Samenvatting de geo 3 vwo

-
ISBN-13 9789006438253
760 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "de geo 3 vwo". De auteur(s) van het boek is/zijn W B ten Brinke. Het ISBN van dit boek is 9789006438253. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - de geo 3 vwo

 • 1 Nigeria: rijk en toch arm

 • aanlandige wind
  wind vanaf zee. heet ook zeewind.
 • aflandige wind
  wind vanaf land. heet ook landwind
 • afzetmarkt
  het aantal klanten dat producten wil kopen
 • analfabetisme
  het percentage van de bevolking ouder dan 15 jaar dat niet kan lezen of schrijven.
 • arbeidsextensief
  bedrijf dat weinig arbeid nodig heeft
 • arbeidsmigrant
  iemand die zijn eigen woongebied verlaat door gebrek aan werk en geld
 • artsendichtheid
  het aantal artsen per duizend inwoners
 • autonomie
  vrijheid van een land of gebied om eigen wetten en regels te bepalen. heet ook zelfbestuur
 • basisbehoefte
  iets wat iedereen echt nodig heeft om redelijk te kunnen leven (voedsel, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg).
 • beroepsbevolking
  mensen die betaald werk willen doen
 • bevolkingsdichtheid
  het gemiddelde aantal inwoners per vierkante kilometer
 • bevolkingsspreiding
  de verdeling van mensen over een land of gebied
 • bilaterale hulp
  hulp die het ene land direct aan het andere land geeft
 • bnp per inwoner
  het gemiddelde inkomen per inwoner, berekend door het bnp te delen door het aantal inwoners van een gebied.
 • braindrain
  het wegtrekken van hoogopgeleide mensen uit een gebied, waardoor kennis uit dat gebied verdwijnt
 • bruto nationaal product (bnp)
  totale productie van goederen en diensten in een land in een jaar, uitgedrukt in geld
 • buitenlandse investering
  investering van buitenlandse bedrijven in een land
 • centrumland
  land dat behoort tot de rijke landen in de wereld
 • corruptie
  het omkopen van mensen of het verduisteren van geld
 • deelstaat
  gebied binnen een land dat voor een deel zelfbestuur (autonomie) heeft. er is een hoofdstad, er zijn ministeries en er zijn eigen wetten en regels.
 • delta
  een gebied vlak voor de monding, waar de rivier zich vertakt in vele rivierlopen.
 • duurzame hulp
  hulp waar een land blijvend iets aan heeft. heet ook structurele hulp
 • economische crisis
  periode waarin de economische groei laag is of waarin de economie krimpt
 • etnische groep
  een groep mensen met een andere cultuur dan dei van andere bevolkingsgroepen in een land
 • etnische minderheid
  etnische groep die in een land in de minderheid is
 • export/exporteren
  levering van goederen en diensten aan een ander land. heet ook uitvoer/ uitvoeren
 • federatie
  land dat is verdeeld in deelstaten
 • geplande wijk
  wijk waarvan het stratenpatroon en het ruimtegebruik van tevoren zijn vastgelegd
 • import/importeren
  invoeren van goederen en diensten uit een ander land
 • informele sector
  ongeschoold, slechtbetaald werk in de dienstensector. heet ook vluchtsector
 • infrastructuur
  alle voorzieningen die nodig zijn om personen, goederen of informatie te vervoeren
 • invoerrechten
  belasting op producten dien in een land worden ingevoerd
 • kennismigrant
  arbeidsmigrant die vanwege zijn kennis verhuist
 • kolonie
  gebied in een ander werelddeel dat in het bezit is van (meestal) een Europees land
 • mangrove
  boom die in zout water leeft langs tropische kusten.
 • middenklasse
  mensen in een land die voldoende geld hebben om in hun basisbehoeften te voorzien en die zich wat lux kunnen veroorloven, maar niet zo rijk zijn als de mensen uit de hoge klasse
 • moesson
  halfjaarlijks van richting wisselende wind
 • multiculturele samenleving
  het samenleven van mensen uit verschillen culturen
 • multilaterale hulp
  hulp van landen die via internationale organisaties aan andere landen wordt gegeven
 • multinationaal
  bedrijf met vestigingen in verschillende landen
 • natuurlijke hulpbronnen
  producten uit de natuur die mensen goed kunnen gebruiken
 • neokolonialisme
  afhankelijkheid van arme landen ten opzichte van rijke landen na de kolonisatie. arme landen leveren grondstoffen aan en zijn afnemers van industrieproducten uit rijke landen.
 • niet-gouvernementele organisatie
  organisatie die onafhankelijk van de overheid ontwikkelingshulp geeft
 • noodhulp
  hulp om te kunnen overleven bij een hongersnood of een andere ramp
 • ongeplande wijk
  wijk die ongecontroleerd is gegroeid, omdat het stratenpatroon en het ruimtegebruik van tevoren niet zijn vastgelegd
 • ontwikkelingshulp
  steun die arme landen krijgen om hun levensomstandigheden te verbeteren
 • ontwikkelingskenmerk
  kenmerk waarmee je de armoede of de rijkdom in een land kunt meten
 • ontwikkelingssamenwerking
  samenwerken met arme landen om het te helpen hun eigen levensomstandigheden te verbeteren
 • openbare ruimte
  plekken die voor iedereen toegankelijk zijn
 • periferie
  hier: gebied met een laag inkomen, waar de vernieuwing en de modernisering nog weinig zijn doorgedrongen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe krijg je een stelsel van relatief hoger gelegen gebieden (horsten) en lager gelegen slenken?
Vaak vind je een rij afschuivingsbreuken naast elkaar. Langs deze evenwijdig aan elkaar lopende breuken verschuift een blok aardkorst ten opzichte van het ernaast gelegen deel naar boven of beneden. Zo krijg je een stelsel van relatief hoger gelegen gebieden (horsten) en lager gelegen slenken.
Op welke manier ontstaat een plooiingsgebergte?
Heel diep onder de Zuid-Amerikaanse plaat smelt de wegduikende Nazcaplaat. Het magma dat daarbij wordt gevormd, stijgt op en vormt een reeks van vulkanen. Maar er gebeurd meer. Door de druk van het opstijgende magma worden de horizontale gesteentelagen erboven opzij en omhoog gedrukt. Ze komen scheef te liggen en worden geplooid. Op die manier ontstaat een plooiingsgebergte.
Wat is het diepste punt gemeten in de Peru-Chilitrog?
Op het diepste punt wordt zelfs 8.066 m gemeten.
Hoe breed en diep is de Peru-Chilitrog?
De trog is 150 km breed en gemiddeld 5.000 m diep.
Waardoor is de westkust van Chili een trog ontstaan, de Peru-Chilitrog?
Doordat de oceaanbodem wordt gedwongen naar beneden te buigen.
Wat heeft er voor gezorgd dat het Andesgebergte is ontstaan?
De langste subductiezone ter wereld heeft er ook voor gezorgd dat het Andesgeberfte is ontstaan.
Trog?
Diepe kloof onder in de zee, ontstaan door subductie van een oceanische plaat.
Slenken?
Een langs een breukvlak omlaag gezakt deel van de aardkorst.
Horsten?
Een langs een breukvlak omhoog gekomen deel van de aardkorst.
Breukgebergten?
Gebergte dat ontstaat in een gebied met sterke breukactiviteit.