Samenvatting Cultuur En Psychodiagnostiek

-
ISBN-10 9031385794 ISBN-13 9789031385799
430 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Cultuur En Psychodiagnostiek". De auteur(s) van het boek is/zijn Ria Borra Rob Van Dijk Raymond Verboom. Het ISBN van dit boek is 9789031385799 of 9031385794. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Cultuur En Psychodiagnostiek

 • 1 Inleiding

 • Mogelijke problemen bij gebruik tests bij multiculturele groepen

  constructbias

  methodebias

  itembias

 • Mogelijke problemen validiteit bij gebruik tests bij multiculturele groepen
  constructbias - is het te onderzoeken construct gebonden aan cultuur?
  methodebias - beantwoordt allochtoon anders, minder bekend met testen, instructiebegrip?
  itembias - zijn items cultureel ingevuld, dus minder begrijpelijk? bijv. ned. gezegde?
 • Welke factoren kunnen de validiteit van uitspraken bij interculturele diagnostiek beïnvloeden? 3 vormen van vertekening:
  1. Constructbias: crossculturele verschillen in constructen die gemeten worden (depressie, in sommige culturen geen woord ervoor of wordt lichamelijk uitgedrukt)
  2. Methodebias: verschillen in specifieke eigenschappen van de culturele achtergrond/verschillen in communicatiepatronen/persoonlijke eigenschappen
  3. Itembias: verschillen in interpretaties van het item (liegen)
 • Noem 6 vuistregels in interculturele diagnostiek.
  1. Er is geen standaardaanpak
  2. Cultuurvrije tests bestaan niet
  3. Afname stelt eisen aan test en hulpverlener en cliënt (testbaarheid)

  4. Houd rekening met bronnen van vertekening
  5. Adequaat omgaan met bruikbaarheid tests
  6. Rapporteer hoe met cultuur rekening is gehouden
 • Geef 3 vermeende oplossingen voor interculturele diagnostiek en noem een voor- en nadeel.
  1. Gebruik cultuurvrije tests --> voor: bewustwording impliciete en expliciete kennis ned taal en cultuur. tegen: bestaan geen cultuurvrije tests
  2. Gebruik standaardtests --> voor: alleen bruikbaar als predictieve validiteit aanwezig is. tegen: pred.validiteit laag; verkeerde diagnose stellen.
  3. Afzien van tests, gebruik interview en gedragsobservaties --> voor: geen vertekeningen. tegen: dubieuze validiteit.


  Conclusie: het betreft een aanpak waarvan de kern bruikbaar is, maar die, indien consequent toegepast wordt, niet tot een adequate oplossing leidt. 
 • historisch overzicht cultureel testgebruik

  1960-1970: geen discussie in NL

  1980-1990: NL meer belangstelling, probleemvaststellend, niet handelend.

  1990-2000: studies naar vertekeningen, introductie nieuwe instrumenten

  2000-2010: nieuwe ontwikkeling niet doorzetten, beperkte financiele middelen en afgenomen nieuwswaarde.

 • Vier perioden/fasen waarin steeds op andere wijze omgegaan wordt met met interculturele diagnostiek:
  1. Jaren 60: weinig behoefte en interesse
  2. Jaren 80: er ontstond meer belangstelling voor de bruikbaarheid van psychologische tests
  3. Jaren 90: ontwikkelingen op twee fronten: studies naar vertekening in instrumenten en studies waarin nieuwe instrumenten gepresenteerd worden
  4. 21e eeuw: de ontwikkeling heeft zich nauwelijks voortgezet en het onderzoek is minder geworden door beperkte financiële mogelijkheden en de afgenomen wetenschappelijke nieuwswaarde 
 • Geef 3 vermeende oplossingen voor interculturele diagnostiek en noem een voor- en nadeel.

  1. Gebruik cultuurvrije tests --> voor: bewustwording impliciete en expliciete kennis ned taal en cultuur. tegen: bestaan geen cultuurvrije tests

  2. Gebruik standaardtests --> voor: alleen bruikbaar als predictieve validiteit aanwezig is. tegen: pred.validiteit laag; verkeerde diagnose stellen.

  3. Afzien van tests, gebruik interview en gedragsobservaties --> voor: geen vertekeningen. tegen: dubieuze validiteit.


 • Betekenis acquiescence
  Bevestigen van positieve uitspraken en ontkennen van negatieve uitspraken, ongeacht de inhoud van de uitspraak
 • Noem 6 vuistregels in interculturele diagnostiek.

  1. Er is geen standaardaanpak

  2. Cultuurvrije tests bestaan niet

  3. Afname stelt eisen aan test en hulpverlener

  4. Houd rekening met bronnen van vertekening

  5. Adequaat omgaan met bruikbaarheid tests

  6. Rapporteer hoe met cultuur rekening is gehouden

 • Wat wordt bedoeld met dynamic sizing?
  de vaardigheid om te weten wanneer je moet generaliseren en wanneer individualiseren.
 • Oplossingen voor interculturele diagnostiek (3 keer), wat is de conclusie in elk van de drie gevallen?
  1. Gebruik cultuurvrije tests
  2. Gebruik standaardtests 
  3. Gebruik geen standaardtests en werk enkel met interviews en gedragobservaties

  Conclusie: het betreft een aanpak waarvan de kern bruikbaar is, maar die, indien consequent toegepast wordt, niet tot een adequate oplossing leidt. 
 • Wat houdt triangulatie in?
  In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van triangulatie: deze procedure houdt in dat de onzekerheid die gecreëerd wordt omdat een bepaald instrument of methode niet valide zou kunnen zijn, gereduceerd wordt door een tweede instrument/methode te gebruiken.

 • Welke heuristieken zijn van belang in interculturele diagnostiek (6 keer) in het kort:
  1. Er bestaat geen standaardaanpak om problemen van validiteit en vertekening op te lossen.
  2. Er zijn geen cultuurvrije test, maar wel tests die beter bruikbaar zijn dan andere. 
  3. Het afnemen van de test stelt eisen aan instrument, diagnosticus en client. 
  4. Het is van groot belang rekening te houden met bronnen van vertekening. 
  5. De kwaliteit wordt bepaald door het vermogen van de diagnosticus om om te gaan met de problemen als gevolg van beperkte bruikbaarheid van tests.
  6. Het getuigt van professionalisme om goed duidelijk te kunnen maken hoe rekening is gehouden met de culturele achtergrond van client. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is Rekenen met munten?
15
Wat is ZAT?
4,9,10,11
Wat is WISC-III
7
Wat is WAIS-III-NL
4,8,9,13
Wat is Visuele associatietest? (VAT)
15
Wat is VISK?
7
Wat is Verbal fluency?
15
Wat is UCL?
4,9,10,11,13
Wat is TRF?
6,7
Wat is Token test? (Akense Afasietest)
15