Samenvatting de basis van calculatie

-
ISBN-13 9789001867911
123 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "de basis van calculatie". De auteur(s) van het boek is/zijn noordhoff uitgevers. Het ISBN van dit boek is 9789001867911. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - de basis van calculatie

 • 1 Hoofdstuk 1

 • Afronden
  Bij meerdere cijfers achter de komma wordt op een aangegeven plek – bijvoorbeeld drie cijfers achter de komma – het getal afgebroken en naar beneden of naar boven afgerond.
 • Machtsverheffen
  Hoeveel keer een getal met zichzelf wordt vermenigvuldigd.
 • Vergelijking
  Twee items, waarvan één onbekend is, van elkaar gescheiden door een =-teken.
 • 2 Hoofdstuk 2

 • Brutowinst
  Het verschil tussen de prijs van de inkopen en de prijs van de verkopen.
 • Brutowinstpercentage
  De brutowinst uitgedrukt in een percentage.
 • Nettowinst
  De brutowinst minus de kosten die een onderneming maakt.
 • Procenten
  Verhoudingsgetallen uitgedrukt per honderd. Procenten worden weergegeven met een %-teken.
 • Promilles
  Verhoudingsgetallen uitgedrukt per duizend. Promilles wordt weergegeven met een ‰-teken.
 • 3 Hoofdstuk 3

 • Aankoopkoers
  Wordt gebruikt wanneer je euro’s wilt omwisselen in vreemde valuta.
 • Koers
  De waarde van de eigen valuta ten opzichte van de vreemde valuta.
 • Koerslijst
  De vreemde valuta’s worden uitgedrukt in 1 euro ten opzichte van de vreemde valuta.
 • Provisie
  Een vergoeding voor het uitvoeren van financiële transacties door een tussenpersoon.
 • Valuta
  Officieel geldig betaalmiddel van een land.
 • Verkoopkoers
  Wordt gebruikt wanneer je vreemde valuta wilt omwisselen in euro’s.
 • Vreemde Valuta
  Een betaalmiddel van het buitenland. Met buitenland wordt dan bedoeld: een land buiten de EMU (Europese Monetaire Unie).
 • 4 Hoofdstuk 4

 • Betaling op rekening
  De klant betaalt niet direct bij ontvangst van de goederen, maar ontvangt een factuur die later moet worden betaald.
 • Betalingsvoorwaarden
  Door de verkoper opgestelde voorwaarden, die te maken hebben met het moment van betaling. De koper accepteert die voorwaarden op het moment van de koopovereenkomst.
 • Brutogewicht
  Het gewicht van de aangekochte partij goederen inclusief verpakking en kwaliteitsverlies.
 • Contante Betaling
  De betaling vindt plaats op het moment van leveren.
 • Emballage
  De verpakking.
 • Factuur
  Het document, dat de betalingsverplichting van een klant aan een leverancier weergeeft.
 • Franco
  Alle kosten in verband met de levering tot aan het leveringsadres zijn voor rekening van de verkoper.
 • Korting voor contant
  Wanneer een nota binnen een bepaalde termijn wordt voldaan, mag de klant een bepaald percentage van de rekening aftrekken.
 • Kredietbeperkingstoeslag
  Een opslag op het te betalen factuurbedrag, die niet betaald hoeft te worden, wanneer de factuur binnen een bepaalde termijn wordt overgemaakt.
 • Leverancierskrediet
  Wanneer de afnemer later betaalt dan de levering van het product of de dienst, wordt door de leverancier krediet verleend.
 • Leveringsvoorwaarden
  De voorwaarden die door de leverancier worden opgesteld en door de afnemer worden geaccepteerd met betrekking tot de levering van de goederen, zoals franco en onder rembours.
 • Nettogewicht
  Het gewicht, dat door de klant moet worden betaald. Dus het gewicht minus de tarra en de rafactie.
 • Omzetbonus
  Als een klant in een periode een bepaalde hoeveelheid afneemt, krijgt hij na afloop van die periode een omzetbonus.
 • Rabat
  De standaardkorting die een handelaar krijgt van de fabrikant op de uiteindelijke consumentenprijs. Er is ook nog rabat in de betekenis van kwantumkorting. Hierbij kan het rabatpercentage oplopen naarmate de order groter wordt.
 • Rafactie
  De korting op het gewicht, die wordt veroorzaakt door kwaliteitsverlies zoals beschimmeling, schade enzovoort.
 • Rembours
  De leveringsvoorwaarde dat pas wordt geleverd, wanneer de klant aan de transporteur de verkoopprijs heeft betaald.
 • Tarra
  Het gewicht van de verpakking.
 • Toegevoegde Waarde
  Het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe ziet de nettowinstopslagmethode er schematisch eruit?
Inkoopprijs + Opslagpercentage op de inkoopprijs voor de dekking van de kosten + Commerciële kostprijs + Opslagpercentage op de commerciële kostprijs voor de nettowinst + Verkoopprijs exclusief btw = Nettowinst
Hoe ziet de brutowinstopslagmethode er schematisch eruit?
Inkoopprijs + Brutowinst = Verkoopprijs exclusief btw + BTW = Verkoopprijs inclusief btw.
Hoe bereken je de afzet om de constante kosten en winst mee terug te verdienen?
Constante kosten + Winst / Dekkingsbijdrage = Afzet
Wat is de formule om de break-evenafzet te berekenen?
 1. ( verkoopprijs -/- Variabele kosten) = Dekkingsbijdrage (contributiemarge)
 2. Constante kosten / Dekkingsbijdrage = Break-evenafzet  
Wat is de break-evenafzet?
De break-evenafzet is die afzet waarbij er geen winst en geen verlies is
Hoe bereken je het bedrijfsresultaat (kosten van de opbrengsten)?
Opbrengst verkopen -/- Totale kosten = bedrijfsresultaat
Hoe bereken je het bedrijfsresultaat met behulp van de integrale kostprijsberekening?
De totale verkoopresultaat -/- Bezettingsresultaat fabricage -/- Bezettingsresultaat verkoop = Bedrijfsresultaat
Wat is een bedrijfsresultaat?
Het totale resultaat van een onderneming in een bepaalde periode is het bedrijfsresultaat
Wat is een cirkeldiagram?
Bij een cirkeldiagram worden de gegevens naar verhouding verdeeld over een cirkel
Wat is een meervoudig kolommendiagram?
Een kolommendiagram die bestaat uit verticale staven die meerdere gegevens weergeven