Samenvatting De communicatieprofessional een inleiding tot theorie en praktijk van het beroepenveld

-
ISBN-10 9001841694 ISBN-13 9789001841690
223 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De communicatieprofessional een inleiding tot theorie en praktijk van het beroepenveld". De auteur(s) van het boek is/zijn H P Th Coebergh Piet Hein Coebergh. Het ISBN van dit boek is 9789001841690 of 9001841694. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De communicatieprofessional een inleiding tot theorie en praktijk van het beroepenveld

 • 1.1 Communicatie in de sociale wetenschappen

 • Communicatiewetenschap maakt deel uit van de sociale wetenschappen, die (de samenhang van) gedrag, mens en maatschappij bestuderen.
 • Communicatie is geen alomvattende theorie en hangt samen met:
  • Economie - beïnvloedt de communicatiewetenschap met theorie over de verdeling van informatie (signalling-theory: over het afgeven van signalen tussen concurrenten) (principal-agent-theorie: over informatie tussen management en aandeelhouders)
  • Sociologie - heeft de communicatie beïnvloed met theorie over hoe machthebbers communicatie inzetten om de massa te manipuleren
  • Bedrijfskunde - raakt de communicatiewetenschap in de vraag joe corporate communicatiemanagement en reputatiemanagement een organisatie van dienst kunnen zijn
  • Psychologie - deze wetenschap is sterk verweven met de communicatiewetenschap, onder meer in de bestudering van (consumenten)gedrag en de rol van communicatie

  Deze andere sociale wetenschappen zijn ook van invloed op communicatie als wetenschap. 
 • Het is essentieel dat wetenschappers voortdurend kritiek hebben op veronderstelde zekerheden en op zoek zijn naar versterking en uitbreiding van het vakgebied.
 • Waarover gaan de 7 scholen van Littlejohn en Foss?
  Zij onderscheiden 7 scholen van denken in de communicatie.
 • De 7 scholen van Littlejohn en Foss
  1. Retorica (sinds de klassieke oudheid) - de kunst van welsprekendheid en het overtuigen
  2. Semiotiek (sinds de klassieke oudheid) - deze taalfilosofische benadering analyseert welke betekenis individuen geven aan woorden en beelden, deze interpretaties verklaren en bepalen het gedrag en communicatie van mensen
  3. De kritische school (sinds de 19e eeuw) - de kritische theorie wil de werkelijkheid niet alleen verklaren maar ook veranderen. Deze benadering legt drijfveren (zoals: machtswellust, frustratie of angst) en machtsverhoudingen bloot
  4. Fenomenologie (sinds begin 20e eeuw) - deze leer analyseert hoe mensen fenomenen (verschijnselen) interpreteren en percipiëren, waarbij iedereen zijn eigen waarheid heeft. In de communicatie verwant aan de analyse van symbolen in de semiotiek en de kritische benadering van motieven van mensen (deze stroming leeft niet echt meer)
  5. Sociocultureel (sinds begin 20e eeuw) - omgangsvormen en communicatie ontwikkelen volgens deze benadering niet vanuit het individu, maar vanuit interacties binnen groepen
  6. Cybernetica  (sinds 2e helft 20e eeuw) - analyseert de besturing van biologische en mechanische systemen met behulp van terugkoppeling (feedback)
  7. Sociaalpsychologisch (sinds 2e helft 20e eeuw) - deze mix van sociologie en psychologie verklaart en voorspelt verschillen in gedrag (en communicatie) door determinanten (bepalende factoren) zoals kennis (cognitie) en aanleg (genetica), met het idee dat de cognitie en genetica te beïnvloeden zijn
 • Wat zijn de 7 scholen uitgelegd kort?
  1. Retorica - de kunt van de welsprekendheid en het overtuigen
  2. Semiotiek - betekenis geven aan symbolen
  3. De kritische school - de werkelijkheid achter taal vinden
  4. Fenomenologie - verschijnselen interpreteren 
  5. Sociocultureel - communicatie verklaren als een sociaal bindmiddel 
  6. Cybernetica - een technische benadering van communicatie
  7. Sociaalpsychologisch - communicatie als uiting van gedragskenmerken 
 • 1.2 Communicatiemanagement: het werk van de communicatieprofessional

 • Communicatie = een proces waarbij informatie wordt overgedragen
  De communicatieprofessional  = iemand die werk maakt van aantoonbare kennis en ervaring in communicatiemanagement en die bedreven is in het sturen van hoe, waar en wanneer organisaties communiceren 
  Communicatiemanagement = is een specialistische functie binnen of ten behoeve van een publieke of private organisatie, die zich bezighoudt met het initiëren, sturen en ondersteunen van communicatie- en informatieprocessen binnen een bepaald beleidskader en vanuit de optiek van het functioneren van die organisatie
 • Wat zijn de scholen van denken volgens van Ruler (2012)?
  • De informatieve benadering (via het informatiemodel) - gericht op informeren door overdracht van kennis en informatie naar een luisterend publiek via een heldere boodschap
  • De persuasieve benadering (via het overredingsmodel) - gericht op het overtuigen van gewillige doelgroepen via een verkoopbare boodschap
  • De relationele benadering (via het interactiemodel) - gericht op onderling begrip, met ruimte voor meningsvorming
  • De kritische benadering (via het reflectief en overkoepelend model) - gericht op maatschappelijke legitimatie door benutting van bovenstaande 4 benaderingen
 • Wat doen bovenstaande benaderingen?
  Deze bieden ieder een strategie waarmee de organisatie een doel kan bereiken. In welke situatie welke benadering het beste past hangt af van de context; de omstandigheden en gesteldheid van een individu of groep.
 • Communicatieprofessionals worden vaak beoordeeld op hun vermogen invloed uit te oefenen op kennis, houding en gedrag van de doelgroep. Conceptuele modellen zijn hierbij van dienst.
 • Kennis - weten en eventueel begrijpen dat een bepaald product of dienst of idee of persoon bestaat en wat de bijbehorende boodschap is. Naamsbekendheid is daarbij de eerste stap.
  Houding - (on)gunstig denken over iets of iemand. Vergelijkbaar met het beïnvloeden van de houding van mensen is het proberen dat mensen een gunstig beeld (imago, reputatie) hebben van een bepaald onderwerp. 
  Gedrag - zodat mensen bijvoorbeeld een bepaalde aankoop doen, of juist ongewenst gedrag nalaten. 
 • 2.1 Verzoenen in plaats van kiezen

