Samenvatting cva

-
89 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - cva

 • 1 Slide 11

 • Wat is definitie cerebro vasculair accident?
  plotseling optredende klinische verschijnselen van een focale of globale stoornis in de hersenen die langer dan 24 uur duurt of leidt tot dood. waarvoor geen andere oorzaak is dan vasculaire stoornis.
 • 15 miljoen cva per jaar, 38 miljard aan kosten per jaar
 • 80% ruptuur bloedvat
  20%beroerte
 • Op welke manier kan je verlies van functie krijgen?
  Celdood door ischemie
  Penumbra inactieve cellen in regio rondom ischemisch gebied
  diaschisis.->verlies functie van anatomische verbonden hersengebieden door verminderde input.
 • Wat is apoptose?
  Geprogrammeerde celdood
 • Wat is afasie?
  Taalproblemen
 • ideomotorische Apraxie, ideatoire apraxie
  Handelingsproblemen, ideomotor is er een intact actieplan

  Bij ideatoire is er stoornis in planning-> gestoord actieplan
 • agnosie?
  Storing in waarneming
 • Wat is hemianopsie? hemi-inattentie?
  Stoornis in gezichtsveld afhankelijk van plek van letsel. info komt niet binnen
  bij hemi inattentie wordt de info verwaarloost
 • Wat is slappe parese?
  Verlies van exitatoir input naar alfa motoneuronen-> daling spiertonus
 • Wat is spastische parese?
  Hypertonie door verlies van supraspinale inhibitie tonische rek reflexactiviteit. Verhoogde passieve weerstand, snelheidsafhankelijk
 • Wat is CIMT
  Contraint induced movement therapy, mensen forceren om bepaalde ledemaat te gebruiken
 • een voorwaarde?
  Enige vorm distale controle
 • Hoe werkt bilaterale armtraining?
  Zodat je neurale koppeling tussen beide armen krijgt. Disinhibitie ipsilesionale hemisfeer
 • Wanneer werkt motor imagery prestatiebevorderend?
  Met functionele training
 • 65%volwassenen weer zelfstandig na jaar
 • Wat zijn risicofactoren?
  Laag geboortegewicht, man, leeftijd, familiegeschiedenis, etniciteit
 • Wat voor invloed heeft beweging op cholesterol?
  ldl omlaag hdl omhoog
 • Beweging op diabetes?
  Glucose uptake gaat omhoog
 • Wat voor invloed op je hart(sporten)
  Parasympaticus gaat omhoog
  rusthartslag omlaag
  risico op artherosclerose omlaag
  bloeddruk omlaag
 • Wat is geadviseerde inspanning en wie haalt dat boven de 19 jaar?
  30 min per dag minstens 5 keer per week, 66%
 • Wat kan celdood veroorzaken?
  Verhoogde druk op cellen door ophoping van bloed
  Ischaemie in achterliggende gebieden stroomgebied arterie
 • Wat is penumbra?
  impairment of function
 • Waar stroomt de anterio cerebraire arterie?
  Frontaalkwab
 • Waar stroomt de posterior cerebraire arterie?
  Occipitaalkwab
 • Waar stroomt de media arterie cerebri?
  temporaal
 • Wat is een nadeel en voordeel voor de hoeveelheid verbindingen in je hersenen?
  Alternatieve verbindingen mogelijk
  uitgebreider letsel
 • Wat krijg je met occipitotemporaal letsel?
  Niet herkennen van visuele/tactile/auditieve dingen
 • Wanneer krijg je neglect?
  met name beschadiging rechter parietaalkwab
 • Wat is hemiplegie?
  Halfzijdige verlamming
 • Wat is een voordeel van een spastische hemiplegie?
  Flexiespasme
 • Wat zijn de drie manieren van herstel?
  restitutie(herstel celfunctie, corticale reorganisatie)
  Substitutie(functionele compensatie)
  revalidatie(corticale reorganisatie, functionele compensatie)
 • Waarom is bij reperfusie penumbra een beperkte tijd?
  Door afsterfte cellen ongeveer 48 uur
 • Wat kan je geven bij ischaemisch CVA?
  trombolitica
  bloedverdunners
  Opereren.
 • welke 4 stappen neurale reorganisatie?
  1. actief worden van inactieve of alternatieve connecties
  2. naburige of ipsilaterale gebieden nemen functie beschadigde gebieden over
  3. regeneratie van axonen en dendrieten->sprouting
  4. synaptogenese en denervatie hypersensitiviteit
 • Wat bevordert plasticiteit?
  Enriched environment
  Practice makes perfect
  taakspecifieke training
  aerobe training
 • Welke stof is gemoeid met plasticiteit?
  BDNF
 • Wat gebeurt er met aerobe inspanning en neurale organisatie?
  Ischaemisch gebied wordt kleiner
  Inflammatie omlaag
  Oxidatieve stress omlaag
  angiogenese omhoog
  neurogenese omhoog

  DIT WAS BIJ RATTEN, voor mensen nog niet duidelijk
 • Wanneer moet je inspanning starten?
  3h-3 dagen CVA
 • Hoe komt vaak functioneel herstel?
  Door middel van gedragsmatige compensatie
  Verminderde DOF
  compensatie aan nonparetische zijde
 • Wat zijn therapieen?
  CIMT
  Motor imagery
  spiegeltherapie
  bilaterale armtraining
 • Wat zjin drie voorgestelde mechanismen in CIMT?
  strag-> niet inzetten arm-> minder eten
  Beloning->inzetten arm-> meer eten
  Cortical reorganization: mate van representatie in de hersenen afhankelijk van het gebruik
 • Wat was het originele CIMT protocol?
  10 dagen, 90% wakkere tijd, 6 uur per dag
 • Wat is volgens taub belangrijker dan constraint? welke voorwaarde?
  repetitieve taak, enige vorm van distale controle voor corticospinale banen
 • Waar zijn positieve effecten CIMT?
  niveau van beperking als niveau van activiteit
 • Wat bevordert bilaterale armtraining?
  Neurale koppeling tussen beide armen
 • Via welke mechanismen werkte bilaterale armtraining?
  crosstalk via ipsilaterale baansystemen
  disinhibite ipsilesionale hemisfeer
 • Hoe inhibitie worden genormaliseerd door bilaterale armtraining?
  cie corpus callosum
 • Wat vond stewart in 2006?
  bilaterale training is effectief in verbeteren armfunctie
 • Wat zei delden in 2013?
  bilaterale training werkt net zo goed als unilaterale training
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is definitie cerebro vasculair accident?
1
Op welke manier kan je verlies van functie krijgen?
1
Wat is apoptose?
1
Wat is afasie?
1
Pagina 1 van 19