Samenvatting De kern van de administratieve organisatie

ISBN-10 9001833950 ISBN-13 9789001833954
404 Flashcards en notities
38 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De kern van de administratieve organisatie". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001833954 of 9001833950. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De kern van de administratieve organisatie

 • 1.1 Organisatie

 • Een organisatie is
  een samenwerkingsverband van menden die met behulp van de inzet van middelen (input) een bepaalde prestatie leveren (output) om daarmee een doelstelling te halen
 • Wat is informatieasymmetrie?
  Dat de ene partij een informatievoorsprong heeft en weet hoe het echt zit.
 • Wat is een organisatie?
  • een samenwerkingsverband van mensen 
  • die met behulp v/d inzet van middelen (input) 
  • een bepaalde prestatie leveren (output) 
  • om daarmee een doelstelling te bereiken
 • Wat is een organisatie?
  Een samenwerkingsverband van mensen die met behulp van de inzet van middelen (input) een bepaalde prestatie leveren (output) om daarmee een doel te bereiken.
 • Agency theorie is

  De conflicterende belangen van de eigenaar en de leidinggevenden (agenten)
  • Hidden action eigenaar weet niet wat agent doet
  • Hidden information eigenaar weet niet of agent waarheid spreekt
 • Wat is de agencytheorie?
  Iemand die door hard werk werken zijn opgebouwde zaak over laat nemen door een nieuwe leiding. Het kan zijn dat de nieuwe belangen van de nieuwe leiding meer heeft voor eigen belang dan de onderneming.
 • doelstelling v/d organisatie moet niet altijd overeenkomen met de doelstelling van de mensen die er onderdeel van zijn, omdat de doelstellingen v/d organisatie wijzigen, dan wel omdat de doelstellingen v/d mensen veranderen.
 • Wat is de definitie van een organisatie?
  Samenwerkingsverband van mensen, door middel van input een bepaalde prestatie leveren, output. Om daarmee een doelstelling te bereiken.
 • Welke vormen van input zijn er?
  Geld, goederen, mensen en informatie.
 • Wat is een belangrijke opdracht voor het topmanagement van een organisatie?
  Ervoor zorgen dat  mensen in de organisatie die dingen doen die bijdragen aan het bereiken v/d organisatiedoelen.
 • Noem 4 soorten input
  Geld, goederen, mensen en informatie.
 • Wat houdt de agencytheorie in?
  De principaal (eigenaar) en de agent (leiding) hebben verschillende belangens. Ook is er sprake van informatieassymetrie.
 • Een bedrijf is een vorm van organisatie waar het doel is het behalen van winst.
 • Uit welke twee onderdelen bestaat informatieassymetrie?
  Hidden action (principaal weet niet of agent zijn best doet of juiste handelingen verricht) en hidden information (principaal weet niet of agent juiste informatie doorgeeft).
 • Een organisatie heeft (1).... nodig om haar (2).... te kunnen produceren.
  1. Input
  2. Output
 • Benoem de 4 soorten input:
  1. Geld
  2. Goederen
  3. mensen
  4. informatie
 • waarin onderscheiden we GELD?
  • Geld afkomstig v/d eigenaar (E.V)
  • Geld afkomstig van derden (zoals de bank --> V.V)
 • Over wat gaat AO over?

  • Het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens;
  • ten behoeve van het verstrekken van informatie;
  • ten behoeve van het doen besturen en het doen functioneren van een organisatie
  • en ten behoeve van het afleggen van verantwoording hierover.-Het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens
 • Administratieve organisatie gaat over:
  Welke maatregelen nodig zijn om juiste en betrouwbare informatie te krijgen!
 • Wat is een Agencytheory?
  Betreft de relatie tussen principaal ( eigenaar/opdrachtgever) en agent (opdrachtnemer/leiding) waarbij de agent niet alleen de belangen v/d principaal nastreeft bij het uitvoeren van taken voor de principaal.
 • De eigenaar kan benadeeld worden doordat de leiding andere belangen heeft, maar ook doordat de leiding over alle info beschikt die de eigenaar niet (meer) heeft.

  Hierbij heeft de eigenaar 2 problemen:
  1. Hidden action
  2. Hidden information
 • Wat bedoelen ze met Hidden action en Hidden information? 
  1. Hidden action: principaal weet niet zeker of de agent zijn best doet en of hij de gode dingen doet.
  2. Hidden information: prinicpaal weet niet of de agent de waarheid vertelt als hij zich verantwoordt.
 • Kapitaalintensief:
  Bedrijven met relatief weinig medewerkers.
 • Arbeidsintensief:
  Bedrijven waar de factor arbeid belangrijk is.
 • Geef een voorbeeld van een kapitaalintensief bedrijf en een arbeidsintensief bedrijf.
  • Kapitaalintensief: Electriciteitcentrale
  • Arbeidsintensief: Accountantskantoor 
 • Informatie hangt samen met computersysteem, wat is doel hierbij?
  Het doel is om de juiste informatie te verschaffen zodat de mensen in de mensen in de organisatie (of machines) hun werk te kunnen doen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Leg uit, wat betekent general computer controls?
Alle maatregelen om het IT-systeem heen.
Leg uit, wat betekent application controls?
Alle controls in een programma.
Noem vier functies van een budget.
Planning, coördinatie, autorisatie, taakstelling, beheersing en verantwoording.
Teken en beschrijf de PDCA-cirkel.
Act      --    Plan
   |                |
Check --    Do
Wat is een escrow-overeenkomst?
Een escrow-overeenkomst houdt in dat de broncode bij een notaris bewaard wordt en in geval van calamiteiten aan de opdrachtgever toekomt.
Wat is broncode?
Dit zijn de echte progammeerregels.
Wat is EDI?
Electronic Data Interchange.
Noem 4 application controls.
1. Invoercontroles.
2. Opslag in gegevensverzamelingen.
3. Transmissiecontroles.
4. Uitvoercontroles.
Noem 5 voorbeelden van general computer controls.
1. Organisatie van de ICT.
2. Ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen.
3. Functiescheidingen doorgevoerd in de ICT.
4. Continuïteit van de ICT.   
5. Internettoepassingen.
Wat is cloud computing?
Dit is een vorm waarbij bedrijven alleen voor het gebruik van software betalen gedurende de tijd dat ze de software daadwerkelijk benutten.
De software is in de cloud en wordt ter beschikking gesteld door een ASP.