Samenvatting databases and SQL foundation

-
203 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "databases and SQL foundation". De auteur(s) van het boek is/zijn LOI. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - databases and SQL foundation

 • 1 Principes van databases

 • Gegevens zijn een representatie van feiten. Gegevens worden informatie als ze een bewerking/proces hebben ondergaan en daarmee voor de gebruiker in een nuttige vorm staan.

 • Geef voorbeelden van kaartenbakken en tabellen

  Bibliotheek of ledenadministratie

 • Met welke begrippen uit een gegevensbestand komen rijen en kolommen overeen?

  records en velden

 • Wat is het doel van het aanmaken van een index

  Om sneller te kunnen zoeken naar gegevens.

 • Geef de definitie van een database

  Een hoeveelheid met elkaar verband houdende gegevens (verzamelingen), de definitie van die gegevens en hun onderlinge relatie

 • Waaraan dient de structuur van een database te voldoen

  1. de gegevens hebben een eenduidige betekenis
  2. de relaties tussen de gegevens zijn geheel in de database vastgelegd en beheerd
  3. Gegevens worden in records of rijen opgeslagen
  4. Gegevens kunnen op verschillende manieren worden gerepresenteerd dmv views
  5. Wijzigingen in de structuur van de database blijven buiten het zicht van de toepassingsprogrammatuur
 • Waar kunnen views voor gebruikt worden

  Om gegevens op verschillende manieren te kunnen representeren

 • Wat wordt er verstaan onder een DBMS.

  Een aantal programma's waarmee gegevens kunnen worden gestructureerd, bewerkt en onderhouden.

 • Het DBMS zorgt ervoor dat een gebruiker zijn bevoegdheden niet te buiten gaat. Hoe heet dit?

  Autorisatie

 • Uit welke onderdelen bestaat de drieschema-architectuur?

  1. Intern nivo
  2. Conceptueel nivo
  3. Extern nivo
 • Wat is een intern schema?

  Beschrijft de wijze waarop de gegevens en hun samenhang worden opgeslagen in het computersysteem. Het is de fysieke beschrijving van de database

 • Wat wordt bedoeld met fysieke gegevensonafhankelijkheid?

  Wanneer veranderingen in de fysieke structuur (intern nivo), zoals het toevoegen of verwijderen van inderxen, reorganiseren , verplaatsen van de database, geen enkele invloed hebben op programma's.

 • Wat is een conceptueel schema?

  Hierin wordt beschreven welke verbanden er bestaan tussen gegevens onderling.

 • Wat is integrriteit?

  Dat betekent dat de gegevens uit de database overeenkomen met de werkelijkheid

 • Wat is consistentie?

  Betrouwbaarheid. Dat bij een vraag om bepaalde gegevens uit de database, ongeacht de wijze waarop die benaderd wordt, altijd hetzelfde antwoord oplevert.

 • Wat wordt bedoeld met logische gegevensonafhankelijkheid.

  Dat een programma dat van een tabel gebruik maakt niet hoeft te worden aangepast als de conceptuele beschrijving wijzigt, doordat er bijv. een extra kolom wordt toegevoegd aan aan deze tabel.

 • Wat is een extern schema?

  Het beschrijft dat deel van het conceptuele schema dat door één of meer programma's wordt gebruikt.

 • Wat wordt bedoelD met een object?

  Een ding of persoon waarvan de gegevens binnen een model worden beschreven.

 • Wat wordt bedoeld met de eigenschappen van een object?

  De kenmerken waardoor een object van een bepaald model is.

 • Wat is een één-op-één relatie?

  Bijv bij de DB van een taxibedrijf dat elke taxi slechts één vaste chauffeur heeft.

 • Wat is een één-op-veel relatie?

  Bijv bij de DB van een taxibedrijf dat een taxi verschillende chauffeur kan hebben.

 • Wat is een veel-op-veel relatie?

  Bijv bij de DB van een taxibedrijf dat een taxi verschillende chauffeurs kan hebben maar ook dat een chauffeur op verschillende taxi's kan rijden.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer wordt een programmeertaal een host language of gastheertaal genoemd
Wanneer een manipulerende taal (b.v. SQL) is opgenomen in een bestaande programmeertaal zoals b.v. COBOL of PASCAL.  
De hostlanguage is dan COBOL of PASCAL
De data sublanguage is in dat geval SQL
Welke eigenschappen zijn van toepassing op de werking van een relationeel database management systeem?
 • Bij het leggen van relaties tussen records zijn de verwijzingen zichtbaar voor de gebruiker. 
 • Conceptuele beschrijvingen kunnen views bevatten.
 • Externe beschrijvingen kunnen tabellen bevatten.
Hoe worden gegevens geanalyseerd vanuit de informatiebehoefte
Inductief (bottum-up)
Hoe worden gegevens geanalyseerd wanneer er een bedrijfsmodel aanwezig is.
Bij een bedrijfsmodel is er algemene informatie. Er wordt dan deductief gewerkt.
Van algemeen naar het bijzondere (top-down)
Wat is het verschil van de functies MIN en MAX t.o.v. de andere functies
Deze functie kunnen zowel op numerieke als niet-numerieke kolommen worden toegepast.
De computercode volgorde bepaald welke waarde het kleinste is
Waarom mogen functies niet in een WHERE-clausule
Omdat met behulp van een WHERE op rijniveau wordt geselecteerd en functies op kolomniveau werken.
Wat mag niet wanneer een funties worden gebruikt
Functies mogen niet in een WHERE-clausule.
Wat is de werking van een functie
Een functie strekt zich uit over 1 kolom en levert voor die kolom ook maar 1 antwoord op.
Waar moet je op letten als je DISTINCT gebruikt
DISTINCT mag slechts eenmaal voorkomen in de SELECT-opdracht en wordt dan gevolgd door 1 of meer kolommen
Hoe kan een herhaling van tupels worden uitgesloten
Door DISTINCT in de SELECT opdracht toe te voegen