Samenvatting De Geo aardrijkskunde voor de bovenbouw havo en vwo SE/CE : havo

ISBN-10 9006619140 ISBN-13 9789006619140
121 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De Geo aardrijkskunde voor de bovenbouw havo en vwo SE/CE : havo". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789006619140 of 9006619140. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - De Geo aardrijkskunde voor de bovenbouw havo en vwo SE/CE : havo

 • 1 Twee werelden, één grensgebied

 • Noem de verschillende schalen waarop je kan kijken. Doe dit van groot naar klein.
  Mondiaal, de hele wereld
  Continentaal, Europa/Azië/Noord en Zuid Amerika/Afrika/Australië/Antarctica
  Fluviaal, rivieren (stroomgebieden)
  Nationaal, binnen een land
  Regionaal, binnen een provincie/streek
  Lokaal, stad of gemeente (klein gebied) 
 • Noem de verschillende dimensies en bedenk daar een voorbeeld bij.
  Politieke dimensie: regeringsvorm, bestuur
  Sociaal-culturele dimensie: cultuur, geloof, taal
  economische dimensie: produceren en consumeren
  Natuurlijke (fysisch-geografische) dimensie: natuurlijke processen die van invloed zijn op een verschijnsel of gebied.
  Demografische dimensie: geboortecijfer, sterftecijfers, leeftijdsopbouw en het bijhouden van de demografische druk en andere gegevens. 
 • 1.1 Mexico en de Verenigde Staten

 • Waarom riep mexico oorlog uit met de VS na 1836?
  Omdat de VS een stuk grond van mexico uitriep tot amerikaans grondgebied, En hier was mexico niet van gediend.
 • Hoe werd het grensgebied in het begin beschouwd?
  Als een oninteresant woestijngebied.
 • Wat valt op aan het grensgebied vergeleken met gemiddelde van zowel de VS als Mexico?
  Vergeleken met de vs heeft het grensgebied een achterstand, en vergeleken met mexico gaat het in het grensgebied beter.
 • Waarom word mexico tot de semiperiferi gerekend?
  Omdat mexico de laatste jaren een sterke economische groei heeft doorgemaakt.
 • Welke kenmerken van mexico duiden op een periferiland?
  Gebrekkige kennis en technologie, traditionele arbeidsverdeling en slechte handelsrelaties.
 • Wat zijn voor mexicanen grote pullfactoren van het grensgebied?
  Werkgelegenheid en de nabijheid van de VS.
 • 1.2 Werken in het grensgebied

 • Waarom gaat de GATT en de WTO uit van het principe dat elk land moet produceren waar het het best in is?
  Omdat op die manier elk land succesvol word.
 • Welk doel had de NAFTA
  Tariefmuren tussen de VS, Mex en Can breken zodat ze een betere handelspositie kregen tegenover de Aziatische tijger en de EU.
 • Hoe is de handel verdeeld binnen de NAFTA?
  Mex en Can zijn erg gericht op handel met de VS, maar de VS richt zich vooral op handel met Azië, Afrika en de EU.
 • Hoe zijn de relatieve afstanden verkort?
  Door betere technologie op gebied van vervoer en communicatie.
 • 1.2.2 NAFTA

 • Wat betekent NAFTA en waar staat het voor?
  De NAFTA is een afkorting voor: North American Free Trade Agreement. Noord-Amerikaanse Vrijheidsovereenkomst. Belastingstarieven tussen de Amerikanen, Canadese en de Mexicanen werden opgeheven. 
 • 1.3 wonen in het grensgebied

 • Waarom liggen de meeste maquiladoras rondom het grensgebied?
  Omdat het dichterbij de vs ligt, en de regels waren in dit gebied versoepeld door de overheid om multinationals te lokken.
 • Waarom trokken maquiladoras op een gegeven moment landinwaarts?
  Lagere lonen, minder strenge milieu regels en minder sterke vakbonden.
 • Welke werkgelegenheden ontstonden er rondom de maquiladoras?
  Hoogwaardige dienstverlening zoals banken, advocaten, acauntants en verzekeraars.
 • Wat is het nadeel van snelgroeiende steden in het grensgebied?
  Er is een snel groeiend gebrek aan woonruimte. Waardoor mensen terechtkomen in krottenwijken rondom de maquiladoras.
 • Waarom heeft mexico medisch toerisme?
  Omdat de tandartskosten en medicijnen hier goedkoper zijn.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat betekent NAFTA en waar staat het voor?
De NAFTA is een afkorting voor: North American Free Trade Agreement. Noord-Amerikaanse Vrijheidsovereenkomst. Belastingstarieven tussen de Amerikanen, Canadese en de Mexicanen werden opgeheven. 
Noem de verschillende dimensies en bedenk daar een voorbeeld bij.
Politieke dimensie: regeringsvorm, bestuur
Sociaal-culturele dimensie: cultuur, geloof, taal
economische dimensie: produceren en consumeren
Natuurlijke (fysisch-geografische) dimensie: natuurlijke processen die van invloed zijn op een verschijnsel of gebied.
Demografische dimensie: geboortecijfer, sterftecijfers, leeftijdsopbouw en het bijhouden van de demografische druk en andere gegevens. 
Noem de verschillende schalen waarop je kan kijken. Doe dit van groot naar klein.
Mondiaal, de hele wereld
Continentaal, Europa/Azië/Noord en Zuid Amerika/Afrika/Australië/Antarctica
Fluviaal, rivieren (stroomgebieden)
Nationaal, binnen een land
Regionaal, binnen een provincie/streek
Lokaal, stad of gemeente (klein gebied) 
Wat is een cultuurgebied?
Een gebied met overeenkomsten in de cultuur
Wat is diffusie?
Wanneer cultuurelementen zich van het ene naar het andere cultuurgebied verspreiden
Wat zijn nadelen van globalisering?
Er is minder werkgelegenheid in de landen waar de productie van goederen duurder is
Globalisering is heel slecht voor het milieu 
De kloof tussen rijke (landen) en arme (landen) wordt steeds groter
Wat zijn voordelen van globalisering?
We kunnen producten uit de hele wereld kopen
De hele wereldeconomie is sterk gegroeid
In de EU en ASEAN zijn de invoerrechten afgeschaft, waardoor er sprake is van vrijhandel
Er is meer werkgelegenheid gekomen in de landen waar de productie van goederen het goedkoopst is
Wat is tijd-ruimte compressie?
Het in elkaar persen van tijdsduur en afstand
Wat is een groot gevolg van globalisering?
Iedereen/elk land word van elkaar afhankelijk
Door welke 3 kenmerken word het HDI (human development index) gemeten?
Economisch: bnp/inwoner
Demografisch: levensverwachting
Sociaal-cultureel: analfabetisme