Samenvatting De geo : [aardrijkskunde voor de onderbouw]

-
ISBN-10 9006433462 ISBN-13 9789006433463
367 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De geo : [aardrijkskunde voor de onderbouw]". De auteur(s) van het boek is/zijn W ten Brinke. Het ISBN van dit boek is 9789006433463 of 9006433462. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De geo : [aardrijkskunde voor de onderbouw]

 • 1 Zuid-Afrika en Argentinië

 • Hoogteligging en klimaat van Zuid-Afrika 
  Binnenland: Hooglvlakte van 1000-2000 meter, klimaat: zeeklimaat met droge winters, korte buien daarna schijnt de zon weer
  Westen: Lager dan 1000 meter, klimaat: woestijn/steppeklimaat, valt bijna geen regen 
  Oosten: Steppeklimaat/ zeeklimaat met droge winters ligt lager dan 1000 meter
  Zuiden: Lager dan 1000 meter ligt een zeeklimaat met hele jaar neerslag
  Noorden: Lager dan 1000 meter, klimaat: steppeklimaat, valt bijna geen neerslag 
 •  Wat is het ontwikkelingspeil van Zuid-Afrika 
  Als je alleen kijkt naar het inkomen dan springt Zuid-Afrika er goed uit .Dat is vooral te danken aan bodemschatten. Zuid0 Afrika is een van de rijkste landen van Zwart0Afrika, met een bnp per inwoner van ruim 11000. Maar het gaat minder goed als je kijkt naar andere ontwikkelingskenmekren, zoals toegang tot schoon drinkwater, analfaetisme, artesndichhied of levenens verwachting. Dat komt door de grote armoede onder de zwarte bevolkin. 
 •  Welke factoren hebben grote invloed op de temperatuur 
  - Breedteligging: hoe verder van de evenaar, hoe kouder
  - Hoogteligging: hoe hoger, hoe kouder
  - Land-zeeverdeling: hoe verder van zee, hoe warmer in de zomer en hoe kouder in de winter
 • LHoe heet de windkant van een gebergte 
  De loefzijde
 • Wat gebeurt er aan de loefzijde
  Aan de loefzijde wordt de lucht omhooggestuwd, koelt af en brengt regen. 
 • Stuwingsregen 
  Regen die onotstaat door stijende lucht tegen een gebergte noem je stuwingsregen 
 • Wat ligt er aan de andere kant van de berg
  De lijzijde 
 • Lijzijde 
  De kant die uit de wind ligt 
 • Wat gebeurt er aan de lijzijde 
  De lucht daalt daar en wordt warmer. Aandei kant valt weinig of geen neerslag. 
 • Regenschaduw 
  Lijzijde: waar dus geen of weinig neerslag valt
 • Welke klimaatzones zijn er 
  A Tropisch regenklimaat
  B Droog klimaat
  C Zeeklimaat (Maritiem klimaat)
  D Landklimaat (Continentaal klimaat)
  E Koud klimaat
 • Klimaat A C D E worden onderscheiden op temperatuur. Klimaat B word onderscheiden op grond (het ontbreken van ) neerslag
 • Welke extra letters worden er toegevoegd bij het B-klimaat
  W en de S
  Dan Krijg je
  BW: Woestijnklimaat 
  BS: Steppeklimaat
 • Welke kleine letters worden aan de klimaten A C D toegevoegd
  f: Fehlt
  s: SOmmer
  w: winter
 • Wat betekenen die kleine letters
  fehlt: droe tijd ontbreekt; neerslag in alle jaargetijden 
  sommer: droge tijd in de zomer
  winter: droge tijd in de winter 
 • Welke hoofdletters word er aan het E klimaat toegevoegd
  F: (Eeuwige) sneeuw in poolgebieden;
  H: (Eeuwige) sneeuw in hooggebergte;
  T: Toendra
 • Bruto nationaal product
  Dat is het geld dat alle inwoners van een land samen erdienen: hete is een enorm geldbedrag. 
