Samenvatting Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief

-
ISBN-10 9046903044 ISBN-13 9789046903049
68 Flashcards en notities
62 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief". De auteur(s) van het boek is/zijn Marie Thérèse Claes Marinel Gerritsen. Het ISBN van dit boek is 9789046903049 of 9046903044. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief

 • 1 interculturele communicatie

 • wat wordt bedoeld met cultuur met de kleine c
  Cultuur die in de antropologie en sociologie wordt gebruikt. 
 • Volgens hofstede en hofstede wordt cultuur gedefiniëerd als
  De collectieve mentale programmering die de leden van één groep of categorie mensen onderscheidt van die van de andere
 • In de mentale programmering van de mens kunnen we drie niveau's onderscheiden, dat zijn
  De menselijke natuur, de cultuur en persoonlijkheid
 • Met de menselijke natuur wordt bedoeld
  Alles wat is aangeboren, bijvoorbeeld dat we moeten eten en drinken om in leven te kunnen blijven en dat we kunnen praten
 • Cultuur is
  Aangeleerd, dus niet erfelijk. We worden als het ware geprogrammeerd om ons op een bepaalde manier te gedragen. Dit gebeurt in de sociale omgeving waarin we opgroeien  en onze levenservaring opdoen. Het 
 • Leg uit waarom persoonlijkheid is aangeboren én aangeleerd
  Sommige dingen zijn genetisch bepaald zoals de wijze waarop we glimlachen en de manier van praten. (Dat heeft ie van z'n vader). Daarnaast is het aangeleerd door persoonlijke ervaringen. Je glimlacht bijvoorbeeld omdat je weet dat je dan niet wordt gestraft.
 • Culturele verschillen manifesteren zich in vier verschillende aspecten, dat zijn:
  •  Praktijken: wat we doen, hoe we iets doen. 
  • symbolen
  • helden en rituelen. 
  • Waarden: waarom we iets doen.
 • Wat behoort tot symbolen van een cultuur en in welke laag vh ui-diagram zit deze
  Bijvoorbeeld zaken als de vlag en het wapen van een cultuur, kleding, taalgebruik, gebaren, voedsel en drank. Deze zit in de eerste laag van het diagram en daarom het makkelijkst over te nemen
 • Wat behoort tot helden en in welke laag vh ui-diagram zit deze
  Zijn mensen die een lichtend voorbeeld zijn voor een bep. cultuur. Dit kunnen geschiedenis helden zijn maar ook sporters of zangers etc. behoort tot tweede laag vh ui-diagram
 • Wat behoort tot rituelen van de cultuur en in welke laag vh ui-diagram
  Handelingen die technisch gesproken niet strikt noodzakelijk zijn, maar die voor de leden van een cultuur essentieel zijn, bijv ramadam veelvoudig bidden en overdag niet eten en drinken. In NL koningsdag
 • Welke 4 soorten cultuur kennen we en leg uit
  - Nationale cultuur (Nederlandse cultuur, turkse cultuur etc.)
  - Sociale cultuur (man/vrouw, sociale klasse, etnische groep)
  - Bedrijfscultuur (mentaliteit in organisaties)
  - Subcultuur
 • Welk deel van de ijsberg is zichtbaar en kan je zien, zijn te observeren en welke niet?
  1/9e deel, de symbolen, helden en rituelen. De culturele waarden zijn niet zichtbaar, 8/9e deel. 
 • Welke drie kritiek punten zijn er op de cultuur modellen?
  - Gevaar van stereotypering
  - Schematisch denken van wij/zij
  - Het buitengewoon anders maken van gedrag van anderen
 • Leg uit wat er met de culturele waarden bedoelt wordt
  Deze waarden bepalen per cultuur wat wel en niet goed is, wat wel en niet mag. Het is de manier van denken en de visie op de wereld die bij de cultuur hoort.  Van waarden is men zich niet bewust, het wordt vanaf het tiende levensjaar vastgelegd, 
 • Culturele waarden hoeven niet altijd binnen een land hetzelfde te zijn, leg uit
  Staatsgrenzen vallen niet altijd samen met cultuurgrenzen. Er zijn ook verschillen binnen regio's (NH of limburg) en zelfs tussen stad en platteland zijn er verschillen in waarden. Mensen die dezelfde taal spreken hoeven niet persé dezelfde culturele waarden te hebben. 
 • Er wordt naast nationale culturen ook gesproken over sociale culturen, wat wordt hiermee bedoeld.
  Binnen een natie vind je cultuurverschillen door migratie, migranten uit verschillende delen vd wereld die samen in een land leven (moslims, katholieken boven en onder de rivieren, protestanten) Ook verschil tussen man en vrouw en tussen mensen van verschillende leeftijd. 
 • 1.3 Wat is communicatie

 • Volgens het Shannon en weaver model kan communicatie slechts door twee aspecten worden belemmerd, welke zijn dit
  • De technische transmissie van de codes verloopt niet goed, er is bijvoorbeeld ruis op de telefoonlijn
  • De zender geeft een andere betekenis aan de boodschap die hij zend dan de ontvanger die het anders interpreteert. (dit komt vaak voor bij mensen uit verschillende culturen die met elkaar communiceren.)
 • Wat waren de problemen van het Shannon&Weaver model
  • Het model was gericht op eenrichtingsverkeer. Zender zend naar ontvanger maar er is geen terugkoppeling.
  • De aspecten als context en situatie waarin je een gesprek voert worden niet in dit model weergeven. Bijvoorbeeld of je de persoon goed kent en in welke situatie je het gesprek houdt. Deze aspecten bepalen hoe je communiceert.
  • Je communiceert niet alleen via woorden maar ook via intonatie, stemgeluid, spreektempo,houding en gebaren (non-verbaal) en dit stond ook niet in het model.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

6 fase van interculturele sensitiviteit:
1. Ontkenning
2. Weerstand
3. Minimalisering
4. Aanvaarding
5. Aanpassing
6. Wederzijdse integratie
Betekenis interculturele competentie?
Vermogen van mensen om optimaal te communiceren met mensen ongeacht culturele verschillen.
Betekenis interculturele sensitiviteit?
In staat zijn om vanuit een ander referentiekader te handelen.
Betekenis polychroon?
Tijd is rekbaar.
Betekenis monochroon?
Tijd is linear.
Betekenis specifiek/diffuus?
In hoeverre hou je werk en prive gescheiden.
Betekenis universalisme?
Het is aan het universum of iets goed of slecht is.
Betekenis particularisme/
Het is afhankelijk van de omstandigheden of men iets goed of slecht vindt.
Welke 5 cultuurverschillend bracht Trompenaars in kaart?
1. Particularisme/ universalisme
2. Individualisme/collectivisme 
3. Neutraal/emotioneel
4. Specifiek/diffuus
5. Prestatie/toeschrijving
Welke 6 basiswaarden bracht Strotbeck in kaart?
1 Wat is de natuur van de mens?
2 Wat is de relatie van mens tot mens?
3 Wat is de drijfveer van menselijk handelen?
4 Welke opvatting heeft de mens van de ruimte om zich heen?
5 Welke tijdoriëntatie heeft de mens?    
6 Wat is de relatie van de mens tot de natuur en het boven natuurlijke?