Samenvatting De geo 2e fase havo wereld arm en rijk leer/opdr.boek

-
ISBN-10 9006435821 ISBN-13 9789006435825
793 Flashcards en notities
143 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De geo 2e fase havo wereld arm en rijk leer/opdr.boek". De auteur(s) van het boek is/zijn J H Bulthuis, J H A Padmos. Het ISBN van dit boek is 9789006435825 of 9006435821. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De geo 2e fase havo wereld arm en rijk leer/opdr.boek

 • 1 Mexico en de Verenigde Staten, een wereld van verschil

 • verhouding productieven/niet productieven:

  productieven zijn de mensen van 20 t/m 64 jaar.

  niet productieven zijn de mensen van 0-19 jaar en vanaf 65 jaar

 • Geschiedenis
  De eerste mensen die in het gebied woonden hoorden tot de pre-koloniale/ indiaanse beschavingen. Na ontdekken van
  Amerika door Columbus, kwam de kolonisatie op gang. Het gebied van Mexico en de zuidelijke staten van de VS, was in Spaanse handen. Na 1821 werden de kolonies afgestaan en er kwam een Post-koloniale periode van burgeroorlogen. Halverwege de vorige eeuw werd er veel olie gevonden rond het huidige grensgebied en dit zette economische groei in. Deze groei duurde tot de oliecrisis tijdens de jaren ’70. Daarna ging het slecht met Mexico.

  Grensgebied
  De huidige grens Verenigde Staten en Mexico van 1848. In grensgebied in 19e eeuw veel oorlog geweest. Nu 100-kilometer brede zone met lengte van meer dan 3000 kilometer van de Grote Oceaan tot de Golf van Mexico. Langs deze grens zijn veel dubbelsteden steden te vinden. Dubbelsteden zijn steden twee aan elkaar gegroeide steden die wederzijdse afhankelijk hebben met elkaar, met de aantekening dat deze twee stede gescheiden worden door een landsgrens. El Paso - Ciudad Juárez is een van de bekendste dubbelsteden. El Paso (600.000 inwoners) ligt in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Texas. In 20e eeuw gegroeid door: cattle, copper, cotton en climate. Ciudad Juárez (1,6 miljoen inwoners) groeit snel. Arbeidsintensieve bedrijven trekken veel mensen van platteland. De stad kan de groei niet meer aan. Juárez bestaat uit twee delen. Het oosten met laagbetaalde industriearbeiders in armoedige huizen en buiten de bedrijventerreinen aan de oostkant vind je de wijken waar de rijkeren wonen.

  Kruispunt
  Het karakter van het grensgebied uit zich in de economische, demografische en sociaal-culturele kenmerken. Economisch: Mexicaanse regio is welvarender dan Mexico, grensgebied VS juist niet. Er heerst hier geen echte Mexicaanse cultuur, maar ook geen echte Amerikaanse cultuur. Er ontstaat een Mengcultuur. De mengcultuur uit zich doormiddel van beïnvloeding van taal., geloof en rituelen. De Mexicaanse steden ondergaan grotere veranderingen dan Amerikaanse steden. Dit komt door decentrumfunctie van de VS. Niet alleen cultureel ontstaat er eenheid, maar ook op de economische markten. Het gevolg is dat lokale markten samensmelten tot één wereldmarkt.


  NAFTA
  Op 1 januari 1994 ontstaat de NAFTA (North American Free Trade Agreement). Een economisch samenwerkingsverband tussen Canada, de Verenigde Staten en Mexico, wat een beetje te vergelijking is met de EU. Wat opvallend is aan deze samenwerking is dat er meer rijke landen aan mee doen, dan armere landen. De vraag is dan ook of het voordeling of nadelig is, en voor wie?

  Voordelen: van deze samenwerking is toenemende werkgelegenheid, efficiënter werken (beter afstemming) en een stijging van het inkomen. Nadelen: van de NAFTA. De VS is bang voor daling van de werkgelegenheid in eigen land door de lage lonen en de minder strenge milieueisen in Mexico. Ook lopen Mexicaanse arbeiders risico, want hun arbeidsproductiviteit is lagen dan die van hun Amerikaanse buren en daarom kunnen de Mexicanen de concurrentie niet aan.

  10 jaar NAFTA
  Er was een geweldige stijging van Mexicaanse import en export en buitenlandse investeringen in Mexico. Er kwam een verdubbeling van de landbouwexport van VS naar Mexico. Minimumloon Mexico daalde, meer mensen onder armoedegrens. Dit kwam door goedkope arbeiders te laten werken onder slechte omstandigheden. De grote verliezers zijn de Mexicaanse boeren, zij kunnen niet concurreren tegen maïsprijzen uit de VS. Het gevolg hiervan is een trek naar het grensgebied en de VS.
 • Aarderijkskundige dimensie = vanuit welke invalshoek kijken we naar een probleem of regio.

