Samenvatting Culture and Art 1

-
510 Flashcards en notities
79 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Culture and Art 1". De auteur(s) van het boek is/zijn mevrouw Patricia Vyt. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Culture and Art 1

 • 1 PREHISTORIE TOT ROMEINSE TIJD

 • wat heeft een kunstwerk
  Materie
  Inhoud (enge en brede zin)
  esthetisch 
  product van de mens
  totale cultuur
  economische achtergrond
  mentaliteitswijziging
 • Bij de inleiding notities lezen!
  Kleine samenvatting (overzicht) gehele cursus
 • 1.1 Algemeen

 • Situering is belangrijk
 • Teken de chronologische structuur
  Paleolithicum (2 milj tot 8000V.Chr)

  Steen: 
  Mesolithicum ( 8000 v.Chr tot 6000 v.Chr) => mens ontdekt vuur
  Neolithicum (9000 v.Chr tot 3000 v.Chr) => stedenrevolutie middenlandsezeegebied: grote beschavingen

  Metaal:
  Brons: 1700 tot 300
  IJzer: 800 tot...
 • Einde prehistorie
  Begin schriften Julius Caesar
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/La_T%C3%A8ne-periode


  http://www.vilters-vanhemel.be/belgie_prehistorie.html


  pleistoceen (glacialen en interglacialen)

  holoceen - ontstaan gematigd klimaat


  relatieve tijdsbepaling :

  -c14 datering

  -dendrochronologie


  evolutie van de mens


  australopithecus

  homo habilis

  homo erectus

  homo sapiens neanderthalensis

  homo sapiens sapiens


  paleolithicum

  mesolithicum

  neolithicum

  steentijd

  bronstijd

  ijzertijd


  Prehistorie van de lage landen

  250.000 VC - 53 VC (de geschriften van Julius Caesar 53 v.c.)
 • 1.2 Prehistorie van Belgi

 • Paleolithicum tijd en klimaat?
  250000 - 35000 jaar geleden.
  Warmere periode gevolg door een nieuwe ijstijd

 • Paleolithicum vindplaats
  SPY 
 • Bronstijd: Cultuur met crematies van de doden
  Urnenveldcultuur
 • Brons pas heel laat in Belgie. Aan wat lag dit?
  België had de grondstoffen niet.
  Speciale legering van koper en tin
  Invoer brons via handel Britse eilanden

 • Metaaltijd bestaat uit
  Bronstijd (ca. 1600v.Chr Belgie)
  IJzertijd 

  => altijd later dan het nabije oosten met ontdekkingen
 • Cultuur in het laat Neolithicum: Dolmen afgedekte graven
  Megalietbouwers

 • Cultuur in het laat Neolithicum: dikwandig en royaal versierd bekervormig aardewerk
  bekercultuur
  => massale graven (grafheuvels)
 • Cultuur in het Neolithicum: Exploitatie vuursteenmijnen
  Michelsbergcultuur
  => tulpbekervormig aardewerk
 • Uit wat bestond een bandkeramisch dorp
  aardenmuur: omwalling + bescherming
  Woonstalhuizen => mens en dier (warm en veilig)
  Amuletten=> voorouder dood beenderen bijhouden
 • Neolithicum: Wat gebeurt er met de mens
  Overgang naar sedentaire samenleving.
  Doordat ze zich gaan vestigen kunnen er oogsten mislukken 
  => mens ongezonder en kleinder

 • Welke keramiek cultuur ontstond in het Neolithicum
  De Bandkeramische cultuur => speciale bandenrond hun aardewerk


 • Wat gebeurde er in de ijzertijd in verband met de macht?
  In 450v.C werd België veroverd door de Romeinen

 • Cultuur in ijzertijd: verspreid door de Kelten, invloed van de Etrusken
  La tene-cultuur
  Hoog niveau
  opmerkelijke graven
  bronzen voorwerpen en gouden sierraden
  glas en eerste munten
 • Kempen blijft bronstijd langer duren=> uitzondering voorlopende cultuur
  Halstatt cultuur
  rijke graven
  specialist in ijzerwerken
 • Welke priesters maakten Caesar bang?
  Druiden
  Afkomstig uit de Keltische stammen.
  religie in teken van de natuur en vruchtbaarheid
  openlucht ceremonien 
 • BEDENKINGEN VAN MEVROUW VYT

