Samenvatting De Geo Lesboek / 2 Vwo Aardrijkskunde Voor De Onderbouw

-
ISBN-10 9006433373 ISBN-13 9789006433371
1984 Flashcards en notities
143 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De Geo Lesboek / 2 Vwo Aardrijkskunde Voor De Onderbouw". De auteur(s) van het boek is/zijn Chris de Jong. Het ISBN van dit boek is 9789006433371 of 9006433373. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De Geo Lesboek / 2 Vwo Aardrijkskunde Voor De Onderbouw

 • 1 Zuid-Afrika en Argentinië, twee gezichten

 • Wat voor een wind heerst er in het oostelijk kustgebied van Zuid-Afrika?

   

  een aanlandige wind

 • dinges
  dinges


 • zuidpool
  de zuidelijkste plek op aarde
 • beschrijf in het kort de leerlijnen van TULE 47.48.49.50
  47: in- en uitzoomen van globale thema's als: recreatie, toerisme, wonen, werken en verkeer
  48: Nederland en water
  49: mondiale spreiding van volkeren, godsdiensten, klimaten en landschappen
  50: topografie en de atlas
 • Welke 2 invloed rijke stromingen zijn er langs de kust van Zuid-Afrika?

  De warme Agulhasstroom die vanaf de evenaar warm water naar het zuiden brengt en je hebt de koude Benguelastroom vanuit Antartica.

 • zuiderbreedte
  breedteligging op het zuidelijk halfrond
 • Noem 4 soorten van didaktiek
  geografische vierslag
  OLG
  multiperspectiviteit
  in-en uitzoomen
 • Welke belangrijke stad ligt er op de hoogvlakte en hoe hoog ligt het?

  Johannesburg (kort: joburg) op 1000-2000 meter

 • zuidelijk halfrond
  de onderste helft van de aardbol
 • geografische kubus
  hoogtelijn:
  -  beeldvormers, kaarten, foto's, video's enz.
  breedtelijn: 
  - bestaansdimensies(brillen), politiek, naturalistisch, economisch, cultureel, sociaal en historische bril
  dieptelijn:
  geografische vierslag, waarnemen en beschrijven, verklaren, herkennen en waarderen.
 • Welke immigranten waren als eerst in zuid-afrika en waar stichten ze zich?

  de nederlanders in kaap het goede

 • geografische vierslag
  waarnemen en beschrijven: wat zie je? waar zie je dat? welke kenmerken ontdek je?
  verklaren: waarom juist daar? wat wordt hierdoor beïnvloed?
  herkennen: waar herken je dit nog meer? 
  waarderen: wat betekent dit voor mij? wat betekent dit voor de mensen daar?
 • In welk jaar namen de Britten zuid-Afrika over van de Nederlanders?

  rond 1800

 • OLG
  - duidelijke oorzaak/gevolgrelatie hebben
  - moet gaan over fysische factoren(klimaat)
  - hoofdvraag beantwoorden door deelvragen
  - open deelvragen, LSD, 
  - kleine activiteiten ter demonstratie
  - doel en regels
  - afronding beantwoording hoofdvraag
 • Wie werden er later in de 19e eeuw gehaald om op de plantages te werken van de blanken?

  de Indiërs

 • ontwikkelingseducatie
  laat zien hoe de mensen daar leven
  breng de veelzijdigheid in beeld
  probeer dagelijkse leven echt te bekijken
  bekijk het vanuit een kind van dezelfde leeftijd als je klasgenoten
  zonder waardeoordeel kijken.
 • Welke mensen vormen de bevolkingsgroepen in zuid-Afrika?

  de blanken,zwarten,kleurlingen en Indiërs

 • eisen beeldvormers
  exemplarisch
  actueel
  informatiewaarde
  identificatiewaarde: 
  referentiepunten: bijvoorbeeld mensen op om de daadwerkelijke grootte in beeld te krijgen
 • Wanneer was de apartheid bezig?

  van 1948 tot 1990

 • 8 thema's van AK
  klimaten en landschappen
  bevolking en ruimte
  bestaansmiddelen
  arm en rijk
  grenzen en identiteit
  krachten der aarde
  energiebronnen
  water
 • Hoe heten de zwarte wijken?

  de townships

 • leerlijn kaartvaasrdigheid
  groep 1/2 beginnend kaartlezen: woordenschat, benoemen van de wereld om ons heen. lokaliseren objectiveren structureren.
  groep 3/4/5 aanvankelijk kaartlezen: schaal, plattegrond, legenda, symbolen, windroos
  groep 6/7/8 voortgezet kaartlezen: zoeksystemen in de atlas, kleinschalige kaarten
 • hoe heet het gescheiden wonen en leven van bevolkingsgroepen?

  segregatie

 • 6 natuurlandschappen in NL + waar te vinden
  duinen - langs de kust
  zeeklei - provincies aan de kust, zeeland, flevoland, Noord-Noord-Holland, Noord- friesland, Noord-Groningen.
  rivierklei - langs de grote rivieren 
  löss - zuid limburg
  veen - zuid holland, noord holland
  zand - midden en oosten van het land.
 • Wanneer kwam er een zwarte regering in zuid-Afrika?

  in 1994

 • steenkool
  320 - 290 miljoen jaar geleden in het carboon.
  plant -> veen -> steenkool
  veen verandert onder hoge druk op hoge temperatuur in steenkool doordat alle vocht eruit verdwijnt. ligt in zuid limburg dichtste bij de oppervlakte.
 • waarom is het inkomen in zuid-Afrika zo goed?

  door de diamanten, goud en andere dure metalen.

