Samenvatting De essenties van forensisch biologisch onderzoek humane biologische sporen en dn

-
ISBN-10 9077320822 ISBN-13 9789077320822
240 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De essenties van forensisch biologisch onderzoek humane biologische sporen en dn". De auteur(s) van het boek is/zijn A J Meulenbroek. Het ISBN van dit boek is 9789077320822 of 9077320822. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - De essenties van forensisch biologisch onderzoek humane biologische sporen en dn

 • 1 Onderzoek van biologische spoeren en DNA-onderzoek

 • Wat is het doel van het forensische onderzoek 

  achterhalen van wie het biologische sporenmateriaal afkomstig is t.b.v. het opsporen en het vervolgen in strafzaken

 • Bij het zoeken naar biologische sporen staan er  4 centrale vragen centraal dit zijn:

  1 Zijn er biologische sporen aanwezig op het SVO?

  2 Wat is de aard van het celmateriaal van het biologische spoor?

  3 Van wie is het biologische spoor,ofwel van wie is het DNA?

  4 is het biologische materiaal delictgerelateerd?

 • Bij het zoeken naar biologische sporen staan er 4 centralen centraal dit zijn?

   

  1 Zijn er biologische sporen aanwezig op het SVO?

  2 Wat is de aard van het celmateriaal van het biologische spoor?

  3 Van wie is het biologische spoor,ofwel van wie is het DNA?

  4 is het biologische materiaal delictgerelateerd?

 • 1.1 Doel

 • Vier centrale vragen:

  - Zijn er biologische sporen aanwezig?

  - Wat is de aard van het biologische spoor?

  - Van wie is het biologische spoor?

  - Is het biologisch materiaal delictgerelateerd?

 • 1.2 Chain of custody

 • Van elk forensisch onderzoek is vastgelegd op welke wijze de stukken van overtuiging en de sporen zijn aangetroffen en veiliggesteld en wat er vervolgens mee gebeurd is (= chain of custody)

  Het doel hiervan is om de intergriteit van en de verantwoording over het onderzoeksmateriaal eenduidig en achteraf aantoonbaar vast te leggen.

 • Wat is het doel om het gehele proces van de svo te beschrijven?

  dit is om de integriteit van de verantwoording over onderzoeks-materiaal eenduidig en achteraf aantoonbaar vast te leggen.

 • 1.3 Geaccrediteerde onderzoeksmethoden

  • Het biologisch onderzoek is onderverdeeld in verschillende activiteiten die sterk met elkaar zijn verweven: Onderzoek nar en van biologische sporen, 
  • DNA-onderzoek en analyse van de verkregen resultaten
  • Interpretatie en rapportage van het gehele onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek en de hieruit te trekken conclusies.
 • De forensisch onderzoekers in een laboratorium weten vooraf niets om tunnelvisie en vooringenomenheid te voorkomen.

 • 1.4 Zoeken naar en onderzoeken van biologische sporen

 • Het onderzoek begint met sporenonderzoek gericht op bloed, sperma of speeksel en haren. Deze sporen worden bemonsterd. Dit kan door uit te knippen of over te brengen op een wattenstaafje of een speciaal soort tape (stubben). De bemonstering wordt verpakt, gelabeld en opgeslagen (= veiligstellen). Alles wordt gefotografeerd. 

  Haaronderzoek wordt door forensisch haardeskundigen gedaan. Op basis van morfologie worden de haren vergeleken met andere veiliggestelde haren. Er kan ook DNA- onderzoek gedaan worden op haren.

 • Waar begint het onderzoek naar biologische sporen mee ?

  eerst met de criminalistische analyse 

 • 1.5 Forensisch DNA- onderzoek

 • Een DNA- profiel wordt bepaald door van specifieke plaatsen (loci) op het DNA de DNA- kenmerken vast te stellen. Het begint met isoleren van DNA uit de cellen. Daarna DNA- onderzoek.

  De deskundige vergelijkt de verkregen DNA- profielen. Zijn de profielen gelijk --> MATCH! In de rapportage staat: een uitspraak over de aanwezigheid van biologische sporen, over de aard van de gevonden biologische sporen, of DNA- profielen zijn verkregen en of deze DNA- profielen matchen en over de wetenschappelijke bewijswaarde van de matchende DNA- profielen. 

  De zeldzaamheid van een DNA- profiel wordt uitgedrukt in de berekende frequentie van voorkomen van het DNA- profiel in de populatie. De berekende frequentie van voorkomen van een volledig DNA- profiel is altijd kleiner dan één op één miljard. Die van een onvolledig DNA- profiel is minder zeldzaam. 

  Een DNA- deskundige kan nooit zeggen dat de matchende verdachte de celdonor is van het spoor. Wel kan hij de verdachte uitsluiten.

 • Wat is het doel van forensische DNA-analyse 

  dit is om uit de biologische sporen en referentiemateriaal van personen een DNA-profiel te verkrijgen.

