosch?
De Hooiwagen: 2de periode
Uit welke periode van Bosch?
Het Narrenschip: periode 2

= dwaasheid staat centraal
Welke periode?
Eerste periode
7 hoofdzonden
Moraliserend
Welke periode
Eerste periode
Spotprent
De Keisnijding
Hoe was het leven van Jeroen Bosch
Huwde met rijke vrouw
Waarschijnlijk maskers en decors maken voor toneelvereniging = terugslag op zijn werk
Vroege of late primitief?
Gerard David = laat
 • Dichte achtergrond is realistisch
 • Mensen passen in de ruimte
 • Verbeterd perspectief
 • Pastelkleuren
 • Versiering op achtergrond is renaissance
= ovale medaillons
= bloot
=puti
=vruchtenkrans
Is dit van een vroege of een late primitieve?
Madonna met de Paplepel van Gerard David
=> geen verschil met vroege ivm met kwaliteit schilderen

Wrm Laat?
 • lage horizonlijn
 • Nabije achtergrond klopt
 • Personages passen in de kamer
 • Meer menselijk: gewone vrouw (vroeg; hemels)
Hoe was het leven van Gerard David?
 • Na dood van Memlinc belangrijkste schilder
 • Late primitief = laatste meester brugse school
 • Verhuisde vaak
Hoe was het leven van Dirk Bouts (midden vlaamse primitieven)
Ergens anders geboren => is naar hier verhuisd.(reputatie schilderkunst en economisch welvaart)

Getrouwd met dochter van een RIJKE familie