  Geef een overzicht van de evolutie van de prehistorie
  Hoe herkent men een neolithische beschaving?
  Welke evoluties zijn er bij de Bandkeramiekers, Michelsbergvolk en Megalietbouwers?
  Hoe was de situatie hier toen Caesar onze streken innam?
 • 250.000-35.000 VC

  Paleolithicum

  homo sapiens neanderthalensis

  jager/visser en vv

  Archeo : vuistbijlen en schrabbers (vet,vleesverwijderaar..)

  woongrotten - maasvallei   

  tijdelijke jachtkampen - rotselaar en schulen

  jacht : groepgebeuren

  Spy :    http://nl.wikipedia.org/wiki/Spy_%28plaats%29

  Trou du frontal - furfooz Namen : woonplaats voor cro-magnonmens later begraafplaats id nieuwe steentijd.


  35.000 - 9000 VC

  laat-paleolithicum

  landijs trekt weg/dennenbos met bos wild

  homo sapiens sapiens

  jager/visser en vv

  Archeo : klingen of messen, stekers, schrabbers, pijl en boog (+/- 10.500 jaar geleden)

  kerntechniek en afslagtechniek : http://www.vuursteenmijnen.nl/rijckholt/kernstenen-klingen.html


  9.000 VC - 4000 VC

  Mesolithicum

  mildere temp/meer begroeiing/ontstaan vd Noordzee

  homo sapiens sapiens

  Jager/visser/vv

  basisnederzettingen en tijdelijke kampementen

  Archeo : pijlen met spitsen en weerhaken  5300 VC - 2200 VC

  Neolithicum

  neolithische revolutie - oorsprong in Mesopotamiê

  een cultureel erfgoed van landbouw, kleinveeteelt, gepolijste stenen bijlen, houten langhuizen en pottenbakken) verspreidt zich over Europa.

  vaste nederzettingen

  telen van gewassen

  domisticatie vh vee

  wil om de natuur te beheersen

  aardewerk culturen


  5300 VC

  Bandkeramische cultuur

  woonstalhuizen - haspengouw (lössgronden)


  De bandkeramische cultuur (ook Omalien) vestigt zich op de hogere, vruchtbare lössgronden van onder andere Zuid-Limburg. Dit zijn de eerste landbouwers in de Lage Landen, waarmee in België het Neolithicum begint. In de typische potten bewaart men voedsel en zaaigranen.(Na zo'n 700 jaar verdwijnt deze cultuur weer om nog onbekende redenen.)


  Archeo : dissels = rooiwerktuig, polijsstenen, sikkels, klingen (vuursteen) en jachtgerei


  4900 VC

  Nomadische jagerverzamelaarcultuur - kempen

  Boven de rivieren blijft het een cultuur van jager-verzamelaars, die zich tot de Swifterbantcultuur ontwikkelt. Naar uit onderzoek[3] blijkt hebben deze twee culturen ongeveer 1000 jaar naast elkaar bestaan, waarbij de bewoners van de uitgebreide moerassen in de Rijndelta langzamerhand sommige gewoonten van de landbouwers in het zuiden hebben overgenomen. In toenemende mate treft men tussen resten van wild ook resten van gedomesticeerde dieren aan, waarbij een duidelijke progressie valt waar te nemen.


  4500 VC

  Michelsbergcultuur is de neolithische cultuur, die rond 4400 tot 3500 v. Chr. voorkomt in het zuiden van de Lage Landen (Zuid-Nederland, West-Duitsland en België) is verantwoordelijk voor enkele van de oudste soorten aardewerk in Europa.

  nederzettingen met walsysteem

  tulpbekervormig aardewerk

  exploitatie vuursteenmijnen

  Archeo : aardewerk, bijlen en beitels, mijnklingen, polijststeen, pijlpunten en maalstenen.  3500 VC

  Het Midden-Neolithicum : Kempen, de Leemstreek en de Maasvallei.

  Men verbouwt eenkoorn en emmertarwe op de kleine akkers rond het huis.

  Voor het zware werk worden trekossen gebruikt. De veestapel bestaat uit runderen, schapen, varkens en geiten, die grazen in een afgebakend stuk grond rond de woning.


