Samenvatting De geo lesboek 3 havo/vwo

-
656 Flashcards en notities
39 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De geo lesboek 3 havo/vwo". De auteur(s) van het boek is/zijn ten Brinken. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De geo lesboek 3 havo/vwo

 • 1.1 Kolonisatie en landschap

 • Wanneer werd Amerika ontdekt
  1492
 • Pas na 1800 trokken de kolonisten het binneland in. Als een gebied onbewoonbaar is en je maakt het bewoonbaar, heet dat kolonisatie.
  De grens tussen het door Europese kolonisten bewoonde gebied en het 'Wilde westen' noem je de Frontier.
 • Wanneer en door wie is Amerika ontdekt
  1492 door christoffel columbus
 • Wat is kolonisatie?
  Het bewoonbaar maken en inrichten van een gebied
 • De Appalachen zijn een middelgebergte. Het is een oud gebergte. De toppen zijn in de loop der Jaren door erosie afgerond. Het berggebied in het westen van de Verenigde Staten is een hooggebergte. en strekt zich uit van Alaska tot aan Mexico. Het is een jong gebergte, met spitse bergtoppen die zijn bedekt met eeuwige sneeuw.
 • Waar kwamen de eerste immigranten uit
  Uit engeland
 • Door wie Amerika ingenomen?
  Door de Engelsen die dertien koloniën stichtten maar die maakten zich los in 1776 en samen vormden ze de Verenigde Staten van Amerika
 • Wat deden ze in AMerika
  stichtten kolonien aan de oostkust
 • Waarom kwamen er in 1800 en 1920 veel mensen naar Amerika?
  Omdat in veel Europese landen honger armoede werkeloosheid en vele oorlogen waren en niet overal was vrijheid van godsdienst en meningsuiting 
 • Wanneer maakten de kolonien van engeland los
  1776
 • Wat is een frontier?
  De opschuivende grens tussen het door Europese kolonisten bewoonde gebied en het wilde westen in de VS
 • Wanneer kwam de immigratie op gang in Europa
  tussen 1840 en 1920 
 • In 1850 was het kolonisatietempo nog laag. Wat deden ze ertegen?
  In 1862 werd Homestead Act aangenomen: elke immigrant van 21 jaar en ouder kreeg een gratis stuk grond van 64 ha als hij/zij er 5 jaar zou blijven wonen Ook kregen spoorwegmaatschappijen gratis een strook land van tien tot twintig mijl lang aan weerszijden van nieuwe spoorlijnen in eigendom zo werden er nieuwe spoorwegen gemaakt en dit werd versterkt door de goldrush in Californie
 • Waarom kwam de immigratie op gang dan 
  Omdat er in veel Europese landen honger, armoede en werkloosheid voor komen. Ook waren er oorlogen en was er niet overal vrijheid van godsdienst en meningsuiting. 
 • Wat gebeurde er met de indianen die in de gebieden leefden war werd uitgebreid?
  Die werden verdreven naar de slechte gebieden en gronden 
 • Welke landschappen door krijs je allemaal als je naar het westen gaat
  1. kustvlakte langs de Atlantische kust
  2. Appalachen
  3. Centrale laagvlakte
  4. Great plains
  5. Rocky mountains
  6. Grote bekken
 • Welke landschap heeft Amerika?
  een Cultuurlandschap.
 • Je begint op de kustvlakte aan de Atlantische oceaan en eindigt bij het Kustgebergte aan de pacifische oceaan
 • Welke twee bergen zijn een voorbeeld van cultuurlandschappen?
  De Appalachen en de Rocky Mountains
 • Wat voor een landschap heeft Amerika
  Een cultuurlandschap
 • Wat zijn de Appalachen?
  Een middelgebergte van 500-1500M hoog met erbovenuit de Mount Michel
 • Welke 2 soorten gebergtes zijn erg belangrijk
  de 2 noordzuidliggende berggebieden: 
  de appalachen in oosten 
  De rocky mountains in het westen 
 • Wat is een oud gebergte?
  Gebergte met toppen die in de loop van de miljoenen jaren door erosie zijn afgerond
 • Wat is het verschil tussen de 2 gebergtes
  Appalachen: middelgebergte, oud gebergt
  Rocky mountains: hooggebergte, jong gebergte
 • Wat is een jong gebergte?
  Een gebergte met gespitste toppen