 • aardgas
  is ontstaan uit dode plantenresten. dit werd steenkool. die werd samen gedrukt en daar kwam gas uit --> aardgas.
  240 miljoen jaar geleden. krijt

  aardgas staan de gasbelletjes met elkaar in verbinding
  schaliegas staan de gasbelletjes niet met elkaar in verbinding.
 • Wat zijn de basisbehoefte?

  Huisvesting, Gezondheidszorg, Artsendichtheid,Analfabetisme en Inkomen

 • aardolie
  ontstaan uit plankton op zee. dood plankton, bovenop zand en klei. het plankton veranderde langzaam in aardolie. 240 miljoen jaar geleden
 • Wanneer is de tweedeling ontstaan in Zuid-Afrika?

  tijdens de apartheid

 • klimaatzones
  A tropisch klimaat
  B droge klimaten
  C gematigde / zeeklimaten
  D landklimaten
  E polaire klimaten
 • Waar bestaat een zuid-Afrikaanse stad uit?

  Een centrum, daarna de blanken wijken, daarna de townships en dan de krottenwijken.

 • klimaatfactoren
  hoogteligging
  breedteligging 
  water en land 
  reliëf
  wind.zeestromen
 • Wat wil de regering?

  gemengde wijken

 • A tropische klimaten
  Af en Aw

  Af: tropisch regenwoud:
  rond de evenaar, 25 Gr hele jaar door, 3000 mm P/J neerslag, rijst bananen rubber en cacao. brazilie, kongo, indonesie en kenia

  Aw: savanne klimaat
  grenzend aan tropisch regenwoud, rond de evenaar, W, droog in de Winter, 1000 mm P/J neerslag. hoog gras af en toe een boom, 18 gr hele jaar, koffie, katoen, thee. 
  brazilië, mexico, india, N-Australië.
 • Waar liggen de blanken wijken?

  lang de kust en rond de tafelberg.

 • B droge klimaten
  Bs en Bw

  Bs - steppe
  rond keerkringen, 250-500 mm P/J neerslag, 18 Gr hele jaar, korte grassen. 
  mexico, VS, chili, Noord-Aus kasachstan

  Bw - woestijn
  rond keerkringen, <250 mm P/J neerslag, nauwelijks planten, veeteelt.
 • Wat zijn black diamonds?

  zwarten die een goede baan hebben met een redelijk salaris.

 • C zeeklimaten
  middelandszeeklimaat en gematigd zeeklimaat

  middellandszeeklimaat: droge zomers, neerslag alleen in de winter, zuid europa, olijven en citrusvruchten.    

  gematigd zeeklimaat: hele jaar door neerslag, invloed van zee gematigd, loofbos, koele zomers geen extreme winters.
 • Waarom zijn black diamonds goed voor de townships?

  De wijken worden opgeknapt er er komen betere huizen en wegen

 • D landklimaten
  strenge winters, hete zomers, neerslag hele jaar door, 50 -70 NB alleen op NB.
 • Hoe heet de grootste krottenwijk van Kaapstad?

  Khayelitsha

 • E polaire klimaten
  toendra - pool

  toendra: net boven 0 Gr., geen bomen, zomer-> moerassig. 10 cm onder bodemopp permanent bevroren. 

  pool: nooit boven 0 Gr, weinig neerslag, in de zomer ontdooid alleen bovenste laag.
 • Wat doet de regering rondom het station?

  Ze plaatsen winkels, kantoren, openbare gebouwen en een sportcomplex.

 • fysische thema's
  klimaten en landschappen
  krachten der aarde
  water 
  energiebronnen
 • Wat is een heersende ziekte in Zuid-Afrika?

  Aids

 • sociaal geografische thema's
  grenzen en identiteit
  bestaansmiddelen
  arm en rijk
  bevolking en ruimte
 • Wat zijn de oorzaken van Aids?

  Seks, infecties en erfenis

 • bestaansmiddelen
  primaire sector: landbouw, visserij en delfstoffen
  secundaire sector: industrie
  tertiaire sector: diensten, profit en non profit
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

migratie
het verhuizen van de ene woonplaats naar een andere woonplaats. Als je dat doet, ben je een migrant
levensverwachting
het gemiddelde aantal te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd
vergrijzing 
toename van het ouderen (65+) in de bevolking
eenkindpolitiek
gezinnen mogen niet meer dan één kind hebben
bevolkingspolitiek
maatregelen om het aantal en de spreiding van de bevolking te beïnvloeden
delta's
een gebied vlak voor de monding, waar de rivier zich vertakt in vele rivierlopen
bevolkingsconcentratie
opeenhoping van mensen in een gebied
laagvlakte
gebied zonder hoogteverschillen, dat lager ligt dan 500 m
hoogvlakten
vlak of zachtgolvend gebied dat meer dan 500 m hoog ligt
permafrost 
altijd bevroren ondergrond