Samenvatting CVA

-
36 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - CVA

 • 1 Cerebro Vasculair Accident

 • Wat is een CVA?
  Plotseling optredende verschijnselen van een focale stoornis in de hersenen waarvoor geen andere oorzaak aanwezig is dan een vasculaire stoornis. 
 • Welke verschillende CVA's zijn er?
  80% herseninfarct;
  20% hersenbloeding. 
 • Waar kan een hersenbloeding zitten?
  Epiduraal;
  Subduraal;
  Intracerebraal. 
 • Stoornissen mogen niet toegewijd worden aan andere problemen. 
 • Wat is belangrijk bij eerste hulp bij een beroerte?
  Face Arms Speech Time. 
 • 1.1 Risicofactoren

 • Wat zijn de risicofactoren voor een CVA?
  Leeftijd;
  Verhoogde bloeddruk;
  Gestoorde glucoseintolerantie/DM;
  Roken;
  Overmatig alcoholgebruik;
  Eerdere TIA;
  HV ziekten. 
 • 1.2 Oorzaken

 • Wat zijn de oorzaken van een infarct?
  Embolie vanuit a. Carotis;
  Embolie vanuit het hart;
  Trombose arteriën (a. cerebri media);
  Verandering samenstelling bloed. 
 • 1.3 Herseninfarct

 • Wat zijn de verschijningsvormen van een herseninfarct?
  TIA (Transiënt Ischemic Attack);
  RIND (Reversible Ischemic Neurological Deficit); 
  Progressive stroke;
  Completed stroke. 
 • Wat zijn de complicaties als iemand een herseninfarct heeft gehad?
  Bewustzijnsstoornissen/coma;
  Slikstoornissen 25%;
  Verslikpneunomie;
  Urineretentie;
  Blaasinfectie;
  Decubitus;
  Ankylose (gewrichtsverstijving);
  Verkeerde ligging (n. peroneus/n. ulnaris);
  Veneuze trombose/longembolie;
  Delier. 

 • Wat zijn de belangrijke factoren voor een infarct?
  Hartproblemen vanuit de linkerventrikel. 
 • 1.4 Klachten

 • Wat zijn de klachten van een CVA?
  Hemiparese/hemiplegie;
  Eerst slap (hypotoon) dan spastisch (hypertoon);
  Hemihypesthesie;
  Hemianopsie;
  Dystarie;
  Afasie;
  Opeens duizelig en valt op de grond. 
 • Wat is hemiparese/hemiplegie?
  Been, hand of arm voelt opeens heel slap. 
 • Wat is hemihypesthesie?
  Geen of raar gevoel in één kant van het lichaam of gezicht. 
 • Wat is hemianopsie?
  Halfzijdig gezichtsveld uitval (helft van beide ogen). 
 • Wat is dystarie?
  Opeens trager of onsamenhangend spreken. 
 • Wat is afasie?
  Opeens niet begrijpen wat iemand zegt. 
 • 1.5 Na acute fase

 • Hoe wordt de functionele beginsituatie goed in kaart gebracht?
  Door middel van Barthel-index. 
 • Hoelang duurt een revalidatie en waar vindt deze plaats?
  Vanaf een half tot 1 jaar;
  Verpleeghuis of revalidatiecentrum (1e lijn). 
 • Wat zijn problemen in het cognitief functioneren na de acute fase?
  Problemen in aandacht;
  Problemen met geheugen;
  Problemen met taal;
  Problemen met denken;
  Problemen met het tempo en uitvoeren van handelingen. 
 • Wat zijn de problemen met gedrag en emoties na de acute fase?
  Het nemen van initiatief;
  Verminderde sociale vaardigheden;
  Agressiviteit;
  Angst;
  Prikkelbaarheid;
  Persoonlijkheidsveranderingen. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is een CVA?
1
Welke verschillende CVA's zijn er?
1
Waar kan een hersenbloeding zitten?
1
Waar zit het cerebrum in ingepakt?
1
Pagina 1 van 9