 • Wat is de hoogste punt van de Appalachen 
  Mount mitchell (2038)
 • Wat zijn de Interior Plains?
  Het grootschalige landbouwgebied met weinig reliëf
 • Wat is het verschil tussen een jong en oud gebergte
  Jong: spitse toppen vaak hoger dan 4000 m met eeuwige sneeuw
  Oud: afgeronde toppen lager dan 4000 m
 • Wat ligt er in het oostelijke deel van de interior plains?
  de Cornbelt waar veel mais word verbouwd 
 • Wat ligt er tussen de Rockies en de appalachen 
  de interior plains 
 • Wat zijn de Great plains?
  Een hoogvlakte met natuurlijke begroeiing van prairiegrassen 
 • Interior plains
  het is een grootschalig landbouwgebied met weinig reliëf. Het oostelijke deel ligt lager dan 500m. Naar her westen toe wordt het landschap droger en loopt lanzaam op: de great plains. Dat is hoger dan 500m
 • Hoe is akkerbouw mogelijk in de Great plains?
  Met behulp van irrigatilandbouw
 • Centrale laagvlakte 
  - Veel mais verbouwd (Cornbelt)
  - Niet heel droog
  - Laagvlakte
 • Wat is the Wheatbelt?
  Een grootte rij van tarwe dat word verbouwd.
 • Great plains 
  - Hoogvlakte 
  - met natuurlijke begroeiing van prairiegrassen (steppe)
  - Droog, dus landbouw alleen mogelijk met behulp van irrigatiewater 
  - De boeren verbouwen er tarwe (wheatbelt)
  - Extensieve veeteelt
 • Wat is extensieve veeteelt?
  Veeteelt met weinig stuks vee per hectare
 • Wat ligt er ten westen van de Rockies
  de grote bekken 
 • Wat verdeeld de verenigde staten in twee helften?
  de 100-meridiaan 
 • De grote bekken
  - Hoogvlakte
  - Kurkdroog, kale rotsen, dorre grassen en cactussen
  - Ligt in de regenschaduw
  - Boeren verbouwen er citrusfruit
 • Wat zijn de grote bekken?
  Een gebied met hoogvlaktes van ongeveer 1500 meter hoog het is kurkdroog en je hebt daar kale rotsen cactussen dorre grassen en dit bepaald een groot deel van het landschapsbeeld het regent alleen aan de kust daar zitten ook boeren die bevinden zich dan in de regenschaduw en verbouwen daar veel
 • Door de hoogteverschillen zijn er hellingen. Die kunnen dus ook voorkomen in laagland, Alleen zijn de hoogteverschillen daar nooit erg groot
 • Kolonisatie 
  het bewoonaarmaken en inrichten van een gebied
 • kolonie
  een overzees gebiedsdeel van een europees land
 • frontier
  de opschuivende grens tussen het door Europese kolonisten bewoonde gebied en het wilde westen in de VS
 • erosie
  het afschruen en uitschuren van gesteendte door water, ijs en wind
 • eeuwige sneeuw
  gebied waar altijd sneeuw blijft liggen
 • steppe
  Droog gebied waar nog net genoeg regen valt voor de groei van grassen en lage struikjes
 • regenschaduw
  ligging achter een gebergte, waardoor er weinig regen valt
 • relief
  hoogteverschillen in het landschap
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

lucht stroomt van:?
hoog naar laag
wat is een passaat?
een wind die richting de evenaar waait
wat is een moesson?
een wind die over de evenaar waait
verwoestijning
uitbreiding van de woestijn
erosie
afschuren en uitschuren van gesteente door water, ijs of wind
interglacialen
periode tussen twee ijstijden
glacialen
ijstijd
damprking
de lucht om ons heen
fotosynthese
het onder ivloed van de zon omzetten van water en koolzuurgas in suikers en zuurstof door vegetatie
Geologische maat van de klimaatverandering
Het is niet gek dat onze aarde opwarmt. In die 4,7 miljar jaar dat de aarde oud is, zijn ze veel vakr voorkgeomen. Daarvoor zijn natuurlijke orozaken, zoals verandering in de baan van de aarde om de zon. er zijn periodes geweest mert meer, maar ook met minder boreikasgassen zonder dat er mensen op aarde leeftde. het krijt kende een echte broiekas aarde. Het Co2 gehalte van de lucht was 20cx zo groot en zeespiegel stond zeker 200 meter hoger..