Samenvatting De economische manier van denken

-
ISBN-10 9062830722 ISBN-13 9789062830725
249 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De economische manier van denken". De auteur(s) van het boek is/zijn Geert Woltjer. Het ISBN van dit boek is 9789062830725 of 9062830722. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De economische manier van denken

 • 1.1 Economie gaat over schaarste en beslissingen

 • Hoe word tegenwoordig de economie gedefinieerd?
  Als de wetenschap van de schaarste
 • Adam Smith wordt ook wel beschouwd als?
  De grondlegger van de economie
 • Wanneer leefde Adam Smith?
  Van 1723 tot 1790
 • Wat betekend Schaarste?
  Dat mensen meer wensen hebben dan dat er mogelijkheden zijn, zodat ze keuzes moeten maken
 • 1.2 Economie gaat over schaarste en beslissingen

 • Adam Smith (1723-1790) wordt wel beschouwd als de grondlegger van de economie
 • De kerngedachte van het boek "An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations":
  Overheidsingrijpen, ook al is het nog zo goed bedoeld, leidt vaak tot een lagere welvaart.
 • Schaarste
  De spanning tussen wensen en mogelijkheden. Gevolg is dat mensen keuzes moeten maken.
 • Schaarste betekent dat alternatieven tegen elkaar moeten worden afgewogen. De waarde van het gekozen alternatief noemen we opbrengsten, de waarde van het best opgeofferde alternatief kosten. Deze opbrengsten en kosten zijn niet alleen uit te drukken in geld, maar ook in waarde.
 • 1.3 Schaarste

 • Produceren
  Het toevoegen van waarde.
 • Goed
  iets van waarde
 • Nut
  Term die door economen wordt gebruikt voor het aanduiden van de waarde van een goed
 • Vrij goed
  Een goed voor de verkrijging waarvan geen ander waardevol goed hoeft te worden opgeofferd. 

  voorbeeld: inademen van lucht.
 • Schaars goed
  Goed waarvoor een waardevol goed moet worden opgeofferd.
 • In de loop van de geschiedenis is een toename van schaarste vaak het gevolg geweest van een toename van de vraag door bevolkingsgroei
 • Het begrip schaarste kan gebruikt worden om diverse maatschappelijke verschijnselen zoals het uitsterven van diersoorten, armoede en de samenstelling van het voedselpakket te verklaren.
 • 1.4 Sociale Dilemma's

 • Licht dit model toe
  Dit is het prisoners dilema (ook wel gevangenis dilemma). Beide partijen zullen op basis van hun korte termijn eigenbelang een beslissing nemen. Partijen zijn beter af wanneer beide partijen hun beslissing zouden baseren op het collectieve belang.
 • Sociaal dilemma
  Wanneer meer dan twee personen of organisaties bij een dillema betrokken zijn. Het naleven van het eigenbelang leidt niet tot het collectieve belang.

  Voorbeeld: autorijden vs. milieuvervuiling
 • 1.5 Eigendom als oplossing voor het sociaal dilemma

 • Eigendomsrecht
  Een bundel rechten met betrekking tot goederen.

  Belangrijkste elementen:
  - Gebruiksrecht
  - Recht om andere van het gebruik uit te sluiten
  - Recht op de opbrengsten
  - Recht op overdracht
 • Privaat eigendom van goederen maakt het in het directe eigenbelang van mensen om zo efficiënt mogelijk met goederen om te gaan.
 • Transactiekosten
  Alle kosten die nodig zijn om transacties tot stand te laten komen en te handhaven
 • Naast eigendomsrecht zijn contractrecht en aansprakelijkheidsrecht van groot belang om transactiekosten te verlagen en daardoor efficiënt met goederen om te gaan.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.