 • Waardoor wordt een DNA-profiel bepaald 

  dit komt door de specifieke plaatsen(loci) op het DNA om de DNA-kenmerken vast te stellen

 • Wat zijn de factoren die nadelig kunnen zijn om een DNA-profiel te verkrijgen?

  kwaliteit van het DNA van het spoor, condititie waaronder het spoor is veiliggesteld en bewaard 

 • wanneer spreek je van een match 

   

  wanneer een DNA profiel van een spoor en een verdachte aan elkaar gelijk zijn

 • Hoe zeldzamer het DNA-profiel des te hoger de bewijswaarde.

  De zeldzaamheid wordt in de berekende frequentie van voorkomen van het DNA profiel in de populatie. De berekende frequentie van voorkomen van een volledig DNA-profiel (Met DNA-kenmerken van 10 of meer loci is altijd kleiner dan 1 op 1 miljard) 

 • Bij een onvolledige profiel is dit minder zeldzaam omdat dit uit minder DNA-kenmerken bestaat. De berekende frequentie van voorkomen van een onvolledig DNA-profiel hoger dan die van de volledige profiel waardoor de bewijswaarde lager is.

 • waarom heeft een onvolledige DNA profiel een lager  bewijswaarde 

  Omdat dit profiel uit minder DNA-kenmerken bestaat, dit is minder zeldzaam dan het volledige DNA-profiel 

 • Het is nooit te achterhalen of een DNA profiel echt uniek is. Je kan onmogelijk in de gehele wereldbevolking nagaan of niemand hetzelfde DNA-profiel heeft. Een deskundige kan daarom op van grond van de matchende DNA profiel geen absolute uitspraak doen en kan dus met met zekerheid concluderen. Een deskundige kan wel een uitspraak doen of het spoor van de verdachte niet match. 

 • Waarom kan je niet 100% zeggen dat een DNA profiel match 

  omdat je niet in de gehele wereld daadwerkelijke na kan gaan of er niemand ditzelfde DNA profiel heeft. 

 • De deskundige vergelijkt de in de zaak verkregen DNA-profielen van biologische sporen en personen met elkaar. Dit gebeurt pas nadat het analyseren en interpreteren van de verkregen DNA profielen. Op deze manier wordt voorkomen dat kennis van de DNAprofielen en het refmat.van personen het interpreteren van de verkregen DNA profielen van de sporen beinvloedt. 

   

  De rapportage bevat in grote lijnen: een uitspraak over de aanwezigheid van biologische sporen,over de aard van het spoor, of er DNA-profielen  zijn verkregen en of deze matchen,en over de wetenschappelijke bewijswaarde van de matchende DNA-profielen 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat wordt er bedoeld met DNA replicatie is semi-conservatief:

ieder ‘dochtermolecuul’ bestaat uit een oorspronkelijke DNA-streng en een nieuwe DNA streng (bij replicatie)

 

• Centrale Dogma van de biologie

– Replicatie

– Transcriptie

• Verschil DNA – RNA

– Translatie

• Functies van eiwitten

Gel-elektroforese

is een scheidingstechniek die moleculen onder invloed van een elektrisch veld laat bewegen in een 

gel. Negatief geladen moleculen bewegen naar de positieve pool (anode); ezelsbruggetje KNAP. Hoe groter de moleculen, hoe trager ze zullen bewegen (migreren); hoe kleiner de 

moleculen, hoe sneller ze zullen bewegen.

 

waarom moeten de cellen kapot bij dna isolatie ?

de cellen moeten kapot om bij het dna te komen

Telofase

(De cel strekt nog verder. Celkernen vormen zich rond de chromosomen)

de chromosomen worden weer lange dunne draden de chromosomen worden opnieuw verpakt in een kernenvelop en de vorming van twee completen kernen is dan voltooid.  resultaat twee nieuwe kernen. nu is de mitose geëindigd. en volgt de cytokinse of de celdeling. aan het eind van de telofase zijn de 2 cellen identiek van de eerste cel

anafase

de beslissende fase van de mitose. ze trekken elkaar uit elkaar de centromeren breken (De microtubuli trekken de 

CHROMATIDEN uit elkaar en worden zusterchromosomen). de anafase stopt wanneer elke set chromosomen aangekomen is in zijn pool. hier zullen de nieuwe kernen gevormd worden. de anafase is de kortste fase van der mitose.

Metafase

wanneer de cetromeren van elk van de chromosomen in een vlak in het midden van de cel liggen begint de metafase en is weer afgelopen zodra de chromotiden loslaten doordat het centromeer zich in 2en deelt.(Microtubuli “slepen” de chromosomen naar het midden) Ze zijn nu een zelfstandig chromosoom. in de fase kan je de chromosomen het duidelijkst bestuderen. de fase duurt ong 20 min en is ook de langste fase van de mitose.

profase

na de interfase waarin erfelijk materiaal verdubbeld volgt de eerste fase van de mitose: profase maakt de klaar om goed te delen

mitose gebeurt in 4 fases welke

profase, metafase,anafase, telofase

 

chromatide

• Chromatide = een gecondenseerd DNA molecuul verpakt in eiwitten