 • Welke manier wordt gebruikt om goed te kunnen vergelijken 
  Het miljarden bedrag wordt gedeeld dooor het aantal inwoner. De uitkomst is het gemiddelde per persoon 
 • Welke graadmeter is er nog meer 
  Het bruto binnenlands nationaal product
 • BBP
  Dat is de totale productie in een lnad, uitgedrukt in geld. 
 • Wat is het verschil tussen het bbp en het bnp
  HEt verschil is dat bij BNP wordt gekeken naar wat alle inwoners van een land samen verdienen, ook als zij in het buitenland werken. Mensen die in dat land werken maar in het buitenland wonen tellen niet mee. Bij bbp gaat het om de totale productie van in een land, dus mensen die in het buitenland werken tellen niet mee
 • Welke 2 nadelen heeft het BNP per inwoner
  - In sommige landen is eeen kliene groep mensen schatrijk terwijl de rest van de bevolking arm is. Het gemiddelde inkomen zegt dan eigenlijk niet zoveel 
  - Niet alle regio's in een lnadn zijn even rijk of arm. Er zijn soms grote regionale verschillen. In arme landen ligt het inkomen per inwoner in steden bijvoorbeeld meestal een stuk hoger dan op het achtergeleven platteland. 
 • In de eerste paar eeuwen leverden de kolonien alleen exotische artikelen, zoals specerijen , schelpen en kunstvoorwerpen. Maar rond 1850 kwam een nieuw bestaansmiddel op: de industrie 
 • Wat moesten de kolonien dan gaan leveren 
  De kolonien moesten gaan dienen als leverandcier van grondstoffen voor de Europese industrielanden. Daarbij ging het om landbouwproudcten en mijnproducten. Ook waren de kolonine een afzetmarkt voor de industrieproducten 
 • De inheemse bevolking was niet in staat voldoende grondstoffen te leveren. Het gevolg was dat enkele grote Europese landen grote stukken van AFrika, Azie en amerika in bezit naen. 
 • Wat legden ze daar aan 
  Plantages en mijnen
 • Plantage 
  Een plantage is een landbouwonderneming waar op groe schaal een bepaald gewas wordt verbouw. 
 • Monocultuur
  Als een landbouwbedrijf maar een gewas verbouwt, dan noem je dat een monocultuur
 • Dekolononisatie 
  De kolonien maakten zich los van de Europese moederlanden en werden zelfdstandig. Dat zelfdstandig worden heet dekolonisatie. 
 • Welke 2 kolonien zijn er
  Exploitatiekolonien
  Vestigingskolonien 
 • exploitatiekolonien 
  Dat zijn kolonien die grondstoffen moesten leveren voor de opkomende industrie in Europa. De europeanen gebruikten die kolonien dus om er zelf voordeel van te hebben. Een ander woord daarvoor is exploiteren. Daarom hetn ze exploitatiekolonien 
 • Vestigingskolonien 
  Waren overzeese gebiedsdelen waar europeanen zich blijvend gingen vestigen 
 • In europa was in de negentiende eeuw de bevolking snel toegenomen door het dalende sterftecijfer. Er was te weinig werk in de landbouw. Ook de industrie kon al die mensen geen werk bieden. De vestiging overzee werd ook mogelijk gemaakt door de verbetering van het verkeer: sttoomschepen konden binnen enekle weken mensen naar de andere kand van de aarbol voeren 
 • Er waren op de wereled nog genoeg lege gebieden. In sommige landen (de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada) was de inheemse vevolking zo klein in getal, dat ze al gauw overtroffen wrd door de immigranten. OOk in Zuid-Afrika, Zimbabwe en Latijns-AMerika vestigden zich veel Europeanen, maar daar bleven ze in de minderheid. 
