Samenvatting de geo

-
ISBN-13 9789006438178
177 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • de geo
 • W B ten Brinke
 • 9789006438178
 • 9th

Samenvatting - de geo

 • 1.1 Veelkleurig Zuid-Afrika

 • Wat is het klimaat van het oostelijke kustgebied?
  een warm zeeklimaat
 • Welk klimaat heeft het kustgebied in het oosten?
  Een warm zeeklimaat.
 • Wat voor wind waait er in de zomer bij het oostelijke kustgebied?
  een aanlandige wind vanaf de Indische oceaan
 • Wat voor klimaat is er in Kaapstad?
  een Middellands zeeklimaat
 • Wat voor wind waait er in de zomer bij het oostelijke kustgebied?
  Een aanlandige wind vanaf de Indische oceaan.
 • Waar werkte vroeger veel slaven in Zuid-Afrika?
  op plantages in de buurt van de stad Durban
 • Hoe ontstaan stuwingsregens?
  Als er veel verdamping in, waait(botst) de vochtige lucht tegen een stijlen berghelling.
 • Wat was Zuid-Afrika in de 19e & 20e eeuw?
  een vestegingskolonie
 • Waar komen stuwingsregens voor?
  Een vochtige savanne.
 • Wat is de strenge rassenscheiding van Zuid-Afrika?
  de apartheid tussen zwarte en blanke
 • Op hoeveel meter hoogvlakte ligt Zuid-Afrika?
  Van 1000 tot 2000 meter.
 • Waar moesten de zwarte gaan wonen volgens de blanke?
  in hun thuislanden
 • Waarom is het in de zomer niet zo warm in Zuid-Afrika?
  Omdat het hoog ligt wordt het maar 25 tot 30 ºC.
 • Waar kwamen de zwarte terecht na de apartheid?
  in townships
 • Hoe warm wordt het in Zuid-Afrika als het winter wordt?
  15 tot 20 ºC, s'nachts kan het vriezen.
 • Wat is het gescheiden wonen en leven van bevolkingsgroepen?
  segragatie
 • In welk gebied ligt Zuid-Afrika?
  In de regenschaduw van de Drakensberg.
 • Als je naar het westen gaat wordt het dan droger of natter?
  Natter, het gaat van steppe naar woestijn.
 • Waarom is het langs de Atlantische Oceaan droog?
  Er is weinig verdamping boven het koude zeewater.
 • Wat is het middellandse zeeklimaat?
  Klimaat met warme, droge zomers en milde winters met neerslag.
 • Hoeveel inwoners heeft Zuid-Afrika?
  52 miljoen.
 • Hoeveel officiële talen heeft Zuid-Afrika?
  11 talen, waarvan 9 inheemse talen van de zwarte bevolking.
 • Wat is de 2e taal?
  Engels
 • Wat is de grootste bevolkingsgroep in Zuid-Afrika?
  De zwarten zijn veruit de grootste groep.
 • Wat is Kaap de Goede Hoop?
  Een plaats waar schepen op weg naar Indië vers water en voedsel konden inslaan.
 • Wie waren de arbeidskrachten voor Kaap de Goede Hoop?
  Slaven uit Maleisië, Indonesië en Madagasker.
 • Wie zijn kleurlingen?
  De nakomeling van de slaven van Kaap de Goede Hoop.
 • Hoeveel Aziaten leven er in Zuid-Afrika?
  1 miljoen.
 • Wat zijn plantages?
  Landbouwonderneming waar op grote schaal 1 bepaald gewas wordt verbouwd.
 • Wat is een vestigingskolonie?
  Overzees gebiedsdeel waar Europeanen zich blijvend gingen vestigen.
 • Wat is apartheid?
  Het gescheiden wonen en leven van mensen op basis van hun huidskleur.
 • Wat zijn thuislanden?
  Woongebied voor de zwarte bevolking in Zuid-Afrika.
 • Wat zijn townships?
  Een niet-blanke woonwijk in Zuid-Afrika.
 • Wat is segregatie?
  Scheiding.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • de geo
 • W B ten Brinke, Chr de Jong, J H A Padmos
 • of
 • 8th
 • 2012