  Het in de Lage Landen oudste gevonden wiel dateert van ongeveer 2400 v.Chr. en werd dus, voor zover men weet, nog niet gebruikt door deze cultuur.  Bekercultuur : het leefgebied van het trechterbekervolk  in Europa

  Grote nederzettingen met palissaden

  Dikwandig, royaal versierd bekervormig aardewerk

  Deze trechterbekercultuur bouwt hunebedden , arme en rijke graven, in Drenthe en vestigt zich ook in Noord-Holland.

  2700 VC

  Megalietbouwers

  nederzettingen onbekend

  gemeenschappelijke graven afgedekt met zware stenen : dolmen

  menhirs

  De Pierre de Brunehaut, de grootste menhir van België staat nabij Doornik.  BRONSTIJD EN IJZERTIJD

  Rond 5000 VC gebruik van koper ih Nabije Oosten, brons (legering van koper en tin rond 3000 VC in Mesopotamiê

  Lage landen : geen koper -en tinertsen - vanaf 1800 VC bloeiende contacten met Britse eilanden : invoer van brons - goud van Ierland


  1200 VC - 700 VC

  Urnenveldcultuur

  In heel Europa ontstaat vrij plotseling de urnenveldencultuur doordat men overstapt op crematie, mogelijk door nieuwe religieuze inzichten. Op de Boshoverheide bevindt zich het grootste teruggevonden urnenveld uit de Lage Landen, maar dat zou tussen 1100 en 700 v.Chr. zijn gebruikt.

  woonstalhuizen met spijkers

  bronsdepots

  Archeo : bijgaven (gebogen zwaarden), kokerbijlen, lanspunten en paardrijtuig


  750/700 VC

  IJZERTIJD

  Wijshagen : koperen pot

  Reconstructie huis ijzertijd - Drenthe


  450 VC ROMEINSE VEROVERING

  BELGAE :

  Keltische stammen tssn de Rijn en de Seine

  absolute tijdsbepaling


  La Tène cultuur :

  opmerkelijke graven(Beringen,Eigenbilzen)

  Keltische openluchtheiligdommen

  bronzen voorwerpen, gouden halskettingen

  glas (armbanden), eerste munten

  druîden - keltisch (later opgejaagd dr romeinen)


  Prauw van Mechelen


  http://www.oudheidkundigekring.be/mechelen/node/78


  In de Kempen : blijft de bronstijd cultuur verder bestaan muv

  de Halstatt cultuur

  750-500 v.c.

  vanuit Duitsland

  rijke graven

  armbanden

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is gotisch en wat is renaissance aan dit werk van Quinten Metsys
Gotisch:
 • Religieus thema
 • Sterke symmetrie
 • grote detail afwerking
 • Panoramische achtergrond

Renaissance
 • Lucht en licht
 • Levendig en volle figuren
 • Architecturaal kader: koepel, plafond
 • Zachte pastelkleur
 • Figuren zonder kroon
Welke periode van Bosch?
De Hooiwagen: 2de periode
Uit welke periode van Bosch?
Het Narrenschip: periode 2

= dwaasheid staat centraal
Welke periode?
Eerste periode
7 hoofdzonden
Moraliserend
Welke periode
Eerste periode
Spotprent
De Keisnijding
Hoe was het leven van Jeroen Bosch
Huwde met rijke vrouw
Waarschijnlijk maskers en decors maken voor toneelvereniging = terugslag op zijn werk
Vroege of late primitief?
Gerard David = laat
 • Dichte achtergrond is realistisch
 • Mensen passen in de ruimte
 • Verbeterd perspectief
 • Pastelkleuren
 • Versiering op achtergrond is renaissance
= ovale medaillons
= bloot
=puti
=vruchtenkrans
Is dit van een vroege of een late primitieve?
Madonna met de Paplepel van Gerard David
=> geen verschil met vroege ivm met kwaliteit schilderen

Wrm Laat?
 • lage horizonlijn
 • Nabije achtergrond klopt
 • Personages passen in de kamer
 • Meer menselijk: gewone vrouw (vroeg; hemels)
Hoe was het leven van Gerard David?
 • Na dood van Memlinc belangrijkste schilder
 • Late primitief = laatste meester brugse school
 • Verhuisde vaak
Hoe was het leven van Dirk Bouts (midden vlaamse primitieven)
Ergens anders geboren => is naar hier verhuisd.(reputatie schilderkunst en economisch welvaart)

Getrouwd met dochter van een RIJKE familie