 • 5 soorten dimensies

   

  * politieke dimensie

  *sociaal-culturele dimensie

  * economische dimensie

  * natuurlijke (=fysische) dimensie

  * demografische dimensie

 • Politieke dimensie heeft te maken met het bestuur van het gebied.

 • Sociaal-Culturele dimensie gaat over godsdienst, leefomstandigheden, opleidingen, en andere kenmerken van wat mensen is aangeleerd.

 •  Economische dimensie gaat over werkgelegenheid en geld verdienen.

 • Natuurlijke dimensie - hierbij gaat het om de natuurlijke onderwerpen waar de mens geen invloed op heeft.

 • Demografische dimensie - hierbij gaat het om de kenmerken van de bevolking, bijv. groei, grootte, leeftijd, afname etc.

   

 • Hoeveel maal is Mexico groter dan Nederland?

  ruim 47 keer

 • Grote delen van het grondgebied van de VS behoorden vroeger tot Mexico

   

  Na Engels is Spaans de tweede taal in de VS

   

  Meer dan 40% van de huidige legale migranten in de VS isafkomstig uit Latijns-Amerika en Azië.

   

 • In 1900 was 15% van de bevolking van de VS in het buitenland geboren. Hoeveel bedroeg dit percentage in 2000?

  9,7%

 • Tariefmuren zijn een belemmering voor de internationale handel.

   

  De landen rond de Grote Oceaan behoren tot de Pacific RIM

   

  De NAFTA streeft een gemeenschappelijke markt van Mexico, VS en Canada na.

 • Er zijn 3 redenen voor landverhuizing, namelijk economisch, politiek en     ......................?

   Godsdienstig.

 • De belangrijkste pullfactor voor Europese immigranten in de VS was de mogelijkheid om in vrijheid een nieuw bestaan op te bouwen.

 • Waar kwamen vanaf de twintigste eeuw de meeste immigranten uit de VS vandaan?

  Latijns-Amerika

 • Wat is integratie?

  Het aanpassen en aanmoedigen (van migranten) om de bestaande cultuur in een land over te nemen.

 • Wat wordt bedoeld met Global shift?

  Het verschuiven van het economische zwaartepunt in de wereld.

 • Door globalisering ontstaat er een internationale arbeidsverdeling tussen landen.

 • Multinationale ondernemingen verspreiden zich steeds meer over de wereld. Waarom staan de productieafdelingen vaak in landen als China, Mexico of Indonesië?

  Dan liggen ze dicht bij de rijke afzetmarkt. Ook vanwege de koopkrachtige afzetmarkt in die landen zelf.  Tevens liggen in deze landen de productiekosten laag.

 • Hoe groot is de demografische druk van Nederland als de volgende leeftijdscijfers bekend zijn?

   

  0-19 jaar     24%

  20-64 jaar  63%

  65+              13%

   24+13 = 37%

 • Noem drie voorbeelden van een metropool?

  New York, Parijs, Tokyo

 • Hoe heet de verhouding tussen het prijspeil van de exportproducten en het prijspijl van de importproducten?

  Ruilvoet

 • Waar slaat de afkorting NIC op?

  nieuwe industrielanden zoals Vietnam en Thailand.

 • NAFTA = North American Free Trade Agreement

 • Wat is het doel van de NAFTA?

  Het verlagen en afschaffen van invoerrechten.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe raakt een diffusie proces in versnelling?
 • koloniale uitbreiding
 • beter vervoer
 • toename wereldhandel
noem een voorbeeld van diffusie?
verspreiding van de islam door handelscontacten in Azië. De oorspronkelijke ideeën worden aangepast aan behoeften en omstandigheden
Hoe is diffusie mogelijk?
door contacten als gevolg van verplaatsingen van mensen
Hoe is de grens tussen Mexico en de VS tot stand gekomen?
De blanken kolonisten die schoven steeds meer op naar het westen en hadden weinig moeite om de indianen daar uit te schakelen. Na dat de amerikanen texas uitriepen tot de republiek Texas pikte de Mexicanen dit niet en begonnen de oorlog die ze verloren en het grondgebied gedwongen moesten afgeven.
diffusie
het verspreiden en vermengen van verniewingen of ideeen over landen of bevolingsgroepen.
tertiaire
handel
transport
finaciele en zakelijke diensten
bestuurlijke, sociale en culturele diensten
secondair
industrie
ambacht
bouwnijverheid
mijnbouw
openbare nutsbedrijven
primair
landbouw
visserij
jacht
Gevolg migratie naar grensgebied
milieuproblemen, hoeveelheid water word natuur afgenomen
Gevolg migratie naar grensgebied
veel mensen in krottewijken