Samenvatting - de geo

 • 1 Australië, dichtbij en ver weg

 • Wat is de hoofdstad van West-Australië?
  Perth
 • Hoeveel inwoners heeft Perh?
  1,5 miljoen
 • aan welke rivier ligt Perth?
  de brede Swan rivier
 • waarmee kan je het stadsgebied van Perth vergelijken?
  de hele provincie Utrecht
 • wie wonen in australië?
  de abiriginals
 • hoe noem je een kaart waar bijv. alle straten,parken op staan?
  een plattegrond
 • waarover kan een plattegrond gaan?
  wijken, dorpen, steden of pretparken
 • wat heeft de Indiche oceaan?
  mooie stranden met palmbomen
 • wat gaan mensen wel eens doen op het strand?
  snorkelen, surfen of zwemmen
 • hoe kun je breedte cirkels ook wel noemen?
  paralellen
 • hoe noemt men het 0 graden punt?
  de greenwich meridiaan
 • hoe noemt men ook wel de lengte cirkels?
  meridianen
 • als je inzoomt wat gebeurt er dan?
  word het groter
 • wat gebeurt er als je uitzoomt?
  dan word het kleiner
 • wat is lokaleschaal?
  plaatselijkeschaal
 • wat is mondiale schaal?
  wereld schaal
 • wat is regionaleschaal?
  streek provincie land deel 
 • wat is nationaleschaal?
  de schaal van het hele land
 • wat is internationale schaal?
  de schaal van een wereld deel
 • Wat is de Engelse naam voor buitenwijken?
  Suburbs
 • 1.1 Op reis door Australië

 • Hoeveel keer past Nederland in West-Australië?
  110 keer
 • Aan welke oceaan ligt Sydney?
  De Grote oceaan
 • Wat is de grootste stad van Australië?
  Sydney
 • Hoeveel inwoners heeft Sydney?
  4,3 miljoen
 • Wat is de 2e grote stad van Australië?
  Melbourne
 • Wat zijn sheepstations?
  Schapenbedrijven 
 • Wat zijn cattlestations?
  Rundveebedrijen
 • Wat is de outback?
  De wildernis. Het binnenland van Australië is droog en bijna onbewoont. Er groeien vooral grassen, struiken en losse bomen.
 • Wat is een gebied(of regio)?
  Een bepaald stuk van het aardoppervlak.
 • Hoeveel keer past Nederland in heel Australië?
  185 keer
 • Hoeveel mensen wonen er op 1 km2?
  2,5 mensen
 • Wat is de bevolkingsdichtheid?
  Het aantal inwoners per km2
 • Hoe heten de oorspronkelijke bewoners van Australië?
  De Aboriginals
 • Wat betekent Aboriginals?
  Mensen die hier vanaf het begin waren
 • Noem 2 soorten landschappen
  Ingerichte landschappen en Natuurlandschappen
 • Wat is een ingericht landschap?
  Een landschap dat door mensen is gemaakt
 • Noem 2 soorten elementen die in een landschap kunnen voorkomen
  1. Inrichtingselementen, bijv. huizen wegen parken. Deze elementen zijn door mensen gemaakt
  2. Natuurlijke elementen. Deze elementen zijn puur natuur, bijv rivier bergen woestijnen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • De geo.
 • W B ten Brinke, H Groen W B ten Brinke
 • 9789006433586 of 9006433586
 • 1e dr.

Samenvatting - De geo.

 • 1 Azie ! Deel van de wereld

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Afzetmarkt
  het aantal klanten dat producten wil kopen
 • arbeidsintensief
  productie waarbij veel arbeid per hectare of per product nodig is
 • bevolkingsconcentratie
  als ergens heel veel mensen dicht bij elkaar wonen
 • bevolkingsdichtheid
  het aantal mensen dat op een vierkante kilometer woont
 • commercieel
  productie voor de verkoop
 • cultuur
  alles wat je aangeleerd is zoals gewoonten taal en godsdienst
 • cultuurgebied
  groot gebied op aarde met een aantal gemeenschappelijke kenmerken
 • economie
  economie gaat over het maken van producten en over geld verdienen
 • export
  uitvoer van goederen
 • globalisering
  het steeds meer internationaal uitwisselen van mensen geld goederen en ideeen
 • groene revolutie
  het gebruik van nieuwe snelgroeiende rijstsoorten waardoor opbrengst stijgt
 • infrastructuur
  alle voorzieningen die nodig zijn om personen goederen of informatie te vervoeren
 • import
  invoer van goederen
 • kinderarbeid
  werk dat te zwaar is voor kinderen en/of zoveel tijd kost dat ze niet naar school kunnen gaan
 • Krottenwijk
  een zelfbouwwijk met slechte huizen , weinig voorzieningen en onzekerheid voor de bewoners of ze er mogen blijven
 • lagelonenland
  land met lage lonen voor de werknemers
 • mechanisatie
  het vervangen mensen of dieren door machines
 • migratie
  het aantal mensen dat in een jaar buiten de eigen woonplaats verhuist
 • milieu
  de natuurlijke omgeving van mensen
 • milieuvervuiling
  vervuiling van de natuurlijke omgeving van mensen
 • multinational
  bedrijf met vestigingen over de hele wereld
 • natte rijstbouw
  het verbouwen van rijst op akkers die onder water staan
 • ontwikkelingslanden
  arme landen met een laag ontwikkelingspeil de meeste mensen hebben weinig te eten wonen in slechte huizen hebben weinig opleiding en kunnen niet altijd naar de dokter als ze ziek zijn
 • planeconomie
  alle bedrijven zijn in bezit van de staat de staat bepaalt wat de bedrijven gaan maken
 • sawa
  rijstakker die onder water staat
 • smog
  vervuilde lucht door rook van fabrieken en uitlaatgassen van auto's
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 4:

 • De geo.
 • W B ten Brinke, Chr de Jong, J H A Padmos W B ten Brinke, Chr de Jong, J H A Padmos EMK Tiekstra Media
 • 9789006433395 of 900643339X
 • 1e dr.

Samenvatting - De geo.

 • 1 Multicultureel Amerika

 • wanneer trokken de kolonisten het binnenland in?

  rond 1800

 • wat is kolonisatie?

  het bewoonbaar maken en inrichten van een gebied

 • 1.1 Land van de onbegrenste mogelijkheden

 • Ontdekking Amerika 1492 door Columbus
 • Begin migratie 1620
 • Dertien engelse koloniën

 • 1.1.1 opschuivende frontier

 • Amerika:

  -  ontdekt in 1492

  -  immigranten bouwden huizen en legden akkers aan.

   

  Kolonisatie: het bewoonbaar maken en inrichten van een gebied.

   

  Immigranten: 

   

  -  immigranten kwamen uit Engeland

  -   aan de oostkust stichtten ze 13 koloniën, die zich losmaakten van Engeland, samen vormden ze de V.S.

   

  Groei Europese Immigranten:

   

  -   oorzaak: honger, armoede, werkloosheid, oorlog, vrijheid godsdienst/mening uiting

   

  Frontier: de buitengrens van het gebied dat was ingericht door de kolonisten( Schoof telkens meer naar het Westen)

   

  Homestead Act:

   

  -  kolonisatie was laag

  -  elke immigrant 21+ kreeg een gratis stuk land als hij 5 jaar in V.S. bleef wonen.

  -  dit gold ook voor spoorwegmaatschappijen, die kregen dan een strook land.

  -  door de spoorlijnen, goudontdekking, en gratis stukken land, trok de frontierlijn snel naar het Westen.

  -  dit ging wel ten kosten van leefgebied indianen

   

   

 • wanneer is Amerika ontdekt?

  1492

 • Wat deden de immigranten in Amerika?

  De immigranten bouwden er huizen en legden er akkers aan.

 • Wanneer is Amerika ontdekt?
  In 1492 door Columbus
 • wie en hoeveel woonden er?

  een half miljoen indianen

 • Wat is kolonisatie?

  Het bewoonbaar maken en inrichten van een gebied.

 • Wat is kolonisatie?
  Het bewoonbaar maken/inrichten van een gebied
 • de verenigde staten ligt in Amerika.

 • Uit welk land kwamen de immigranten vooral?

  Engeland.

 • Waar kwamen de eerste immigranten vandaan?
  Engeland
 • Wat deden de 13 koloniën in 1776?

  Ze maakten zich los van Engeland en Werden de VS.

 • Waarom verhuisden tussen 1800 en 1920 veel Europeanen naar Amerika?
  Er was veel honger, armoede en werkeloosheid in Europa. Ook waren er oorlogen en was er geen vrijheid van geloof en meeningsuiting
 • Waarom kwamen er tussen 1800 en 1920 meer dan 30 miljoen Europese immigranten bij?

  In veel Europese landen kwamen honger, armoede en werkloosheid voor. Er was ook oorlog en niet overal was vrijheid van godsdienst en meningsuiting.

 • Wat is de frontier?
  De frontier is de buitengrens van een gebied
 • Wat is de Frontier.

  De buitengrens van het gebied.

 • Wat werd in 1862 gedaan om de kolonisatie van Amerika te versnellen?
  De Homestead Act werd aangenomen:
  • Elke immigrant boven de 21 kreeg GRATIS een stuk grond van 64 hectare als hij daar minstens 5 jaar bleef wonen.
  • Spoorwegen maatschappijen kregen gratis een strook land van 10 tot 20 mijl aan beide kanten van hun nieuwe spoorlijnene
 • Wat deed de frontier met het leefgebied van de indianen.

  Zij werden verdreven naar slechtere gronden in het westen van de VS.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.