 • 8 thema's voor dilemma's voor een organisatie:
  1. Duurzaamheid
  2. Innovatie
  3. Strategie
  4. Diversiteit 
  5. Klanten
  6. Medewerkers
  7. Resultaten
  8. Leiderschap

  Probeer deze als organisatie maar eens allemaal tegelijk voldoende ruimte en kracht te geven.
 • De door-door benadering van Trompenaars & Coebergh (2014).
  Om de kracht van beide proposities te verenigen.
  Door het een verkrijg je ook het ander. Hierdoor verzoen je de tegenstellingen in een dilemma. En dit is wijzer dan eenzijdige keuzes maken. 
 • Transparantie = zicht geven op de kern van de zaak
 • Globalisering = een continu proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie, mogelijk gemaakt door het wegvallen van allerlei grenzen
 • Globalisering is een van de krachten die de wereld steeds transparanter maakt. Toenemende wereldwijde verbondenheid heeft verstrekkende gevolgen op allerlei terreinen.
 • Internationale handel bevordert ook wereldwijde communicatie, vooral via het internet en andere platforms. 
  Digitalisering maakt dat steeds meer mensen steeds meer data, informatie en kennis met elkaar delen. 
 • Deskundigen over de impact van het internet
  Negatief:
  1. Carr - "Het internet maakt ons dom en oppervlakkig"
  2. Keen - "Omdat elke idioot kan publiceren raakt kwaliteit in de verdrukking"
  3. Pariser - "Het internet verschraalt de werkelijkheid, het is een spiegelpaleis en verandert daarmee hoe we denken"

  Positief:
  1. Jarvis - "Transparantie bevordert samenwerking; privacy is minder belangrijk"
  2. Shirky - "Het internet bevordert samenwerking"
  3. Thompson - "Het internet maakt ons creatiever, zelfbewuster en uitgesprokener"
 • Wat leidt tot diverse dilemma's?
  De schuivende grenzen aan transparantie.
 • Welke 3 licht de communicatieprofessional uit? En wat houden deze in?
  1. Open versus gesloten - hoe open moet je zijn?
  2. Monoloog versus dialoog - in welke situatie past een monoloog (alleen zenden of ontvangen) dan wel een dialoog (constructief gesprek)?
  3. Feit versus boodschap - wat is het verschil in communicatie van feit (objectief vast te stellen informatie) en boodschap (in de betekenis van wat de zender wil dat de ontvanger doet of laat met de informatie?
 • De communicatieprofessional wordt geacht te beschikken over een moreel kompas en gezond verstand dat functioneert zonder beroepscodes.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Communicatie die bijdraagt aan betrokkenheid =
 1. Interactief - betrekken dmv dialoog
 2. Intensief - hoe groter de ambitie hoe intensiever de benodigde communicatie
 3. Integraal - alles wat je doet of laat, communiceert een boodschap
 4. Invoelbaar - als je je niet kunt inleven gebeurt er niks
 5. Interessant
 6. Iteratief - herhaling is de essentie van overtuigende communicatie
Strategisch management =
Het waarmaken van keuzes die duurzaam succes voor de organisatie bevorderen.
Een viertal stappen om het communiceren van strategie als doorlopend en effectief proces vorm te geven:
 1. Visie - hoe verandert de wereld?
 2. Missie - wat is ons doel in die wereld?
 3. Strategie - hoe bereiken we dit doel?
 4. Implementatie - die de wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe? vragen over de strategie beantwoordt
Wat is de gouden cirkel van Simon Sinek?
Over dat leiders en organisaties volgens Sinek succesvoller zijn wanneer ze redeneren vanuit het waarom ze iets doen.
Handige manieren om mensen het verhaal tot zich te laten nemen:
 • Framing - verhaal kleuren
 • Omdenken - werkelijkheid op ongewone manier beschrijven om vernieuwende inzichten te bieden 
 • Nieuwsgierig maken - 4 technieken om te aandacht van mensen te vangen volgens van der Vorst: 
 1. Verstoren - doorkruisen van verwachtingen
 2. Achterhouden 
 3. Openhouden - iets bewust niet afmaken
 4. Vragen stellen - om mensen nieuwsgierig te maken naar het antwoord
Waarop zijn verhalen van invloed?
 • Overtuigingen - waar je in gelooft
 • Attitudes - hoe je tegen iets of iemand aankijkt
 • Intenties - wat je van plan bent
 • Sociale intelligentie - weten hoe je met mensen omgaat
Taal is een instrument voor 3 doelen:
 1. Verzoeken
 2. Informeren
 3. Verhalen vertellen
Wat is een krachtige manier om betrokkenheid door dialoog te creëeren?
Storytelling.
Injectienaaldtheorie
Het idee dat als je een doelgroep maar vaak genoeg een bepaalde boodschap meegeeft dat deze dan toch wel overtuigd is - kern van veel campagnes.
Waardoor groeit vervolgens de kans op betrokkenheid?
Door contact en storytelling.