 • Opbouw van een stad in Zuid-Afrika tijdens de apartheid 
  Eerst het centrum
  Daarom heen de blanke wijken
  En kilometers afstand van de wijken aan de rand van de stad lag townships
  Daarom heen lagen de krottenwijken 
 • Kenmerken Blanke wijken
  - Welvarend
  - Vrijstaande huizen
  - Grote tuinen, met een zwembad
  - Zwaarbewaakt, liggen verscholen achter hoge hekken en muren 
 • Kenmerken gekleurde wijken 
  - Driekwart van de huishoudens leven onder de armoedegrens van 5 euro per dag
  - Zij hebben geen baan
 • Kenmerken zwarte wijken 
  - Krottenwijken 
  - Ilegaal 
  - Liggen tegen de townships aan 
 • Kenmerken wijk Constantia 
  - Meeste huishoudens hebben een inkomen boven de 8000 
  - Er leven bijna alleen maar blanken 
  - De meeste spreken Engels 
 • Kenmerken wijk Khayelitsha 
  - Meeste huishoudens hebben een inkomen onder de 2000
  - Er wonen bijna alleen maar zwarten er wonen een paar blanken in 
  - Er wordt bijna alleen maar inheemse talen gesproken 
 • Knemerken wijk Mitchells Plain 
  - De meeste huishoudens hebben een inkomen voven de 2000
  - Er wonen bijna alleen maar kleurlingen 
  - Er wordt het meest Afrikaans gesproken, maar ook wel wat Engels 
 • Kenmerken wijk Muizenberg
  - De ene helft van de huishoudens heeft een inkomen onder de 2000 en de andere helft heeft een inkomen boven de 2000 
  - Er wonen ongeveer evenveel zwarten, blanken en kleurlingen, in deze wijk wonen de meeste indiers/Aziaten.
  - Er wordt het meest Engels gesproken maar er wordt ook wel AFrikaans gesproken, inheemse talen worden bijna niet gesproken. 
 • Multicureel 
  Een maatschappij noem je multicultureel als er mensen uit verschillende culturen met elkaar sameleven.Ze hebben hun eigen gewoonten, taal en godsdienst. 
 • Culturele minderheden/Etnische minderheden
  Emeestal is er een cultuur die overheerst, bijvoorbeeeld de westerse cultuur in de europese landen. De groepen met andere culturen noem je dan culturele minderheden. Met een ander woord: etnische minderheden 
 • Maatschappelijke segregatie
  Als groepen mensen weinig of geen contaxt met elkaar hebben 
 • Integratie 
  Samengaan van verschillende groepen in een samenleving
 • Wat betekent intergreren 
  Integreren betekent dat allochtonen actief meedoen aan de samenleving dus naar school gaan, een baan hebben, bij muziek- en sportverenigingen zitten enzovoort. 
 • Assimilatie 
  Groep migranten doet mee in de samenleving en neemt cultuur over
 • Ruimtelijke segregatie 
  Het apart wonen van bevolkingsgroepen met bepaalde kenmerken 
 • Bij een andere vorm van segregatie gaat het om de scheiding tussen etnische groepen. Vooral in Amerikaanse steden wonen etnische groepen bij elkaaar in etnische wijken. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

global shift 
Het verschuiven van het economische zwaartepunt in de wereld
kennisintensief 
Als er bij het maken van een product veel kennis nodig is 
Uitschuiven 
Verplaatsen van industrie naar andere landen (vaak lagelonenlanden)
lagelonenlanden 
Land met lage lonen voor de werknemers 
exportgerichtheid 
Een groot deel van de geproduceerde goederen gaat naar het buitenland
Tijgerland
Land in Azië met een snelgroeiende economie. Economie gaat over het maken van producten en geld verdienen 
New industrialised countries (NIC's)
Verzamelnaam voor landen in Azië met een snelgroeiende economie 
Menselijke factor 
Een menselijke verklarin gvoor een verschijnsel 
Natuurlijke factor
Een natuurlijke verklaring voor een verschijnsel 
Groene Revolutie 
Het stijgen van de opbrengsten van de rijstbouw door het gebruik van nieuwe, snelgroeiende rijstsoorten